Top 20+ thần chú vô lượng thọ tiếng phạn hot nhất

Qua bài viết này tuvi.wiki xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về Thần chú vô lượng thọ tiếng phạn hay nhất được tổng hợp bởi tuvi.wiki

Table of Contents

1 Top 15 chú vô lượng thọ như lai chơn ngôn 2022

 • Tác giả: smartsol.vn
 • Ngày đăng: 05/29/2022
 • Đánh giá: 4.81 (939 vote)
 • Tóm tắt: Công năng của thần chú Vô Lượng Thọ – Phatgiao.org.vn. author GnurtAI; 29 March 2021; ⭐(5) … Vô Lượng Thọ Như Lai Chân Ngôn (Tiếng Phạn và Tiếng Việt)

2 Vô Lượng Thọ Như Lai Đà Ra Ni (7 biến) – Tạng Thư Phật Học

 • Tác giả: tangthuphathoc.net
 • Ngày đăng: 11/22/2021
 • Đánh giá: 4.66 (344 vote)
 • Tóm tắt: Việt Lịch: 4901. Tam Quy Y. – Ðệ tử quy-y Phật, nguyện trọn đời không quy y thiên, thần, 

3 Vãng sanh quyết ðịnh chơn ngôn. – bodedao

 • Tác giả: bodedaotrang1.blogspot.com
 • Ngày đăng: 01/04/2022
 • Đánh giá: 4.44 (594 vote)
 • Tóm tắt: · Đà La Ni là tiếng Phạn, dịch thành là thần Chú, có nghĩa là ”tổng trì”. ”Tổng” là gôm thâu tất cả pháp, ”Trì” là vô lượng nghĩa. Có nghĩa là 

4 Pepe Thanh-Duong: Chuyển Di Thần Thức (Phowa)/ thần chú Vô Lượng Thọ Phật

 • Tác giả: ptdvo.blogspot.com
 • Ngày đăng: 09/07/2022
 • Đánh giá: 4.34 (510 vote)
 • Tóm tắt: · Nếu chép Chân ngôn Phạn tự này trên chuông, trống, khánh v.v… tất cả những vật có ra tiếng, các chúng sanh nghe tiếng kia thảy đều thanh tịnh, 

5 Top 15 Chú Vô Lượng Thọ Tiếng Phạn mới nhất 2022 – Truyền Hình Cáp Sông Thu

 • Tác giả: truyenhinhcapsongthu.net
 • Ngày đăng: 09/23/2022
 • Đánh giá: 4.15 (249 vote)
 • Tóm tắt: Vô Lượng Thọ Chú (Tiếng Phạn) – Peto Tải download 320 nhạc chờ Vo Luong Tho Chu … Amitayus Short Mantra in Tibetan: · Thần Chú Ngắn của Vô Lượng Thọ Phật 

Danh sách 10+ thần chú kinh vệ đà hot nhất

6 Thần Chú Phạn Ngữ – Thần Chú Chứa Vô Lượng Pháp, Giữ Vô Lượng Nghĩa

 • Tác giả: dieutuongam.com
 • Ngày đăng: 12/16/2021
 • Đánh giá: 3.81 (204 vote)
 • Tóm tắt: Minh Chú hay Thần Chú tiếng Phạn gọi là Dhàrani, tiếng Hán dịch là Tổng Trì. Thần chú bao gồm vô lượng pháp, nên gọi là “Tổng”, vì giữ chứa vô lượng nghĩa, 

