Top 10+ thiền quán là gì hay nhất, bạn nên biết

Dưới đây là danh sách Thiền quán là gì hot nhất được tổng hợp bởi Tử Vi Wiki

Video Thiền quán là gì

1 Phân Biệt Thiền định Và Thiền Tuệ (hay Thiền Chỉ Và Thiền Quán) Chi Tiết – Vinatai

 • Tác giả: vinatai.mobi
 • Ngày đăng: 09/08/2022
 • Đánh giá: 4.85 (845 vote)
 • Tóm tắt: · Thiền tuệ là gì? Sư Phước Nhân: Thiền tuệ, hay còn gọi là thiền quán, thiền minh sát, thiền tứ niệm xứ, thiền vipassana là một phương pháp 
 • Kết quả tìm kiếm: Sư Phước Nhân: – Thấy vô thường: Cái đau không phải là cái có sẵn hoặc tự nhiên mà có trong thân mà do có điều kiện mới sanh khởi. Khi đau, cường độ đau có tăng, giảm, khi thì quặn thắt, khi thì nhào lộn. – Thấy khổ: Thân đau, tâm phản ứng là khổ. – …

2 Thiền quán tâm là gì

 • Tác giả: ihoctot.com
 • Ngày đăng: 05/19/2022
 • Đánh giá: 4.64 (420 vote)
 • Tóm tắt: Thiền quán tâm là gì … Tứ Niệm Xứ (Pali; Skt: smṛtyupasthāna) là một thuật ngữ Phật giáo quan trọng, có nghĩa là sự thiết lập, xây dựng chánh niệm tỉnh giác hay 
 • Kết quả tìm kiếm: Sư Phước Nhân: – Thấy vô thường: Cái đau không phải là cái có sẵn hoặc tự nhiên mà có trong thân mà do có điều kiện mới sanh khởi. Khi đau, cường độ đau có tăng, giảm, khi thì quặn thắt, khi thì nhào lộn. – Thấy khổ: Thân đau, tâm phản ứng là khổ. – …

3 Thiền quán là gì? – Chickgolden

Thiền quán là gì? - Chickgolden
 • Tác giả: chickgolden.com
 • Ngày đăng: 02/25/2022
 • Đánh giá: 4.57 (465 vote)
 • Tóm tắt: · Hiểu một cách đơn thuần, thiền quán được gọi là thiền tiến trình, không tập trung chuyên sâu vào một đề mục cố định và thắt chặt nào thay vào đó 
 • Kết quả tìm kiếm: – Quán niệm về cảm giác: Với phương pháp này, hành giả sử dụng mọi cảm giác làm đối tượng quán niệm. Tức là hành giả không đồng tình theo cảm giác dễ chịu, và cũng không đối kháng lại với cảm giác khó chịu hoặc không để ý thức quán niệm bị quên lãng …

4 Đối tượng của Thiền quán | Giác Ngộ Online

 • Tác giả: giacngo.vn
 • Ngày đăng: 12/30/2021
 • Đánh giá: 4.25 (267 vote)
 • Tóm tắt: · Thiền là phương pháp làm cho tâm ngưng lắng hết thảy mọi thứ phiền não. Quán là nhìn sâu vào trong lòng của đối tượng để nhận rõ tác nhân, tác 
 • Kết quả tìm kiếm: – Quán niệm về cảm giác: Với phương pháp này, hành giả sử dụng mọi cảm giác làm đối tượng quán niệm. Tức là hành giả không đồng tình theo cảm giác dễ chịu, và cũng không đối kháng lại với cảm giác khó chịu hoặc không để ý thức quán niệm bị quên lãng …

