Top 10+ thần chú biến thực hot nhất hiện nay

Duới đây là các thông tin và kiến thức về Thần chú biến thực

Video Thần chú biến thực

2 Nghi Thức Cúng Tổ Tiên và Chú Thực – ho-doan

 • Tác giả: doantoc.teleline.vn
 • Ngày đăng: 03/23/2022
 • Đánh giá: 4.69 (541 vote)
 • Tóm tắt: · Kinh có chân ngôn Biến thực, nhất tâm trì tụng: … Thần nông thuốc giỏi, chữa sao cho lại số trời; Biển thước tài hay, khôn cứu người về 
 • Kết quả tìm kiếm: Trộm nghĩ, người sinh trong cõi thế, cũng như cánh bướm bông hoa. Vận hạn tới nơi, nào khác móc chiều sương sớm. Đức Phật mình cao trượng sáu cũng còn tịch diệt chốn song lâm. Lão quân thuốc luyện chín viên, trót hết hồn quy nơi thệ thủy. Thương …

3 Mông Sơn Thí Thực – Vien Giac Pagode

 • Tác giả: viengiac.info
 • Ngày đăng: 06/13/2022
 • Đánh giá: 4.52 (395 vote)
 • Tóm tắt: NGHI THỨC MÔNG SƠN THÍ THỰC … BIẾN THỰC CHƠN NGÔN … Thần chú gia trì Tịnh pháp thực (Pháp thí thực, Cam lồ thủy) phổ thí hà sa chúng Phật tử (Hữu tình, 
 • Kết quả tìm kiếm: Quán-tự-tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã ba-la mật-đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.Xá Lợi Tử ! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, …

Top 10+ thần chú đại bi hay nhất

4 Ý nghĩa và nghi thức cúng cô hồn và cầu siêu Thầy Nhật Từ

 • Tác giả: niemphat.vn
 • Ngày đăng: 11/30/2021
 • Đánh giá: 4.28 (271 vote)
 • Tóm tắt: · Nghi thức thí thực cô hồn … giáo bạch Phật Thích Ca thuyết chú Biến thực (trong kinh Cứu bạt Diệm Khẩu,. … Thần chú gia trì thức ăn tịnh
 • Kết quả tìm kiếm: (Chuẩn bị thức ăn cúng thí gồm: cháo trắng, các loại bánh: bánh phòng, cốm,…, các loại trái cây: ổi, mía…, sữa hộp, nước suối…, dĩa muối dĩa gạo, dành cho cúng vào mùng 2, 16, nếu cúng hằng ngày thì cúng một dĩa bánh phòng hoặc bắp nổ và một chén …

5 Bố Thí Ẩm Thực Cho Các Ngạ Quỷ Và Thuỷ Pháp – Khuong Viet Tu

 • Tác giả: khuongviettu.com
 • Ngày đăng: 10/21/2021
 • Đánh giá: 4.02 (332 vote)
 • Tóm tắt: Đưa bàn tay ấy đến trên những đồ đựng thức ăn, tụng thần chú chữ noan 7 biến, rồi xoay chuyển năm ngón hướng xuống đồ đựng thức ăn, quán tưởng sữa và các vị cam 
 • Kết quả tìm kiếm: Mỗi lần viết (chữ noan) lên món ăn rồi tụng 7 biến (chân ngôn Nhũ hải), cùng khảy móng tay, thì tất cả quỷ thần được món ăn xong là có thể đi vậy. Tuy nhiên, nếu chưa có tụng chú Phát khiển thì không được đi. Nếu chẳng thực thi đầy đủ phương pháp …

6 Nghi Lễ Hằng Ngày – Chùa Hoằng Pháp

 • Tác giả: chuahoangphap.com.vn
 • Ngày đăng: 07/04/2022
 • Đánh giá: 3.98 (596 vote)
 • Tóm tắt: Nghi Thức Thí Thực Cô Hồn. NGHI THỨC THÍ THỰC CÔ HỒN … CHÚ BIẾN THỰC. Nam mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế. … Thần chú gia trì thức ăn tịnh
 • Kết quả tìm kiếm: Thứ nguyện: Cầu an đệ tử ………. cùng chư thiện nam tín nữ, nghiệp chướng tiêu trừ, tai qua bệnh khỏi, thân tâm an lạc, thường được kiết tường, vạn sự như ý, phát tâm Bồ đề, quay về chánh đạo, thấm nhuần mưa pháp, phước huệ song tu, gia quyến an …

