Top 22 thần chú thập nhất diện quán tự tại tốt nhất, bạn cần biết

Dưới đây là danh sách Thần chú thập nhất diện quán tự tại hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Table of Contents

1 (Mười Một Mặt Quan Âm Đại Bi) Thập Nhất Diện Thần Chú Tâm Kinh

 • Tác giả: wisdomofcompassion.wixsite.com
 • Ngày đăng: 05/15/2022
 • Đánh giá: 4.83 (789 vote)
 • Tóm tắt: Thần Chú Chân Ngôn Đà La Ni bằng tiếng Phạn: Namo Ratna Trayāya Namaḥ Ārya Jñāna Sāgara Vairocana Vyūha Rājāya Tathāgatāya Arhate Samyak Sambuddhaya Namah 
 • Kết quả tìm kiếm: ན༌མོ༌རཏྣ༌ཏྲ༌ཡཱ༌ཡ། ན༌མཿ༌ཨཱཪྱ༌ཛྙཱ༌ན༌ས༌ག༌ར། བཻ༌རོ༌ཙ༌ན༌བྻཱུ༌ཧ༌རཱ༌ཛཱ༌ཡ། ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌ཡ། ཨརྷ༌ཏེ༌སམྱཀ༌སམྦུ༌དྡྷཱ༌ཡ། ན༌མཿ༌སརྦ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌བྷྱཿ། ཨརྷཏེབྷྱཿ༌སམྱཀ༌སམྦུ༌དྡྷེ༌བྷྱཿ༌ན། མཿ༌ཨཱརྱ༌ཨ༌ཝ༌ལོ༌ཀི༌ཏེ༌ཤྭ༌རཱ༌ཡ། བོ༌དྷིི༌སཏྟྭ༌ཡ། མཧཱ༌ས༌ཏྟྭ༌ཡ། མཧཱ༌ཀ༌རུ༌ཎི༌ཀཱ༌ཡ། ཏདྱ༌ཐཱ། …

2 Thập Nhất Diện Quán Âm – Pháp Thí Hội

 • Tác giả: blog.phapthihoi.org
 • Ngày đăng: 08/15/2022
 • Đánh giá: 4.68 (557 vote)
 • Tóm tắt: (Ekādaśa Mukhānām Avalokiteśvara) là một trong sáu hóa thân được tôn sùng nhất của ngài Quán Âm. Với hóa thân này, Ngài đặc biệt cứu vớt chúng sanh trong 
 • Kết quả tìm kiếm: ན༌མོ༌རཏྣ༌ཏྲ༌ཡཱ༌ཡ། ན༌མཿ༌ཨཱཪྱ༌ཛྙཱ༌ན༌ས༌ག༌ར། བཻ༌རོ༌ཙ༌ན༌བྻཱུ༌ཧ༌རཱ༌ཛཱ༌ཡ། ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌ཡ། ཨརྷ༌ཏེ༌སམྱཀ༌སམྦུ༌དྡྷཱ༌ཡ། ན༌མཿ༌སརྦ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌བྷྱཿ། ཨརྷཏེབྷྱཿ༌སམྱཀ༌སམྦུ༌དྡྷེ༌བྷྱཿ༌ན། མཿ༌ཨཱརྱ༌ཨ༌ཝ༌ལོ༌ཀི༌ཏེ༌ཤྭ༌རཱ༌ཡ། བོ༌དྷིི༌སཏྟྭ༌ཡ། མཧཱ༌ས༌ཏྟྭ༌ཡ། མཧཱ༌ཀ༌རུ༌ཎི༌ཀཱ༌ཡ། ཏདྱ༌ཐཱ། …

