Top 20+ thần chú vãng sanh tiếng phạn hot nhất

Qua bài viết này tuvi.wiki xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về Thần chú vãng sanh tiếng phạn hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Video Thần chú vãng sanh tiếng phạn

Table of Contents

1 Nắm rõ chú Vãng sanh Tịnh độ thần chú

 • Tác giả: giadinhonline.vn
 • Ngày đăng: 08/08/2022
 • Đánh giá: 4.96 (626 vote)
 • Tóm tắt: · Vãng sanh Tịnh độ thần chú. Tiếng Phạn (Phật giáo nguyên thủy) và cách đọc: – Namo Amitàbhàya (Na-mô A-mi-ta-pha-gia), 
 • Kết quả tìm kiếm: Trong kinh Niệm Phật Ba La Mật, phẩm thứ 7 Bồ tát Phổ Hiền mà HT. Thích Thiền Tâm dịch cho rằng vì thương xót chúng sanh thời mạt pháp nên đức Phật nói thần chú Đà la ni này để trợ duyên cho thần thức (PV – âm hồn người mất) được mau vãng sanh về …

2 Thần chú vãng sanh của Phật A Di Đà – Hoa Sen Phật

 • Tác giả: hoasenphat.com
 • Ngày đăng: 02/27/2022
 • Đánh giá: 4.77 (502 vote)
 • Tóm tắt: · Phật A Di Đà (tiếng Phạn: Amitabha) là một vị Phật rất được tôn kính trong đạo Phật Đại thừa, đặc biệt là những Phật tử theo Tịnh Độ tông
 • Kết quả tìm kiếm: NAMO RATNA TRA YAYA / OM NAMO BHAGAVATE APARIMITA AYUR JÑANA / SUPINISH CHITATAYE / JORA JAYA TATHAGATAYA / ARHATE SAMYAKSAM BUDDHAYA / TADYATHA OM PUNYE PUNYE / MAHA PUNYE / APARIMITA PUNYE / AYU PUNYE / MAHA PUNYE / AYUR JÑANA / SARVA RUPA SIDDHI …

3 Ngày 90: Thần chú Vãng sanh (Tiếp theo) – Chùa Bửu Châu – Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

 • Tác giả: chuabuuchau.com.vn
 • Ngày đăng: 12/28/2021
 • Đánh giá: 4.43 (205 vote)
 • Tóm tắt: Vãng sanh thần chú là câu chú niệm bằng tiếng Phạn đặc biệt của Phật giáo để cầu nguyện với Ðức Phật A Di Ðà cứu độ hương linh người chết được sanh về cõi Cực 
 • Kết quả tìm kiếm: 10 câu trên đều là mật ngữ, đại ý có nghĩa là: Nhổ bỏ tận gốc các nghiệp chướng trong ba đời. Ta bà ha: tiếng Phạn là Swâha. Thường là các bài thần chú đều có ba chữ chót là Ta bà ha, có nghĩa là: Thành tựu, kiết tường, viên mãn, tiêu tai tăng …

4 Trì &quotChú Vãng Sanh&quot (Tiếng Phạn) (Có Chữ và Dạy Cách Phát Âm trong Phần Bình Luận) (Rất Hay) – Phật Âm

 • Tác giả: phatam.com
 • Ngày đăng: 07/14/2022
 • Đánh giá: 4.29 (269 vote)
 • Tóm tắt: · Gọi là Bạt Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản Đắc Sanh Tịnh Độ Đà-ra-ni. Liền nói thần chú: Nam mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa địa dạ tha, 
 • Kết quả tìm kiếm: 10 câu trên đều là mật ngữ, đại ý có nghĩa là: Nhổ bỏ tận gốc các nghiệp chướng trong ba đời. Ta bà ha: tiếng Phạn là Swâha. Thường là các bài thần chú đều có ba chữ chót là Ta bà ha, có nghĩa là: Thành tựu, kiết tường, viên mãn, tiêu tai tăng …

5 7 thần chú tiếng Phạn phổ biến nhất: chú đại bi, chuẩn đề, lăng nghiêm

7 thần chú tiếng Phạn phổ biến nhất: chú đại bi, chuẩn đề, lăng nghiêm
 • Tác giả: dichthuat.org
 • Ngày đăng: 11/29/2021
 • Đánh giá: 4.01 (375 vote)
 • Tóm tắt: · 7 thần chú tiếng Phạn phổ biến nhất (chú đại bi, chuẩn đề, lăng nghiêm, vãng sanh, dược sư, om mani padme hum, bát nhã tâm kinh…)
 • Kết quả tìm kiếm: Thời Đức Phật tại thế, thần chú được thể hiện bằng tiếng Phạn (Sanskrit). Thần chú là dạng ngôn ngữ với âm điệu đặc biệt mà các Đức Phật trong mười phương nghe biết, không phải là dạng ngôn ngữ bình thường của chúng sinh. Người tu tập theo phái Mật …

