Top 10+ nam mô kim cang tạng bồ tát hot nhất

Phật giáo

1 Ý nghĩa Kim Cang trong Phật Giáo – 11 Hình ảnh tượng Kim Cang đẹp

Ý nghĩa Kim Cang trong Phật Giáo - 11 Hình ảnh tượng Kim Cang đẹp
 • Tác giả: tuongphattrangia.com
 • Ngày đăng: 12/24/2021
 • Đánh giá: 4.97 (831 vote)
 • Tóm tắt: · Thần chú Bồ tát Kim Cương Thủ chỉ đơn giản là tên của ông ấy, có nghĩa là “người cầm nắm sấm sét”, được đóng khung giữa các âm tiết bí ẩn Om và 
 • Kết quả tìm kiếm: “Trong tương lai, khi tôi đạt được Phật quả hoàn toàn, những người có cam kết Samaya mà lỡ phạm sai lầm trong quá khứ, bị những ảo tưởng che mờ đi bản chất tốt lành vốn có, thì sẽ được thanh tẩy hoàn toàn chỉ bằng cách gọi tên tôi, hoặc niệm hàng …

2 16 câu thần chú Mật Tông và Phật Giáo phổ biến nhất

16 câu thần chú Mật Tông và Phật Giáo phổ biến nhất
 • Tác giả: audiocuocsong.com
 • Ngày đăng: 01/18/2022
 • Đánh giá: 4.77 (214 vote)
 • Tóm tắt: · Bởi thế, tụng một lần thần chú Kim cang thượng sư cũng có phước như … Hộ. Nam Mô Tát Đa Nẩm Tam-Miệu Tam-Bồ-Đề, Cu Chi Nẩm, Đát Điệt Tha
 • Kết quả tìm kiếm: Bồ tát Văn Thù Sư Lợi: Ngồi bên trái Phật Thích Ca đại diện cho trí tuệ siêu việt, đức hạnh, sự sung túc và niềm vui. Ngài đôi khi được biết đến như là Hoàng tử của Pháp sử dụng thanh kiếm khôn ngoan cắt đứt mọi phiền não và ảo tưởng. Tay trái của …

3 Số 441 Kinh Phật Danh, Quyển 20 – Vien Giac Pagode

 • Tác giả: viengiac.info
 • Ngày đăng: 08/07/2022
 • Đánh giá: 4.56 (253 vote)
 • Tóm tắt: Quang Minh Phật. Nam-mô Ðại Vân Tạng Phật. Nam-mô Trí Ðức Phật. Nam-mô Kim Cang Tạng Phật. Nam-mô … Nam-mô Vô Tận Thanh Tịnh Quang Minh Vương Bồ-tát
 • Kết quả tìm kiếm: Nam-mô Nhi Ðộc Bộ Bồ-tát. Nam-mô Oai Thần Thắng Bồ-tát. Nam-mô Ðại Bộ Giới Bồ-tát. Nam-mô Dĩ Sơn Hộ Bồ-tát. Nam-mô Tương Tam Thế Bồ-tát. Nam-mô Hữu Công Huân Bồ-tát. Nam-mô Tuyên Danh Xưng Bồ-tát. Nam-mô Nhật Quang Minh Bồ-tát. Nam-mô Sư Tử Anh …

4 Thần Chú Kim Cang (Om Benza Sato Hum) (Phạn Ngữ) – Zing MP3

 • Tác giả: zingmp3.vn
 • Ngày đăng: 01/10/2022
 • Đánh giá: 4.27 (479 vote)
 • Tóm tắt: Thần Chú Kim Cang (Om Benza Sato Hum) (Phạn Ngữ) – Liêng Kiếng Quang Tải download 320 nhạc chờ Than Chu … Địa Tạng Vương Bồ Tát … Nam Mô A Di Đà Phật 
 • Kết quả tìm kiếm: Nam-mô Nhi Ðộc Bộ Bồ-tát. Nam-mô Oai Thần Thắng Bồ-tát. Nam-mô Ðại Bộ Giới Bồ-tát. Nam-mô Dĩ Sơn Hộ Bồ-tát. Nam-mô Tương Tam Thế Bồ-tát. Nam-mô Hữu Công Huân Bồ-tát. Nam-mô Tuyên Danh Xưng Bồ-tát. Nam-mô Nhật Quang Minh Bồ-tát. Nam-mô Sư Tử Anh …