3 Cư Sĩ Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài – tuvienquangduc.com

 • Tác giả: tuvienquangduc.com.au
 • Ngày đăng: 06/30/2022
 • Đánh giá: 4.57 (586 vote)
 • Tóm tắt: ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cứu Diện Nhiên Ngạ Quỷ Đà La Ni Thần Chú Huyền Thanh dịch … Thập Nhất Diện Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Mật Ngôn . Quyển thượng
 • Kết quả tìm kiếm: ན༌མོ༌རཏྣ༌ཏྲ༌ཡཱ༌ཡ། ན༌མཿ༌ཨཱཪྱ༌ཛྙཱ༌ན༌ས༌ག༌ར། བཻ༌རོ༌ཙ༌ན༌བྻཱུ༌ཧ༌རཱ༌ཛཱ༌ཡ། ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌ཡ། ཨརྷ༌ཏེ༌སམྱཀ༌སམྦུ༌དྡྷཱ༌ཡ། ན༌མཿ༌སརྦ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌བྷྱཿ། ཨརྷཏེབྷྱཿ༌སམྱཀ༌སམྦུ༌དྡྷེ༌བྷྱཿ༌ན། མཿ༌ཨཱརྱ༌ཨ༌ཝ༌ལོ༌ཀི༌ཏེ༌ཤྭ༌རཱ༌ཡ། བོ༌དྷིི༌སཏྟྭ༌ཡ། མཧཱ༌ས༌ཏྟྭ༌ཡ། མཧཱ༌ཀ༌རུ༌ཎི༌ཀཱ༌ཡ། ཏདྱ༌ཐཱ། …

4 Thần Chú Quan Âm Thập Nhất Diện (Tiếng Phạn) – Thương Nguyễn

 • Tác giả: zingmp3.vn
 • Ngày đăng: 09/04/2022
 • Đánh giá: 4.39 (581 vote)
 • Tóm tắt: Thần Chú Quan Âm Thập Nhất Diện (Tiếng Phạn) – Thương Nguyễn THẦN CHÚ QUAN ÂM … Tải download 320 nhạc chờ Than Chu Quan Am Thap Nhat Dien (Tieng Phan),- 
 • Kết quả tìm kiếm: ན༌མོ༌རཏྣ༌ཏྲ༌ཡཱ༌ཡ། ན༌མཿ༌ཨཱཪྱ༌ཛྙཱ༌ན༌ས༌ག༌ར། བཻ༌རོ༌ཙ༌ན༌བྻཱུ༌ཧ༌རཱ༌ཛཱ༌ཡ། ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌ཡ། ཨརྷ༌ཏེ༌སམྱཀ༌སམྦུ༌དྡྷཱ༌ཡ། ན༌མཿ༌སརྦ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌བྷྱཿ། ཨརྷཏེབྷྱཿ༌སམྱཀ༌སམྦུ༌དྡྷེ༌བྷྱཿ༌ན། མཿ༌ཨཱརྱ༌ཨ༌ཝ༌ལོ༌ཀི༌ཏེ༌ཤྭ༌རཱ༌ཡ། བོ༌དྷིི༌སཏྟྭ༌ཡ། མཧཱ༌ས༌ཏྟྭ༌ཡ། མཧཱ༌ཀ༌རུ༌ཎི༌ཀཱ༌ཡ། ཏདྱ༌ཐཱ། …

5 Chú thập nhất diện là gì

 • Tác giả: thattruyen.com
 • Ngày đăng: 04/14/2022
 • Đánh giá: 4.1 (264 vote)
 • Tóm tắt: Kinh Thập nhất diện Quán tự tại bồ tát tâm mật ngôn niệm tụng nghi quĩ quyển … Về ý nghĩa thị hiện 11 mặt, theo Thập nhất diện thần chú tâm kinh nghĩa sớ 
 • Kết quả tìm kiếm: Bản văn giải thích Chú Đà Ra Ni của Bồ Tát, Quán Thế Âm dưới đây, được dịch bởi Giáo Sư Abe:Đấng Thế Tôn, Đức Phật, chú Đà Ra Ni này của Bồ Tát, được thấm đẫm năng lực lớn lao. Chỉ một lần trì tụng lập tức loại bỏ bốn nghiệp chủ yếu và giải thoát …

Top 10+ thần chú cầu tài sivali hay nhất, bạn nên biết

6 Thập Nhất Diện Thần Chú Tâm của Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát (Chú Đại Bi Tây Tạng) – Hoa Hồng Bất Tử