7 Công năng của thần Chú Vô Lượng Thọ Như Lai Đà La Ni

Công năng của thần Chú Vô Lượng Thọ Như Lai Đà La Ni
 • Tác giả: tamhuongphat.com
 • Ngày đăng: 11/30/2021
 • Đánh giá: 3.66 (524 vote)
 • Tóm tắt: · Công năng của thần Chú Vô Lượng Thọ · Không được sát hại chúng sinh, động vật. · Không được trộm cắp, lừa đảo, làm giặc, ăn cướp. · Không được tà 
 • Kết quả tìm kiếm: Ăn chay mỗi tháng 6 ngày là: Mồng 8, 14, 15, 23, 29, 30 (tháng thiếu ăn sụt lại ngày 28 và 29). Ăn chay mỗi tháng 10 ngày là mồng 1, 8, 14, 15, 23, 24, 28, 29 30 (tháng thiếu ăn sụt lại ngày 27, 28, 29). Ăn chay thì không được ăn hành, hẹ, kiệu, …

8 Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà Ra Ni Wisdom Compassion: Trí Tuệ Từ Bi: ཤེས་རབ་དང་སྙིང་རྗེ།

 • Tác giả: wisdomcompassion.org
 • Ngày đăng: 10/19/2021
 • Đánh giá: 3.46 (355 vote)
 • Tóm tắt: Hãy phát khởi Thắng Nguyện rộng lớn để mau chóng đạt được sự an lạc thanh tịnh của Đại Niết Bàn”. Thần chú chữ Phạn ngữ ngắn với phiên âm Việt, chữ Tạng và kịch 
 • Kết quả tìm kiếm: Oṃ Puṇya Puṇya Mahāpuṇya Aparimitapuṇya Aparimitāyuḥ Puṇyajñānasambhāropacite,Ốm, Pun Gia, Pun Gia, Ma Ha, Pun Gia, O Pa Rì Mít Ta, Pun Gia, O Pa Rì Mít Thà Du, Pun Gia, Trà Na, Săm Bá Rô Pa Tri Thê,(OM, Tất cả hoạt động Tâm Ý đều là Pháp Tính cực …

9 Kinh Đại Thừa Đà La Ni Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai – Pháp Bảo Phật Giáo

 • Tác giả: phatphapungdung.com
 • Ngày đăng: 03/29/2022
 • Đánh giá: 3.38 (209 vote)
 • Tóm tắt: Nếu có chúng sanh nào thấy Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà-la-ni này, cùng nghe được danh hiệu của Đức Thế Tôn kia, rồi tự tay biên 
 • Kết quả tìm kiếm: Một thuở nọ, Đức Phật cùng với 1.250 vị đại Tỳ-kheo ở tại vườn Kỳ Thụ Cấp Cô Độc trong thành Xá-vệ. Tất cả đều là các bậc đại A-la-hán mà ai cũng quen biết. Các ngài đã trừ sạch các lậu, tâm khai ý giải, không còn phiền não, đạt được điều lợi ích …

10 Kinh Vô Lượng Thọ (Phẩm 14 – 30) – Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác

 • Tác giả: rongmotamhon.net
 • Ngày đăng: 07/07/2022
 • Đánh giá: 3.18 (249 vote)
 • Tóm tắt: Phật bảo A Nan: “Cõi Phật như thế, cây cối hoa quả, cùng các chúng sanh, đều làm Phật sự, đây thảy đều do, nơi sức oai thần, nơi Sức Bổn nguyện, nơi Mãn Túc 
 • Kết quả tìm kiếm: Một thuở nọ, Đức Phật cùng với 1.250 vị đại Tỳ-kheo ở tại vườn Kỳ Thụ Cấp Cô Độc trong thành Xá-vệ. Tất cả đều là các bậc đại A-la-hán mà ai cũng quen biết. Các ngài đã trừ sạch các lậu, tâm khai ý giải, không còn phiền não, đạt được điều lợi ích …

