Top 10+ nam mô quan thế âm bồ tát tiếng phạn hot nhất, bạn nên biết

Phật giáo

1 Quan Thế Âm Bồ Tát là ai? –

Quan Thế Âm Bồ Tát là ai? -
 • Tác giả: vanhoatamlinh.com
 • Ngày đăng: 06/03/2022
 • Đánh giá: 4.91 (670 vote)
 • Tóm tắt: · Câu thần chú “Om Mani Padme Hūm” là một trong những câu thần chú nổi tiếng nhất trong Phật giáo, được các Phật tử theo pháp tu niệm Phật, và đặc 
 • Kết quả tìm kiếm: Quán Thế Âm Bồ Tát – là bồ tát trợ tuyên đắc lực của Phật A Di Đà ở phương tây, Quán Thế Âm Bồ Tát thể hiện lòng Bi, một trong hai dạng của Phật tính. Vì vậy, danh hiệu của ngài thường kèm theo từ Đại Bi, dạng kia của Phật tính là Trí tuệ, là đặc …

2 Nam mô a di đà phật (tiếng phạn)

 • Tác giả: biquyetxaynha.com
 • Ngày đăng: 09/05/2022
 • Đánh giá: 4.76 (218 vote)
 • Tóm tắt: Ý nghĩa của 6 chữ Nam mô A di đà Phật | Phạn ngữ : Namo (नमो) Amitàbha (अमित) Buddha (बुद्ध). … Mẹ tôi và câu niệm “Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát”
 • Kết quả tìm kiếm: Quán Thế Âm Bồ Tát – là bồ tát trợ tuyên đắc lực của Phật A Di Đà ở phương tây, Quán Thế Âm Bồ Tát thể hiện lòng Bi, một trong hai dạng của Phật tính. Vì vậy, danh hiệu của ngài thường kèm theo từ Đại Bi, dạng kia của Phật tính là Trí tuệ, là đặc …

3 Chú đại bi tiếng Phạn và tiếng Việt 7 biến Thích Trí Thoát

Chú đại bi tiếng Phạn và tiếng Việt 7 biến Thích Trí Thoát
 • Tác giả: niemphat.vn
 • Ngày đăng: 10/17/2021
 • Đánh giá: 4.56 (576 vote)
 • Tóm tắt: · Thần chú này do Quán Thế Âm Bồ Tát đọc trước một cuộc tập họp của các Phật, Bồ tát, … Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)
 • Kết quả tìm kiếm: Ngoài ra, theo kinh Thiên Nhãn Thiên Tí Quán Thế Âm Bồ Tát Đà La Ni Thần Chú (quyển thượng), trì tụng chú này 108 biến, tất cả phiền não tội chướng đều được tiêu trừ, thân khẩu ý thanh tịnh.Đại Bi thần chú được các tông phái Phật giáo trì niệm rất …

4 Ý Nghĩa Của 6 Chữ: Nam Mô A Di Đà Phật (Tiếng Phạn), Ý Nghĩa Của 6 Chữ : Nam Mô A Di Đà Phật

 • Tác giả: onfire-bg.com
 • Ngày đăng: 10/18/2021
 • Đánh giá: 4.28 (440 vote)
 • Tóm tắt: lúc gọi Nam Mô A Di Đà Phật là bạn đi theo Phật, tuy thế lúc phát âm Om mani padme Hum thì dìm tích điện cùng sức mạnh Đức Quán Thế Âm và lan toả ra môi trường 
 • Kết quả tìm kiếm: Nhưng nếu đã là thói quen thì cũng không vấn đề gì, đọc Nam Mô A Di Đà Phật là làm theo đúng lời Phật dạy thì cũng là tu hành. Nếu hiểu Nam Mô là con xin quay về nương tựa vào Phật thì sẽ làm theo đúng lời Phật dạy và cũng sẽ tìm đến sự giác ngộ, …

