Top 10+ thần chú đại bi tiếng phạn hay nhất

Thần chú

Table of Contents

1 Tuyển Chọn Nhạc Thiền Phật Giáo (Tiếng Phạn) – Peto – NhacCuaTui

 • Tác giả: nhaccuatui.com
 • Ngày đăng: 11/20/2021
 • Đánh giá: 4.96 (704 vote)
 • Tóm tắt: 1. Đại Bi Thần Chú (Tiếng Phạn) – Peto · 2. Án Mani Bát Di Hồng (Tiếng Phạn) – Peto · 3. Dược Sư Tâm Chú (Tiếng Phạn) – Peto · 4. Kim Cang Tát Đỏa Thần Chú (Tiếng 

2 CHÚ ĐẠI BI TIẾNG PHẠN – CHÚ ĐẠI BI TIẾNG VIỆT 84 CÂU CÓ HÌNH

CHÚ ĐẠI BI TIẾNG PHẠN - CHÚ ĐẠI BI TIẾNG VIỆT 84 CÂU CÓ HÌNH
 • Tác giả: thanhamthugian.com
 • Ngày đăng: 08/03/2022
 • Đánh giá: 4.71 (332 vote)
 • Tóm tắt: Chú đại bi hay Đại Bi Tâm Đà La Ni (Maha Karunika citta Dharani), là bài chú căn bản minh họa công đức nội chứng của Đức Quán Tự Tại Bồ Tát (Avalokiteśvara 
 • Kết quả tìm kiếm: Phật Thích Ca Mâu Ni, A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Phật Dược Sư Lưu Ly Vương Quang, Liên Hoa Sanh Guru Rinpoche, Lục Độ Phật Mẫu – Tara.Lục Tự Đại Minh Chú, Chú Đại Bi …

3 Chú Đại Bi tiếng Phạn và những điều bạn nhất định phải biết

Chú Đại Bi tiếng Phạn và những điều bạn nhất định phải biết
 • Tác giả: loiphong.vn
 • Ngày đăng: 07/29/2022
 • Đánh giá: 4.46 (558 vote)
 • Tóm tắt: Chú Đại Bi tiếng Phạn được biết với tên gọi khác là Đại Bi Tâm Đà Lai. Đây chính là thần chú Phật Giáo có độ dài 84 dòng. Oai lực và nghiệm của câu thần chú đã 
 • Kết quả tìm kiếm: Chú Đại Bi tiếng Phạn được biết với tên gọi khác là Đại Bi Tâm Đà Lai. Đây chính là thần chú Phật Giáo có độ dài 84 dòng. Oai lực và nghiệm của câu thần chú đã được chứng minh thông qua không gian và thời gian. Thần chú này ngày càng được trân …

4 Chú đại bi tiếng Việt 84 câu – Chú đại bi tiếng Việt có lời –

Chú đại bi tiếng Việt 84 câu - Chú đại bi tiếng Việt có lời -
 • Tác giả: hoatieu.vn
 • Ngày đăng: 02/10/2022
 • Đánh giá: 4.31 (475 vote)
 • Tóm tắt: Chú đại bi tiếng Việt 84 câu, Chú Đại Bi là thần chú do Quán Thế Âm Bồ Tát … Chú đại bi tiếng Phạn (Sanskrit), và các video hướng dẫn đọc chú đại bi sao 
 • Kết quả tìm kiếm: Chú Đại Bi được rút ra từ Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni của Phật Quán Thế Âm, gọi tắt là Chú Đại Bi. Sự linh ứng của Chú Đại Bi sẽ giúp cứu khổ cứu nạn, con người không bị ma quỷ, kẻ ác hãm hại; bảo vệ con người trước những khó khăn mà con người phải …

5 Thần Chú Đại Bi Tiếng Phạn – Đại Bi Thần Chú trà tà ma, cầu gì được đó – HOA ƯU ĐÀM

 • Tác giả: hoauudam.org
 • Ngày đăng: 12/23/2021
 • Đánh giá: 4.13 (481 vote)
 • Tóm tắt: Thần Chú Đại Bi Tiếng Phạn – Đại Bi Thần Chú trà tà ma, cầu gì được đó. admin / Tháng Ba 29, 2021. Chú Đại Bi nằm trong Kinh Đại bi tâm đà la ni
 • Kết quả tìm kiếm: Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất …

6 Hướng Dẫn Tụng Chú Đại Bi Tiếng Phạn – Pháp Bảo Phật Giáo

 • Tác giả: phatphapungdung.com
 • Ngày đăng: 08/29/2022
 • Đánh giá: 3.94 (486 vote)
 • Tóm tắt: Chú Đại Bi Tiếng Bắc Phạn (Sanskrit) … o आर्यावलोकितेश्वर रंधव नमो नरकिन्दि। āryāvalokiteśvara raṃdhava namo narakindi. o 
 • Kết quả tìm kiếm: Nam mô rát na tra da da. Na ma a ria va lô ki tê soa ra da, bô đi sát toa da, ma ha sát toa da, ma ha ka ru ni ka da. Om, sa va, ra ba da, su đa na đa siê. Na más, kri toa, i mam, a ria ya va lô ki tê soa ra, ram đa va. Nam mô na ra kin đi, ha ra …

7 Chú Đại bi 84 biến (dễ đọc, dễ nhìn)

 • Tác giả: phatgiao.org.vn
 • Ngày đăng: 01/23/2022
 • Đánh giá: 3.7 (375 vote)
 • Tóm tắt: · Phật nói Chú Đại bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ. … Chú đại bi tiếng Phạn (Sanskrit)
 • Kết quả tìm kiếm: Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na …

8 Tụng chú Đại bi bằng tiếng Phạn tốt hơn tụng chú Đại bi tiếng Việt? – Vina Aspire

Tụng chú Đại bi bằng tiếng Phạn tốt hơn tụng chú Đại bi tiếng Việt? - Vina Aspire
 • Tác giả: vina-aspire.com
 • Ngày đăng: 06/28/2022
 • Đánh giá: 3.44 (447 vote)
 • Tóm tắt: Tụng chú Đại bi bằng tiếng Phạn tốt hơn tụng chú Đại bi tiếng Việt? · 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da · 2. Nam mô a rị da · 3. Bà lô yết đế thước bát ra da · 4
 • Kết quả tìm kiếm: Phải khẳng định rằng, suy nghĩ này hoàn toàn không đúng. Bởi Phật pháp, điều kiện để được cảm ứng gói gọn trong hai chữ Chí Tâm: “Chí tâm là điều quan trọng nhất”. Nếu chí tâm cung kính tụng chú Đại Bi. Dù bạn tụng bằng tiếng nào cũng đều linh …

9 VÌ SAO CÙNG MỘT THẦN CHÚ lại có NHIỀU BẢN KHÁC NHAU ? – Thư viện Quang Tử

 • Tác giả: thuvienquangtu.com
 • Ngày đăng: 12/09/2021
 • Đánh giá: 3.3 (416 vote)
 • Tóm tắt: · Còn nếu đọc tụng Chú Đại Bi tiếng Việt với tiếng Phạn thì bản nào tốt hơn, em chưa đọc tiếng Phạn mà nghe nói tiếng Phạn đúng hơn phải không 
 • Kết quả tìm kiếm: -Chào anh Quang Tử, làm ơn cho em hỏi, em có đọc Chú Đại Bi, nhưng em thấy, cùng là một câu, mà có bản ghi là : “Tát Bà A Tha Đậu Thâu Bằng”, còn có bản khác ghi là “Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng “ Vậy anh cho em hỏi 2 câu trên câu nào là đúng vậy anh ? …

10 Chú Đại Bi – Ý Nghĩa Thần Chú Uy Lực Nhất Của Bồ Tát Quán Thế Âm

 • Tác giả: bichtoadam.com
 • Ngày đăng: 07/24/2022
 • Đánh giá: 3.12 (538 vote)
 • Tóm tắt: Vì lý do này, Đại Bi Chú (Great Dharani) thường được tụng bằng tiếng Phạn. chú đại bi phạn ngữ. Công năng của chú đại bi. Sự mầu nhiệm và 
 • Kết quả tìm kiếm: -Chào anh Quang Tử, làm ơn cho em hỏi, em có đọc Chú Đại Bi, nhưng em thấy, cùng là một câu, mà có bản ghi là : “Tát Bà A Tha Đậu Thâu Bằng”, còn có bản khác ghi là “Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng “ Vậy anh cho em hỏi 2 câu trên câu nào là đúng vậy anh ? …