Top 10+ thần chú hư không tạng bồ tát hot nhất, đừng bỏ lỡ

11 Dự Án Xây Cất Tháp Đại Giác Ngộ Phụng Thờ Đức Phật Vô Lượng Thọ​ – Chan Meditation Europe

 • Tác giả: chan-meditation.eu
 • Ngày đăng: 07/29/2022
 • Đánh giá: 2.85 (184 vote)
 • Tóm tắt: · Đức Phật Vô Lượng Thọ tiếng Phạn là Amitāyus. … ấn trên vải 108 bản Kinh A Di Đà và cờ có hình Ngài Vô Lượng Thọ và thần chú: 1.000 Euro
 • Kết quả tìm kiếm: Đức Phật Vô Lượng Thọ tiếng Phạn là Amitāyus. Amitā nghĩa là Đại Hỷ Lạc. Yus nghĩa là cuộc sống. Vì vậy, Amitayus có ý nghĩa là „Cuộc sống đại hỷ lạc, không còn đau khổ“. Ngài là Báo Thân của Đức Phật A Di Đà với ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ …

12 Kinh Niệm Phật Ba La Mật

 • Tác giả: niemphat.net
 • Ngày đăng: 09/01/2022
 • Đánh giá: 2.89 (64 vote)
 • Tóm tắt: Con sẽ ban cho người niệm Phật thần chú đà ra ni nầy để thủ hộ thân tâm, … chúng sanh quyết chí niệm Phật thời Mạt Pháp một chân ngôn gọi là: Vô Lượng Thọ 
 • Kết quả tìm kiếm: Đức Phật Vô Lượng Thọ tiếng Phạn là Amitāyus. Amitā nghĩa là Đại Hỷ Lạc. Yus nghĩa là cuộc sống. Vì vậy, Amitayus có ý nghĩa là „Cuộc sống đại hỷ lạc, không còn đau khổ“. Ngài là Báo Thân của Đức Phật A Di Đà với ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ …

13 Vô Lượng Thọ Chú (Tiếng Phạn) – Peto – Zing MP3

 • Tác giả: zingmp3.vn
 • Ngày đăng: 11/04/2021
 • Đánh giá: 2.63 (62 vote)
 • Tóm tắt: Vô Lượng Thọ Chú (Tiếng Phạn) – Peto Tải download 320 nhạc chờ Vo Luong Tho Chu (Tieng Phan),- Peto
 • Kết quả tìm kiếm: Đức Phật Vô Lượng Thọ tiếng Phạn là Amitāyus. Amitā nghĩa là Đại Hỷ Lạc. Yus nghĩa là cuộc sống. Vì vậy, Amitayus có ý nghĩa là „Cuộc sống đại hỷ lạc, không còn đau khổ“. Ngài là Báo Thân của Đức Phật A Di Đà với ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ …

14 TIẾT III: PHẦN TRÌ-CHÚ VÀ NIỆM PHẬT – tuvienquangduc.com

 • Tác giả: tuvienquangduc.com.au
 • Ngày đăng: 11/06/2021
 • Đánh giá: 2.52 (136 vote)
 • Tóm tắt: Chỉ chuyên trì-tụng thần-chú VÔ-LƯỢNG-THỌ NHƯ-LAI ÐÀ-RA-NI (và hồi-hướng) cũng được vãng-sanh Cực-lạc – Nhưng vì chơn-ngôn dài, khó nhiếp-tâm hơn sáu chữ hồng- 
 • Kết quả tìm kiếm: Đức Phật Vô Lượng Thọ tiếng Phạn là Amitāyus. Amitā nghĩa là Đại Hỷ Lạc. Yus nghĩa là cuộc sống. Vì vậy, Amitayus có ý nghĩa là „Cuộc sống đại hỷ lạc, không còn đau khổ“. Ngài là Báo Thân của Đức Phật A Di Đà với ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ …

15 PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ QUYẾT ĐỊNH QUANG MINH VƯƠNG NHƯ LAI ĐÀ LA NI  | Đại bi

 • Tác giả: daibi.vn
 • Ngày đăng: 01/11/2022
 • Đánh giá: 2.55 (183 vote)
 • Tóm tắt: · PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ QUYẾT ĐỊNH QUANG MINH VƯƠNG … BẠCH Y QUÁN ÂM ĐẠI SĨ LINH CẢM THẦN CHÚ (QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT TÙY CẦU 
 • Kết quả tìm kiếm: “Nam mô bà nga phạ đế, a bá lị nhi đá nghê dã nẵng, vĩ nĩnh thất chỉ đát , đế tô, ra nhạ dã , đát tha nga đa dã, ra hạ đế, tam dược khất tam bột đà dã. Đát nễ dã tha: Án, tát phạ tăng tắc ca ra, bà lị vũ đà, đạt lặc ma đế, nga nga nẵng, mẫu nỗ bách …