 • Tác giả: hoatuoibattu.vn
 • Ngày đăng: 08/23/2022
 • Đánh giá: 3.82 (587 vote)
 • Tóm tắt: · HoaTuoiBatTu.vn là website thông tin tổng hợp đang trong quá trình thử nghiệm. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nội dung trên website. Copyright 
 • Kết quả tìm kiếm: Phiên Âm Việt mỗi từ:Namo: Nam Mô,Ratna: Rat Nà,Trayāya: Trà Day Dà,Namaḥ: Nam Ma,Ārya: Oa Dà,Jñāna: Cha Nà,Sāgara: Sà Goa Rà,Vairocana: Vai Rô Cha Nà,Vyūha: Viu Dà,Rājāya: Rà Tray Dà,Tathāgatāya: Thát Tà Gat Tay Dà,Arhate: Oa Hát Tề,Samyak: Săm …

7 7 thần chú tiếng Phạn phổ biến nhất: chú đại bi, chuẩn đề, lăng nghiêm

7 thần chú tiếng Phạn phổ biến nhất: chú đại bi, chuẩn đề, lăng nghiêm
 • Tác giả: dichthuat.org
 • Ngày đăng: 08/03/2022
 • Đánh giá: 3.67 (589 vote)
 • Tóm tắt: · Om mani padme hum tiếng phạn. Om Mani Padme Hūm là một trong những câu thần chú nổi tiếng nhất trong Phật giáo, được các Phật tử theo pháp tu 
 • Kết quả tìm kiếm: Các thần chú trên này cũng nằm trong các Thập chú mà quý thiện nam tín nữ, quý Phật tử trì tụng hàng ngày. Người trì tụng các thần chú tiếng Phạn cần phải đọc đúng chính xác từ ngữ, đúng ngữ điệu. Và việc trì chú chỉ là 1 phần trong quá trình tu …

8 Quan Am Thap Nhat Dien Than Chu Tam Kinh

 • Tác giả: buddhamountain.ca
 • Ngày đăng: 10/19/2021
 • Đánh giá: 3.41 (546 vote)
 • Tóm tắt: Ðức Quán Tự Tại Ðại Bồ Tát bạch Ðức Phật rằng: “Kính thưa Ðức Thế Tôn! Con có Thần Chú Tâm gọi là Thập Nhứt Ðiện đủ đại oai lực, 11 câu chi chư Phật đã nói, 
 • Kết quả tìm kiếm: Các thần chú trên này cũng nằm trong các Thập chú mà quý thiện nam tín nữ, quý Phật tử trì tụng hàng ngày. Người trì tụng các thần chú tiếng Phạn cần phải đọc đúng chính xác từ ngữ, đúng ngữ điệu. Và việc trì chú chỉ là 1 phần trong quá trình tu …

9 THẦN CHÚ THẬP NHẤT DIỆN QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT TIẾNG PHẠM | Phiêm Âm Tiếng Việt | Cô Gái Xinh Đẹp Hát | Kho Truyện ma full hay nhất. – Truyện ma Full

 • Tác giả: truyenmafull.com
 • Ngày đăng: 07/28/2022
 • Đánh giá: 3.27 (572 vote)
 • Tóm tắt: · THẦN CHÚ THẬP NHẤT DIỆN QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT TIẾNG PHẠM | Phiêm Âm Tiếng Việt | Cô Gái Xinh Đẹp Hát | Kho Truyện ma full hay nhất. · THẦN CHÚ THẬP 
 • Kết quả tìm kiếm: 🏠 Đăng ký xem kênh ở đây: http://bit.ly/31w426V 👀 Nhạc Phật Giáo: http://bit.ly/2Njp9p4 👀 Tổng Hợp Thực Dưỡng: http://bit.ly/2JaQxDj 👀 Thực Dưỡng Level 2: http://bit.ly/38mg0EN 👀 Tổng Hợp Ăn Chay: http://bit.ly/34qWFQm 👀 Truyện nhân quả: …

