Danh sách 10+ thập nhất diện thần chú ý nghĩa hay nhất, bạn nên biết

Duới đây là các thông tin và kiến thức về Thập nhất diện thần chú ý nghĩa hay nhất được tổng hợp bởi Tử Vi Wiki

Video Thập nhất diện thần chú ý nghĩa

Table of Contents

1 Quán Thế Âm thập nhứt diện Thần chú Tâm kinh – Chùa Bửu Châu – Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

 • Tác giả: chuabuuchau.com.vn
 • Ngày đăng: 08/03/2022
 • Đánh giá: 4.97 (740 vote)
 • Tóm tắt: 1) Thân người ấy thường vô bịnh · 2) Thường được mười phương chư Phật nhiếp thọ · 3) Tài bảo, y thực thọ dụng vô tận · 4) Hay hàng phục oán địch mà không lo sợ · 5) 

2 Thần Chú Quán Âm Thập Nhất Diện – Chua Dai Bi – Chua Dai Bi Plano TX

 • Tác giả: chuadaibi.org
 • Ngày đăng: 01/31/2022
 • Đánh giá: 4.77 (308 vote)
 • Tóm tắt: Uncategorized · Home · Uncategorized; Thần Chú Quán Âm Thập Nhất Diện. Thần Chú Quán Âm Thập Nhất Diện. by Tháng Hai 2, 2021 114 Lượt Xem

3 Giá trị và ý nghĩa của Thần chú

Giá trị và ý nghĩa của Thần chú
 • Tác giả: phatgiao.org.vn
 • Ngày đăng: 06/25/2022
 • Đánh giá: 4.48 (497 vote)
 • Tóm tắt: · Thần chú được sử dụng nhiều nhất đó là: Chú Lăng Nghiêm, Chú Đại Bi và Thập Chú. Các Chú này có ý nghĩa như sau: 
 • Kết quả tìm kiếm: Thần Chú là lời nói bí mật của chư Phật có thể gọi là Mật ngôn hay Phật ngôn, lời nói đặc biệt này chỉ có các đức Phật trong mười phương nghe biết mà nó không phải là thứ ngôn ngữ thường tình của các chúng sinh. Những ai muốn chư Phật, chư Bồ Tát …

4 (Mười Một Mặt Quan Âm Đại Bi) Thập Nhất Diện Thần Chú Tâm Kinh

 • Tác giả: wisdomofcompassion.wixsite.com
 • Ngày đăng: 04/04/2022
 • Đánh giá: 4.24 (475 vote)
 • Tóm tắt: Thần Chú Chân Ngôn Đà La Ni bằng tiếng Phạn: Namo Ratna Trayāya Namaḥ Ārya Jñāna Sāgara Vairocana Vyūha Rājāya Tathāgatāya Arhate Samyak Sambuddhaya Namah 
 • Kết quả tìm kiếm: Thế Tôn! Con nhớ về thời quá khứ cách nay căng già sa đẳng kiếp có Đức Phật ra đời, tên là Bách Liên Hoa Nhãn Vô Chướng Ngại Đỉnh Xí Thịnh Công Đức Quang Vương Như Lai . Vào lúc ấy, con là Đại Tiên Nhân (Mahà Rsì) theo Đức Thế Tôn ấy nhận được Chú …

Top 20 thần chú cầu bình an hot nhất

5 Thập Nhất Diện Thần Chú Tâm của Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát (Chú Đại Bi Tây Tạng) Wisdom Compassion: Trí Tuệ Từ Bi: ཤེས་རབ་དང་སྙིང་རྗེ།