5 Bồ tát Quán Thế Âm

Bồ tát Quán Thế Âm
 • Tác giả: phatgiao.org.vn
 • Ngày đăng: 04/27/2022
 • Đánh giá: 4.16 (590 vote)
 • Tóm tắt: · Quán Thế Âm nghĩa là “Đấng quán chiếu âm thanh của thế gian” là một vị Bồ tát hiện thân lòng từ bi của tất cả chư Phật. Được miêu tả trong 
 • Kết quả tìm kiếm: Sau này lại có thêm 33 hóa thân khác của Quán Âm, những hóa thân này không dựa vào Kinh sách mà chỉ dựa vào tư tưởng hóa độ lục đạo kết hợp với 33 Ứng hóa thân trên pha trộn với tín ngưỡng dân gian của Nhật Bản và Trung Quốc mà tạo thành, đó là các …

6 Chú Đại Bi – Tiếng Phạn – Tiếng Việt giúp tránh tà ma, an thần dễ ngủ

Chú Đại Bi - Tiếng Phạn - Tiếng Việt giúp tránh tà ma, an thần dễ ngủ
 • Tác giả: trongnha.com
 • Ngày đăng: 11/18/2021
 • Đánh giá: 3.96 (512 vote)
 • Tóm tắt: (phiên âm Phạn – Việt). Nam mô rát na tra da da. Na ma a ria va lô ki tê soa ra da, bô đi sát toa da, ma ha sát toa da, ma ha ka ru ni ka da
 • Kết quả tìm kiếm: Ta đi ya tha: Om, a va lô kê, lô ka tê, ka ra tê, ê hi rê, ma ha bô đi sát toa, sa va sa va, ma la ma la, ma hê ma hi rê đa yam, ku ru ku ru, ka mum, đu ru đu ru, vi ja da tê, ma ha vi ja da tê, đa ra đa ra, đi ri ni, soa ra da, cha la cha la, ma …

7 12 Đại Nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm

 • Tác giả: dieutuongam.com
 • Ngày đăng: 12/01/2021
 • Đánh giá: 3.68 (584 vote)
 • Tóm tắt: Ngài là vị Bồ Tát luôn quan sát, lắng nghe tiếng kêu cứu khổ của chúng sinh trong nhân gian để đến cứu. Với lòng từ bi, vị tha Ngài cứu tất cả chúng sanh, không 
 • Kết quả tìm kiếm: Ta đi ya tha: Om, a va lô kê, lô ka tê, ka ra tê, ê hi rê, ma ha bô đi sát toa, sa va sa va, ma la ma la, ma hê ma hi rê đa yam, ku ru ku ru, ka mum, đu ru đu ru, vi ja da tê, ma ha vi ja da tê, đa ra đa ra, đi ri ni, soa ra da, cha la cha la, ma …

8 Quán thế âm bồ tát – Tâm học

Quán thế âm bồ tát - Tâm học
 • Tác giả: tamhoc.org
 • Ngày đăng: 06/30/2022
 • Đánh giá: 3.58 (341 vote)
 • Tóm tắt: · Quán Thế Âm (Tiếng Phạn: अवलोकितेश्वर nghĩa là “Đấng … Namo Avalokiteshvara Bodhisattva (Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát) là câu 
 • Kết quả tìm kiếm: Trong các loại tranh tượng về Quán Thế Âm, người ta thấy có 33 dạng, khác nhau về số đầu, tay và các đặc tính. Thông thường ta thấy tượng Bồ Tát có ngàn tay ngàn mắt, có khi 11 đầu. Trên đầu có khi có tượng A-di-đà, xem như đặc điểm chính. Trên tay …

9 Niệm Bồ Tát Quán Thế Âm (Tiếng Phạn) – Chua Dai Bi – Chua Dai Bi Plano TX

 • Tác giả: chuadaibi.org
 • Ngày đăng: 06/08/2022
 • Đánh giá: 3.37 (518 vote)
 • Tóm tắt: Niệm Bồ Tát Quán Thế Âm (Tiếng Phạn). by Tháng Bảy 16, 2017 3,472 Lượt Xem. Share: NAM MÔ VALOKITESVARAYA. Source: Tăng Thân Làng Mai niệm QABT 2
 • Kết quả tìm kiếm: Trong các loại tranh tượng về Quán Thế Âm, người ta thấy có 33 dạng, khác nhau về số đầu, tay và các đặc tính. Thông thường ta thấy tượng Bồ Tát có ngàn tay ngàn mắt, có khi 11 đầu. Trên đầu có khi có tượng A-di-đà, xem như đặc điểm chính. Trên tay …