10 Dịch thuật: Tại sao &quotThập nhất diện Quán Âm&quot có 11 khuôn mặt

 • Tác giả: chuonghung.com
 • Ngày đăng: 03/08/2022
 • Đánh giá: 3.1 (426 vote)
 • Tóm tắt: · Thập nhất diện Quán Âm của Tây Tạng đem 11 khuôn mặt sắp xếp thành 5 tầng, tạo hình giống kim tự tháp. Những khuôn mặt này tượng trưng cho 
 • Kết quả tìm kiếm: 🏠 Đăng ký xem kênh ở đây: http://bit.ly/31w426V 👀 Nhạc Phật Giáo: http://bit.ly/2Njp9p4 👀 Tổng Hợp Thực Dưỡng: http://bit.ly/2JaQxDj 👀 Thực Dưỡng Level 2: http://bit.ly/38mg0EN 👀 Tổng Hợp Ăn Chay: http://bit.ly/34qWFQm 👀 Truyện nhân quả: …

11 Quán Thế Âm thập nhứt diện Thần chú Tâm kinh – Chùa Bửu Châu – Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

 • Tác giả: chuabuuchau.com.vn
 • Ngày đăng: 11/07/2021
 • Đánh giá: 2.93 (162 vote)
 • Tóm tắt: Hành giả lúc bấy giờ nên tự an tâm, chớ sanh sợ hãi, chỉ niệm thần chú, cầu xin điều chi thì nói như thế này: “Kính lễ Quán Tự Tại Bồ-tát Ma-ha-tát đại bi giả, 
 • Kết quả tìm kiếm: 🏠 Đăng ký xem kênh ở đây: http://bit.ly/31w426V 👀 Nhạc Phật Giáo: http://bit.ly/2Njp9p4 👀 Tổng Hợp Thực Dưỡng: http://bit.ly/2JaQxDj 👀 Thực Dưỡng Level 2: http://bit.ly/38mg0EN 👀 Tổng Hợp Ăn Chay: http://bit.ly/34qWFQm 👀 Truyện nhân quả: …

Top 10+ câu thần chú gọi thần hộ mệnh hot nhất, bạn nên biết

12 Thập Nhất Diện Thần Chú Tâm Kinh Nghĩa Sớ – Tạng Thư Phật Học

 • Tác giả: tangthuphathoc.net
 • Ngày đăng: 07/10/2022
 • Đánh giá: 2.86 (139 vote)
 • Tóm tắt: Kinh Bất không Quyên Sách chép: Bồ-tát Quán Tự Tại nầy hiện tám tay, mặc áo da nai. Lại gọi là Bồ-tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Tự Tại Vương Thập Nhất Diện 
 • Kết quả tìm kiếm: Đáp: thần chú ấy tương ưng với lý cho nên chẳng phải sắc, chẳng phải tâm. Mà năng sắc, năng tâm ấy đều là thần chú của Bồ-tát Quán Tự tại, dường như có tâm mà chẳng phải tâm hữu tình. Mười một mặt: Thật là mười hai mặt. Trên mặt Phật là quả, dưới …

13 THẬP NHẤT DIỆN QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT | Đại bi

 • Tác giả: daibi.vn
 • Ngày đăng: 12/29/2021
 • Đánh giá: 2.62 (53 vote)
 • Tóm tắt: · THẬP NHẤT DIỆN QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT … Tôn này có tên Phạn là EKÀDA’SA MUKHA AVALOKITE’SVARA, dịch âm là Ế Ca Na Xà Mục Khư A Phộc Lộ Chỉ Đế Thấp 
 • Kết quả tìm kiếm: – 11 mặt là 11 Địa (Hoan Hỷ Địa, Ly Cấu Địa, Phát Quang Địa , Diệu Tuệ Địa, Nan Thắg Địa, Hiện Tiền Địa, Viễn Hành Địa, Bất Động Địa, Thiện Tuệ Địa, Pháp Vân Địa, Phật Địa) biểu thị cho 11 phẩm Vô Minh, lại thêm mặt gốc biểu thị cho 12 phẩm Vô Minh. …