 • Tác giả: wisdomcompassion.org
 • Ngày đăng: 06/16/2022
 • Đánh giá: 4.17 (521 vote)
 • Tóm tắt: · Đấng Thế Tôn, Đức Phật, chú Đà Ra Ni này của Bồ Tát, được thấm đẫm năng lực lớn lao. Chỉ một lần trì tụng lập tức loại bỏ bốn nghiệp chủ yếu và 
 • Kết quả tìm kiếm: Namo Ratna Trayāya Namaḥ Ārya Jñāna Sāgara Vairocana Vyūha Rājāya Tathāgatāya Arhate Samyak Sambuddhaya Namah Sarva Tathagatebyah Arhatebhyaḥ Samyaksaṃbuddhe Byaḥ Namaḥ Arya Avalokite Śvarāya Boddhisattvāya Mahāsattvāya Mahākāruṇikāya Tadyathā Oṃ …

6 Thập Nhất Diện Thần Chú Tâm Kinh | Thanh Lien Hana

 • Tác giả: sen.nongdansanthuong.com
 • Ngày đăng: 01/02/2022
 • Đánh giá: 3.92 (271 vote)
 • Tóm tắt: · Thập Nhất Diện Thần Chú : Namo Ratna Trayāya Namaḥ Ārya Jñāna Sāgara Vairocana Vyūha Rājāya Tathāgatāya Arhate Samyak Sambuddhaya Namah 
 • Kết quả tìm kiếm: “ན༌མོ༌རཏྣ༌ཏྲ༌ཡཱ༌ཡ། ན༌མཿ༌ཨཱཪྱ༌ཛྙཱ༌ན༌ས༌ག༌ར། བཻ༌རོ༌ཙ༌ན༌བྻཱུ༌ཧ༌རཱ༌ཛཱ༌ཡ། ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌ཡ། ཨརྷ༌ཏེ༌སམྱཀ༌སམྦུ༌དྡྷཱ༌ཡ། ན༌མཿ༌སརྦ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌བྷྱཿ། ཨརྷཏེབྷྱཿ༌སམྱཀ༌སམྦུ༌དྡྷེ༌བྷྱཿ༌ན། མཿ༌ཨཱརྱ༌ཨ༌ཝ༌ལོ༌ཀི༌ཏེ༌ཤྭ༌རཱ༌ཡ། བོ༌དྷིི༌སཏྟྭ༌ཡ། མཧཱ༌ས༌ཏྟྭ༌ཡ། མཧཱ༌ཀ༌རུ༌ཎི༌ཀཱ༌ཡ། ཏདྱ༌ཐཱ། …

7 16 câu thần chú Mật Tông và Phật Giáo phổ biến nhất

16 câu thần chú Mật Tông và Phật Giáo phổ biến nhất
 • Tác giả: tinnhadep.com
 • Ngày đăng: 01/14/2022
 • Đánh giá: 3.62 (488 vote)
 • Tóm tắt: · Ý NGHĨA VÀ LỢI ÍCH TỤNG NIỆM THẦN CHÚ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT … Thập Nhất Diện Thần Chú Tâm của Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát (Chú 
 • Kết quả tìm kiếm: CHHIM BHO CHHIM BHO CHHIM CHHIM BHO / AKASHA CHHIM BHO / VAKARA CHHIM BHO / AMAVARA CHHIM BHO / VARA CHHIM BHO / VACHIRA CHHIM BHO / AROGA CHHIM BHO / DHARMA CHHIM BHO / SATEVA CHHIM BHO / SATENI HALA CHHIM BHO / VIVA ROKA SHAVA CHHIM BHO / UVA …

8 Công dụng và ý nghĩa của những Thần chú

 • Tác giả: phatgiaobinhdinh.vn
 • Ngày đăng: 08/01/2022
 • Đánh giá: 3.48 (395 vote)
 • Tóm tắt: gồm có Thần Chú Lăng Nghiêm, Thần Chú Đại Bi và mười Thần Chú khác gọi là Thập Chú. Ý Nghĩa và công dụng các Thần Chú nói trên được giải thích như sau : 1)- Chú 
 • Kết quả tìm kiếm: Các Thiền gia Việt Nam cũng chọn những Kinh những Chú đã được liệt kê ở trước ngoài những mục đích và ý nghĩa vừa trình bày còn có mục đích khác là thể hiện văn hoá Phật Giáo Việt Nam mà các Thiền gia Việt Nam đem sự đạt đạo xây dựng quốc gia. Nhìn …