Tổng hợp 20 thần chú trừ tà ma tốt nhất, bạn cần biết

6 Top 14 chú vãng sanh tiếng phạn có chữ 2022

 • Tác giả: smartsol.vn
 • Ngày đăng: 06/19/2022
 • Đánh giá: 3.91 (364 vote)
 • Tóm tắt: Table of contents · 1. Vãng Sanh Tịnh Độ Thần Chú TIẾNG PHẠN Amitabha Pure Land … · 2. THẦN CHÚ VÃNG SANH(Tiếng Phạn) có chữ dễ đọc – YouTube · 3. CHÚ VÃNG SANH 
 • Kết quả tìm kiếm: Thời Đức Phật tại thế, thần chú được thể hiện bằng tiếng Phạn (Sanskrit). Thần chú là dạng ngôn ngữ với âm điệu đặc biệt mà các Đức Phật trong mười phương nghe biết, không phải là dạng ngôn ngữ bình thường của chúng sinh. Người tu tập theo phái Mật …

7 Chu Vang Sanh – Thần Chú Vãng Sanh

Chu Vang Sanh - Thần Chú Vãng Sanh
 • Tác giả: niemphat.vn
 • Ngày đăng: 09/27/2022
 • Đánh giá: 3.77 (392 vote)
 • Tóm tắt: · Chú Vãng Sanh, gọi đầy đủ là ”bạt nhứt thiết nghiệp chướng căn bổn đắc sinh Tịnh Độ Đà La Ni”, được lấy từ ”Vô Lượng Thọ Kinh” (Cầu Na Bạt 
 • Kết quả tìm kiếm: – Namo Amitàbhàya (Na-mô A-mi-ta-pha-gia) Nam mô A di đa bà dạ Quy mạng Vô Lượng Quang (A Di Đà) – Tathàgatàya (Ta-tha-ga-ta-gia) Đa tha già đa dạ Như Lai – Tadyathà (Ta-di-gia-tha) Đa điệt dạ tha Nên nói thần chú – Amrto dbhave (A-mờ-rật-tô …

8 Chú Vãng sanh là gì? Lợi ích và lưu ý khi tụng Chú Vãng sanh

Chú Vãng sanh là gì? Lợi ích và lưu ý khi tụng Chú Vãng sanh
 • Tác giả: loiphong.vn
 • Ngày đăng: 03/04/2022
 • Đánh giá: 3.47 (408 vote)
 • Tóm tắt: 2. Chú Vãng sanh tiếng Phạn, tiếng Việt · Nam mô A Di Ða bà đạ · Ða tha dà đa dạ · Ða điệt dạ tha · A Di rị đô bà tỳ · A Di rị đa tất đam bà tỳ · A Di rịa đa tỳ ca 
 • Kết quả tìm kiếm: ● Chú Vãng sanh chỉ có 59 chữ nên ngoài việc tụng niệm công cứ ở trong thời điểm tập tu, những ai tu tại gia thì nên tính thời gian, hoặc tính theo cây nhang đang đốt trên lư hương, khi cây nhang tcháy hết có thể dừng lại. Việc này …

9 Vãng Sanh Chú Đà Ra Ni Wisdom Compassion: Trí Tuệ Từ Bi: ཤེས་རབ་དང་སྙིང་རྗེ།

Vãng Sanh Chú Đà Ra Ni Wisdom Compassion: Trí Tuệ Từ Bi: ཤེས་རབ་དང་སྙིང་རྗེ།
 • Tác giả: wisdomcompassion.org
 • Ngày đăng: 01/11/2022
 • Đánh giá: 3.21 (345 vote)
 • Tóm tắt: Tâm Tịnh có thâu âm trì tụng chú Đà Ra Ni Vãng Sanh Phạn ngữ của Phật A Di Đà. Thần Chú Vãng Sanh Âm Hán: Nam Mô A Di Ða Bà Dạ Ða Tha Dà Ða Dạ Ða Ðiệt Dạ 
 • Kết quả tìm kiếm: Namo AmitābhāyaNam Mô, A Mì Tha Bà Già,Nam Mô A Di Ða Bà Dạ(Quy mệnh Vô Lượng Quang {A Di Đà})TathāgatāyaThát Thà Ga Tà Già,Ða Tha Dà Ða Dạ(Như Lai)Tadyathā:Tha Gia Thà,Ða Ðiệt Dạ Tha,(Như vậy, liền nói Chú là)AmṛtabhaveAm Rich Tà Bà Quệ,A Di Rị Ðô …

