Tổng hợp 20+ nhân quả của bố thí hay nhất, bạn nên biết

Phật giáo

Table of Contents

1 Nhân Quả Công Bằng Khi Đủ Duyên-Phật Giáo Việt Nam – Phật Dạy – Lời Phật dạy – Phật Pháp – Phật Giáo – Kinh Phật – Lời Phật dạy làm người – lời Phật dạy về đạo làm người – Kinh Phật – Nghe Kinh Phật – Kinh Tụng – Nghe Tụng Kinh

 Nhân Quả Công Bằng Khi Đủ Duyên-Phật Giáo Việt Nam - Phật Dạy - Lời Phật dạy - Phật Pháp - Phật Giáo - Kinh Phật - Lời Phật dạy làm người - lời Phật dạy về đạo làm người - Kinh Phật - Nghe Kinh Phật - Kinh Tụng - Nghe Tụng Kinh
 • Tác giả: phatgiaovn.org
 • Ngày đăng: 07/12/2022
 • Đánh giá: 4.81 (778 vote)
 • Tóm tắt: · Nhân Quả Công Bằng Khi Đủ Duyên,nhan-qua-cong-bang-khi-du-duyen … Còn bố thí cho người bình thường, một ngày sống của họ là một ngày tham 
 • Kết quả tìm kiếm: Tuy nhiên, ở đây chúng ta cần nhấn mạnh, không phải chỉ cúng dường cho người tu hành mà bỏ qua các đối tượng khác đang còn gặp nhiều khó khăn, bất hạnh. Người bố thí cúng dường vì tấm lòng từ bi rộng lớn, bình đẳng thương yêu mà giúp đỡ, an ủi sẻ …

2 Sống theo lời Phật – Chùa Hoằng Pháp

 • Tác giả: chuahoangphap.com.vn
 • Ngày đăng: 04/23/2022
 • Đánh giá: 4.71 (363 vote)
 • Tóm tắt: Theo tuệ giác của Thế Tôn, muốn được quả tốt thì phải gieo nhân lành. … Kết quả bố thí không thể căn cứ vào vật bố thí, giai cấp địa vị của người bố thí 
 • Kết quả tìm kiếm: Tuy nhiên, ở đây chúng ta cần nhấn mạnh, không phải chỉ cúng dường cho người tu hành mà bỏ qua các đối tượng khác đang còn gặp nhiều khó khăn, bất hạnh. Người bố thí cúng dường vì tấm lòng từ bi rộng lớn, bình đẳng thương yêu mà giúp đỡ, an ủi sẻ …

3 Công đức Bố thí là gì – Đức Phật dạy về cách Bố thí đúng!!

Công đức Bố thí là gì - Đức Phật dạy về cách Bố thí đúng!!
 • Tác giả: kinhnghiemhocphat.com
 • Ngày đăng: 06/07/2022
 • Đánh giá: 4.54 (409 vote)
 • Tóm tắt: · Cho nên phước lành được hưởng quả báo như thế này. Trong trăm nghìn đời thường được đầy đủ những đồ thất bảo, huống là những thứ để thọ dùng như 
 • Kết quả tìm kiếm: Bạn biết không, công đức Bố thí vô cùng lớn. Chỉ là vì chúng ta không biết cách bố thí nên chẳng được phước lớn đó thôi. Vậy bố thí như thế nào là đúng lời Phật dạy? Tuệ Tâm trước đây cũng có thắc mắc như vậy. Sau này tra lại kinh sách mới hay: Lời …