11 Chú đại bi – Phiên âm tiếng phạn – lợi ích – ý nghĩa- cách tụng trì

Chú đại bi - Phiên âm tiếng phạn - lợi ích - ý nghĩa- cách tụng trì
 • Tác giả: webtretho.com
 • Ngày đăng: 05/20/2022
 • Đánh giá: 2.9 (152 vote)
 • Tóm tắt: Quán Thế Âm Bồ Tát đã nguyện rằng: “Nếu tron đời vị lai, tôi có thể làm lợi ích an vui cho tất cả chúng sanh với thần chú này, thì xin khiến cho thân tôi liền 
 • Kết quả tìm kiếm: Quán Thế Âm Bồ Tát đã nguyện rằng: “Nếu tron đời vị lai, tôi có thể làm lợi ích an vui cho tất cả chúng sanh với thần chú này, thì xin khiến cho thân tôi liền sanh ra ngàn tay ngàn mắt. Khi tôi phát thệ rồi, thì ngàn tay ngàn mắt đều hiện đủ nơi …

12 Rất Hay: Kinh Chú Đại Bi Tiếng Phạn Phiên Âm Tiếng Việt Và Phạn Hán Việt

 • Tác giả: nhaxinhplaza.vn
 • Ngày đăng: 01/19/2022
 • Đánh giá: 2.69 (100 vote)
 • Tóm tắt: · Nam mô rát na tra da da. Na ma a ria va lô ki tê soa ra da, bô đi sát toa da, ma ha sát toa da, ma ha ka ru ni ka da. Om, sa va, ra ba da, su đa 
 • Kết quả tìm kiếm: Chú đại bi tiếng Phạn nằm trong kinh Đại bi tâm đà la ni. Thần chú này giúp quảng đại viên mãn, cứu khổ, cứu nạn. Đọc trì chú này diệt vô lượng tội, được vô lượng phúc và khi chết sẽ được về miền cực lạc. Thần chú này do Quan thế âm bồ tát nói, để …

13 Lời bài hát Chú Đại Bi Tiếng Phạn – Hùng Thanh

 • Tác giả: loibaihat.tv
 • Ngày đăng: 11/06/2021
 • Đánh giá: 2.72 (82 vote)
 • Tóm tắt: Chú Đại Bi Tiếng Phạn Lyrics (Hùng Thanh) ~ Nam mô ta cha da dá Nam mô ai da cha nà Xà cá ra ê lô cha nà Lu ha rát cha da Ta tá ta ta dà À là há tê Sanh da 
 • Kết quả tìm kiếm: Chú đại bi tiếng Phạn nằm trong kinh Đại bi tâm đà la ni. Thần chú này giúp quảng đại viên mãn, cứu khổ, cứu nạn. Đọc trì chú này diệt vô lượng tội, được vô lượng phúc và khi chết sẽ được về miền cực lạc. Thần chú này do Quan thế âm bồ tát nói, để …

14 Chú đại bi tiếng Phạn và tiếng Việt 7 biến Thích Trí Thoát

Chú đại bi tiếng Phạn và tiếng Việt 7 biến Thích Trí Thoát
 • Tác giả: niemphat.vn
 • Ngày đăng: 06/02/2022
 • Đánh giá: 2.69 (99 vote)
 • Tóm tắt: · Chú đại bi tiếng Phạn (Sanskrit). Những lợi ích khi đọc trì tụng chú đại bi. Hành giả tụng thần chú đại bi được 15 điều lành
 • Kết quả tìm kiếm: Thông thường khi nói đến trì chú đại bi hay các thần chú khác thì chúng ta nghĩ ngay đến Mật Tông. Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các kinh sách của các chùa Bắc Tông, nhất là chùa tu theo Pháp môn Tịnh Độ, sau phần Tán Lư Hương, Đảnh Lễ đều có thêm bài …

15 Chú đại bi tiếng Phạn (Video hướng dẫn) | Lời Phật Dạy

Chú đại bi tiếng Phạn (Video hướng dẫn) | Lời Phật Dạy
 • Tác giả: loiphatday.org
 • Ngày đăng: 04/12/2022
 • Đánh giá: 2.39 (154 vote)
 • Tóm tắt: Chú Đại Bi Tiếng Phạn (phiên âm Việt): … Na mô rát na tra da da. Na ma a ria va lô ki tê soa ra da, bô đi sát toa da, ma ha sát toa da, ma ha ka ru ni ka da. Ôm 
 • Kết quả tìm kiếm: Ta đia tha: Ôm, a va lô kê, lô ka tê, ka ra tê, ê hi rê, ma ha bô đi sát toa, sa va sa va, ma la ma la, ma hê, ma hi rê đa dam, ku ru ku ru, ka mum, đu ru đu ru, vi ja da tê, ma ha vi ja da tê, đa ra đa ra, đi ri ni, soa ra da, cha la cha la, ma ma, …

