Top 17 thần chú kim cang tiếng việt hay nhất

Thần chú

1 16 câu thần chú Mật Tông và Phật Giáo phổ biến nhất

16 câu thần chú Mật Tông và Phật Giáo phổ biến nhất
 • Tác giả: audiocuocsong.com
 • Ngày đăng: 08/17/2022
 • Đánh giá: 4.97 (710 vote)
 • Tóm tắt: · Với bài viết của mình về các Bổn tôn các bạn có thể thực hành theo … Bởi thế, tụng một lần thần chú Kim cang thượng sư cũng có phước như 
 • Kết quả tìm kiếm: 1. Namah Ratnatrayaya. 2. Namo Ariya. 3. AValokitesvaraya. 4. Bodhisattvaya. 5. Mahasattvaya. 6. Mahakarunikaya. 7. Om. 8. Sarva Rabhaye. 9. Sudhanadasya. 10.Namo Skrtva i Mom Ariya. 11.AValokitesvara Ramdhava. 12.Namo Narakindi. 13.Herimaha …

2 Minh Chú 100 Âm Kim Cang Tát Đỏa Wisdom Compassion: Trí Tuệ Từ Bi: ཤེས་རབ་དང་སྙིང་རྗེ།

 • Tác giả: wisdomcompassion.org
 • Ngày đăng: 08/13/2022
 • Đánh giá: 4.63 (471 vote)
 • Tóm tắt: Thần chú ngắn: Oṃ Vajrasattva Hūṃ. Minh chú 100 âm Phạn ngữ có phiên âm Việt với (dịch nghĩa ngắn): … (Như Ngài Kim Cang Tát đỏa, xin an trụ trong con)
 • Kết quả tìm kiếm: Oṃ Vajrasattva SamayaManupālaya VajrasattvaTvenopatiṣṭha Dṛḍho Me BhavaSutoṣyo Me BhavaSupoṣyo Me BhavaAnurakto me bhavaSarvasiddhiṃ Me PrayacchaSarvakarmasu Ca MeCittaṃ Śreyaḥ Kuru HūṃHa Ha Ha Ha HoḥBhagavan Sarvatathāgata Vajra Mā Me MuñcaVajrī …

3 Top 15 chú kim cang 2022 – Smartsol.vn

 • Tác giả: smartsol.vn
 • Ngày đăng: 04/27/2022
 • Đánh giá: 4.44 (500 vote)
 • Tóm tắt: Thần chú Kim Cang Tát Đỏa Bồ tát 100 âm tiết – Vajrasattva Mantra. Kim Cang Tát Đỏa (tiếng Phạn: Vajrasattva) là một vị Bồ tát xuất hiện trong Phật giáo Đại 
 • Kết quả tìm kiếm: Oṃ Vajrasattva SamayaManupālaya VajrasattvaTvenopatiṣṭha Dṛḍho Me BhavaSutoṣyo Me BhavaSupoṣyo Me BhavaAnurakto me bhavaSarvasiddhiṃ Me PrayacchaSarvakarmasu Ca MeCittaṃ Śreyaḥ Kuru HūṃHa Ha Ha Ha HoḥBhagavan Sarvatathāgata Vajra Mā Me MuñcaVajrī …

4 Kim Cương Tát Đỏa – Thần Chú Ngài Kim Cang Tát Đoả Vajrasattva

 • Tác giả: tamkyrt.vn
 • Ngày đăng: 10/27/2021
 • Đánh giá: 4.35 (306 vote)
 • Tóm tắt: · Kim Cang Tát Đỏa – Vajrasattva (Sanskrit: वज्रसत्त्व, Tây Tạng: རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ། Dorje Sempa, rút gọn རྡོར་སེམས། Dorsem). Kinc điển 
 • Kết quả tìm kiếm: Người ta cho rằng, nếu ai đó thường xuyên niệm thần chú 100 âm thì sẽ đạt được phẩm chất của tất cả chư Phật. Hơn nữa, thần chú này là biểu hiển của hàng trăm vị thần tiên hiền lành và hung dữ dưới dạng âm thanh.Xem thêm: Hạnh Phúc Khi Cho Đi Là …