5 Sự biến chuyển từ lưỡi tầm sét đến kim cương chử

 • Tác giả: giacngo.vn
 • Ngày đăng: 11/21/2021
 • Đánh giá: 4.14 (339 vote)
 • Tóm tắt: · Câu chuyện liên quan mô tả Indra sử dụng kim cương chử/vajra mà thần … Ngài Thiên Thủ Quán Âm, Bồ-tát Kim Cang Tạng Vương và Mật Tích Kim 
 • Kết quả tìm kiếm: Nam-mô Nhi Ðộc Bộ Bồ-tát. Nam-mô Oai Thần Thắng Bồ-tát. Nam-mô Ðại Bộ Giới Bồ-tát. Nam-mô Dĩ Sơn Hộ Bồ-tát. Nam-mô Tương Tam Thế Bồ-tát. Nam-mô Hữu Công Huân Bồ-tát. Nam-mô Tuyên Danh Xưng Bồ-tát. Nam-mô Nhật Quang Minh Bồ-tát. Nam-mô Sư Tử Anh …

6 Nghi Lễ Hằng Ngày – Chùa Hoằng Pháp

 • Tác giả: chuahoangphap.com.vn
 • Ngày đăng: 05/11/2022
 • Đánh giá: 3.8 (248 vote)
 • Tóm tắt: Nam mô Thường Trụ Thập Phương Tăng. Nam mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Nam mô Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm. Nam mô Quán Thế Âm Bồ-tát. Nam mô Kim Cang Tạng 
 • Kết quả tìm kiếm: Giờ này đệ tử, cùng với đại chúng, cung kính trước Phật, thành tâm thiết lễ an vị Phật (Bồ-tát) và xưng danh hiệu Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng đạo Phật sáng thêm, xe Pháp thường chuyển, gió hoà mưa thuận, đất nước hưng thịnh, thế giới hoà …

7 Kim Cang Thủ Bồ Tát: Biểu Hiện Sức Mạnh Của Tất Cả Các Vị Phật – 🙏 Thanh Âm Thư Giãn 2022

Kim Cang Thủ Bồ Tát: Biểu Hiện Sức Mạnh Của Tất Cả Các Vị Phật - 🙏 Thanh Âm Thư Giãn 2022
 • Tác giả: thanhamthugian.com
 • Ngày đăng: 06/07/2022
 • Đánh giá: 3.63 (232 vote)
 • Tóm tắt: Bồ Tát Kim Cương Thủ được miêu tả là nhảy múa trong vòng hào quang của ngọn lửa, tượng trưng cho sự biến đổi. Ngài nắm giữ sấm sét trong tay phải, nhấn mạnh sức 
 • Kết quả tìm kiếm: Bên cạnh việc là vô địch trong Kim cương Phật bộ, tất cả sức mạnh của năm Phật nguyên thủy được hợp nhất vào trong ngài. Bởi vậy, ngài được triệu thỉnh để vượt qua nội chướng ngại bao gồm cả tâm bệnh, và trong thời điểm tràn ngập những tình huống …

8 (PDF) MẬT TÔNG KIM CANG THỪA CHÚ GIẢI PHẬT GIÁO PHẠN HÁN VIỆT CHÚ NGỮ TOÀN THƯ TẬP 1 | buidoi ho –

 • Tác giả: academia.edu
 • Ngày đăng: 05/10/2022
 • Đánh giá: 3.51 (543 vote)
 • Tóm tắt: 32 MẬT TÔNG-THÍCH LINH QUANG VĂN THÙ BÁT TỰ CHÂN NGÔN Văn Th’ Sư Lợi Bảo Tạng Đà La Ni Kinh ghi chép rằng:Kim Cang Bồ Tát thiện nam tử !
 • Kết quả tìm kiếm: Bên cạnh việc là vô địch trong Kim cương Phật bộ, tất cả sức mạnh của năm Phật nguyên thủy được hợp nhất vào trong ngài. Bởi vậy, ngài được triệu thỉnh để vượt qua nội chướng ngại bao gồm cả tâm bệnh, và trong thời điểm tràn ngập những tình huống …