9 Thần Chú Quan Âm Thập Nhất Diện (Tiếng Phạn) – Thương Nguyễn

 • Tác giả: zingmp3.vn
 • Ngày đăng: 06/27/2022
 • Đánh giá: 3.27 (466 vote)
 • Tóm tắt: Thần Chú Quan Âm Thập Nhất Diện (Tiếng Phạn) – Thương Nguyễn THẦN CHÚ QUAN ÂM THẬP NHẤT DIỆN Nammo Ratna Trayaya, Nammo Arya Jnana Sagara, Vairochana, 
 • Kết quả tìm kiếm: Các Thiền gia Việt Nam cũng chọn những Kinh những Chú đã được liệt kê ở trước ngoài những mục đích và ý nghĩa vừa trình bày còn có mục đích khác là thể hiện văn hoá Phật Giáo Việt Nam mà các Thiền gia Việt Nam đem sự đạt đạo xây dựng quốc gia. Nhìn …

Top 20+ thần chú vãng sanh tiếng phạn hot nhất

10 Ý nghĩa về tượng Phật Bà Quan Âm Thập Nhất Diện – Trinh Chính Stone

 Ý nghĩa về tượng Phật Bà Quan Âm Thập Nhất Diện - Trinh Chính Stone
 • Tác giả: trinhchinhstone.com
 • Ngày đăng: 11/17/2021
 • Đánh giá: 3.04 (234 vote)
 • Tóm tắt: · Thiên Thủ là biểu hiện cho 1000 vị Phật thời điểm hiện tại. 2.2. Ý nghĩa của 11 mặt Quan Âm Thập Nhất Diện. Theo Quan Âm Thập Nhất Diện Thần Chú 
 • Kết quả tìm kiếm: Trên đây là những thông tin về tượng Phật Quan Âm Thập Nhất Diện. Hy vọng sẽ giúp các Phật tử có thêm được nhiều kiến thức hữu ích để thỉnh được tôn tượng phù hợp với mình. Nếu có băn khoăn, thắc mắc hãy nhấc máy liên hệ qua hotline của chúng tôi để …

11 PHẬT THUYẾT KINH THẦN CHÚ THẬP NHẤT DIỆN QUÁN THẾ ÂM

 • Tác giả: kinhphatthuyet.vn
 • Ngày đăng: 11/17/2021
 • Đánh giá: 2.96 (60 vote)
 • Tóm tắt: dùng mắt thấy đệ nhất nghĩa nói một pháp làm cho Thánh đệ tử an trú, đối với chỗ khác, làm cho hữu lậu chấm dứt, ý được giải thoát chăng?
 • Kết quả tìm kiếm: Thưa Tôn Giả A Nan, đối với mười hai cửa Cam Lồ này, cứ nương vào mỗi một cửa Cam Lồ sẽ được an ổn, tự mình được chế ngự. Giống như, thưa Tôn Giả A Nan, cách thôn xóm không xa, có một tòa lâu đài, tòa lâu đài ấy có mười hai cửa. Hoặc có người vào …

12 Trì Tụng Chú Đại Bi ( Bản Chú Quan Âm Thập Nhất Diện) – Bích Tọa Đàm

 • Tác giả: bichtoadam.com
 • Ngày đăng: 12/07/2021
 • Đánh giá: 2.8 (129 vote)
 • Tóm tắt: Mọi loài sớm thoát khỏi đường mê. Quay về nẻo giác. Từ bỏ sát sanh hại vật. Phát tâm quy y Tam Bảo. Thọ trì ngũ giới. Ăn chay niệm Phật. Bố 
 • Kết quả tìm kiếm: Thưa Tôn Giả A Nan, đối với mười hai cửa Cam Lồ này, cứ nương vào mỗi một cửa Cam Lồ sẽ được an ổn, tự mình được chế ngự. Giống như, thưa Tôn Giả A Nan, cách thôn xóm không xa, có một tòa lâu đài, tòa lâu đài ấy có mười hai cửa. Hoặc có người vào …

