Top 10+ quang minh thần chú hay nhất

Dưới đây là danh sách Quang minh thần chú hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

1 Thần chú khai quang đàn mã | Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam

 • Tác giả: hatvan.vn
 • Ngày đăng: 04/02/2022
 • Đánh giá: 4.83 (913 vote)
 • Tóm tắt: LONGHOACHANNHAN New Member. Dung nhan thậm kì diệu, quang minh chiếu thập phương. Ngã thích tằng cung dưỡng, kim 

2 QUAN ÂM NGŨ BỘ CHÚ – PHẦN II | Đại bi

 • Tác giả: daibi.vn
 • Ngày đăng: 07/23/2022
 • Đánh giá: 4.61 (413 vote)
 • Tóm tắt: · Chính vì thế nên gọi là Quang Minh Chân ngôn”. Do vậy, tất cả Hành nhân, Trí giả thường có thể trì Chân ngôn này. Tất cả Thiên Thần, Địa Kỳ ( 
 • Kết quả tìm kiếm: GATE (丫包) là vượt qua. Khi đã thấy được lối đi chân chính thì thế lực của Tham ái chấp thủ đã được giảm bớt. Tuy nhiên, thế lực này đã được củng cố từ bao đời kiếp khó có thể phá vỡ ngay nên hành giả cần phải cố gắng chuyên chú vượt qua những sai …

3 Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà Ra Ni Wisdom Compassion: Trí Tuệ Từ Bi: ཤེས་རབ་དང་སྙིང་རྗེ།

 • Tác giả: wisdomcompassion.org
 • Ngày đăng: 03/05/2022
 • Đánh giá: 4.43 (585 vote)
 • Tóm tắt: Thần chú chữ Phạn ngữ ngắn với phiên âm Việt, chữ Tạng và kịch bản Siddhaṃ: ओं अमरणि जीवन्तये स्वाहा. Oṃ Amaraṇi Jivanatiye Svāhā
 • Kết quả tìm kiếm: Oṃ Puṇya Puṇya Mahāpuṇya Aparimitapuṇya Aparimitāyuḥ Puṇyajñānasambhāropacite,Ốm, Pun Gia, Pun Gia, Ma Ha, Pun Gia, O Pa Rì Mít Ta, Pun Gia, O Pa Rì Mít Thà Du, Pun Gia, Trà Na, Săm Bá Rô Pa Tri Thê,(OM, Tất cả hoạt động Tâm Ý đều là Pháp Tính cực …

4 Quang Minh Chân Ngôn – Huyền Thanh dịch

 • Tác giả: 123docz.net
 • Ngày đăng: 07/26/2022
 • Đánh giá: 4.23 (206 vote)
 • Tóm tắt: · … Cương Đỉnh Kinh Quang Minh Chân Ngôn Nghi Quỹ nói rõ bốn lý mà Chú có tên gọi Quang Minh Chân ngôn Thần Chú mẹ trăm ức vô số chư Phật, 
 • Kết quả tìm kiếm: Oṃ Puṇya Puṇya Mahāpuṇya Aparimitapuṇya Aparimitāyuḥ Puṇyajñānasambhāropacite,Ốm, Pun Gia, Pun Gia, Ma Ha, Pun Gia, O Pa Rì Mít Ta, Pun Gia, O Pa Rì Mít Thà Du, Pun Gia, Trà Na, Săm Bá Rô Pa Tri Thê,(OM, Tất cả hoạt động Tâm Ý đều là Pháp Tính cực …

Top 15 vòng tay khắc thần chú tốt nhất, bạn nên biết

5 Lục Đại Minh Chú – Lăng Nghiêm Tự

Lục Đại Minh Chú - Lăng Nghiêm Tự
 • Tác giả: langnghiem.com
 • Ngày đăng: 03/24/2022
 • Đánh giá: 4.04 (512 vote)
 • Tóm tắt: Trì tụng lục đại minh chú, Án ma ni bát di hồng (Om mani padme hum), là một việc rất … PADME vốn nên đọc là “Bát Đặc Di,” dịch là “quang minh viên giác”; 
 • Kết quả tìm kiếm: HUM có nghĩa là “xuất sanh” —tất cả mọi thứ đều có thể được sanh ra từ chữ “Hồng” nầy. Lại có nghĩa là “ủng hộ”. Khi quý vị niệm chữ nầy thì liền cảm ứng chư hộ pháp thiện thần đến trợ giúp, che chở cho quý vị. Lại còn có nghĩa là “tiêu tai, quý vị …

