Danh sách 10+ thần chú liên hoa sinh hay nhất

Thần chú

2 Nghi quỹ tu trì giản lược Đức Bản tôn Liên Hoa Sinh | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

 • Tác giả: daibaothapmandalataythien.org
 • Ngày đăng: 11/07/2021
 • Đánh giá: 4.59 (581 vote)
 • Tóm tắt: · Liên Hoa Sinh Thương sư là một Đại thành tựu giả giác ngộ Ấn Độ. Ngài là hoá hiện Thân, Khẩu, Ý Kim Cương Tam Mật của Đức Phật Di Đà, 

3 MẬT TÔNG KIM CANG THỪA | ĐỨC LIÊN HOA SINH ĐẠI SƯ – Năng lượng sống

 MẬT TÔNG KIM CANG THỪA | ĐỨC LIÊN HOA SINH ĐẠI SƯ - Năng lượng sống
 • Tác giả: nangluongsong.vn
 • Ngày đăng: 05/26/2022
 • Đánh giá: 4.48 (341 vote)
 • Tóm tắt: · Kim Cương Thượng sư Liên Hoa Sinh (Padmasambhava), còn được biết đến với … Thần chú này sẽ ngăn ngừa mọi thế lực tiêu cực của bệnh tật, 
 • Kết quả tìm kiếm: Lúc đó, các Dakini liền ban cho “Bảy Lời Cầu Nguyện” và dạy rằng, vào buổi sáng sớm ngày hôm sau, trước khi mặt trời mọc, hàng nghìn Tăng sĩ tại đại học hãy chí tâm trì tụng bài cầu nguyện thỉnh cầu Thượng sư Liên Hoa Sinh, Ngài sẽ tới và hộ trì cho …

4 Pepe Thanh-Duong: Lợi Ích Của Sự Trì Tụng Thần Chú Kim Cang Đạo Sư

 • Tác giả: ptdvo.blogspot.com
 • Ngày đăng: 08/07/2022
 • Đánh giá: 4.24 (327 vote)
 • Tóm tắt: · Mật chú Kim Cang Thượng Sư là của Guru Rinpoche, còn được gọi là Padmasambhava (Liên Hoa Sanh). Câu mật chú này được dấu kỹ trong thời Liên 
 • Kết quả tìm kiếm: Lúc đó, các Dakini liền ban cho “Bảy Lời Cầu Nguyện” và dạy rằng, vào buổi sáng sớm ngày hôm sau, trước khi mặt trời mọc, hàng nghìn Tăng sĩ tại đại học hãy chí tâm trì tụng bài cầu nguyện thỉnh cầu Thượng sư Liên Hoa Sinh, Ngài sẽ tới và hộ trì cho …

5 Thần Chú Kim Cang Thượng Sư Liên Hoa Sanh – Om Ah Hung Benza Guru Pema Siddhi Hung – Thế Gian Vô Thường, Thực Hành PHÁP An Lạc Giây Phút Hiện Tại – Orange County, USA

 • Tác giả: niemphatduong.com
 • Ngày đăng: 10/18/2021
 • Đánh giá: 4.16 (437 vote)
 • Tóm tắt: · Thần Chú Kim Cang Thượng Sư Liên Hoa Sanh – Om Ah Hung Benza Guru Pema Siddhi Hung. Featured video. Resize. About JW Player 6.12.4956
 • Kết quả tìm kiếm: Lúc đó, các Dakini liền ban cho “Bảy Lời Cầu Nguyện” và dạy rằng, vào buổi sáng sớm ngày hôm sau, trước khi mặt trời mọc, hàng nghìn Tăng sĩ tại đại học hãy chí tâm trì tụng bài cầu nguyện thỉnh cầu Thượng sư Liên Hoa Sinh, Ngài sẽ tới và hộ trì cho …

6 Đức Liên Hoa Sinh nói về thần chú sáu âm Om mani padme hum – Ahimsa House

Đức Liên Hoa Sinh nói về thần chú sáu âm Om mani padme hum - Ahimsa House
 • Tác giả: ahimsa.vn
 • Ngày đăng: 12/27/2021
 • Đánh giá: 3.84 (411 vote)
 • Tóm tắt: Đức Liên Hoa Sinh nói về thần chú sáu âm Om mani padme hum. Đạo sư Padmakara sau đó nói với hoàng tử Tây Tạng và các bộ trưởng, “Bậc Chúa Tể Đại Bi, 
 • Kết quả tìm kiếm: Mặc dù được sinh ra như một con người, các con cũng không nằm ngoài đau khổ. Lúc bắt đầu, trước khi sinh ra có sự đau khổ của việc nằm trong tử cung thai tạng người mẹ, nơi giống như con bị ném vào một vực thẳm khi người mẹ của các con nâng người …

