Top 14 thần chú tịnh khẩu nghiệp chân ngôn hot nhất, bạn cần biết

Thần chú

1 Tịnh Tam Nghiệp Thân-Khẩu-Ý – Ô-Hay.Vn

Tịnh Tam Nghiệp Thân-Khẩu-Ý - Ô-Hay.Vn
 • Tác giả: xn—hay-uqa.vn
 • Ngày đăng: 10/30/2021
 • Đánh giá: 4.97 (706 vote)
 • Tóm tắt: * Những việc có thể gieo thêm thiện nghiệp. Thấy người buồn phiền, đau khổ, phiền não liền khởi tâm chia sẻ, nói lời chân thật, an ủi đem lại sự thư giãn 
 • Kết quả tìm kiếm: Khi một sinh vật bị chết, do kết thúc thọ mạng, hoặc vì tai nạn mà chết, hoặc vì bệnh tật, hay là loài thú khác giết thịt. Lúc ấy, người muốn ăn thân mạng kia, có thể ăn mà không gây nên sát nghiệp. Nhưng trong thân mạng sinh vật bị chết ấy, do các …

2 4. Chú diệt nghiệp chướng chân ngôn của Đức Quán Âm Bồ Tát | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

 • Tác giả: daibaothapmandalataythien.org
 • Ngày đăng: 02/08/2022
 • Đánh giá: 4.7 (500 vote)
 • Tóm tắt: · Án, A lổ lặc kế Ta bà ha. Khi đọc chú này, tâm phải quán tưởng: tất cả chúng sinh có bao nghiệp chướng thảy đều tiêu diệt. Nghiệp chướng cũng 
 • Kết quả tìm kiếm: Khi một sinh vật bị chết, do kết thúc thọ mạng, hoặc vì tai nạn mà chết, hoặc vì bệnh tật, hay là loài thú khác giết thịt. Lúc ấy, người muốn ăn thân mạng kia, có thể ăn mà không gây nên sát nghiệp. Nhưng trong thân mạng sinh vật bị chết ấy, do các …

3 NGHI THỨC KHAI KINH – Kinh Kim Cang

 • Tác giả: rongmotamhon.net
 • Ngày đăng: 03/19/2022
 • Đánh giá: 4.43 (211 vote)
 • Tóm tắt: Tịnh tam nghiệp chân ngôn: … Tư thời đệ tử chúng đẳng phúng tụng Đại thừa kinh chú, xưng tán hồng danh, tập thử công … Phụng thỉnh Đại Thần Kim Cang
 • Kết quả tìm kiếm: Khi một sinh vật bị chết, do kết thúc thọ mạng, hoặc vì tai nạn mà chết, hoặc vì bệnh tật, hay là loài thú khác giết thịt. Lúc ấy, người muốn ăn thân mạng kia, có thể ăn mà không gây nên sát nghiệp. Nhưng trong thân mạng sinh vật bị chết ấy, do các …

4 NHẤT TÂM NIỆM PHẬT: BẠCH Y THẦN CHÚ

 • Tác giả: daibithapchu.blogspot.com
 • Ngày đăng: 05/13/2022
 • Đánh giá: 4.22 (477 vote)
 • Tóm tắt: BẠCH Y THẦN CHÚ. TỊNH KHẨU NGHIỆP CHƠN NGÔN: Tu rị tu rị, ma ha tu rị , ta bà ha. … ÁN THỔ-ĐỊA CHƠN NGÔN: … BẠCH Y QUÁN THẾ ÂM ĐẠI SĨ LINH CẢM THẦN CHÚ
 • Kết quả tìm kiếm: Khi một sinh vật bị chết, do kết thúc thọ mạng, hoặc vì tai nạn mà chết, hoặc vì bệnh tật, hay là loài thú khác giết thịt. Lúc ấy, người muốn ăn thân mạng kia, có thể ăn mà không gây nên sát nghiệp. Nhưng trong thân mạng sinh vật bị chết ấy, do các …

5 Công dụng và ý nghĩa của những Thần chú

 • Tác giả: phatgiaobinhdinh.vn
 • Ngày đăng: 01/11/2022
 • Đánh giá: 4.04 (368 vote)
 • Tóm tắt: Người nào nếu thọ trì đọc tụng chú này mà đặng thanh tịnh ba nghiệp (thân, miệng, ý) thì hào quang Phật chiếu ngay đến nơi đảnh môn của người trì tụng ấy một 
 • Kết quả tìm kiếm: Thần Chú của Mật Tông có nhiều loại và mỗi loại có công dụng riêng, nhưng các Thiền Gia trong các Thiền Môn chỉ chọn khoảng một số Thần Chú để sử dụng trong các buổi lễ như Cầu An, Cầu Siêu, Sám Hối, v.v… gồm có Thần Chú Lăng Nghiêm, Thần Chú Đại …