Danh sách 10+ nguồn gốc đạo phật hot nhất

5 Chánh niệm thực tập thiền quán – Thái Hà Books

 • Tác giả: thaihabooks.com
 • Ngày đăng: 07/10/2022
 • Đánh giá: 4.04 (450 vote)
 • Tóm tắt: Thiền quán, vipassana, còn được dịch là thiền Minh Sát, có nghĩa là một ý thức, một cái thấy rõ ràng và chính xác về những gì đang xảy ra
 • Kết quả tìm kiếm: – Quán niệm về cảm giác: Với phương pháp này, hành giả sử dụng mọi cảm giác làm đối tượng quán niệm. Tức là hành giả không đồng tình theo cảm giác dễ chịu, và cũng không đối kháng lại với cảm giác khó chịu hoặc không để ý thức quán niệm bị quên lãng …

6 Thiền quán – Nền tảng cho thực hành Thiền định | Drukpa Việt Nam

 • Tác giả: drukpavietnam.org
 • Ngày đăng: 10/30/2021
 • Đánh giá: 3.95 (496 vote)
 • Tóm tắt: · Đây là sự khác biệt nhỏ giữa thực hành Chân ngôn thừa và thực hành Kinh thừa, hay còn gọi là thực hành Kim cương thừa và thực hành Đại thừa
 • Kết quả tìm kiếm: Dĩ nhiên việc để tâm trống không, tĩnh lặng cũng là một phương tiện thiện xảo. Tất cả những thực hành như phân tích sự thay đổi, chuyển hóa, hành động của tâm… đều là các phương tiện thiện xảo. Tuy nhiên, trong khi Kinh thừa dạy nhiều về việc để tâm …

7 Thiền quán – Tìm đến an lạc bình an và thanh lọc tâm hồn

Thiền quán - Tìm đến an lạc bình an và thanh lọc tâm hồn
 • Tác giả: unica.vn
 • Ngày đăng: 07/08/2022
 • Đánh giá: 3.59 (211 vote)
 • Tóm tắt: · Hiểu đơn giản, bạn cần khám bệnh trước, sau đó mới được bác sĩ kê toa thuốc. Toa thuốc của mỗi người là khác nhau, không theo một khuôn mẫu nào 
 • Kết quả tìm kiếm: Nhân loại chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên phát triển của khoa học, công nghệ, kinh tế. Nhìn một tổng thể, cuộc sống của con người được cải thiện và nâng cao rất nhiều, nhưng đời sống tinh thần lại mệt mỏi, rơi vào khủng hoảng kéo dài. Trong bài …

8 Thiền định và Thiền quán – Chùa Bửu Châu – Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

 • Tác giả: chuabuuchau.com.vn
 • Ngày đăng: 01/05/2022
 • Đánh giá: 3.54 (293 vote)
 • Tóm tắt: Supanna: Xin sư cho biết thiền định là gì? … Định của thiền quán là tâm sở nhất hành, thực hành thiền Vipassana, hành giả có khả năng định trên nhiều đối 
 • Kết quả tìm kiếm: Sư Phước Nhân, thiền viện Phước Sơn, giải đáp thêm một số thắc mắc về thiền Tứ Niệm Xứ Supanna: Để hành thiền Vipassana, bước đầu hành giả phải tu chỉ để đạt tới cận định nhằm gom tâm. Để tu chỉ, hành giả hoặc hành số tức quan, hoặc theo dõi hơi thở …

Top 20+ tượng phật hư không tạng bồ tát hay nhất hiện nay

9 Thiền chỉ và thiền quán

 • Tác giả: vncphathoc.com
 • Ngày đăng: 01/26/2022
 • Đánh giá: 3.38 (375 vote)
 • Tóm tắt: · Thiền chỉ (samantha) và Thiền quán (vipassana) là hai nội dung lớn … Ở giai đoạn này, tâm trí có thể ghi nhận bất cứ vật gì phát sinh chủ 
 • Kết quả tìm kiếm: Sự đào luyện tâm trí đều phải dựa vào phương pháp thực hành thiền chỉ và thiền quán. Hai phương pháp thiền này có chức năng, nhiệm vụ khác nhau. Thiền chỉ nhằm mục đích phát triển sự an tịnh nội tâm bằng …

