Top 10 kinh sám hối quan thế âm bồ tát hot nhất, bạn nên biết

Phật giáo

1 1 Kinh Sám Hối (Cực Hay) – TT Thích Trí Thoát – Nghe Kinh Này Dù Chỉ 1 Lần Sẽ Thấy Linh Nghiệm Vô Cùng Mới Nhất

1 Kinh Sám Hối (Cực Hay) - TT Thích Trí Thoát - Nghe Kinh Này Dù Chỉ 1 Lần Sẽ Thấy Linh Nghiệm Vô Cùng Mới Nhất
 • Tác giả: kenhcongnghe.vn
 • Ngày đăng: 04/23/2022
 • Đánh giá: 4.84 (710 vote)
 • Tóm tắt: · Kinh Sám Hối (Cực hay) – TT Thích Trí Thoát – Nghe Kinh Này Dù Chỉ 1 lần sẽ thấy linh … Kinh, pháp … liên quan đến Quán Thế Âm Bồ tát 3
 • Kết quả tìm kiếm: Kinh Sám Hối (Cực hay) – TT Thích Trí Thoát – Nghe Kinh Này Dù Chỉ 1 lần sẽ thấy linh nghiệm vô cùng Tổng hợp lời thú tội Sư phụ Tikh Trí Không chịu hát 00:23 Sám hối ba viên ngọc 08:35 Sám hối nghiệp sát sinh 19:11 Sám hối nghiệp trộm cướp 27:33 …

2 Sám Quán Thế Âm (Kinh Tụng) – V.A – NhacCuaTui

 • Tác giả: nhaccuatui.com
 • Ngày đăng: 03/10/2022
 • Đánh giá: 4.73 (244 vote)
 • Tóm tắt: Sám Quán Thế Âm (Kinh Tụng) – V.A | Nghe nhạc hay online mới nhất chất lượng cao. … Chùa Tôi – Quan Thế Âm Bồ Tát · Hoàng Nhật Thái · Kinh Chú Đại Bi
 • Kết quả tìm kiếm: Kinh Sám Hối (Cực hay) – TT Thích Trí Thoát – Nghe Kinh Này Dù Chỉ 1 lần sẽ thấy linh nghiệm vô cùng Tổng hợp lời thú tội Sư phụ Tikh Trí Không chịu hát 00:23 Sám hối ba viên ngọc 08:35 Sám hối nghiệp sát sinh 19:11 Sám hối nghiệp trộm cướp 27:33 …

3 Cảm ứng Bồ-tát Quán Thế Âm| Giác Ngộ Online

 • Tác giả: giacngo.vn
 • Ngày đăng: 08/11/2022
 • Đánh giá: 4.4 (255 vote)
 • Tóm tắt: · (Kinh Sám hối). Hãy gạt mọi thứ vọng tưởng sang một bên, chỉ tập trung niệm Bồ-tát Quán Thế Âm và cầu nguyện. Nếu làm được như vậy thì chắc 
 • Kết quả tìm kiếm: Đứng trên phương diện nhân quả và nghiệp báo, tới giờ phút đó, người lâm trọng bệnh làm sao cầu nguyện Ngài mà có thể thay đổi được? Thực tế thì có người cầu nguyện có kết quả nhưng cũng có người lại không. Bồ-tát tùy duyên cứu độ? Đây là vấn đề khó …

4 Sám Quán Thế Âm – Đạo tràng Tu Phật

 • Tác giả: daotrangtuphat.com
 • Ngày đăng: 09/22/2022
 • Đánh giá: 4.36 (546 vote)
 • Tóm tắt: · sam-quan-the-am · SÁM QUÁN THẾ ÂM · Phổ Môn một phẩm khen Ngài, Quán Âm Bồ-Tát chẳng nài công lao. · Thị hiện phép Phật tối cao, Nghe lời khấn 
 • Kết quả tìm kiếm: Đứng trên phương diện nhân quả và nghiệp báo, tới giờ phút đó, người lâm trọng bệnh làm sao cầu nguyện Ngài mà có thể thay đổi được? Thực tế thì có người cầu nguyện có kết quả nhưng cũng có người lại không. Bồ-tát tùy duyên cứu độ? Đây là vấn đề khó …

5 Bài văn khấn sám hối hàng ngày 2022 – Kinh sám hối –

Bài văn khấn sám hối hàng ngày 2022 - Kinh sám hối -
 • Tác giả: hoatieu.vn
 • Ngày đăng: 10/30/2021
 • Đánh giá: 4.09 (304 vote)
 • Tóm tắt: Xin chư Phật mười phương, chư Bồ Tát và Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát chứng minh cho lòng thành của con. (54 hoặc 108 lạy.) Lưu ý: Sau khi suy nghiệm về lỗi lầm của 
 • Kết quả tìm kiếm: Mà lòng sân hận, trả thù không chịu tha thứ này, sẽ khiến quý vị vô lượng kiếp phải chịu mọi hình phạt đau khổ núi dao rừng gươm trong địa ngục, không có cùng tận. Không bao giờ có ngày thoát khỏi đau khổ tột độ, ngoài sức tưởng tượng chết thê thảm …