10 Tìm hiểu về Tâm chú của đức Quan Âm Bồ Tát – Phong Thủy An Nhiên

 • Tác giả: phongthuyannhien.com
 • Ngày đăng: 06/15/2022
 • Đánh giá: 3.01 (304 vote)
 • Tóm tắt: · Quán Tự Tại (hay Quán Thế Âm) là hiện thân của Phật trong hình thức … biết nói tiếng “Mẹ” là đã biết đọc thần chú này, OM MANI PADME HUM
 • Kết quả tìm kiếm: Với thần lực nhiệm mầu, chư Phật làm cho ngài hiện toàn thân trở lại, và từ đấy Quán Tự Tại có mười một cái đầu, một ngàn cánh tay, trên mỗi lòng tay có một con mắt. Ý nghĩa rằng sự phối hợp giữa trí tuệ và phương tiện thiện xảo là dấu hiệu của đại …

11 Mixtape Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát – Nhiều nghệ sĩ

 • Tác giả: zingmp3.vn
 • Ngày đăng: 01/07/2022
 • Đánh giá: 2.89 (147 vote)
 • Tóm tắt: Mixtape Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Cập nhật: Trường Kha , Thích Khai Bảo , Tommy Khánh , Liêng Kiếng Quang. 54 người yêu thích. Phát ngẫu nhiên
 • Kết quả tìm kiếm: Với thần lực nhiệm mầu, chư Phật làm cho ngài hiện toàn thân trở lại, và từ đấy Quán Tự Tại có mười một cái đầu, một ngàn cánh tay, trên mỗi lòng tay có một con mắt. Ý nghĩa rằng sự phối hợp giữa trí tuệ và phương tiện thiện xảo là dấu hiệu của đại …

12 Ý Nghĩa Của 6 Chữ : Nam Mô A Di Đà Phật Tiếng Phạn ), Nhạc Niệm Phật Tiếng Hoa

 • Tác giả: shaolin.cn.com
 • Ngày đăng: 12/22/2021
 • Đánh giá: 2.8 (57 vote)
 • Tóm tắt: · Khi đọc Nam Mô A Di Đà Phật là người đi theo Phật, nhưng khi đọc Om mani padme Hum thì nhận năng lượng ᴠà ѕức mạnh Đức Quán Thế Âm ᴠà lan toả 
 • Kết quả tìm kiếm: Nhưng nếu đã là thói quen thì cũng không ᴠấn đề gì, đọc Nam Mô A Di Đà Phật là làm theo đúng lời Phật dạу thì cũng là tu hành. Nếu hiểu Nam Mô là con хin quaу ᴠề nương tựa ᴠào Phật thì ѕẽ làm theo đúng lời Phật dạу ᴠà cũng ѕẽ tìm đến ѕự giác ngộ, …

13 Quán Thế Âm Bồ Tát – Vị Bồ Tát Của Tâm Đại Từ Đại Bi – Bích Toạ Đàm

 • Tác giả: bichtoadam.com
 • Ngày đăng: 07/17/2022
 • Đánh giá: 2.76 (78 vote)
 • Tóm tắt: Quán Thế Âm Bồ Tát tiếng Phạn viết là : अवलोकितेश्वर (Avalokiteśvara Bodhisattva) có nghĩa là: Đấng Quán Chiếu Âm Thanh Của Thế Gian
 • Kết quả tìm kiếm: Nhưng nếu đã là thói quen thì cũng không ᴠấn đề gì, đọc Nam Mô A Di Đà Phật là làm theo đúng lời Phật dạу thì cũng là tu hành. Nếu hiểu Nam Mô là con хin quaу ᴠề nương tựa ᴠào Phật thì ѕẽ làm theo đúng lời Phật dạу ᴠà cũng ѕẽ tìm đến ѕự giác ngộ, …