Top 10+ thần chú dược sư tiếng phạn hay nhất

7 Chân ngôn chư Phật – Chú Thích Ca Mâu Ni

 • Tác giả: dieutuongam.com
 • Ngày đăng: 03/17/2022
 • Đánh giá: 3.61 (495 vote)
 • Tóm tắt: Trong số các câu chú Phật giáo thường được Phật giáo Tây Tạng sử dụng, minh chú Phật Thích Ca Mâu Ni là một trong những thần chú phổ biến nhất, 
 • Kết quả tìm kiếm: Thứ nguyện: Cầu an đệ tử ………. cùng chư thiện nam tín nữ, nghiệp chướng tiêu trừ, tai qua bệnh khỏi, thân tâm an lạc, thường được kiết tường, vạn sự như ý, phát tâm Bồ đề, quay về chánh đạo, thấm nhuần mưa pháp, phước huệ song tu, gia quyến an …

8 TUYỆT ĐỈNH CÔNG PHU | GIÁC CHÚNG SANH HỮU TÌNH – NGỘ NHẬP PHẬT TRI KIẾN

TUYỆT ĐỈNH CÔNG PHU | GIÁC CHÚNG SANH HỮU TÌNH - NGỘ NHẬP PHẬT TRI KIẾN
 • Tác giả: vinhan1088.wordpress.com
 • Ngày đăng: 04/18/2022
 • Đánh giá: 3.55 (231 vote)
 • Tóm tắt: · Đáp: Biến thực chân ngôn hay biến thực chú, hoặc biến thực đà la ni, đây là thần chú biến hóa thức ăn để cúng thí cho chư thiên và ngạ quỷ
 • Kết quả tìm kiếm: Theo Tiêu Thích Kim Cang Khoa Nghi Hội Yếu Chú Giải 2 thì hành giả niệm chân ngôn nầy được 3 biến, 7 biến hoặc 21 biến thì nhờ thần lực của chân ngôn, các vật cúng tự nhiên biến thành các món ăn ngon của chư thiên, món nào cũng đều rất nhiều như cả …

9 Top 14 Trú Biến Thực Chân Ngôn mới nhất 2022 – Truyền Hình Cáp Sông Thu

 • Tác giả: truyenhinhcapsongthu.net
 • Ngày đăng: 03/19/2022
 • Đánh giá: 3.28 (512 vote)
 • Tóm tắt: (變食真言) Là thần chú biến hóa ra các thức ăn cho các trời và quỉ đói. Cũng gọi Biến thực chú, Biến thực đà la ni. Thần chú này được chép trong kinh Cứu bạt
 • Kết quả tìm kiếm: Theo Tiêu Thích Kim Cang Khoa Nghi Hội Yếu Chú Giải 2 thì hành giả niệm chân ngôn nầy được 3 biến, 7 biến hoặc 21 biến thì nhờ thần lực của chân ngôn, các vật cúng tự nhiên biến thành các món ăn ngon của chư thiên, món nào cũng đều rất nhiều như cả …

Top 10+ an trạch thần chú hay nhất, bạn nên biết

10 Tự điển – biến thực chân ngôn

 • Tác giả: phatgiao.org.vn
 • Ngày đăng: 11/08/2021
 • Đánh giá: 3.11 (529 vote)
 • Tóm tắt: (變食真言) Là thần chú biến hóa ra các thức ăn cho các trời và quỉ đói. Cũng gọi Biến thực chú, Biến thực đà la ni. Thần chú này được chép trong kinh Cứu 
 • Kết quả tìm kiếm: (變食真言) Là thần chú biến hóa ra các thức ăn cho các trời và quỉ đói. Cũng gọi Biến thực chú, Biến thực đà la ni. Thần chú này được chép trong kinh Cứu bạt diệm khẩu ngã quỉ đà la ni (Đại 21, 465 thượng) như sau: Na mô tát phạ đát tha nghiệt đa, phạ …

11 Hướng dẫn các bạn Tụng Cúng Chú Biến Thực và Cam Lộ Chân Ngôn giúp Ngạ Quỷ,Oan gia dc no đủ. | Truyện huyền bí mới nhất – Truyện ma Full