6 Kim Quang Thần Chú – Đức Huyền Thiên Quân – Văn Thái Sư – Ô-Hay.Vn

Kim Quang Thần Chú - Đức Huyền Thiên Quân - Văn Thái Sư - Ô-Hay.Vn
 • Tác giả: xn—hay-uqa.vn
 • Ngày đăng: 08/14/2022
 • Đánh giá: 3.93 (478 vote)
 • Tóm tắt: Kim Quang Thần Chú giúp cho tâm trí, thần thức của người hành giả thường xuyên trì tụng được quang minh xán lạn, có thể đọc hiểu, chiêm nghiệm được nhiều 
 • Kết quả tìm kiếm: Kể từ đây, Âm Dương Ngũ Khí được phân chia rõ ràng, các cõi giới hữu hình và vô vi được phân định cụ thể. Vạn loại sinh linh bắt đầu hình thành, sinh trưởng và phát triển trong tình yêu thương, sự bảo ban dạy dỗ của Tam Đại Thiên Tôn, nên chư vị ấy …

7 6. Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

 • Tác giả: daibaothapmandalataythien.org
 • Ngày đăng: 08/24/2022
 • Đánh giá: 3.69 (545 vote)
 • Tóm tắt: · Tuy thế, nếu người có phước duyên là gặp được thần chú này đem lòng thành kính hoặc biên chép, hoặc cúng dường, hoặc đọc tụng thụ trì thì 
 • Kết quả tìm kiếm: Kể từ đây, Âm Dương Ngũ Khí được phân chia rõ ràng, các cõi giới hữu hình và vô vi được phân định cụ thể. Vạn loại sinh linh bắt đầu hình thành, sinh trưởng và phát triển trong tình yêu thương, sự bảo ban dạy dỗ của Tam Đại Thiên Tôn, nên chư vị ấy …

8 THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ QUYẾT ĐỊNH QUANG MINH VƯƠNG ĐÀ LA NI – Tong Lam Bao Son

 • Tác giả: tonglambaoson.blogspot.com
 • Ngày đăng: 08/03/2022
 • Đánh giá: 3.51 (481 vote)
 • Tóm tắt: · Chú này trích trong Kinh Đại Thừa Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định … bằng tinh thần vững trãi không sợ hãi để chúng ta sống khỏe mạnh và bình 
 • Kết quả tìm kiếm: Kể từ đây, Âm Dương Ngũ Khí được phân chia rõ ràng, các cõi giới hữu hình và vô vi được phân định cụ thể. Vạn loại sinh linh bắt đầu hình thành, sinh trưởng và phát triển trong tình yêu thương, sự bảo ban dạy dỗ của Tam Đại Thiên Tôn, nên chư vị ấy …

9 Quang Minh Chân Ngôn – Huyền Thanh dịch – Tài liệu text

 • Tác giả: text.123docz.net
 • Ngày đăng: 07/06/2022
 • Đánh giá: 3.23 (411 vote)
 • Tóm tắt: Ngôn, Bất Không Đại Quán Đỉnh Quang Chân Ngôn, Đại Quang Minh Chú, Quang Chú….thường xưng … Bất Không Quyến Sách Thần Biến Chân Ngôn Kinh, quyển 28, Phẩm
 • Kết quả tìm kiếm: Kể từ đây, Âm Dương Ngũ Khí được phân chia rõ ràng, các cõi giới hữu hình và vô vi được phân định cụ thể. Vạn loại sinh linh bắt đầu hình thành, sinh trưởng và phát triển trong tình yêu thương, sự bảo ban dạy dỗ của Tam Đại Thiên Tôn, nên chư vị ấy …

Top 20+ thần chú vãng sanh tiếng phạn hot nhất

10 Quang Minh Chan Ngon Huyen Thanh Dich

 • Tác giả: tieuluan.info
 • Ngày đăng: 02/11/2022
 • Đánh giá: 3.08 (459 vote)
 • Tóm tắt: · Nếu có tất cả chúng sinh được nghe Quang Minh Chú này ắt trừ diệt tội … Chân Ngôn Thần Chú này tức vạn ức vô số chư Phật Như Lai vui vẻ
 • Kết quả tìm kiếm: Kể từ đây, Âm Dương Ngũ Khí được phân chia rõ ràng, các cõi giới hữu hình và vô vi được phân định cụ thể. Vạn loại sinh linh bắt đầu hình thành, sinh trưởng và phát triển trong tình yêu thương, sự bảo ban dạy dỗ của Tam Đại Thiên Tôn, nên chư vị ấy …