6 Linh tại ngã bất linh tại ngã | Diễn Đàn Phật Pháp Nhiệm Màu

 • Tác giả: diendanphatphap.com
 • Ngày đăng: 03/19/2022
 • Đánh giá: 3.9 (392 vote)
 • Tóm tắt: · … người Trung Quốc dịch ra theo âm Hán ví dụ ”trong Bạch Y thần chú ” Tịnh Khẩu Nghiệp Chân Ngôn : nếu tụng theo âm Hán là
 • Kết quả tìm kiếm: Thần Chú của Mật Tông có nhiều loại và mỗi loại có công dụng riêng, nhưng các Thiền Gia trong các Thiền Môn chỉ chọn khoảng một số Thần Chú để sử dụng trong các buổi lễ như Cầu An, Cầu Siêu, Sám Hối, v.v… gồm có Thần Chú Lăng Nghiêm, Thần Chú Đại …

7 Chơn Ngôn Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn Là Gì, Tu Vien Kim Cang

 • Tác giả: hocbong2016.net
 • Ngày đăng: 08/21/2022
 • Đánh giá: 3.7 (467 vote)
 • Tóm tắt: · Chú lực, crộng ngôn thần chú xưa ni ít có các bậc đại sư dịch ra tiếng Việt, … Tịnh Khẩu nghiệp Chơn ngôn, Tu rị, tu rị, ma ha tu rị, 
 • Kết quả tìm kiếm: – Mông Sơn thí thực thuộc Mật Tông do Bất Động Pháp sư, người ở núi Mông dựa vào bản kinh Du Già Diệm Khẩu biên soạn, Tuệ Tân pháp sư, cẩn thuật, đệ tử Pháp Ấn chỉnh lý, Cao Hùng Văn Thù Giảng Đường, HT Thích Huyền …

8 blogthanhtruc: Bạch Y Thần Chú

 • Tác giả: thanhtruc-thanhtrucgdth.blogspot.com
 • Ngày đăng: 12/15/2021
 • Đánh giá: 3.58 (228 vote)
 • Tóm tắt: · Trước khi tụng trì Thần-Chú này, người trì Chú phải: 1)Tụng ba lần Chú Tịnh Khẩu Nghiệp Chơn-Ngôn để cho nơi miệng mình được thanh tịnh:
 • Kết quả tìm kiếm: – Mông Sơn thí thực thuộc Mật Tông do Bất Động Pháp sư, người ở núi Mông dựa vào bản kinh Du Già Diệm Khẩu biên soạn, Tuệ Tân pháp sư, cẩn thuật, đệ tử Pháp Ấn chỉnh lý, Cao Hùng Văn Thù Giảng Đường, HT Thích Huyền …

9 Nghi thức đơn giản trì tụng Chú Đại Bi tại nhà – Nhân Trắc Học

 • Tác giả: diendan.nhantrachoc.vn
 • Ngày đăng: 04/12/2022
 • Đánh giá: 3.38 (529 vote)
 • Tóm tắt: · Trước khi tụng trì Thần-Chú này, người trì Chú phải: 1)Tụng ba lần Chú Tịnh Khẩu Nghiệp Chơn-Ngôn để cho nơi miệng mình được thanh tịnh:
 • Kết quả tìm kiếm: – Mông Sơn thí thực thuộc Mật Tông do Bất Động Pháp sư, người ở núi Mông dựa vào bản kinh Du Già Diệm Khẩu biên soạn, Tuệ Tân pháp sư, cẩn thuật, đệ tử Pháp Ấn chỉnh lý, Cao Hùng Văn Thù Giảng Đường, HT Thích Huyền …

10 VÌ SAO TRÌ TỤNG CHÂN NGÔN CÓ THỂ GIÚP BẠN TỊNH HOÁ KHẨU NGHIỆP?. Shop Hoa Vô Ưu

 • Tác giả: shophoavouu.com
 • Ngày đăng: 01/15/2022
 • Đánh giá: 3.08 (231 vote)
 • Tóm tắt: VÌ SAO TRÌ TỤNG CHÂN NGÔN CÓ THỂ GIÚP BẠN TỊNH HOÁ KHẨU NGHIỆP? … chân ngôn như chân ngôn của Bản tôn Chakrasamvara hay Vajravarahi được gọi là Mật chú, 
 • Kết quả tìm kiếm: – Mông Sơn thí thực thuộc Mật Tông do Bất Động Pháp sư, người ở núi Mông dựa vào bản kinh Du Già Diệm Khẩu biên soạn, Tuệ Tân pháp sư, cẩn thuật, đệ tử Pháp Ấn chỉnh lý, Cao Hùng Văn Thù Giảng Đường, HT Thích Huyền …