14 16 câu thần chú Mật Tông và Phật Giáo phổ biến nhất

16 câu thần chú Mật Tông và Phật Giáo phổ biến nhất
 • Tác giả: tinnhadep.com
 • Ngày đăng: 05/07/2022
 • Đánh giá: 2.54 (101 vote)
 • Tóm tắt: · Tạng thân thần thông ,vì được tự tại dạo chơi 10 phương chư Phật. … Thập Nhất Diện Thần Chú Tâm của Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ 
 • Kết quả tìm kiếm: Nếu có người nào bị bịnh nặng, chịu nhiều đau khổ, được nghe đà ra ni này, sẽ mau lành bịnh, tội chướng tiêu diệt.Thấm chí các loài chúng sanh nghe được chú này đều xa lìa bệnh khổ, thoát thân bào thai, do hoa sen hóa sanh, tùy theo tâm nguyện mà …

15 Tượng Quan Âm Thập Nhất Diện lưu ly 27cm (MC02187T) – Pháp bảo minh châu

 • Tác giả: phapbaominhchau.com
 • Ngày đăng: 09/03/2022
 • Đánh giá: 2.42 (115 vote)
 • Tóm tắt: Tôn này có tên Phạn là EKÀDA’SA MUKHA AVALOKITE’SVARA, dịch âm là Ế Ca Na Xà Mục Khư A Phộc Lộ Chỉ Đế Thấp Phộc La. Dịch nghĩa là Thập Nhất Diện Quán Tự Tại 
 • Kết quả tìm kiếm: Tôn này có tên Phạn là EKÀDA’SA MUKHA AVALOKITE’SVARA, dịch âm là Ế Ca Na Xà Mục Khư A Phộc Lộ Chỉ Đế Thấp Phộc La. Dịch nghĩa là Thập Nhất Diện Quán Tự Tại, Thập Nhất Diện Quán Thế Âm, Thập Nhất Diện Quán Âm. Cầu đảo Tôn này có thể trừ bệnh diệt …

16 Hồng Danh Quán Âm Bồ Tát – Vien Giac Pagode

 • Tác giả: viengiac.info
 • Ngày đăng: 01/11/2022
 • Đánh giá: 2.38 (146 vote)
 • Tóm tắt: Cùng với cách dịch nghĩa là: Quán Tự Tại, Quán Thế Âm, Quán Âm, Quang Âm, … 4_ Hóa Tôn Tu la là Thập Nhất Diện Quán Âm (Eka-daśa-mukhe Avalokitasvara)
 • Kết quả tìm kiếm: _ Trong quyển thượng “Bát Nhã Tâm Kinh U Tán”, Đại Sư Khuy Cơ cho rằng “Quán” nghĩa là chiếu soi, tức Trí Tuệ thông đạt Không Hữu. “Tự Tại” nghĩa là tùy ý nhận làm tức là Thắng Quả của Sở Đắc. Quá khứ rộng hành sáu Độ, hiện tại được chứng Quả trọn …

Top 10+ cầu thần chú của thái thượng lão quân tốt nhất, bạn nên biết

17 Trì Tụng Chú Đại Bi ( Bản Chú Quan Âm Thập Nhất Diện) – Bích Tọa Đàm

 • Tác giả: bichtoadam.com
 • Ngày đăng: 09/10/2022
 • Đánh giá: 2.23 (66 vote)
 • Tóm tắt: Thần Chú Chân Ngôn Đà La Ni bằng chữ Tây Tạng và tiếng Phạn: … Kính lễ Bậc có Tâm Đại Bi là Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát Như vậy, cảnh giác, 
 • Kết quả tìm kiếm: _ Trong quyển thượng “Bát Nhã Tâm Kinh U Tán”, Đại Sư Khuy Cơ cho rằng “Quán” nghĩa là chiếu soi, tức Trí Tuệ thông đạt Không Hữu. “Tự Tại” nghĩa là tùy ý nhận làm tức là Thắng Quả của Sở Đắc. Quá khứ rộng hành sáu Độ, hiện tại được chứng Quả trọn …

