Top 10+ quan âm bồ tát tốt nhất hiện nay

Phật giáo

1 3 nguyên tắc khấn niệm Bồ Tát Quán Thế Âm nhất định phải nhớ – Vina Aspire

3 nguyên tắc khấn niệm Bồ Tát Quán Thế Âm nhất định phải nhớ - Vina Aspire
 • Tác giả: vina-aspire.com
 • Ngày đăng: 04/26/2022
 • Đánh giá: 4.84 (743 vote)
 • Tóm tắt: Quán Thế Âm, tiếng Phạn gọi là Avalokitévara, nghĩa là vị Bồ Tát lắng nghe âm thanh đau khổ của thế gian kêu cầu mà cứu độ một cách tự tại. Ngài lắng nghe âm 
 • Kết quả tìm kiếm: Các bị Bồ Tát là những bậc được kết tinh bởi đức hạnh cao quý tuyệt vời của Đức Phật và được thánh hóa để trở thành nhu cầu của quần chúng. Nếu Bồ Tát Văn Thù là hình tượng biểu trưng được thánh hóa về khát khao trí tuệ, tri thức thì Bồ Tát Quan Thế …

2 Quan Âm Bồ Tát trong lịch sử nghìn năm – Báo Công an Nhân dân điện tử

Quan Âm Bồ Tát trong lịch sử nghìn năm - Báo Công an Nhân dân điện tử
 • Tác giả: cand.com.vn
 • Ngày đăng: 04/26/2022
 • Đánh giá: 4.65 (473 vote)
 • Tóm tắt: · Bia mô tả: “Lập chùa Phật ở chính giữa, xây hành lang ở mé ngoài. Dựng tượng Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát nghiêm trang, hai bên có tượng Văn Thù, 
 • Kết quả tìm kiếm: Ngoài ra, có những biến thể Việt Nam khác như: Quan Âm Tống Tử, Nam Hải Quan Âm hay Quan Âm Diệu Thiện. Ban đầu, khi ở Ấn Độ, Quan Âm là nam tướng, sau này dần được diễn hóa thành nữ tướng, đó là một quá trình bản địa hóa cho phù hợp với tín ngưỡng …

3 Tượng Phật Bà Quan Âm (Quán Thế Âm Bồ Tát) Gỗ, Đồng, Đá, Compist

 • Tác giả: phapduyen.com
 • Ngày đăng: 05/17/2022
 • Đánh giá: 4.53 (578 vote)
 • Tóm tắt: Phật Bà Quan Âm mà chúng ta hay gọi đó chính là Bồ Tát Quán Thế Âm, là một trong hai vị Đại Bồ Tát (cùng Bồ Tát Đại Thế Chí) đứng ở hai bên của Đức Phật A Di Đà 
 • Kết quả tìm kiếm: Đất đá, vàng bạc, lưu ly đều là sự chiêu cảm của tâm con người. Thời xưa, lưu ly rất quý nhưng không phải là quá khó tìm kiếm, nhưng càng dần lưu ly càng trở nên khó kiếm, do tâm người càng ngày càng ô nhiễm. Vì thế, những vật phẩm làm từ lưu ly …

4 Bồ-tát Quán Thế Âm| Giác Ngộ Online

 • Tác giả: giacngo.vn
 • Ngày đăng: 12/31/2021
 • Đánh giá: 4.3 (404 vote)
 • Tóm tắt: · Bồ-tát Quán Thế Âm có trí Bát-nhã vượt qua bờ bên kia (bờ giải thoát), đó là Bát-nhã Ba-la-mật-đa, tức trí tuệ đáo bỉ ngạn. … Danh hiệu Quán Thế 
 • Kết quả tìm kiếm: Trong kinh Quán vô lượng thọ có mô tả báo thân của Bồ-tát Quán Thế Âm như sau: “Thân Ngài cao tám mươi muôn ức na-do-tha do tuần, da màu vàng tử kim, trên đầu có nhục kế, cổ có vầng hào quang chiếu sáng mỗi phía rộng trăm nghìn do tuần, trong vầng …

5 Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát – Hùng Thanh – Zing MP3

 • Tác giả: zingmp3.vn
 • Ngày đăng: 04/19/2022
 • Đánh giá: 4.07 (565 vote)
 • Tóm tắt: Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát – Hùng Thanh Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát | Tải download 320 nhạc chờ Niem Quan The Am Bo Tat,- Hung Thanh
 • Kết quả tìm kiếm: Trong kinh Quán vô lượng thọ có mô tả báo thân của Bồ-tát Quán Thế Âm như sau: “Thân Ngài cao tám mươi muôn ức na-do-tha do tuần, da màu vàng tử kim, trên đầu có nhục kế, cổ có vầng hào quang chiếu sáng mỗi phía rộng trăm nghìn do tuần, trong vầng …

6 Tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đẹp: Ý nghĩa và cách thờ cúng

 Tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đẹp: Ý nghĩa và cách thờ cúng
 • Tác giả: kcn.binhduong.gov.vn
 • Ngày đăng: 01/21/2022
 • Đánh giá: 3.91 (547 vote)
 • Tóm tắt: · Quan Thế Âm Bồ Tát pháp hiệu Chánh Pháp Minh Như Lai, là bậc Đại bồ tát, trợ duyên chư Phật Thế Tôn giáo hóa, tế độ chúng sanh khỏi cảnh khổ đau 
 • Kết quả tìm kiếm: Có thể nói thờ tượng Phật Quan Âm trong nhà đã trở thành một nét đẹp truyền thống, thể hiện sự hướng thiện, hướng tới những điều tốt đẹp của con người. Đó còn thể hiện niềm tin vào thân linh che chở phù hộ cho gia đình. Đồng thời giúp gia đình hướng …