5 Tìm hiểu về thần chú Kim Cương Tát Đỏa – Ý nghĩa của thần chú Kim Cang Tát đỏa – Vajrasattva Sunflower 247

 • Tác giả: sunflower247.net
 • Ngày đăng: 07/17/2022
 • Đánh giá: 4.01 (248 vote)
 • Tóm tắt: Đức Kim Cang Tát Đỏa hay Kim Cương Thủ ( Tên tiếng Phạn là Vajrasattva) là một vị bồ tát có lòng từ bi và dũng mãnh vô biên hay cắt đứt mọi phiền não tội chướng 
 • Kết quả tìm kiếm: Người ta cho rằng, nếu ai đó thường xuyên niệm thần chú 100 âm thì sẽ đạt được phẩm chất của tất cả chư Phật. Hơn nữa, thần chú này là biểu hiển của hàng trăm vị thần tiên hiền lành và hung dữ dưới dạng âm thanh.Xem thêm: Hạnh Phúc Khi Cho Đi Là …

6 Thần Chú Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát 100 Âm Tiết, Minh Chú 100 Âm Kim Cang Tát Đỏa

 • Tác giả: jako.edu.vn
 • Ngày đăng: 05/10/2022
 • Đánh giá: 3.88 (276 vote)
 • Tóm tắt: · Kim Cang Tát Đỏa – Vajrasattva (Sanskrit: वज्रसत्त्व, Tây Tạng: རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ། Dorje Sempa, rút gọn gàng རྡོར་སེམས། Dorsem). Kinh 
 • Kết quả tìm kiếm: Oṃ Vajraѕattᴠa Samaуam Anupālaуa Vajraѕattᴠa Tᴠenopatiṣṭha Dṛḍho Me Bhaᴠa Sutoṣуo Me Bhaᴠa Supoṣуo Me Bhaᴠa Anurakto Me Bhaᴠa Sarᴠaѕiddhiṃ Me Praуaᴄᴄha Sarᴠakarmaѕu Ca Me Cittaṃ Sreуaḥ Kuru Hūṃ Ha Ha Ha Ha Hoḥ Bhagaᴠan Sarᴠatathāgataᴠajra Mā Me …

7 Kim Cang Tát Đỏa Thần Chú (Tiếng Phạn) – Peto – NhacCuaTui

 • Tác giả: nhaccuatui.com
 • Ngày đăng: 04/21/2022
 • Đánh giá: 3.62 (287 vote)
 • Tóm tắt: Kim Cang Tát Đỏa Thần Chú (Tiếng Phạn) – Peto | Nghe nhạc hay online mới nhất chất lượng cao
 • Kết quả tìm kiếm: Oṃ Vajraѕattᴠa Samaуam Anupālaуa Vajraѕattᴠa Tᴠenopatiṣṭha Dṛḍho Me Bhaᴠa Sutoṣуo Me Bhaᴠa Supoṣуo Me Bhaᴠa Anurakto Me Bhaᴠa Sarᴠaѕiddhiṃ Me Praуaᴄᴄha Sarᴠakarmaѕu Ca Me Cittaṃ Sreуaḥ Kuru Hūṃ Ha Ha Ha Ha Hoḥ Bhagaᴠan Sarᴠatathāgataᴠajra Mā Me …

8 Mầu nhiệm thay hai bài thần chú

Mầu nhiệm thay hai bài thần chú
 • Tác giả: phatgiao.org.vn
 • Ngày đăng: 01/03/2022
 • Đánh giá: 3.55 (391 vote)
 • Tóm tắt: · Hai thần chú nổi tiếng nhất của Tây Tạng là thần chú của Padmasambhava, gọi là thần chú Kim cang Thượng sư (Vajra Guru Mantra) OM AH HUM 
 • Kết quả tìm kiếm: Đối với những người đã quen thuộc với thần chú này, suốt đời tụng đọc với nhiệt thành và niềm tin, thì Tử Thư Tây Tạng nói, ở trong cõi Trung Ấm: “Khi âm thanh của pháp tánh gầm thét như ngàn muôn sấm sét, nguyện cho tất cả tiếng này trở thành âm …