16 Chú Đại Bi – Tiếng Phạn – Phật Tử – Zing MP3

 • Tác giả: zingmp3.vn
 • Ngày đăng: 09/05/2022
 • Đánh giá: 2.34 (172 vote)
 • Tóm tắt: Chú Đại Bi – Tiếng Phạn – Phật Tử Tải download 320 nhạc chờ Chu Dai Bi – Tieng Phan,- Phat Tu
 • Kết quả tìm kiếm: Ta đia tha: Ôm, a va lô kê, lô ka tê, ka ra tê, ê hi rê, ma ha bô đi sát toa, sa va sa va, ma la ma la, ma hê, ma hi rê đa dam, ku ru ku ru, ka mum, đu ru đu ru, vi ja da tê, ma ha vi ja da tê, đa ra đa ra, đi ri ni, soa ra da, cha la cha la, ma ma, …

17 Stream Chú Đại Bi (Tiếng Phạn) – Tránh Được Tà Ma, Hung Khí, An Thần, Dễ Ngũ. by Minh Phát | Listen online for free on SoundCloud

 • Tác giả: soundcloud.com
 • Ngày đăng: 06/07/2022
 • Đánh giá: 2.35 (187 vote)
 • Tóm tắt: · Stream Chú Đại Bi (Tiếng Phạn) – Tránh Được Tà Ma, Hung Khí, An Thần, Dễ Ngũ. by Minh Phát on desktop and mobile
 • Kết quả tìm kiếm: Ta đia tha: Ôm, a va lô kê, lô ka tê, ka ra tê, ê hi rê, ma ha bô đi sát toa, sa va sa va, ma la ma la, ma hê, ma hi rê đa dam, ku ru ku ru, ka mum, đu ru đu ru, vi ja da tê, ma ha vi ja da tê, đa ra đa ra, đi ri ni, soa ra da, cha la cha la, ma ma, …

18 Tụng chú Đại bi bằng tiếng Phạn tốt hơn tụng chú Đại bi tiếng Việt?

Tụng chú Đại bi bằng tiếng Phạn tốt hơn tụng chú Đại bi tiếng Việt?
 • Tác giả: songdep.com.vn
 • Ngày đăng: 06/14/2022
 • Đánh giá: 2.27 (65 vote)
 • Tóm tắt: · Từ Thiên nhân, người, Quỷ thần, Súc sanh, Ngạ quỷ… loài nào cũng đều hiểu hết. Trong kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, Tổ Thiền Tâm cũng đã giải thích 
 • Kết quả tìm kiếm: Phải khẳng định rằng, suy nghĩ này hoàn toàn không đúng. Bởi Phật pháp, điều kiện để được cảm ứng gói gọn trong hai chữ Chí Tâm: “Chí tâm là điều quan trọng nhất”. Nếu chí tâm cung kính tụng chú Đại Bi. Dù bạn tụng bằng tiếng nào cũng đều linh …

19 7 thần chú tiếng Phạn phổ biến nhất: chú đại bi, chuẩn đề, lăng nghiêm

7 thần chú tiếng Phạn phổ biến nhất: chú đại bi, chuẩn đề, lăng nghiêm
 • Tác giả: dichthuat.org
 • Ngày đăng: 01/10/2022
 • Đánh giá: 2.02 (77 vote)
 • Tóm tắt: · 7 thần chú tiếng Phạn phổ biến nhất (chú đại bi, chuẩn đề, lăng nghiêm, vãng sanh, dược sư, om mani padme hum, bát nhã tâm kinh…) · 2. Chú Chuẩn 
 • Kết quả tìm kiếm: Chú Đại Bi tiếng Phạn (Sanskit) là Mahākaruṇā Dhāraṇī. Chú đại bi còn có tên gọi khác là Đại bi Tâm Đà Na Ni, là bài chú được Bồ tát Quán Thế Âm đọc trước một cuộc hội kiến các vị Phật, Bồ tát, các vị thần, vương. Bài chú được nhiều người dân ở Đông …