10 Những Câu Thần Chú Tiếng Phạn Nổi Tiếng Trong Phật Giáo – Chuyên Trang Thông Tin Tổng Hợp Thevesta

 • Tác giả: thevesta.vn
 • Ngày đăng: 10/21/2021
 • Đánh giá: 3.03 (379 vote)
 • Tóm tắt: Thần chú Om Mani Padme Hum · Chú Đại Bi tiếng Phạn · Thần chú của Đức Tara Xanh · Thần Chú của Văn Thù Bồ Tát Sư Lợi · Thần chú Phật Mẫu Chuẩn Đề · Chú Lăng Nghiêm 
 • Kết quả tìm kiếm: Chú lăng nghiêm tiếng phạn Shurangama in Sanskrit. Chú Lăng Nghiêm là thần chú uy lực bậc nhất trong Phật giáo, dùng để diệt trừ tà ma và vô hiệu những nguồn năng lượng xấu đi. Thần chú Lăng Nghiêm cao thâm, vi diệu, có sức mạnh đến mức không chỗ …

Top 10+ thần chú cầu tài sivali hay nhất, bạn nên biết

11 Rất Hay: Vãng Sanh Thần Chú Đà Ra Ni của Phật A Di Đà

 • Tác giả: nhaxinhplaza.vn
 • Ngày đăng: 06/28/2022
 • Đánh giá: 2.81 (72 vote)
 • Tóm tắt: · Chú Đà Ra Ni bằng tiếng Phạn: Namo Amitābhāya Tathāgatāya Tadyathā: Amṛtabhave Amṛtasaṃbhave Amṛtavikrānte Amṛtavikrāntagāmini Gagana 
 • Kết quả tìm kiếm: Chú Vãng Sinh, gọi đầy đủ là ”bạt nhứt thiết nghiệp chướng căn bổn đắc sinh Tịnh Độ Đà La Ni”, được lấy từ ”Vô Lượng Thọ Kinh” (Cầu Na Bạt Đà La đời nhà Tống dịch) cùng với ”Phật thuyết A Di Đà Căn Bổn Bí Mật Thần Chú Kinh” (Tam Tạng Bồ Đề Lưu Chi …

12 Lời bài hát Chú Vãng Sanh Tiếng Phạn (Kinh Phật) [có nhạc nghe]

 • Tác giả: lyric.tkaraoke.com
 • Ngày đăng: 03/19/2022
 • Đánh giá: 2.84 (111 vote)
 • Tóm tắt: Amitabha Mantra For Rebirth in Pureland Sanskrit Tiếng Phạn: NAMO AMITÀBHÀYA, TATHÀGATÀYA, TADYATHÀ: AMRITOD BHAVE AMRITA SIDDHAM BHAVE, AMRITA VIKRÀNTE, 
 • Kết quả tìm kiếm: Chú Vãng Sinh, gọi đầy đủ là ”bạt nhứt thiết nghiệp chướng căn bổn đắc sinh Tịnh Độ Đà La Ni”, được lấy từ ”Vô Lượng Thọ Kinh” (Cầu Na Bạt Đà La đời nhà Tống dịch) cùng với ”Phật thuyết A Di Đà Căn Bổn Bí Mật Thần Chú Kinh” (Tam Tạng Bồ Đề Lưu Chi …

13 Trì Tụng Kinh Chú – Phật Giáo Long An

 • Tác giả: phatgiaolongan.org
 • Ngày đăng: 10/24/2021
 • Đánh giá: 2.62 (106 vote)
 • Tóm tắt: · Bởi trì niệm thần chú bằng tiếng Phạn mới “bắt được tần số” và giao … chú này bằng tiếng Phạn như chú Đại bi, chú Dược sư, chú Vãng sanh,…
 • Kết quả tìm kiếm: Do đó, nếu một hành giả tu tập theo pháp môn dung hợp “tụng kinh-trì chú-niệm Phật” như khá nhiều chùa hiện nay, thiết nghĩ vẫn nên trì chú theo phiên âm Phạn-Hán-Việt như trước nay vẫn hành trì. Riêng hành giả nào có chí nguyện chuyên về Mật tông, …