11 Thần Chú Quan Âm Thập Nhất Diện – Thi Phượng – Zing MP3

 • Tác giả: zingmp3.vn
 • Ngày đăng: 09/08/2022
 • Đánh giá: 2.99 (120 vote)
 • Tóm tắt: Thần Chú Quan Âm Thập Nhất Diện – Thi Phượng Tải download 320 nhạc chờ Than Chu Quan Am Thap Nhat Dien,- … Lời Cô Gái Lệ Ninh … Quảng Bình Trong Câu Hát 
 • Kết quả tìm kiếm: Kể từ đây, Âm Dương Ngũ Khí được phân chia rõ ràng, các cõi giới hữu hình và vô vi được phân định cụ thể. Vạn loại sinh linh bắt đầu hình thành, sinh trưởng và phát triển trong tình yêu thương, sự bảo ban dạy dỗ của Tam Đại Thiên Tôn, nên chư vị ấy …

12 Chất vi diệu bí mật của thần chú Om Mani Padme Hum

Chất vi diệu bí mật của thần chú Om Mani Padme Hum
 • Tác giả: phatgiao.org.vn
 • Ngày đăng: 04/28/2022
 • Đánh giá: 2.84 (73 vote)
 • Tóm tắt: · Nếu Thiện nam và Thiện nữ, y Pháp niệm 06 chữ Đại Minh Đà La Ni này thì người đó sẽ đắc Tam Ma Địa gọi là: Trì Ma Ni Bảo Tam Ma Địa, Quảng Bác 
 • Kết quả tìm kiếm: Thần chú Om Mani Padme Hum hay còn gọi với cái tên quen thuộc là Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn, Lục Tự Đại Minh Thần Chú, Án ma ni Bát mê hồng, Án Ma ni bát minh hồng… Đức Phật gọi đây là 6 chữ Đại Minh Đà La Ni, Theo kinh điển, thần chú Om Mani Padme …

13 Thư Viện Phật Học Chú Tỳ Lô Giá Na Phật Đại Quán Đảnh Quang Chơn Ngôn

 • Tác giả: gam.com.vn
 • Ngày đăng: 03/29/2022
 • Đánh giá: 2.64 (85 vote)
 • Tóm tắt: · Do oai quang và thần lực của chơn ngôn, người chết được vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Nếu người bất đắc kỳ tử được đắp mền Quang minh này, vong 
 • Kết quả tìm kiếm: “Nếu các chúng sanh tạo đủ thập ác, ngũ nghịch, tứ trọng, tội số như vi trần, đầy khắp thế giới. Khi thân hoại mạng chung bị đọa vào ác đạo. Dùng Chơn ngôn này gia trì vào trong đất cát thật sạch cho đủ 108 biến rồi tán sa rải trên thi hài của vong …

14 Mền Quang Minh Bách Tự Chú-mền giải thoát-Sen Bụt

 • Tác giả: senbut.vn
 • Ngày đăng: 10/17/2021
 • Đánh giá: 2.52 (165 vote)
 • Tóm tắt: Ghi chú: mền Quang mình có nhiều loại vì các thần chú in hoặc thêu trên mền tuỳ nhà phát hành sẽ khác nhau ạ. Shop có mền Quang Minh loại vải cao cấp màu 
 • Kết quả tìm kiếm: Tại shop: Các thần chú trên mền Quang Minh có khoảng : 46 thần chú và các chủng tự … Phật Đảnh tôn thắng đà ra ni, Đại bảo lầu các thiện trụ bí mật đà ra ni Kim cang tát đoả 100 âm Như lai bách tự chú …

Danh sách 20+ thần chú mật tông tốt nhất, bạn cần biết

15 Tỳ Lô Giá Na Quán Đảnh Quang Minh Chân Ngôn | Diễn Đàn Phật Pháp Nhiệm Màu

 • Tác giả: diendanphatphap.com
 • Ngày đăng: 08/17/2022
 • Đánh giá: 2.47 (73 vote)
 • Tóm tắt: · Om Amogha Vairocana Maha Mahaudra Mani Padme Jvala Pravarttaya Hum Trì tụng chú này 108 lần rồi chú nguyện vào trong cát rồi đem rải lên 
 • Kết quả tìm kiếm: Tại shop: Các thần chú trên mền Quang Minh có khoảng : 46 thần chú và các chủng tự … Phật Đảnh tôn thắng đà ra ni, Đại bảo lầu các thiện trụ bí mật đà ra ni Kim cang tát đoả 100 âm Như lai bách tự chú …