9 NHỮNG HIỂU BIẾT SAI LẦM KHI TỊNH HÓA THÔNG QUA VIỆC ĐỌC THẦN CHÚ KIM CANG TÁT ĐỎA Shop Hoa Vô Ưu

NHỮNG HIỂU BIẾT SAI LẦM KHI TỊNH HÓA THÔNG QUA VIỆC ĐỌC THẦN CHÚ KIM CANG TÁT ĐỎA Shop Hoa Vô Ưu
 • Tác giả: shophoavouu.com
 • Ngày đăng: 11/13/2021
 • Đánh giá: 3.39 (537 vote)
 • Tóm tắt: Dưới đây là bài viết giới thiệu về Thần chú Kim Cang Tát Đỏa, hướng dẫn cách thực hành đúng … Người đọc có thể trì tụng thần chú thầm hoặc thành tiếng
 • Kết quả tìm kiếm: Họ cho rằng: – Do đọc thần chú tịnh hoá mà bị gặp phải các chướng ngại, tại nạn hay chuyện xui xẻo. – Do đọc thần chú mà những người xung quanh họ cũng gặp phải điều không may. – Thậm chí có người không dám đọc thần chú vì sợ nghiệp xấu sẽ xảy ra. …

10 Thần chú kim cang tát đỏa phiên âm tiếng việt

 • Tác giả: biquyetxaynha.com
 • Ngày đăng: 03/22/2022
 • Đánh giá: 3.09 (234 vote)
 • Tóm tắt: Kim Cang Tát Đỏa – Vajrasattva (Sanskrit: वज्रसत्त्व, Tây Tạng: རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ། Dorje Sempa, rút gọn རྡོར་སེམས། Dorsem). Kinh điển có nhắc đến Kim 
 • Kết quả tìm kiếm: Kim Cương Tát Đỏa, dịch âm là Phộc Nhật-La Tát Đỏa, dịch ý là Dũng Mãnh Hữu Tình. Lại xưng là Chấp Kim Cương, Trì Kim Cương, Kim Cương Thủ, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát, Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ, Kim Cương Thủ Bí Mật Chủ, Trì Kim Cương Cụ Tuệ …

11 Thần chú kim cang tát đỏa là gì

 • Tác giả: toihuongdan.com
 • Ngày đăng: 04/03/2022
 • Đánh giá: 2.94 (186 vote)
 • Tóm tắt: Kim Cương Tát Đỏa, tên Phạn là Vajra-satva, dịch âm là Phộc Nhật-La Tát Đỏa, dịch ý là Dũng Mãnh Hữu Tình. Lại xưng
 • Kết quả tìm kiếm: Kim Cương Tát Đỏa, dịch âm là Phộc Nhật-La Tát Đỏa, dịch ý là Dũng Mãnh Hữu Tình. Lại xưng là Chấp Kim Cương, Trì Kim Cương, Kim Cương Thủ, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát, Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ, Kim Cương Thủ Bí Mật Chủ, Trì Kim Cương Cụ Tuệ …

12 Phật Kim Cang Tát Đỏa: Vajrasattva

 • Tác giả: wisdomofcompassion.wixsite.com
 • Ngày đăng: 11/23/2021
 • Đánh giá: 2.88 (57 vote)
 • Tóm tắt: Cho sự tịnh hóa nghiệp chướng. · Thần chú 100 Âm bằng tiếng Phạn: · Oṃ Vajrasattva, Samaya Manupālaya · Phiên Âm Việt: · Ốm, Va Troa Xach Va, Xằm May Già, Ma Nu, Pờ 
 • Kết quả tìm kiếm: Kim Cương Tát Đỏa, dịch âm là Phộc Nhật-La Tát Đỏa, dịch ý là Dũng Mãnh Hữu Tình. Lại xưng là Chấp Kim Cương, Trì Kim Cương, Kim Cương Thủ, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát, Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ, Kim Cương Thủ Bí Mật Chủ, Trì Kim Cương Cụ Tuệ …

13 KIM CANG TÁT ĐỎA – om mani padme hum

 • Tác giả: ommanipadmehum.vn
 • Ngày đăng: 05/25/2022
 • Đánh giá: 2.79 (155 vote)
 • Tóm tắt: KIM CANG TÁT ĐỎA · Vajrasattva (Tây Tạng: Dorje Sempa, Nhật Bản: Kongosatta, Trung Quốc: Kim Cang Tát Đỏa). · Vajrasattva ở trong Đông Mật · Trong truyền thừa Đông 
 • Kết quả tìm kiếm: Kim Cương Tát Đỏa, dịch âm là Phộc Nhật-La Tát Đỏa, dịch ý là Dũng Mãnh Hữu Tình. Lại xưng là Chấp Kim Cương, Trì Kim Cương, Kim Cương Thủ, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát, Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ, Kim Cương Thủ Bí Mật Chủ, Trì Kim Cương Cụ Tuệ …