14 Thập Chú – Thich Tri Sieu

 • Tác giả: trisieu.free.fr
 • Ngày đăng: 09/07/2022
 • Đánh giá: 2.54 (104 vote)
 • Tóm tắt: Sau này Hòa thượng Thiền Tâm trong Kinh Niệm Phật Ba la mật, có phiên âm lại bài chú Vãng Sinh cho giống với tiếng Phạn hơn. Các thần chú đều được chư tổ phiên 
 • Kết quả tìm kiếm: Do đó, nếu một hành giả tu tập theo pháp môn dung hợp “tụng kinh-trì chú-niệm Phật” như khá nhiều chùa hiện nay, thiết nghĩ vẫn nên trì chú theo phiên âm Phạn-Hán-Việt như trước nay vẫn hành trì. Riêng hành giả nào có chí nguyện chuyên về Mật tông, …

15 Thần Lực Chú Vãng Sanh

 Thần Lực Chú Vãng Sanh
 • Tác giả: linhsonphatgiao.com
 • Ngày đăng: 01/11/2022
 • Đánh giá: 2.47 (87 vote)
 • Tóm tắt: · Thần chú Vãng sanh Tịnh độ là một bài chú được trích trong kinh Bổn Mạt … Vãng sanh thần chú là câu chú niệm bằng tiếng Phạn đặc biệt của 
 • Kết quả tìm kiếm: Làm chú tiểu trên núi tại Non bồng là đúng nghĩa, làm Sơn Tăng tại Tổ đình Linh Sơn Non bồng là có chất lượng; xuất thân từ “Đạo tràng Tây phương Bồng đão là “ăn chắc mặt dày”; người làm nông gọi là “lúa chắc, …

Top 10+ kinh cứu khổ bạch y thần chú hot nhất, bạn nên biết

16 Lời bài hát Chú Vãng Sanh Tiếng Phạn (Kinh Phật)

 • Tác giả: loibaihatviet.com
 • Ngày đăng: 12/17/2021
 • Đánh giá: 2.45 (137 vote)
 • Tóm tắt: Amitabha Mantra For Rebirth in Pureland Sanskrit Tiếng Phạn:NAMO AMITÀBHÀYA, TATHÀGATÀYA, TADYATHÀ: AMRITOD BHAVE AMRITA SIDDHAM BHAVE, AMRITA VIKRÀNTE, 
 • Kết quả tìm kiếm: Làm chú tiểu trên núi tại Non bồng là đúng nghĩa, làm Sơn Tăng tại Tổ đình Linh Sơn Non bồng là có chất lượng; xuất thân từ “Đạo tràng Tây phương Bồng đão là “ăn chắc mặt dày”; người làm nông gọi là “lúa chắc, …

17 Lời Bài Hát Chú Vãng Sanh Tiếng Phạn Ngữ), Lời Bài Hát Chú Vãng Sanh Tiếng Phạn (Kinh Phật)

 • Tác giả: tamkyrt.vn
 • Ngày đăng: 09/28/2022
 • Đánh giá: 2.3 (113 vote)
 • Tóm tắt: · II/ Ý nghĩa của Chú Vãng SanhVãng sanh quyết định chơn ngôn hay Vãng sanh Tịnh độ thần chú là mật ngôn được trì niệm phổ biến trong các khóa 
 • Kết quả tìm kiếm: Qua lần thoát chết trong trận bão Katrina, qua mấy lần thấy những bóng đen bóng trắng ẩn hiện mà lần nào cũng vì tụng Chú Vãng Sinh mà thấy được sự linh ứng nhiệm mầu, tôi không biết nói gì hơn là thành kính tin nhận lời người xưa “Có cầu có ứng” …

18 Chu Giai Kinh Tan Do

 • Tác giả: daotam.info
 • Ngày đăng: 11/28/2021
 • Đánh giá: 2.17 (187 vote)
 • Tóm tắt: Tiếng Phạn là Mantra, hay Dharani (Thường thì Dharani dài hơn Mantra), có nghĩa là tổng trì, tức là sự nắm giữ các pháp. Chân ngôn hay Thần chú là những lời bí 
 • Kết quả tìm kiếm: Qua lần thoát chết trong trận bão Katrina, qua mấy lần thấy những bóng đen bóng trắng ẩn hiện mà lần nào cũng vì tụng Chú Vãng Sinh mà thấy được sự linh ứng nhiệm mầu, tôi không biết nói gì hơn là thành kính tin nhận lời người xưa “Có cầu có ứng” …