10 Thiền định và Thiền quán – Chùa Pháp Vân

Thiền định và Thiền quán - Chùa Pháp Vân
 • Tác giả: chuaphapvan.com.vn
 • Ngày đăng: 12/08/2021
 • Đánh giá: 3.19 (443 vote)
 • Tóm tắt: Supanna: Xin sư cho biết thiền định là gì ? … Nói một cách khác, hành giả quan sát các đề mục của thiền Vipassana để thấy được sanh diệt của danh sắc và 
 • Kết quả tìm kiếm: Cứ để hơi thở vào ra một cách tự nhiên : thở vô biết thở vô, thở ra biết thở ra, khi hơi thở dài biết hơi thở dài, khi hơi thở ngắn biết hơi thở ngắn, khi hơi thở thô biết hơi thở thô, khi hơi thở tế biết hơi thở tế, khi hơi thở còn biết hơi thở …

11 Chương Ba: Thiền là gì – Chánh niệm – Thực tập thiền quán

 • Tác giả: rongmotamhon.net
 • Ngày đăng: 06/01/2022
 • Đánh giá: 2.83 (66 vote)
 • Tóm tắt: Meditation is a word, and words are used in different ways by different speakers. This may seem like a trivial point, but it is not. It is quite important to 
 • Kết quả tìm kiếm: Cứ để hơi thở vào ra một cách tự nhiên : thở vô biết thở vô, thở ra biết thở ra, khi hơi thở dài biết hơi thở dài, khi hơi thở ngắn biết hơi thở ngắn, khi hơi thở thô biết hơi thở thô, khi hơi thở tế biết hơi thở tế, khi hơi thở còn biết hơi thở …

12 Thiền chỉ, thiền quán | Phật giáo Việt Nam

 • Tác giả: phattuvietnam.net
 • Ngày đăng: 05/31/2022
 • Đánh giá: 2.72 (54 vote)
 • Tóm tắt: · Thiền quán là nhìn sâu, nhìn kỹ để chứng nghiệm thực tại, tức thấy được đặc tướng của các pháp là vô thường, vô ngã, tương tức và Niết bàn. Khác 
 • Kết quả tìm kiếm: Thiền chỉ là dừng lại. Thiền quán là nhìn sâu. Đây là hai phương pháp giúp hành giả đạt tới một cái thấy sâu sắc về thực tại, cái thấy này có khả năng giải phóng cho mình ra khỏi sợ hãi, lo âu, phiền muộn, chế tác chất liệu trí tuệ và từ bi, nâng …

Top 10+ a di đà phật tiếng hoa là gì tốt nhất, bạn nên biết

13 Thư viện số hóa kinh sách Phật giáo

 • Tác giả: vnbet.vn
 • Ngày đăng: 07/11/2022
 • Đánh giá: 2.76 (71 vote)
 • Tóm tắt: Phần quan sát, theo dõi các đối tượng gọi là Thiền chỉ, phần quán tánh sanh … Quán niệm “không có gì cả” và an trú ở đó, sau khi đã vào Thức vô biên xứ
 • Kết quả tìm kiếm: Thiền chỉ là dừng lại. Thiền quán là nhìn sâu. Đây là hai phương pháp giúp hành giả đạt tới một cái thấy sâu sắc về thực tại, cái thấy này có khả năng giải phóng cho mình ra khỏi sợ hãi, lo âu, phiền muộn, chế tác chất liệu trí tuệ và từ bi, nâng …

14 Chương 03: Thiền Là Gì? – Chùa Cát Tường Đà Nẵng

 • Tác giả: phatgiao.webdanang.com
 • Ngày đăng: 02/24/2022
 • Đánh giá: 2.59 (154 vote)
 • Tóm tắt: Thiền quán vipassana là một pháp môn thiền tập xa xưa nhất của đạo Phật. Phương pháp này bắt nguồn từ kinh Tứ niệm xứ (Bốn lĩnh vực quán niệm – Satipatthana 
 • Kết quả tìm kiếm: Thiền là một danh từ. Và từ ngữ thì được sử dụng qua nhiều cách khác nhau, bởi nhiều người khác nhau. Điều này nghe qua có vẻ rất tầm thường, nhưng không phải vậy. Bao giờ chúng ta cũng cần phải hiểu được chính xác ý nghĩa của những từ ngữ mà một …