4 Lợi lạc về hạnh Bố thí

Lợi lạc về hạnh Bố thí
 • Tác giả: vedepphatphap.vn
 • Ngày đăng: 08/17/2022
 • Đánh giá: 4.34 (514 vote)
 • Tóm tắt: · “Có tám nguồn nước công đức này, là nguồn nước thiện, món ăn cho an lạc, làm nhân sanh Thiên, quả dị thục an lạc, đưa đến cõi trời, dẫn đến khả 
 • Kết quả tìm kiếm: Trong truyền thống Nam tông, một trong những bài kinh mà chúng ta thường được nghe tụng đọc là kinh Đại Hạnh Phúc (Mahà-Mangala Sutta), thuộc Kinh Tập, Tiểu Bộ. Trong bài kinh nầy, Đức Phật giảng rằng Bố thí là một trong 38 điều mang lại hạnh phúc …

5 Phật dạy: Phước thiện bố thí luôn có ưu thế hơn người không bố thí

Phật dạy: Phước thiện bố thí luôn có ưu thế hơn người không bố thí
 • Tác giả: songdep.com.vn
 • Ngày đăng: 11/13/2021
 • Đánh giá: 4.19 (252 vote)
 • Tóm tắt: · Do năng lực phước thiện bố thí dép ấy, cho quả được tái sanh lên cõi Tam thập tam thiên, trong lâu đài xinh đẹp, có thiên nữ hầu hạ, hưởng sự an 
 • Kết quả tìm kiếm: Trong bộ Apādāna tích Ngài Ðại Ðức Tỳ khưu ni Udakadāyikātherī tóm lược như sau: Thời kỳ Ðức Phật Vipassī xuất hiện trên thế gian, tiền thân Ngài Ðại Ðức Tỳ khưu ni Udaka-dāyikātherī, là người đàn bà nghèo, sống bằng nghề đội nước dùng đến các nhà …

6 [GƯƠNG NHÂN QUẢ]: Nhân Quả Của Sự Bố Thí – Hội Quán A Di Đà

 • Tác giả: hoiquanadida.com
 • Ngày đăng: 11/22/2021
 • Đánh giá: 3.91 (510 vote)
 • Tóm tắt: Thuở Ðức Phật còn ở đời, giáo hóa chúng sanh, có một vị Trưởng giả rất giàu, kho tàng dẫy đầy, tôi tớ đông đảo, Trưởng giả ấy là em của Ngài Ðại Mục Kiền Liên
 • Kết quả tìm kiếm: Trong bộ Apādāna tích Ngài Ðại Ðức Tỳ khưu ni Udakadāyikātherī tóm lược như sau: Thời kỳ Ðức Phật Vipassī xuất hiện trên thế gian, tiền thân Ngài Ðại Ðức Tỳ khưu ni Udaka-dāyikātherī, là người đàn bà nghèo, sống bằng nghề đội nước dùng đến các nhà …

7 Nhân quả của sự bố thí

 • Tác giả: lamdongdost.gov.vn
 • Ngày đăng: 02/17/2022
 • Đánh giá: 3.75 (276 vote)
 • Tóm tắt: Nhân quả của sự bố thí · Xem/Mở · Năm · Tác giả · Bản ghi dữ liệu đầy đủ · Trích yếu · URI · Thuộc danh mục
 • Kết quả tìm kiếm: Trong bộ Apādāna tích Ngài Ðại Ðức Tỳ khưu ni Udakadāyikātherī tóm lược như sau: Thời kỳ Ðức Phật Vipassī xuất hiện trên thế gian, tiền thân Ngài Ðại Ðức Tỳ khưu ni Udaka-dāyikātherī, là người đàn bà nghèo, sống bằng nghề đội nước dùng đến các nhà …

8 Trung Tâm Hộ Tông – Tìm Hiểu Phước Bố Thí

 • Tác giả: trungtamhotong.org
 • Ngày đăng: 03/29/2022
 • Đánh giá: 3.54 (370 vote)
 • Tóm tắt: là quả của phước thiện bố thí; khi hưởng quả giàu có, mà không tạo thêm nhân phước thiện bố thí, có tâm keo kiệt bỏn xẻn trong của cải ấy, sau khi chết do năng 
 • Kết quả tìm kiếm: Trong bộ Apādāna tích Ngài Ðại Ðức Tỳ khưu ni Udakadāyikātherī tóm lược như sau: Thời kỳ Ðức Phật Vipassī xuất hiện trên thế gian, tiền thân Ngài Ðại Ðức Tỳ khưu ni Udaka-dāyikātherī, là người đàn bà nghèo, sống bằng nghề đội nước dùng đến các nhà …