18 Thập Nhất Diện Thần Chú Tâm của Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát (Chú Đại Bi Tây Tạng) Wisdom Compassion: Trí Tuệ Từ Bi: ཤེས་རབ་དང་སྙིང་རྗེ།

 • Tác giả: wisdomcompassion.org
 • Ngày đăng: 01/05/2022
 • Đánh giá: 2.27 (121 vote)
 • Tóm tắt: · Đấng Thế Tôn, Đức Phật, chú Đà Ra Ni này của Bồ Tát, được thấm đẫm năng lực lớn lao. Chỉ một lần trì tụng lập tức loại bỏ bốn nghiệp chủ yếu và 
 • Kết quả tìm kiếm: ན༌མོ༌རཏྣ༌ཏྲ༌ཡཱ༌ཡ། ན༌མཿ༌ཨཱཪྱ༌ཛྙཱ༌ན༌ས༌ག༌ར། བཻ༌རོ༌ཙ༌ན༌བྻཱུ༌ཧ༌རཱ༌ཛཱ༌ཡ། ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌ཡ། ཨརྷ༌ཏེ༌སམྱཀ༌སམྦུ༌དྡྷཱ༌ཡ། ན༌མཿ༌སརྦ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌བྷྱཿ། ཨརྷཏེབྷྱཿ༌སམྱཀ༌སམྦུ༌དྡྷེ༌བྷྱཿ༌ན། མཿ༌ཨཱརྱ༌ཨ༌ཝ༌ལོ༌ཀི༌ཏེ༌ཤྭ༌རཱ༌ཡ། བོ༌དྷིི༌སཏྟྭ༌ཡ། མཧཱ༌ས༌ཏྟྭ༌ཡ། མཧཱ༌ཀ༌རུ༌ཎི༌ཀཱ༌ཡ། ཏདྱ༌ཐཱ། …

19 Thần Chú Quan Âm Thập Nhất Diện – V.A – NhacCuaTui

 • Tác giả: nhaccuatui.com
 • Ngày đăng: 02/28/2022
 • Đánh giá: 2.12 (141 vote)
 • Tóm tắt: Thần Chú Quan Âm Thập Nhất Diện – V.A | Nghe nhạc hay online mới nhất chất lượng cao. … 0 04:00. Quan Âm Lục Tự Minh Chú – Om Mani Padme Hum
 • Kết quả tìm kiếm: ན༌མོ༌རཏྣ༌ཏྲ༌ཡཱ༌ཡ། ན༌མཿ༌ཨཱཪྱ༌ཛྙཱ༌ན༌ས༌ག༌ར། བཻ༌རོ༌ཙ༌ན༌བྻཱུ༌ཧ༌རཱ༌ཛཱ༌ཡ། ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌ཡ། ཨརྷ༌ཏེ༌སམྱཀ༌སམྦུ༌དྡྷཱ༌ཡ། ན༌མཿ༌སརྦ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌བྷྱཿ། ཨརྷཏེབྷྱཿ༌སམྱཀ༌སམྦུ༌དྡྷེ༌བྷྱཿ༌ན། མཿ༌ཨཱརྱ༌ཨ༌ཝ༌ལོ༌ཀི༌ཏེ༌ཤྭ༌རཱ༌ཡ། བོ༌དྷིི༌སཏྟྭ༌ཡ། མཧཱ༌ས༌ཏྟྭ༌ཡ། མཧཱ༌ཀ༌རུ༌ཎི༌ཀཱ༌ཡ། ཏདྱ༌ཐཱ། …