11 Tịnh Pháp Giới Hộ Thân Chú – Pháp Thí Hội

 • Tác giả: blog.phapthihoi.org
 • Ngày đăng: 09/21/2022
 • Đánh giá: 2.81 (127 vote)
 • Tóm tắt: Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn gọi đủ là Thanh Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn. Theo Đại Nhật Kinh Sớ, chú này thể hiện chân thể Phật đã chứng. Thanh Tịnh là bản thể của 
 • Kết quả tìm kiếm: – Mông Sơn thí thực thuộc Mật Tông do Bất Động Pháp sư, người ở núi Mông dựa vào bản kinh Du Già Diệm Khẩu biên soạn, Tuệ Tân pháp sư, cẩn thuật, đệ tử Pháp Ấn chỉnh lý, Cao Hùng Văn Thù Giảng Đường, HT Thích Huyền …

12 Top 14 tịnh khẩu nghiệp chân ngôn mp3 2022

 • Tác giả: phongthuyvanan.vn
 • Ngày đăng: 12/28/2021
 • Đánh giá: 2.82 (195 vote)
 • Tóm tắt: Lời bài hát: Tịnh pháp giới chân ngôn – Tịnh tam nghiệp chân ngôn (Thần chú Phật giáo – Phổ nhạc: Võ Tá Hân) · Playlist | Album · Video | MV · Bài hát 
 • Kết quả tìm kiếm: – Mông Sơn thí thực thuộc Mật Tông do Bất Động Pháp sư, người ở núi Mông dựa vào bản kinh Du Già Diệm Khẩu biên soạn, Tuệ Tân pháp sư, cẩn thuật, đệ tử Pháp Ấn chỉnh lý, Cao Hùng Văn Thù Giảng Đường, HT Thích Huyền …

13 Chơn Ngôn Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn Là Gì, Tu Vien Kim Cang – Máy Ép Cám Nổi | Dây Chuyền Sản Xuất Thức Ăn Thủy Sản Tối Ưu

Chơn Ngôn Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn Là Gì, Tu Vien Kim Cang - Máy Ép Cám Nổi | Dây Chuyền Sản Xuất Thức Ăn Thủy Sản Tối Ưu
 • Tác giả: mayepcamnoi.com
 • Ngày đăng: 03/25/2022
 • Đánh giá: 2.59 (122 vote)
 • Tóm tắt: · Chú lực, chơn ngôn thần chú xưa nay ít có các bậc đại sư dịch ra … Tịnh Khẩu nghiệp Chơn ngôn, Tu rị, tu rị, ma ha tu rị, tu tu rị ta bà 
 • Kết quả tìm kiếm: Đối với những Phật tử tiến bộ, cũng siêng năng tụng niệm, nhưng chỉ quan trọng những bài kinh lớn, tụng kinh gấp rút cho qua những bài kinh để lấy “điểm công cứ”, công đức hoặc tụng cho có tụng để gọi là Phật tử! …

14 Kinh Cứu Khổ Bạch Y Thần Chú – Tượng Phật Đá Cao Trang

Kinh Cứu Khổ Bạch Y Thần Chú - Tượng Phật Đá Cao Trang
 • Tác giả: tuongphatda.vn
 • Ngày đăng: 02/09/2022
 • Đánh giá: 2.6 (86 vote)
 • Tóm tắt: Bài Kinh Cứu Khổ Bạch Y Thần Chú. Tịnh – Khẩu – Nghiệp – Chân ngôn. Tu lị, tu lị, ma ha tu lị, tu tu lị, ta bà ha. (đọc 3 lần) Tịnh – Thân – Nghiệp – Chân 
 • Kết quả tìm kiếm: Tịnh – Khẩu – Nghiệp – Chân ngônTu lị, tu lị, ma ha tu lị, tu tu lị, ta bà ha. (đọc 3 lần)Tịnh – Thân – Nghiệp – Chân ngônTu đa lị, tu đa lị, tu ma lị, tu ma lị, ta bà ha . (đọc 3 lần)An Thổ địa – Chân ngônNam mô tam mãn đà, một đà nẫm án tô rô, tô …