13 Thập Nhất Diện Thần Chú Tâm của Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát (Chú Đại Bi Tây Tạng) – Hoa Hồng Bất Tử

 • Tác giả: hoatuoibattu.vn
 • Ngày đăng: 12/15/2021
 • Đánh giá: 2.67 (148 vote)
 • Tóm tắt: · Bài viết Thập Nhất Diện Thần Chú Tâm của Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán … Đi Ri,Dhuru: Đu Ru,Dhuru: Đu Ru,Ite: Y Thê,Vatte: Vây Thề,Cale: Tra 
 • Kết quả tìm kiếm: Namo Ratna Trayāya Namaḥ Ārya Jñāna Sāgara Vairocana Vyūha Rājāya Tathāgatāya Arhate Samyak Sambuddhaya Namah Sarva Tathagatebyah Arhatebhyaḥ Samyaksaṃbuddhe Byaḥ Namaḥ Arya Avalokite Śvarāya Boddhisattvāya Mahāsattvāya Mahākāruṇikāya Tadyathā Oṃ …

Danh sách 10+ ý nghĩa của câu thần chú om mani padme hum hot nhất

14 Dịch thuật: Tại sao &quotThập nhất diện Quán Âm&quot có 11 khuôn mặt

 • Tác giả: chuonghung.com
 • Ngày đăng: 03/28/2022
 • Đánh giá: 2.51 (87 vote)
 • Tóm tắt: · Ý nghĩa “thập nhất diện” … tiên nói về nguồn gốc của chữ số “thập nhất”. Thời Phệ Đà cổ, tam giới gồm thiên, không, địa có 33 vị thần
 • Kết quả tìm kiếm: Namo Ratna Trayāya Namaḥ Ārya Jñāna Sāgara Vairocana Vyūha Rājāya Tathāgatāya Arhate Samyak Sambuddhaya Namah Sarva Tathagatebyah Arhatebhyaḥ Samyaksaṃbuddhe Byaḥ Namaḥ Arya Avalokite Śvarāya Boddhisattvāya Mahāsattvāya Mahākāruṇikāya Tadyathā Oṃ …

15 7 thần chú tiếng Phạn phổ biến nhất: chú đại bi, chuẩn đề, lăng nghiêm

7 thần chú tiếng Phạn phổ biến nhất: chú đại bi, chuẩn đề, lăng nghiêm
 • Tác giả: dichthuat.org
 • Ngày đăng: 03/09/2022
 • Đánh giá: 2.46 (127 vote)
 • Tóm tắt: · Thần chú tiếng phạn, chú đại bi tiếng phạn, chú lăng nghiêm tiếng phạn, om mani padme hum tiếng phạn, bát nhã tâm kinh tiếng phạn, chú chuẩn 
 • Kết quả tìm kiếm: Các thần chú trên này cũng nằm trong các Thập chú mà quý thiện nam tín nữ, quý Phật tử trì tụng hàng ngày. Người trì tụng các thần chú tiếng Phạn cần phải đọc đúng chính xác từ ngữ, đúng ngữ điệu. Và việc trì chú chỉ là 1 phần trong quá trình tu …