15 Thiền Quán Tưởng Là Gì? Tại Sao Chúng Ta Cần Quán Tưởng – Thiền Định Kim Tự Tháp

Thiền Quán Tưởng Là Gì? Tại Sao Chúng Ta Cần Quán Tưởng - Thiền Định Kim Tự Tháp
 • Tác giả: kimtuthap.org
 • Ngày đăng: 07/12/2022
 • Đánh giá: 2.49 (107 vote)
 • Tóm tắt: Thiền Quán Tưởng là một phương pháp thiền trong kinh phật để tìm được sự bình yên trong tâm hồn và loại bỏ những đau đớn về thể xác.Tại sao chúng ta cần 
 • Kết quả tìm kiếm: Để làm được như thế, bạn cần phải ngồi lại và tập trung ý niệm, phải đào luyện tâm. Thông những lớp tiến trình và cách thức thiện xảo, theo cách này bạn sẽ tự rèn luyện và kiểm soát được nhận thức trong tâm của mình. Khi thực hiện được quán tưởng là …

16 Phân Biệt Thiền Quán Là Gì ? Khởi Đầu Học Thiền Quán Cho Người Mới Bắt Đầu!

 • Tác giả: hit.edu.vn
 • Ngày đăng: 05/20/2022
 • Đánh giá: 2.35 (93 vote)
 • Tóm tắt: · Thiền vipassana trong truyền thống Phật giáo Nam tông thường được dịch từ tiếng Pali sang là Minh sát tuệ, hay còn gọi là thiền quán, 
 • Kết quả tìm kiếm: Thiền quán, ᴠipaѕѕana, thì chú tâm ᴠào уếu tố tuệ giác. Hành giả thực tập thiền quán chỉ dùng уếu tố định như là một phương tiện giúp cho chính niệm của họ có thể lần hồi đục ᴠỡ đi bức tường ᴠô minh đã từ lâu ngăn che ánh ѕáng của thực tại. Đâу là …

Related Posts

Danh sách 20+ lời phật dạy về cuộc sống hạnh phúc hay nhất

Danh sách 20+ lời phật dạy về cuộc sống hạnh phúc hay nhất

Duới đây là các thông tin và kiến thức về lời phật dạy về cuộc sống hạnh phúc

Danh sách 17 nhạc niệm nam mô a di đà phật tốt nhất, bạn nên biết

Danh sách 17 nhạc niệm nam mô a di đà phật tốt nhất, bạn nên biết

Qua bài viết này tuvi.wiki xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về nhạc niệm nam mô a di đà phật hay nhất được tổng hợp bởi Tử Vi Wiki

Top 10+ lời phật dạy về vô thường tốt nhất

Top 10+ lời phật dạy về vô thường tốt nhất

Qua bài viết này tuvi.wiki xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về lời phật dạy về vô thường hot nhất được tổng hợp bởi Tử Vi Wiki

Top 20+ quả báo sát sanh tốt nhất

Top 20+ quả báo sát sanh tốt nhất

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về quả báo sát sanh hay nhất và đầy đủ nhất

Top 21 phim hậu tây du ký giải cứu phật tổ hot nhất, bạn cần biết

Top 21 phim hậu tây du ký giải cứu phật tổ hot nhất, bạn cần biết

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về phim hậu tây du ký giải cứu phật tổ

Top 10+ a di đà phật tiếng hoa là gì tốt nhất, bạn nên biết

Top 10+ a di đà phật tiếng hoa là gì tốt nhất, bạn nên biết

Qua bài viết này tuvi.wiki xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về a di đà phật tiếng hoa là gì hay nhất được tổng hợp bởi tuvi.wiki