Danh sách 10+ thần chú liên hoa sinh hay nhất

16 Thần Chú Vô Lượng Thọ

 • Tác giả: chuakhainguyen.com
 • Ngày đăng: 11/10/2021
 • Đánh giá: 2.36 (61 vote)
 • Tóm tắt: · Thần Chú Vô Lượng Thọ · 01. Nam mô rát na tờ gia gia gia · 02. Na mắc a ri gia · 03. A mi ta pha gia · 04. Ta tha gà ta gia · 05. A rờ ha tê · 06. Sam 
 • Kết quả tìm kiếm: “Nam mô bà nga phạ đế, a bá lị nhi đá nghê dã nẵng, vĩ nĩnh thất chỉ đát , đế tô, ra nhạ dã , đát tha nga đa dã, ra hạ đế, tam dược khất tam bột đà dã. Đát nễ dã tha: Án, tát phạ tăng tắc ca ra, bà lị vũ đà, đạt lặc ma đế, nga nga nẵng, mẫu nỗ bách …

17 Bài Nguyện Vô Lượng Thọ Đà Ra Ni: Amitāyus Dhāraṇī Prayer

 • Tác giả: wisdomofcompassion.wixsite.com
 • Ngày đăng: 04/30/2022
 • Đánh giá: 2.2 (197 vote)
 • Tóm tắt: Amitayus Short Mantra in Tibetan: · Thần Chú Ngắn của Vô Lượng Thọ Phật bằng tiếng Tạng: · OM AMARANI DZIWEN TIYE SOHA · · Amitayus Short Mantra in Sanskrit:
 • Kết quả tìm kiếm: “Nam mô bà nga phạ đế, a bá lị nhi đá nghê dã nẵng, vĩ nĩnh thất chỉ đát , đế tô, ra nhạ dã , đát tha nga đa dã, ra hạ đế, tam dược khất tam bột đà dã. Đát nễ dã tha: Án, tát phạ tăng tắc ca ra, bà lị vũ đà, đạt lặc ma đế, nga nga nẵng, mẫu nỗ bách …

18 Thần chú vãng sanh của Phật A Di Đà – Hoa Sen Phật

 • Tác giả: hoasenphat.com
 • Ngày đăng: 02/02/2022
 • Đánh giá: 2.19 (193 vote)
 • Tóm tắt: · Phật A Di Đà (tiếng Phạn: Amitabha) là một vị Phật rất được tôn kính … Tên của Ngài (vô lượng quang – vô lượng thọ) có nghĩa là “ánh sáng 
 • Kết quả tìm kiếm: Thần chú Phật A Di Đà là một biến thể của danh hiệu Ngài. Amideva chỉ là cách phát âm tiếng Tây Tạng của Amitabha. Từ Amideva được sử dụng trong các truyền thống Tây Tạng không phải là “Thần tiên”, mà là do người Tây Tạng phát âm sai tên của …

19 Vô Lượng Thọ Như Lai Chân Ngôn, Kinh Niệm Phật Ba La Mật

 • Tác giả: tamkyrt.vn
 • Ngày đăng: 04/13/2022
 • Đánh giá: 2.09 (160 vote)
 • Tóm tắt: · Còn riêng câu: “Aum Bhrum Hùm” đặt tại phía cuối sau của thần-chú trên, là chơn-ngôn “NHỨT-TỰ CHUYỂN-LUAÂN”, tất cả công-dụng nlỗi bánh xe nâng 
 • Kết quả tìm kiếm: Hành-giả lấy 10 câu niệm PHẬT làm một đơn-vị, niệm xong 10 câu lần một hột chuỗi. Người hơi dài thì có thể niệm suốt cả (10 câu) một lần, người hơi ngắn thì chia ra làm hai đoạn, mỗi đoạn 5 câu. Cần phải niệm rành-rẻ, rõ-ràng, nhiếp tâm lắng nghe …