7 Quan Thế Âm Bồ Tát | Bài viết

 • Tác giả: e3d.vn
 • Ngày đăng: 12/30/2021
 • Đánh giá: 3.59 (484 vote)
 • Tóm tắt: Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát có diệu dụng đặc biệt. Ngài lắng nghe và thấu hiểu tất cả mọi khổ đau rồi từ bi giáo hóa, cứu độ đưa chúng sinh đến nơi 
 • Kết quả tìm kiếm: Quán Thế Âm nguyên là danh xưng của ngài nhưng do tránh chữ “Thế” trong tên của của nhà vua đời Đường là Lý Thế Dân nên nhân gian thường gọi ngài là Quan Âm hoặc là Quán Âm. Cũng bởi tấm lòng từ bi không bờ bến của Ngài nên chúng sinh coi ngài là Mẹ …

8 Ngày vía Quán Thế Âm Bồ Tát 19.2 âm lịch: ‘Cho người thêm niềm

 • Tác giả: thanhnien.vn
 • Ngày đăng: 02/11/2022
 • Đánh giá: 3.55 (443 vote)
 • Tóm tắt: · Ngày 19.2 âm lịch hằng năm là ngày vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sanh. Vào ngày này, một số chùa tổ chức lễ kỷ niệm để tỏ lòng tôn kính và ôn 
 • Kết quả tìm kiếm: Quán Thế Âm nguyên là danh xưng của ngài nhưng do tránh chữ “Thế” trong tên của của nhà vua đời Đường là Lý Thế Dân nên nhân gian thường gọi ngài là Quan Âm hoặc là Quán Âm. Cũng bởi tấm lòng từ bi không bờ bến của Ngài nên chúng sinh coi ngài là Mẹ …

9 Đức tính của Bồ tát Quán Thế âm trong tôn dung của người nữ (ĐĐ. Thích Phước Tánh) – Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo

Đức tính của Bồ tát Quán Thế âm trong tôn dung của người nữ (ĐĐ. Thích Phước Tánh) - Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo
 • Tác giả: tapchivanhoaphatgiao.com
 • Ngày đăng: 08/27/2022
 • Đánh giá: 3.31 (496 vote)
 • Tóm tắt: Bồ tát Quán Thế Âm (Phạn ngữ: Avalokiteśvara) trong tín ngưỡng người Việt là một vị Bồ tát có tâm đại bi – đại từ được đề cập trong kinh văn Phật giáo Đại thừa; 
 • Kết quả tìm kiếm: Qua hai sự tích điển hình đó, có thể thấy, ngoài tín ngưỡng và sự cầu xin vào năng lực cứu độ của Bồ tát, dân gian còn có niềm tin mãnh liệt vào những công hạnh tu tập của Ngài. Việc lưu truyền những công hạnh của Ngài qua những hình ảnh trên đã thể …

10 8 mẫu TƯỢNG PHẬT BÀ QUAN ÂM rẻ đẹp | Mỹ Thuật Grand Art

8 mẫu TƯỢNG PHẬT BÀ QUAN ÂM rẻ đẹp | Mỹ Thuật Grand Art
 • Tác giả: grandart.vn
 • Ngày đăng: 04/02/2022
 • Đánh giá: 3.12 (211 vote)
 • Tóm tắt: Hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát được tôn dựng trong toàn bộ các đền chùa Phật Giáo tại Việt Nam. Bà thường được thấy với dáng đứng hoặc ngồi đài sen, 1 tay cầm 
 • Kết quả tìm kiếm: Phật Quan Âm Bồ Tát là một trong ba vị Phật Tây Phương Tam Thánh (cùng Phật A Di Đà và Đại Thế Chí Bồ Tát). Hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát được tôn dựng trong toàn bộ các đền chùa Phật Giáo tại Việt Nam. Bà thường được thấy với dáng đứng hoặc ngồi …

11 Quan Thế Âm Bồ Tát là ai? Sự tích Quan Thế Âm Bồ Tát

Quan Thế Âm Bồ Tát là ai? Sự tích Quan Thế Âm Bồ Tát
 • Tác giả: khonoithatdep.com
 • Ngày đăng: 07/24/2022
 • Đánh giá: 2.91 (76 vote)
 • Tóm tắt: Quan Thế Âm Bồ Tát là vị Bồ Tát chuyên cứu khổ, cứu nạn. Ngài là hiện thân của sự từ bi bác ái, của tình yêu thương bao la. Để cứu độ chúng sinh Ngài có thể 
 • Kết quả tìm kiếm: Sau khi Phật A Di Đà nhập diệt, cõi Cực Lạc sẽ ngày càng trở nên tốt đẹp hơn và có tên gọi là Nhất Thế Trân Bảo Sở Thành Tựu. Lúc ấy vào ban đêm, mọi thứ trang nghiêm sẽ bỗng hiện ra hết giữa không trung, và trong khoảnh khắc đó Bất Huyền sẽ trở …

12 Quan Âm Bồ Tát và 12 hạnh nguyện của Ngài

Quan Âm Bồ Tát và 12 hạnh nguyện của Ngài
 • Tác giả: chuabavang.com
 • Ngày đăng: 08/08/2022
 • Đánh giá: 2.76 (132 vote)
 • Tóm tắt: · Quan Thế Âm Bồ Tát còn được gọi là mẹ hiền Quan Âm, vì Ngài là đại từ đại bi nên niệm danh hiệu của Ngài là “Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu 
 • Kết quả tìm kiếm: 3 ngày vía tương ứng với 3 dấu mốc quan trọng của Đức Quan Âm mà chúng ta cần phải nhớ, cung kính đảnh lễ Ngài và nguyện nương theo Ngài để phát khởi tâm từ, dứt bỏ các việc ác, nguyện làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch để mang hương thơm đức …