9 Lời Phật dạy Nikaya – II. BỐ THÍ & CÚNG DƯỜNG – Tâm học

 • Tác giả: tamhoc.org
 • Ngày đăng: 03/20/2022
 • Đánh giá: 3.19 (210 vote)
 • Tóm tắt: · Tuy vô cầu, vô điều kiện và vô phân biệt trong khi cho nhưng phước báo của người cho vẫn tròn đủ. Nhân quả trong bố thí rất bình đẳng và đạt 
 • Kết quả tìm kiếm: Thế Tôn đã khẳng định rõ lập trường rằng Ngài và những đệ tử xuất gia của Ngài là những người lao động chân chính. Thành quả lao động của Thế Tôn là hoàn thiện tự thân, giải thoát giác ngộ đã ảnh hưởng tích cực đến xã hội, góp phần hướng thiện giúp …

10 Bố thí là nhân, được giàu sang là quả. Gieo nhân nhất định phải thọ quả

Bố thí là nhân, được giàu sang là quả. Gieo nhân nhất định phải thọ quả
 • Tác giả: thuanduyen.com
 • Ngày đăng: 11/05/2021
 • Đánh giá: 3.02 (244 vote)
 • Tóm tắt: Chúng ta cúng dường hoa lên Phật. Hoa là đại biểu cho nhân, ở định luật nhân quả, thế gian và xuất thế gian đều không lìa nó. Rải rác trong các kinh, 
 • Kết quả tìm kiếm: Vì vậy, Phật pháp dạy cho chúng ta phương pháp nuôi dưỡng thân tâm. Đến như phước báo cũng vậy, người giàu sang có thể đạt được hạnh phúc mỹ mãn, người nghèo hèn cũng có thể đạt được hạnh phúc tương đồng, và người người cũng đều có thể đạt được hạnh …

11 Tại sao lại phải bố thí? Ý nghĩa của việc bố thí trong Phật giáo

Tại sao lại phải bố thí? Ý nghĩa của việc bố thí trong Phật giáo
 • Tác giả: phongthuytamnguyen.com
 • Ngày đăng: 01/26/2022
 • Đánh giá: 2.79 (146 vote)
 • Tóm tắt: Bạn tốt với họ, bạn muốn cho họ, giúp đỡ họ, tất nhiên bạn càng giàu càng tốt, và không ai muốn bạn phải khổ. Câu nói này tưởng chừng rất nhân văn nhưng thực tế 
 • Kết quả tìm kiếm: Hãy ngừng tham lam. Đây là mục đích của bố thí, đây là mục tiêu của việc học Phật. Mỗi chúng ta đều tham lam và keo kiệt, nhưng mức độ khác nhau, đây chính là nguồn gốc của rắc rối. Tiết kiệm là do mình có nhưng ngại chia sẻ cho người khác. Tham lam …

12 Nhân quả của bố thí – phiên bản Tải xuống

 • Tác giả: khtc.hufi.edu.vn
 • Ngày đăng: 04/06/2022
 • Đánh giá: 2.83 (112 vote)
 • Tóm tắt: nhân quả của bố thí – phiên bản Tải xuống. 【VG66.com】ề online tỉ lệ 1 ăn 99.5, casino, baccarat, xổ số, thể thao, đá gà, xóc đĩa
 • Kết quả tìm kiếm: Hãy ngừng tham lam. Đây là mục đích của bố thí, đây là mục tiêu của việc học Phật. Mỗi chúng ta đều tham lam và keo kiệt, nhưng mức độ khác nhau, đây chính là nguồn gốc của rắc rối. Tiết kiệm là do mình có nhưng ngại chia sẻ cho người khác. Tham lam …