20 Kinh Vô Lượng Thọ – Media | Phat Giao Khat Si

 • Tác giả: phatgiaokhatsi.com
 • Ngày đăng: 07/06/2022
 • Đánh giá: 2.04 (81 vote)
 • Tóm tắt: Cớ sao oai thần, hiển bày chiếu diệu, đoan tướng sáng ngời, thù diệu như thế! Nguyện Thế Tôn vì chúng con tuyên nói”. Bấy giờ Thế Tôn, bảo A Nan rằng, Lành thay 
 • Kết quả tìm kiếm: Hành-giả lấy 10 câu niệm PHẬT làm một đơn-vị, niệm xong 10 câu lần một hột chuỗi. Người hơi dài thì có thể niệm suốt cả (10 câu) một lần, người hơi ngắn thì chia ra làm hai đoạn, mỗi đoạn 5 câu. Cần phải niệm rành-rẻ, rõ-ràng, nhiếp tâm lắng nghe …

21 Thập Chú – Thich Tri Sieu

 • Tác giả: trisieu.free.fr
 • Ngày đăng: 02/01/2022
 • Đánh giá: 1.79 (72 vote)
 • Tóm tắt: 1/ NHƯ Ý BẢO LUÂN VƯƠNG ĐÀ LA NI · 3/ CÔNG ÐỨC BẢO SƠN ÐÀ LA NI · 4/ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ THẦN CHÚ · 5/ THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ QUANG MINH VƯƠNG ĐÀ LA NI · OM NAMO 
 • Kết quả tìm kiếm: Hành-giả lấy 10 câu niệm PHẬT làm một đơn-vị, niệm xong 10 câu lần một hột chuỗi. Người hơi dài thì có thể niệm suốt cả (10 câu) một lần, người hơi ngắn thì chia ra làm hai đoạn, mỗi đoạn 5 câu. Cần phải niệm rành-rẻ, rõ-ràng, nhiếp tâm lắng nghe …

Related Posts

Top 20 thần chú giải bùa hay nhất, bạn nên biết

Top 20 thần chú giải bùa hay nhất, bạn nên biết

Qua bài viết này tuvi.wiki xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về thần chú giải bùa hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Top 22 thần chú thập nhất diện quán tự tại tốt nhất, bạn cần biết

Top 22 thần chú thập nhất diện quán tự tại tốt nhất, bạn cần biết

Qua bài viết này tuvi.wiki xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về thần chú thập nhất diện quán tự tại hot nhất được tổng hợp bởi Tử Vi Wiki

Top 10+ thần chú tara xanh tốt nhất, bạn nên biết

Top 10+ thần chú tara xanh tốt nhất, bạn nên biết

Qua bài viết này tuvi.wiki xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về thần chú tara xanh hot nhất được tổng hợp bởi tuvi.wiki

Top 5 bạch y thần chú mp3 tốt nhất, bạn nên biết

Top 5 bạch y thần chú mp3 tốt nhất, bạn nên biết

Duới đây là các thông tin và kiến thức về bạch y thần chú mp3

Tổng hợp 10+ đại bi thần chú hot nhất

Tổng hợp 10+ đại bi thần chú hot nhất

Dưới đây là danh sách đại bi thần chú hot nhất được tổng hợp bởi Tử Vi Wiki

Top 20+ các câu thần chú của phù thủy hot nhất, bạn cần biết

Top 20+ các câu thần chú của phù thủy hot nhất, bạn cần biết

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về các câu thần chú của phù thủy hay nhất được tổng hợp bởi Tử Vi Wiki