16 Quan Am Thap Nhat Dien Than Chu Tam Kinh

 • Tác giả: buddhamountain.ca
 • Ngày đăng: 02/04/2022
 • Đánh giá: 2.36 (182 vote)
 • Tóm tắt: Do Thần chú nầy, con đối với tất cả hữu tình hay làm chỗ quy y cứu hộ an ủi, làm hang sâu, phòng nhà. … Quán Thế Âm Thập Nhứt Diện Thần Chú Tâm Kinh
 • Kết quả tìm kiếm: Các thần chú trên này cũng nằm trong các Thập chú mà quý thiện nam tín nữ, quý Phật tử trì tụng hàng ngày. Người trì tụng các thần chú tiếng Phạn cần phải đọc đúng chính xác từ ngữ, đúng ngữ điệu. Và việc trì chú chỉ là 1 phần trong quá trình tu …

17 Quan Âm Đại Bi Thập Nhất Diện Thần Chú | Tỉnh Thức

 • Tác giả: tinhthuc.net
 • Ngày đăng: 01/06/2022
 • Đánh giá: 2.36 (141 vote)
 • Tóm tắt: · Tự động hát lại từ đầu sau khi hát xong. … Phiên âm tiếng Việt: Na-mô, Rát-na-tra-dà-da. Na-mô, A-ri-dà Choa-nà. Sà-gá-ra, Vai-rô-cha-nà. Biu-ha 
 • Kết quả tìm kiếm: Các thần chú trên này cũng nằm trong các Thập chú mà quý thiện nam tín nữ, quý Phật tử trì tụng hàng ngày. Người trì tụng các thần chú tiếng Phạn cần phải đọc đúng chính xác từ ngữ, đúng ngữ điệu. Và việc trì chú chỉ là 1 phần trong quá trình tu …

18 Chú thập nhất diện là gì

 • Tác giả: thattruyen.com
 • Ngày đăng: 07/28/2022
 • Đánh giá: 2.29 (85 vote)
 • Tóm tắt: Về ý nghĩa thị hiện 11 mặt, theo Thập nhất diện thần chú tâm kinh nghĩa sớ thì mặt Như lai trên đỉnhđầu biểu thị cho Phật quả; 3 mặt phía trước hiện tướng 
 • Kết quả tìm kiếm: Bản văn giải thích Chú Đà Ra Ni của Bồ Tát, Quán Thế Âm dưới đây, được dịch bởi Giáo Sư Abe:Đấng Thế Tôn, Đức Phật, chú Đà Ra Ni này của Bồ Tát, được thấm đẫm năng lực lớn lao. Chỉ một lần trì tụng lập tức loại bỏ bốn nghiệp chủ yếu và giải thoát …

Related Posts

Top 20 thần chú giải bùa hay nhất, bạn nên biết

Top 20 thần chú giải bùa hay nhất, bạn nên biết

Qua bài viết này tuvi.wiki xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về thần chú giải bùa hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Top 22 thần chú thập nhất diện quán tự tại tốt nhất, bạn cần biết

Top 22 thần chú thập nhất diện quán tự tại tốt nhất, bạn cần biết

Qua bài viết này tuvi.wiki xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về thần chú thập nhất diện quán tự tại hot nhất được tổng hợp bởi Tử Vi Wiki

Top 10+ thần chú tara xanh tốt nhất, bạn nên biết

Top 10+ thần chú tara xanh tốt nhất, bạn nên biết

Qua bài viết này tuvi.wiki xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về thần chú tara xanh hot nhất được tổng hợp bởi tuvi.wiki

Top 5 bạch y thần chú mp3 tốt nhất, bạn nên biết

Top 5 bạch y thần chú mp3 tốt nhất, bạn nên biết

Duới đây là các thông tin và kiến thức về bạch y thần chú mp3

Tổng hợp 10+ đại bi thần chú hot nhất

Tổng hợp 10+ đại bi thần chú hot nhất

Dưới đây là danh sách đại bi thần chú hot nhất được tổng hợp bởi Tử Vi Wiki

Top 20+ các câu thần chú của phù thủy hot nhất, bạn cần biết

Top 20+ các câu thần chú của phù thủy hot nhất, bạn cần biết

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về các câu thần chú của phù thủy hay nhất được tổng hợp bởi Tử Vi Wiki