19 Chú vãng sanh quyết định chân ngôn – Niệm phật – Zing MP3

 • Tác giả: zingmp3.vn
 • Ngày đăng: 02/23/2022
 • Đánh giá: 2.02 (157 vote)
 • Tóm tắt: chú vãng sanh quyết định chân ngôn – Niệm phật Tải download 320 nhạc chờ chu vang sanh quyet dinh chan ngon,- Niem phat
 • Kết quả tìm kiếm: Qua lần thoát chết trong trận bão Katrina, qua mấy lần thấy những bóng đen bóng trắng ẩn hiện mà lần nào cũng vì tụng Chú Vãng Sinh mà thấy được sự linh ứng nhiệm mầu, tôi không biết nói gì hơn là thành kính tin nhận lời người xưa “Có cầu có ứng” …

20 Thần Chú Vãng Sanh Tịnh Độ- Ý Nghĩa Vãng Sanh Quyết Định Chơn Ngôn

 • Tác giả: lichvannien365.com
 • Ngày đăng: 08/22/2022
 • Đánh giá: 1.91 (158 vote)
 • Tóm tắt: · Chúng ta có thể trì niệm theo nguyên văn tiếng Phạn (đã phiên âm) và tìm hiểu đôi chút về “ý nghĩa” của thần chú này. III/ Sự Linh Ứng của Thần 
 • Kết quả tìm kiếm: Như vậy, Bồ tát Phổ Hiền trong pháp hội tại Linh Sơn đã vì chúng sanh đời mạt pháp về sau mà xin phép Thế Tôn tuyên thuyết thần chú Vãng sanh. Theo lời dạy của Bồ tát, nếu có người nào phát nguyện sanh về Cực lạc nhưng vì phước mỏng nghiệp dày, niệm …

21 Nội dung thần chú vãng sanh

Nội dung thần chú vãng sanh
 • Tác giả: phatgiao.org.vn
 • Ngày đăng: 01/24/2022
 • Đánh giá: 1.86 (63 vote)
 • Tóm tắt: · Thần chú có lực rất mạnh, nên người Phật tử Việt nam hay thế giới đều tụng niệm thần chú vãng sanh; là người con Phật đều có niệm “Thần chú 
 • Kết quả tìm kiếm: Mới 14 tuổi mà phải theo người lớn tụng niệm như thế, ai tụng đúng đủ thì được khen, ai trốn tụng kinh lạy Phật thì bị phạt, Ðức tôn sư la rầy, đêm đến mà trốn tụng kinh thì vị Trưởng chúng cho đốt đèn măng-xông đi kiếm, cho nên nói việc tu ở núi là …

Related Posts

Top 20 thần chú giải bùa hay nhất, bạn nên biết

Top 20 thần chú giải bùa hay nhất, bạn nên biết

Qua bài viết này tuvi.wiki xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về thần chú giải bùa hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Top 22 thần chú thập nhất diện quán tự tại tốt nhất, bạn cần biết

Top 22 thần chú thập nhất diện quán tự tại tốt nhất, bạn cần biết

Qua bài viết này tuvi.wiki xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về thần chú thập nhất diện quán tự tại hot nhất được tổng hợp bởi Tử Vi Wiki

Top 10+ thần chú tara xanh tốt nhất, bạn nên biết

Top 10+ thần chú tara xanh tốt nhất, bạn nên biết

Qua bài viết này tuvi.wiki xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về thần chú tara xanh hot nhất được tổng hợp bởi tuvi.wiki

Top 5 bạch y thần chú mp3 tốt nhất, bạn nên biết

Top 5 bạch y thần chú mp3 tốt nhất, bạn nên biết

Duới đây là các thông tin và kiến thức về bạch y thần chú mp3

Tổng hợp 10+ đại bi thần chú hot nhất

Tổng hợp 10+ đại bi thần chú hot nhất

Dưới đây là danh sách đại bi thần chú hot nhất được tổng hợp bởi Tử Vi Wiki

Top 20+ các câu thần chú của phù thủy hot nhất, bạn cần biết

Top 20+ các câu thần chú của phù thủy hot nhất, bạn cần biết

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về các câu thần chú của phù thủy hay nhất được tổng hợp bởi Tử Vi Wiki