6 Nghi Thức Tụng Kinh Bồ-Tát Quán Thế Âm (Kinh Phật Cho Người Tại Gia)

 • Tác giả: daophatngaynay.com
 • Ngày đăng: 01/07/2022
 • Đánh giá: 3.89 (318 vote)
 • Tóm tắt: · tất cả đệ tử chúng con thành tâm quỳ trước Phật đài tác lễ sám hối cầu an, tụng kinh Hạnh Nguyện Bồ-tát Quán Thế Âm, cung kính bậc thầy ba cõi, 
 • Kết quả tìm kiếm: Ngày hôm nay đất nước ta tiếp tục phát huy truyền thống “tốt đạo đẹp đời” mà ông cha ngày xưa đã dày công nuôi dưỡng, khuyên nhủ mọi người biết tin sâu nhân quả, gìn giữ năm điều đạo đức và tu mười điều thiện lành tốt đẹp, để dân chúng an cư lạc …

7 Kinh Nhật Tụng – Chùa Hoằng Pháp

 • Tác giả: chuahoangphap.com.vn
 • Ngày đăng: 07/27/2022
 • Đánh giá: 3.67 (524 vote)
 • Tóm tắt: Kinh Tám Điều – Kinh Từ Tâm · Nghi Thức Sám Hối Hồng Danh … lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A-di-đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát, 
 • Kết quả tìm kiếm: Giờ này đệ tử, cùng với đại chúng, cung kính trước Phật, thành tâm đọc tụng, kinh… Và xưng danh hiệu Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng: đạo Phật sáng thêm, xe Pháp thường chuyển, gió hoà mưa thuận, đất nước hưng thịnh, thế giới hoà bình, …

8 Tụng Kinh Quán thế Âm Bồ Tát có Chú

 • Tác giả: tharong.com
 • Ngày đăng: 09/17/2022
 • Đánh giá: 3.42 (428 vote)
 • Tóm tắt: · Hơi độc khói lửa đốt, Do sức niệm Quán Âm, Nghe tiếng tự bỏ đi. Mây sấm nổ sét đánh, Tuông giá xối mưa lớn, Do 
 • Kết quả tìm kiếm: Vì không có chứng đắc, nên Bồ tát nương theo Bát nhã Ba la mật đa, tâm không ngăn ngại, vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa lìa mộng tưởng điên đảo, đạt đến Niết bàn. Chư Phật trong ba đời cũng nương vào Bát nhã Ba la mật đa, được quả Vô thượng …

9 Cách Đọc Kinh Sám Hối Hàng Ngày Tại Gia & Bài Khấn Nguyện Mỗi Ngày

Cách Đọc Kinh Sám Hối Hàng Ngày Tại Gia & Bài Khấn Nguyện Mỗi Ngày
 • Tác giả: gomdaiviet.vn
 • Ngày đăng: 07/12/2022
 • Đánh giá: 3.3 (574 vote)
 • Tóm tắt: Con cầu xin thập phương tam thế chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, và chư vị từ bi gia hộ cho chúng con và khắp Pháp giới chúng sanh đồng được sự 
 • Kết quả tìm kiếm: Những người có lối sống tích cực hoặc hướng tới Phật pháp thường dành thời gian buổi sáng hoặc buổi tốt trước khi đi ngủ trong ngày để suy nghĩ lại những việc mình đã làm trong ngày. Đây chính là thời gian để bạn tự kiểm điểm và suy nghĩ lại mình, …

10 Nghi thức sám hối – Làng Mai

 • Tác giả: langmai.org
 • Ngày đăng: 01/22/2022
 • Đánh giá: 3.02 (470 vote)
 • Tóm tắt: Nghi thức sám hối có thể trì tụng mỗi nửa tháng hoặc mỗi tháng một lần. Bài Sám Nguyện là một tấm … Nhất tâm kính lễ đức Bồ Tát Đại Bi Quan Thế Âm (C)
 • Kết quả tìm kiếm: Các đức Thế TônThường trú trên đờiXin thương xót con:Vì ngay trong kiếp nàyVà những kiếp xa xưaTừ đời vô thỉCon đã từng lầm lẫnĐã gây khổ đauCho chính bản thânVà cho kẻ khác.Tự mình gây ra lầm lỗiHoặc xúi người khácLàm nên lầm lỗiHoặc tán đồng …