Top 16 thần chú quán âm linh cảm chơn ngôn hay nhất hiện nay

Thần chú

2 THAP CHU – DA LA NI: QUAN ÂM LINH CẢM CHÂN NGÔN

 • Tác giả: thap-chu-da-la-ni.blogspot.com
 • Ngày đăng: 07/31/2022
 • Đánh giá: 4.65 (322 vote)
 • Tóm tắt: · QUAN ÂM LINH CẢM CHÂN NGÔN OM MANI PADME HÙM, MAHÀ JNÀNA, KETU SAVÀDA, KETU SÀNA, VIDHÀRIYA, SARVÀRTHA, PARISÀDHAYA, NÀPURNA, NÀPARI, 

3 Tự điển – chú quan âm linh cảm chơn ngôn

 • Tác giả: phatgiao.org.vn
 • Ngày đăng: 12/18/2021
 • Đánh giá: 4.55 (357 vote)
 • Tóm tắt: chú quan âm linh cảm chơn ngôn có nghĩa là: Kuan Yin’s Efficacious Response True Words Mantra. Trên đây là ý nghĩa của từ chú quan âm linh cảm chơn ngôn 

4 NHẤT TÂM NIỆM PHẬT: BẠCH Y THẦN CHÚ

 • Tác giả: daibithapchu.blogspot.com
 • Ngày đăng: 09/28/2022
 • Đánh giá: 4.3 (346 vote)
 • Tóm tắt: (3 lần). ÁN THỔ-ĐỊA CHƠN NGÔN: Nam mô tam mãn đa, mẫu đà nẫm án, độ rô độ rô, địa vĩ, tát bà ha. (3 lần). BẠCH Y QUÁN THẾ ÂM ĐẠI SĨ LINH CẢM THẦN CHÚ

5 Bạch Y Quán Âm Đại Sĩ Linh Cảm Thần Chú – Tạng Thư Phật Học

 • Tác giả: tangthuphathoc.net
 • Ngày đăng: 11/30/2021
 • Đánh giá: 4.07 (595 vote)
 • Tóm tắt: An Thổ Địa Chân Ngôn : NA MẮC SA MĂN TÁ BÚT ĐA NĂM_ OM_ ĐU RU ĐU RU ĐÊ VI SỜ-VA HA ( 21 Lần ). * ) Bạch Y Quán Âm Đại Sĩ Linh Cảm Thần Chú :

6 QUAN ÂM LINH CẢM CHƠN NGÔN – Tong Lam Bao Son

 • Tác giả: tonglambaoson.blogspot.com
 • Ngày đăng: 12/23/2021
 • Đánh giá: 3.97 (327 vote)
 • Tóm tắt: · DANH SÁCH CÁC VIDEO THẬP CHÚ ĐƯỢC BIÊN SOẠN CÓ CHỮ – THẦY THÍCH TRÍ THOÁT TỤNG. · 1) NHƯ Ý BẢO LUÂN VƯƠNG ĐÀ LA NI · 2) TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG THẦN 

7 Kinh Cứu Khổ Bạch Y Thần Chú – Tượng Phật Đá Cao Trang

Kinh Cứu Khổ Bạch Y Thần Chú - Tượng Phật Đá Cao Trang
 • Tác giả: tuongphatda.vn
 • Ngày đăng: 08/03/2022
 • Đánh giá: 3.6 (587 vote)
 • Tóm tắt: (đọc 3 lần) An Thổ địa – Chân ngôn. Nam mô tam mãn đà, một đà nẫm án tô rô, tô rô, địa vĩ ta bà ha. (đọc 3 lần) Bạch y Quan Thế Âm Đại sĩ Linh cảm Thần chú
 • Kết quả tìm kiếm: Tượng Phật Đá Cao Trang luôn đặt nhu cầu cũng như mong muốn của khách hàng lên hàng đầu, chăm sóc mỗi pho tượng ở mức hoàn hảo. Vì thế chúng tôi luôn khiến khách hàng hài lòng khi đến với cơ sở của chúng tôi. Liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư …

8 ‎Quan Âm Linh Cảm Thần Chú on the App Store

 • Tác giả: apps.apple.com
 • Ngày đăng: 02/11/2022
 • Đánh giá: 3.39 (233 vote)
 • Tóm tắt: · Read reviews, compare customer ratings, see screenshots, and learn more about Quan Âm Linh Cảm Thần Chú. Download Quan Âm Linh Cảm Thần Chú 
 • Kết quả tìm kiếm: Tượng Phật Đá Cao Trang luôn đặt nhu cầu cũng như mong muốn của khách hàng lên hàng đầu, chăm sóc mỗi pho tượng ở mức hoàn hảo. Vì thế chúng tôi luôn khiến khách hàng hài lòng khi đến với cơ sở của chúng tôi. Liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư …

9 KINH MAT GIAO: QUAN ÂM LINH CẢM CHƠN NGÔN

 • Tác giả: kinh-mat-giao.blogspot.com
 • Ngày đăng: 11/21/2021
 • Đánh giá: 3.29 (584 vote)
 • Tóm tắt: · Nhờ đó nó giúp chúng ta kháng cự lại được một số bệnh tật và vượt qua được bằng tinh thần vững trãi không sợ hãi để chúng ta sống khỏe mạnh và 
 • Kết quả tìm kiếm: Tượng Phật Đá Cao Trang luôn đặt nhu cầu cũng như mong muốn của khách hàng lên hàng đầu, chăm sóc mỗi pho tượng ở mức hoàn hảo. Vì thế chúng tôi luôn khiến khách hàng hài lòng khi đến với cơ sở của chúng tôi. Liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư …

10 Quán Âm Linh Cảm Chơn Ngôn 2022 mới nhất – Kinh Phật

 • Tác giả: niemphat.vn
 • Ngày đăng: 03/20/2022
 • Đánh giá: 3.03 (360 vote)
 • Tóm tắt: · tá ha. Thầy Thích Trí Thoát tụng Quán Âm Linh Cảm Chơn Ngôn (chú thứ 7 trong thập chú, vị trí 2:40 giây) 
 • Kết quả tìm kiếm: Tượng Phật Đá Cao Trang luôn đặt nhu cầu cũng như mong muốn của khách hàng lên hàng đầu, chăm sóc mỗi pho tượng ở mức hoàn hảo. Vì thế chúng tôi luôn khiến khách hàng hài lòng khi đến với cơ sở của chúng tôi. Liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư …

11 blogthanhtruc: Bạch Y Thần Chú

 • Tác giả: thanhtruc-thanhtrucgdth.blogspot.com
 • Ngày đăng: 01/23/2022
 • Đánh giá: 2.85 (111 vote)
 • Tóm tắt: · 1)Tụng ba lần Chú Tịnh Khẩu Nghiệp Chơn-Ngôn để cho nơi miệng mình … Nam-mô đại-từ đại-bi quảng-đại linh-cảm Quán-Thế-Âm Bồ-Tát.(3lần)
 • Kết quả tìm kiếm: Tượng Phật Đá Cao Trang luôn đặt nhu cầu cũng như mong muốn của khách hàng lên hàng đầu, chăm sóc mỗi pho tượng ở mức hoàn hảo. Vì thế chúng tôi luôn khiến khách hàng hài lòng khi đến với cơ sở của chúng tôi. Liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư …

12 HỌC PHẬT : Thần Chú Quán Âm Linh Cảm Chơn Ngôn

 • Tác giả: hocphatgiao.blogspot.com
 • Ngày đăng: 06/08/2022
 • Đánh giá: 2.86 (60 vote)
 • Tóm tắt: · Thần Chú Quán Âm Linh Cảm Chơn Ngôn. Án, ma ni bát di hồng, ma hắt nghê nha nạp, tích đô đặt ba đạt, tích đặt ta nạp, vi đạt rị cát, 
 • Kết quả tìm kiếm: Tượng Phật Đá Cao Trang luôn đặt nhu cầu cũng như mong muốn của khách hàng lên hàng đầu, chăm sóc mỗi pho tượng ở mức hoàn hảo. Vì thế chúng tôi luôn khiến khách hàng hài lòng khi đến với cơ sở của chúng tôi. Liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư …

13 Công dụng và ý nghĩa của những Thần chú

 • Tác giả: phatgiaobinhdinh.vn
 • Ngày đăng: 03/19/2022
 • Đánh giá: 2.62 (167 vote)
 • Tóm tắt: Những người hành trì Kinh Đại Thừa Phật Giáo đều có tụng các Thần Chú trong các thời khoá nhằm mục đích tiêu … 9)- Thần Chú Quán Âm Linh Cảm Chơn Ngôn :
 • Kết quả tìm kiếm: Theo Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni giải thích : “Hồi đời quá khứ vô lượng ức kiếp, có đức Phật Thiên Quang Vương Tịnh Trụ ra đời vì ngài Quán Thế Âm mà nói ra chú Đại Bi này. Lúc đó Ngài …

14 TÂN BIÊN QUÁN ÂM LINH CẢM LỤC Phần 2

 • Tác giả: voluongtho.vn
 • Ngày đăng: 04/04/2022
 • Đánh giá: 2.67 (86 vote)
 • Tóm tắt: Dứt lời, Pháp sư dùng tay mặt cầm bảo xử ngũ cổ bồ đề tâm, tay trái cầm quyển kinh Bát nhã, Ngài tụng Thần chú Đại bi của Đức Quán Thế Âm một biến, tức thì gió 
 • Kết quả tìm kiếm: Theo Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni giải thích : “Hồi đời quá khứ vô lượng ức kiếp, có đức Phật Thiên Quang Vương Tịnh Trụ ra đời vì ngài Quán Thế Âm mà nói ra chú Đại Bi này. Lúc đó Ngài …

15 Lời bài hát Quan Âm Linh Cảm Chơn Ngôn (Phổ Nhạc: Võ Tá Hân & Phật Giáo) [có nhạc nghe]

 • Tác giả: lyric.tkaraoke.com
 • Ngày đăng: 07/05/2022
 • Đánh giá: 2.47 (189 vote)
 • Tóm tắt: Quan Âm Linh Cảm Chơn Ngôn Phổ Nhạc Võ Tá Hân Phật Giáo . Ca sĩ thể hiện: NguoiDepDiamond. … Quan Âm Linh Cảm Chơn Ngôn · • THE MANTRA SONG (Thần Chú)
 • Kết quả tìm kiếm: Theo Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni giải thích : “Hồi đời quá khứ vô lượng ức kiếp, có đức Phật Thiên Quang Vương Tịnh Trụ ra đời vì ngài Quán Thế Âm mà nói ra chú Đại Bi này. Lúc đó Ngài …

16 Quán Âm Linh Cảm Chơn Ngôn – V.A – NhacCuaTui

 • Tác giả: nhaccuatui.com
 • Ngày đăng: 05/14/2022
 • Đánh giá: 2.39 (132 vote)
 • Tóm tắt: Quán Âm Linh Cảm Chơn Ngôn – V.A | Án, ma ni bát di hồng, ma hắt nghê nha nạp Tích đô đặt ba đạt, tích đặt ta nạp, vi đạt rị cát Tát nhi cáng nhi tháp, 
 • Kết quả tìm kiếm: Theo Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni giải thích : “Hồi đời quá khứ vô lượng ức kiếp, có đức Phật Thiên Quang Vương Tịnh Trụ ra đời vì ngài Quán Thế Âm mà nói ra chú Đại Bi này. Lúc đó Ngài …