20 Giá trị và ý nghĩa của Thần chú

Giá trị và ý nghĩa của Thần chú
 • Tác giả: phatgiao.org.vn
 • Ngày đăng: 09/02/2022
 • Đánh giá: 2.09 (172 vote)
 • Tóm tắt: · Thần chú được sử dụng nhiều nhất đó là: Chú Lăng Nghiêm, Chú Đại Bi và Thập … Theo Như Ý Tâm Đà La Ni: Ngài Bồ Tát Quán Tự Tại vì muốn cho 
 • Kết quả tìm kiếm: * Khể thủ quy y Tô Tất Đế : nghĩa là cúi đầu quy kính Pháp Viên Thành (pháp nhiệm mầu). Chữ Tô Tất Đế : nguyên tiếng Phạn là Susidhi, nghĩa là một pháp có năng lực thành tựu được hết thảy sự lý và thành tựu đặng hết thảy tâm nguyện của chúng sinh …

21 Thập Nhất Diện Quán Tự Tại nhạc Phật giáo rất hay

 • Tác giả: niemphat.vn
 • Ngày đăng: 10/21/2021
 • Đánh giá: 1.84 (180 vote)
 • Tóm tắt: · Bài Thập Nhất Diện Quán Tự Tại do sư cô Ani Choying Drolma trình bày. Bài này rất dễ bị ngộ nhận là Chú Đại Bi tiếng Phạn (sankrit) thường 
 • Kết quả tìm kiếm: * Khể thủ quy y Tô Tất Đế : nghĩa là cúi đầu quy kính Pháp Viên Thành (pháp nhiệm mầu). Chữ Tô Tất Đế : nguyên tiếng Phạn là Susidhi, nghĩa là một pháp có năng lực thành tựu được hết thảy sự lý và thành tựu đặng hết thảy tâm nguyện của chúng sinh …

22 Quan Âm Đại Bi Thập Nhất Diện Thần Chú | Tỉnh Thức

 • Tác giả: tinhthuc.net
 • Ngày đăng: 01/25/2022
 • Đánh giá: 1.77 (71 vote)
 • Tóm tắt: · Phạn Âm: Na-mo rat-na tra-ya ya. Na-mah arya-gna-na sa-ga-ra vai-ro cha-na Byu-ha ra-ja-ta ta-tha ga-ta-ya ar-ha-te sam-yak-sam-buddha-ya 
 • Kết quả tìm kiếm: * Khể thủ quy y Tô Tất Đế : nghĩa là cúi đầu quy kính Pháp Viên Thành (pháp nhiệm mầu). Chữ Tô Tất Đế : nguyên tiếng Phạn là Susidhi, nghĩa là một pháp có năng lực thành tựu được hết thảy sự lý và thành tựu đặng hết thảy tâm nguyện của chúng sinh …

Related Posts

Top 20 thần chú giải bùa hay nhất, bạn nên biết

Top 20 thần chú giải bùa hay nhất, bạn nên biết

Qua bài viết này tuvi.wiki xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về thần chú giải bùa hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Top 10+ thần chú tara xanh tốt nhất, bạn nên biết

Top 10+ thần chú tara xanh tốt nhất, bạn nên biết

Qua bài viết này tuvi.wiki xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về thần chú tara xanh hot nhất được tổng hợp bởi tuvi.wiki

Top 5 bạch y thần chú mp3 tốt nhất, bạn nên biết

Top 5 bạch y thần chú mp3 tốt nhất, bạn nên biết

Duới đây là các thông tin và kiến thức về bạch y thần chú mp3

Tổng hợp 10+ đại bi thần chú hot nhất

Tổng hợp 10+ đại bi thần chú hot nhất

Dưới đây là danh sách đại bi thần chú hot nhất được tổng hợp bởi Tử Vi Wiki

Top 20+ các câu thần chú của phù thủy hot nhất, bạn cần biết

Top 20+ các câu thần chú của phù thủy hot nhất, bạn cần biết

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về các câu thần chú của phù thủy hay nhất được tổng hợp bởi Tử Vi Wiki

Tổng hợp 10+ thần chú trúng số độc đắc tốt nhất hiện nay

Tổng hợp 10+ thần chú trúng số độc đắc tốt nhất hiện nay

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp thần chú trúng số độc đắc hay nhất được tổng hợp bởi Tử Vi Wiki