16 Thật tuyệt – Mền Quang Minh? – Nhân Trắc Học

 • Tác giả: diendan.nhantrachoc.vn
 • Ngày đăng: 04/09/2022
 • Đánh giá: 2.41 (124 vote)
 • Tóm tắt: · 1/. Quang Minh Chân Ngôn là một Đà La Ni của Mật Giáo, là Chân Ngôn của Đại Nhật Như Lai, được tôn xưng là Tổng Chú của tất 
 • Kết quả tìm kiếm: Tại shop: Các thần chú trên mền Quang Minh có khoảng : 46 thần chú và các chủng tự … Phật Đảnh tôn thắng đà ra ni, Đại bảo lầu các thiện trụ bí mật đà ra ni Kim cang tát đoả 100 âm Như lai bách tự chú …

17 Pepe Thanh-Duong: Mềm Quanh Minh

 • Tác giả: ptdvo.blogspot.com
 • Ngày đăng: 08/30/2022
 • Đánh giá: 2.23 (153 vote)
 • Tóm tắt: · Thường chúng ta thấy quý Thầy Sư Việt Nam sau này hay có đặt mua những tấm Thần chú bên Tây Tạng, theo Việt Nam mình thì gọi là mềm Quang 
 • Kết quả tìm kiếm: Tại shop: Các thần chú trên mền Quang Minh có khoảng : 46 thần chú và các chủng tự … Phật Đảnh tôn thắng đà ra ni, Đại bảo lầu các thiện trụ bí mật đà ra ni Kim cang tát đoả 100 âm Như lai bách tự chú …

18 Công dụng và ý nghĩa của những Thần chú

 • Tác giả: phatgiaobinhdinh.vn
 • Ngày đăng: 06/11/2022
 • Đánh giá: 2.28 (172 vote)
 • Tóm tắt: Trong kinh Kim Quang Minh nói rằng : “Nếu chúng sanh nghe nói chú này mà một lòng thọ trì đọc tụng hương hoa cúng dường thì những thứ thọ dụng như vàng, bạc, 
 • Kết quả tìm kiếm: Nếu có người hoặc cầu mở trí tuệ, hoặc cầu chống tai nạn, hoặc cầu pháp thần thông, hoặc cầu đạo Chánh Giác, chỉ y theo pháp thiết lập đàn tràng, tụng đủ một trăm vạn (1.000.000) biến thì đặng đi khắp mười phương Tịnh Độ, phụng thờ chư Phật, nghe cả …

19 Mền QUANG MINH – OoCities

 • Tác giả: oocities.org
 • Ngày đăng: 06/29/2022
 • Đánh giá: 2.04 (99 vote)
 • Tóm tắt: A) Chơn ngôn (thần chú) Phạn tự: Có hai bài thần chú Quang Minh nguyên văn chữ Phạn, nay được phiên âm ra Hán văn, ra Việt văn để cho dễ đọc tụng
 • Kết quả tìm kiếm: Nếu có người hoặc cầu mở trí tuệ, hoặc cầu chống tai nạn, hoặc cầu pháp thần thông, hoặc cầu đạo Chánh Giác, chỉ y theo pháp thiết lập đàn tràng, tụng đủ một trăm vạn (1.000.000) biến thì đặng đi khắp mười phương Tịnh Độ, phụng thờ chư Phật, nghe cả …

Related Posts

Top 20 thần chú giải bùa hay nhất, bạn nên biết

Top 20 thần chú giải bùa hay nhất, bạn nên biết

Qua bài viết này tuvi.wiki xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về thần chú giải bùa hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Top 22 thần chú thập nhất diện quán tự tại tốt nhất, bạn cần biết

Top 22 thần chú thập nhất diện quán tự tại tốt nhất, bạn cần biết

Qua bài viết này tuvi.wiki xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về thần chú thập nhất diện quán tự tại hot nhất được tổng hợp bởi Tử Vi Wiki

Top 10+ thần chú tara xanh tốt nhất, bạn nên biết

Top 10+ thần chú tara xanh tốt nhất, bạn nên biết

Qua bài viết này tuvi.wiki xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về thần chú tara xanh hot nhất được tổng hợp bởi tuvi.wiki

Top 5 bạch y thần chú mp3 tốt nhất, bạn nên biết

Top 5 bạch y thần chú mp3 tốt nhất, bạn nên biết

Duới đây là các thông tin và kiến thức về bạch y thần chú mp3

Tổng hợp 10+ đại bi thần chú hot nhất

Tổng hợp 10+ đại bi thần chú hot nhất

Dưới đây là danh sách đại bi thần chú hot nhất được tổng hợp bởi Tử Vi Wiki

Top 20+ các câu thần chú của phù thủy hot nhất, bạn cần biết

Top 20+ các câu thần chú của phù thủy hot nhất, bạn cần biết

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về các câu thần chú của phù thủy hay nhất được tổng hợp bởi Tử Vi Wiki