14 Kim Cang Tát Đỏa Thần Chú (Tiếng Phạn) – Peto – Zing MP3

 • Tác giả: zingmp3.vn
 • Ngày đăng: 12/18/2021
 • Đánh giá: 2.53 (110 vote)
 • Tóm tắt: Kim Cang Tát Đỏa Thần Chú (Tiếng Phạn) – Peto Tải download 320 nhạc chờ Kim Cang Tat Doa Than Chu (Tieng Phan),- Peto
 • Kết quả tìm kiếm: Kim Cương Tát Đỏa, dịch âm là Phộc Nhật-La Tát Đỏa, dịch ý là Dũng Mãnh Hữu Tình. Lại xưng là Chấp Kim Cương, Trì Kim Cương, Kim Cương Thủ, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát, Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ, Kim Cương Thủ Bí Mật Chủ, Trì Kim Cương Cụ Tuệ …

15 Thần chú Kim Cang Tát Đỏa Bồ tát 100 âm tiết – Vajrasattva Mantra

 • Tác giả: hoasenphat.com
 • Ngày đăng: 08/23/2022
 • Đánh giá: 2.42 (132 vote)
 • Tóm tắt: · Kim Cang Tát Đỏa (tiếng Phạn: Vajrasattva) là một vị Bồ tát xuất hiện trong Phật giáo Đại thừa, đặc biệt là các trường phái theo Mật chú và Kim 
 • Kết quả tìm kiếm: Hãy cho tôi tiến gần hơn với Vajra của tất cả chư Phật, cho tôi khả năng nhận ra bản chất cuối cùng của hiện tượng. Xin hãy thanh lọc tâm trí tôi, phát triển những phẩm chất tốt đẹp trong tôi, đạo đức và hạnh phúc. Thật tuyệt vời, người Thầy của …

16 Thần chú Kim Cang Tát Đỏa Bồ tát 100 âm tiết – Vajrasattva Mantra Cập nhật

 • Tác giả: muonmau.vn
 • Ngày đăng: 01/24/2022
 • Đánh giá: 2.44 (167 vote)
 • Tóm tắt: · Kim Cang Tát Đỏa (tiếng Phạn: Vajrasattva) là 1 vị Bồ tát hiện ra trong Phật giáo Đại thừa, đặc thù là các môn phái theo Mật chú và Kim Cương 
 • Kết quả tìm kiếm: Thần Chú Kim Cang Tát Đỏa Bồ tát 100 âm tiết là 1 thần chú quan trọng trong Phật giáo Đại Thừa, trong truyền thống Phật giáo Shingon Nhật Bản, và thường xuyên hiện ra trong các thực hành tantra của Phật giáo Mật Tông Tây Tạng. Nó có tính năng mạnh …

17 Mật tông | Thần chú Kim Cang Tát Đỏa trăm âm tịnh hóa ác nghiệp – Năng lượng sống

 Mật tông | Thần chú Kim Cang Tát Đỏa trăm âm tịnh hóa ác nghiệp - Năng lượng sống
 • Tác giả: nangluongsong.vn
 • Ngày đăng: 12/02/2021
 • Đánh giá: 2.34 (192 vote)
 • Tóm tắt: · Thần chú 100 âm tiết của Bồ tát Kim Cang Tát Đỏa (Vajrasattva 100 Syllable Mantra) là một thực hành bắt buộc đối với bất kỳ hành giả thuộc 
 • Kết quả tìm kiếm: Việc thực hành đọc thần chú Kim Cang tát đỏa hằng ngày giúp tịnh hóa nghiệp xấu từ vô thủy của hành giả và giúp tiến bộ trên con đường tu hành. Nhưng có một số người khi đọc thần chú này thấy cuộc đời mình đang vui vẻ, bắt đầu gặp những chuyện xấu …