7 Đức liên hoa sanh là ai

 • Tác giả: tharong.com
 • Ngày đăng: 11/23/2021
 • Đánh giá: 3.71 (579 vote)
 • Tóm tắt: Đó là tâm chú của Ngài, sinh lực của Ngài, tinh túy tâm yếu của Ngài và trì tụng thần chú này chính là cầu khẩn đến Ngài. Ngài được biết đến là Tsokye Dorje – 
 • Kết quả tìm kiếm: Một trong những điểm đặc biệt trong hình tướng an bình này của Guru Rinpoche là Ngài cầm chày kim cương ở ngực. Ở vùng Tây Bắc xứ Oddiyana, trên một hòn đảo giữa hồ Dhanakosha, ân phước gia trì của tất cả chư Phật mang hình tướng của một bông sen …

8 THẦN CHÚ KIM CANG THƯỢNG SƯ – Cùng Sống An Vui

 • Tác giả: cungsonganvui.org
 • Ngày đăng: 08/24/2022
 • Đánh giá: 3.56 (353 vote)
 • Tóm tắt: · Điều này có nghĩa, trong trường hợp của thần chú này, cả ba đều thể hiện trong một vị là Padmasambhava, Liên Hoa Sanh. VAJRA GURU PADMA
 • Kết quả tìm kiếm: Ở tầng mức sâu hơn, OM AH HUM biểu trưng cho ba thân của Liên Hoa bộ: OM là Pháp thân, Phật A-di-đà, đức Phật của ánh sáng vô lượng, AH là Báo thân, Quán Thế Âm, vị Phật của tâm đại bi, và HUM là Ứng hóa thân, Liên Hoa Sanh. Điều này có nghĩa, trong …

9 Đức Gyalwa Dokhapa Rinpoche: Luận giải về đức Liên Hoa Sinh

Đức Gyalwa Dokhapa Rinpoche: Luận giải về đức Liên Hoa Sinh
 • Tác giả: tapchinghiencuuphathoc.vn
 • Ngày đăng: 11/14/2021
 • Đánh giá: 3.19 (491 vote)
 • Tóm tắt: · Nhưng mục đích của sự trì tụng là gì? Trong Kim cương thừa, chúng ta không chỉ nói về chân ngôn, thần chú của đức Liên Hoa Sinh mà thực chất ở 
 • Kết quả tìm kiếm: Trong truyền thống Phật giáo Bhutan, chúng tôi thường chia Phật giáo thành ba thừa: Phật giáo Nguyên thủy, Đại thừa và Kim cương thừa. Trong truyền thống Phật giáo Nguyên thủy, chư Tăng ni, các Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, các ngài chú trọng tâm xả ly, thực …

10 Lợi ích to lớn khi trì chú của Đức Liên Hoa Sinh

 • Tác giả: audiocuocsong.com
 • Ngày đăng: 11/25/2021
 • Đánh giá: 3.18 (398 vote)
 • Tóm tắt: · Lợi ích to lớn khi trì chú của Đức Liên Hoa Sinh. Trì chú của Đức Liên Hoa Sinh Om ah Hum benza Guru padma siddhi hum. Thậm chí trì tụng 100 
 • Kết quả tìm kiếm: Trong truyền thống Phật giáo Bhutan, chúng tôi thường chia Phật giáo thành ba thừa: Phật giáo Nguyên thủy, Đại thừa và Kim cương thừa. Trong truyền thống Phật giáo Nguyên thủy, chư Tăng ni, các Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, các ngài chú trọng tâm xả ly, thực …

11 Đạo Sư Liên Hoa Sinh Archives Wisdom Compassion: Trí Tuệ Từ Bi: ཤེས་རབ་དང་སྙིང་རྗེ།

 • Tác giả: wisdomcompassion.org
 • Ngày đăng: 07/12/2022
 • Đánh giá: 2.84 (104 vote)
 • Tóm tắt: Thần chú (mantra) là một lời cầu nguyện đến Ngài Guru Rinpoche, một phương tiện chữa lành cho những vấn đề của chúng ta, một biểu lộ hân hoan của những năng lực 
 • Kết quả tìm kiếm: Trong truyền thống Phật giáo Bhutan, chúng tôi thường chia Phật giáo thành ba thừa: Phật giáo Nguyên thủy, Đại thừa và Kim cương thừa. Trong truyền thống Phật giáo Nguyên thủy, chư Tăng ni, các Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, các ngài chú trọng tâm xả ly, thực …