13 An ủi lớn nhất của đời người là bố thí | Bút sen

 • Tác giả: butsen.net
 • Ngày đăng: 08/01/2022
 • Đánh giá: 2.66 (164 vote)
 • Tóm tắt: Đó là kết quả việc tu nhân tích đức của họ trong nhiều đời trước. Chính vì vậy, trong cuộc sống này không có việc gì là ngẫu nhiên, đương nhiên khi không hay tự 
 • Kết quả tìm kiếm: Tại sao an ủi lớn nhất của đời người là bố thí? Vì người nghèo đang thiếu thốn, khó khăn được sự giúp đỡ sẽ có thể vượt qua cơn hoạn nạn. Bố thí theo nghĩa thông thường là giúp đỡ, sẻ chia, chính là gieo những hạt giống thiện lành, giống như người …

14 Bố thí giúp người – Sung túc mọi người yêu thương – Câu chuyện nhân quả

Bố thí giúp người - Sung túc mọi người yêu thương - Câu chuyện nhân quả
 • Tác giả: cauchuyennhanqua.com
 • Ngày đăng: 05/31/2022
 • Đánh giá: 2.58 (137 vote)
 • Tóm tắt: Luật nhân quả là quy luật khách quan của sự sống trong vũ trụ. Có tu học Phật pháp hay không thì mọi người đều sống trong luật nhân quả. Từ sự vận hành của 
 • Kết quả tìm kiếm: Hậu quả của nghèo đói giải thích như sau: Một người không thực hành lòng bố thí là một người không chịu tích lũy phúc báo. Nếu anh ta muốn sống trong thế giới này, anh ta phải làm việc nhiều hơn và tốn nhiều công sức hơn. Vì vậy, lòng hảo tâm nên là …

15 So sánh nhân duyên công đức của sự Bố thí – Vien Giac Pagode

 • Tác giả: viengiac.info
 • Ngày đăng: 04/15/2022
 • Đánh giá: 2.49 (189 vote)
 • Tóm tắt: Tại làm sao? Chính bởi vị Quốc Vương đó v.v… phát tâm đại từ bi đối với kẻ rất mực nghèo cùng và với những người tàn tật kia, cho nên phước lành được hưởng quả 
 • Kết quả tìm kiếm: Lại vầy nữa, này Ðịa-Tạng Bồ-tát! Trong đời sau, như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào gặp kinh điển Đại thừa hoặc nghe thấy một bài kệ, một câu kinh, rồi phát tâm ân cần trân trọng cung kính ngợi khen, bố thí cúng dường, người ấy được quả báo lớn …

16 Pháp hành bố thí| Giác Ngộ Online

Pháp hành bố thí| Giác Ngộ Online
 • Tác giả: giacngo.vn
 • Ngày đăng: 09/18/2022
 • Đánh giá: 2.4 (193 vote)
 • Tóm tắt: · Ý nghĩa và giá trị của pháp bố thí. Về phương diện cá nhân: Bố thí là gieo nhân duyên lành để tạo quả phúc cho hiện tại và tương lai
 • Kết quả tìm kiếm: Luận Đại trượng phu viết: “Đem của bố thí làm cho chúng sinh mến, đem pháp bố thí thường được thế gian kính trọng. Thí của được kẻ ngu mến, thí pháp được người trí trọng, thí của phá trừ cái nghèo cùng về của, thí pháp phá trừ cái nghèo cùng về công …