 • Tác giả: truyenmafull.com
 • Ngày đăng: 01/04/2022
 • Đánh giá: 2.96 (152 vote)
 • Tóm tắt: · Hướng dẫn các bạn Tụng Cúng Chú Biến Thực và Cam Lộ Chân Ngôn giúp Ngạ Quỷ,Oan gia dc no đủ.. | Truyện huyền bí mới nhất. truyenmafull 
 • Kết quả tìm kiếm: (變食真言) Là thần chú biến hóa ra các thức ăn cho các trời và quỉ đói. Cũng gọi Biến thực chú, Biến thực đà la ni. Thần chú này được chép trong kinh Cứu bạt diệm khẩu ngã quỉ đà la ni (Đại 21, 465 thượng) như sau: Na mô tát phạ đát tha nghiệt đa, phạ …

12 Minh Chú Phật bằng tiếng Phạn và Tây Tạng

 • Tác giả: wisdomofcompassion.wixsite.com
 • Ngày đăng: 08/09/2022
 • Đánh giá: 2.7 (150 vote)
 • Tóm tắt: Thần chú này tẩy sạch và biến các ý tưởng bất tịnh thành không trí. … Nhằm dẹp 84.000 phiền não và hiện thực hóa giác ngộ. Thần chú bằng tiếng Phạn:
 • Kết quả tìm kiếm: Phiên Âm Việt: Nam Mô, Rat Nà, Trà Day Dà, Nam Ma, Oa Dà, Cha Nà, Sà Goa Rà, Vai Rô Cha Nà, Viu Dà, Rà Tray Dà, Thát Tà Gat Tay Dà, Oa Hát Tề, Săm Dắt, Săm Bu Đà Dà, Nam Ma, Soa Và, Thát Thà Gát Tề Bề, Oa Hát Tề Bề, Sâm Dắt Sâm But Đề, Bề, Nam Ma, …

13 Tại sao khi cúng vong tụng chú biến thực biến thủy? – Pháp Thí Hội

 • Tác giả: blog.phapthihoi.org
 • Ngày đăng: 06/06/2022
 • Đánh giá: 2.64 (127 vote)
 • Tóm tắt: Đáp: Biến thực chân ngôn hay biến thực chú, hoặc biến thực đà la ni, đây là thần chú biến hóa thức ăn để cúng thí cho chư thiên và ngạ quỷ
 • Kết quả tìm kiếm: Phiên Âm Việt: Nam Mô, Rat Nà, Trà Day Dà, Nam Ma, Oa Dà, Cha Nà, Sà Goa Rà, Vai Rô Cha Nà, Viu Dà, Rà Tray Dà, Thát Tà Gat Tay Dà, Oa Hát Tề, Săm Dắt, Săm Bu Đà Dà, Nam Ma, Soa Và, Thát Thà Gát Tề Bề, Oa Hát Tề Bề, Sâm Dắt Sâm But Đề, Bề, Nam Ma, …

Related Posts

Top 20 thần chú giải bùa hay nhất, bạn nên biết

Top 20 thần chú giải bùa hay nhất, bạn nên biết

Qua bài viết này tuvi.wiki xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về thần chú giải bùa hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Top 22 thần chú thập nhất diện quán tự tại tốt nhất, bạn cần biết

Top 22 thần chú thập nhất diện quán tự tại tốt nhất, bạn cần biết

Qua bài viết này tuvi.wiki xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về thần chú thập nhất diện quán tự tại hot nhất được tổng hợp bởi Tử Vi Wiki

Top 10+ thần chú tara xanh tốt nhất, bạn nên biết

Top 10+ thần chú tara xanh tốt nhất, bạn nên biết

Qua bài viết này tuvi.wiki xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về thần chú tara xanh hot nhất được tổng hợp bởi tuvi.wiki

Top 5 bạch y thần chú mp3 tốt nhất, bạn nên biết

Top 5 bạch y thần chú mp3 tốt nhất, bạn nên biết

Duới đây là các thông tin và kiến thức về bạch y thần chú mp3

Tổng hợp 10+ đại bi thần chú hot nhất

Tổng hợp 10+ đại bi thần chú hot nhất

Dưới đây là danh sách đại bi thần chú hot nhất được tổng hợp bởi Tử Vi Wiki

Top 20+ các câu thần chú của phù thủy hot nhất, bạn cần biết

Top 20+ các câu thần chú của phù thủy hot nhất, bạn cần biết

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về các câu thần chú của phù thủy hay nhất được tổng hợp bởi Tử Vi Wiki