17 Bố thí và nhân quả

 • Tác giả: qnq.vn
 • Ngày đăng: 06/02/2022
 • Đánh giá: 2.27 (164 vote)
 • Tóm tắt: Phòng thí – cho nơi ở: Phòng ở còn trống, không dùng đến có thể cho người khác vào nghỉ ngơi. Nhân quả. Có câu nói: “Gieo suy nghĩ – Gặt hành động; Gieo hành 
 • Kết quả tìm kiếm: Chuyện kể rằng có người nghèo nọ, do làm việc gì cũng không thành công, sinh lòng uất ức liền chạy đến khóc than với Đức Phật: “Duyên cớ làm sao mà con làm việc gì cũng không thành ạ?” Đức Phật trả lời: “Đó là vì con chưa học được cách bố thí cho …

18 Thực Hành Hạnh Bố Thí

 • Tác giả: daophatngaynay.com
 • Ngày đăng: 08/06/2022
 • Đánh giá: 2.11 (172 vote)
 • Tóm tắt: · Bố thí là một pháp tu nền tảng của Đạo Phật. Danh từ Bố thí có nguồn gốc từ Phạn ngữ là Dàna hay … Kinh Nhân Quả nói: “Này, Thiện nam tử!
 • Kết quả tìm kiếm: Bố thí là một pháp tu nền tảng của Đạo Phật. Danh từ Bố thí có nguồn gốc từ Phạn ngữ là Dàna hay Daksinà (Đàn-na). Khởi đầu do Đức Phật khuyên bảo chư Thiện tín nam nữ cúng dường phẩm vật cho chư Tăng tu học và chia sẻ cho những người nghèo khổ. Về …

19 Nhân quả: Bố thí, giúp đỡ mọi người – Trường Xanh Tuệ Đức

 • Tác giả: tueducschool.com
 • Ngày đăng: 05/08/2022
 • Đánh giá: 2.12 (123 vote)
 • Tóm tắt: · Bố thí là đức tính cho đi cái mình có. Có thể cho vật chất. Please select a valid form
 • Kết quả tìm kiếm: Bố thí là một pháp tu nền tảng của Đạo Phật. Danh từ Bố thí có nguồn gốc từ Phạn ngữ là Dàna hay Daksinà (Đàn-na). Khởi đầu do Đức Phật khuyên bảo chư Thiện tín nam nữ cúng dường phẩm vật cho chư Tăng tu học và chia sẻ cho những người nghèo khổ. Về …

20 Cần phải hiểu việc Bố thí sao cho hợp lý

Cần phải hiểu việc Bố thí sao cho hợp lý
 • Tác giả: phathocdoisong.com
 • Ngày đăng: 12/01/2021
 • Đánh giá: 2.03 (56 vote)
 • Tóm tắt: Chính nhờ nhân lành biết cách bố thí hợp trí như vậy thì khi thân hoại mệnh chung quả phước của đời vị lai đó là sự sung túc về mặt tài vật cũng như đầy đủ 
 • Kết quả tìm kiếm: Bố thí cho một tập thể tăng chúng với tâm không phân biệt thì sẽ đem lại phước báu vô lượng vô biên, đây là những năng lực vô hình hộ trì cho chủ nhân của nó được sự an vui trong vòng luân hồi sinh tử. Còn về sự bố thí đến các cá nhân thí thì sẽ …

21 Bố thí là gì? Lợi ích của bố thí, cúng dường không hề nhỏ nếu hiểu đúng

 • Tác giả: tamhuongphat.com
 • Ngày đăng: 06/22/2022
 • Đánh giá: 1.87 (165 vote)
 • Tóm tắt: · Kinh Nhân – Quả: Này, Thiện nam tử! Dầu cho những kẻ bần cùng trong thiên hạ đi nữa, đâu phải họ không có cái thân, nếu họ không có vật chi bố 
 • Kết quả tìm kiếm: Kinh Phạm Võng: Nếu các vị Quốc Vương hay Bàlamôn (giáo sỹ quý tộc) thấy người già cả, tật bệnh, phụ nữ sinh sản… mà trong một niệm, đủ lòng đại từ, bố thí thuốc thang, ăn uống, áo mền… khiến cho họ được an ủi; tu phước như thế không thể nghĩ bàn …