9 Mật tông | Thần chú Kim Cang Tát Đỏa trăm âm tịnh hóa ác nghiệp – Năng lượng sống

 Mật tông | Thần chú Kim Cang Tát Đỏa trăm âm tịnh hóa ác nghiệp - Năng lượng sống
 • Tác giả: nangluongsong.vn
 • Ngày đăng: 08/03/2022
 • Đánh giá: 3.29 (431 vote)
 • Tóm tắt: · Đức Kim Cang Tát Đỏa (vajrasattva) là một vị bồ tát trong truyền thống phật giáo Đại Thừa, Mật Chú Thừa và Kim Cang Thừa
 • Kết quả tìm kiếm: Trong Phật Giáo Tây Tạng Tantra gốc Vajrasattva (Kim Cang Tát Đỏa) là Dorje Gyan, hay “Kim Cang Trang Hoàng”. Thực hành thần chú Kim Cang Tát Đỏa rất phổ biến trong cả 4 dòng của Phật giáo Tây Tạng và được dùng để tịnh hóa mê mờ để cho các hành giả …

10 NGHI THỨC KHAI KINH – Kinh Kim Cang

 • Tác giả: rongmotamhon.net
 • Ngày đăng: 04/26/2022
 • Đánh giá: 3.13 (336 vote)
 • Tóm tắt: Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Ta-bà Giáo chủ Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Đương lai hạ sanh Di-lặc Tôn Phật, Đại trí Văn-thù-sư-lợi Bồ Tát, Đại hạnh Phổ Hiền Bồ 
 • Kết quả tìm kiếm: Trong Phật Giáo Tây Tạng Tantra gốc Vajrasattva (Kim Cang Tát Đỏa) là Dorje Gyan, hay “Kim Cang Trang Hoàng”. Thực hành thần chú Kim Cang Tát Đỏa rất phổ biến trong cả 4 dòng của Phật giáo Tây Tạng và được dùng để tịnh hóa mê mờ để cho các hành giả …

11 Lời thệ nguyện của vị Phật quyền uy nhất | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Lời thệ nguyện của vị Phật quyền uy nhất | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên
 • Tác giả: daibaothapmandalataythien.org
 • Ngày đăng: 01/11/2022
 • Đánh giá: 2.84 (52 vote)
 • Tóm tắt: · ĐỨC PHẬT KIM CƯƠNG TÁT ĐOẢ VAJRASATTVA. Chủng tử tự: HUNG. Tâm chân ngôn: OM BENDZA SATTO HUNG. Đức Phật Kim Cương Tát Đỏa là một vị Phật 
 • Kết quả tìm kiếm: Năm chĩa phía trên nêu biểu tự tính của tất cả chư Phật, năm chĩa phía dưới nêu biểu năm bộ Không Hành Mẫu. Hoa sen nêu biểu cho tâm Bồ đề, tám cánh sen phía dưới nêu biểu Câu Tác Tỏa Linh Tứ Môn Mẫu cùng với Chuẩn Đề Mẫu, Bảo Độ Mẫu, Kim Cương …

12 Phật Thuyết Kinh Vạn Phật – dharmasite.net

 • Tác giả: dharmasite.net
 • Ngày đăng: 02/03/2022
 • Đánh giá: 2.75 (62 vote)
 • Tóm tắt: Nam-mô Phổ Hiền Bồ Tát ( 3 lần 1 lạy sau y đây ) … Nam-mô Danh Phật Hoa Tăng Thượng Vương Như-Lai, thế giới Kim Cang Trụ. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la 
 • Kết quả tìm kiếm: Năm chĩa phía trên nêu biểu tự tính của tất cả chư Phật, năm chĩa phía dưới nêu biểu năm bộ Không Hành Mẫu. Hoa sen nêu biểu cho tâm Bồ đề, tám cánh sen phía dưới nêu biểu Câu Tác Tỏa Linh Tứ Môn Mẫu cùng với Chuẩn Đề Mẫu, Bảo Độ Mẫu, Kim Cương …

13 Thần chú Bồ tát Kim Cương Thủ dùng để trừ tà ma

 • Tác giả: thoidaitamlinh.top
 • Ngày đăng: 03/26/2022
 • Đánh giá: 2.65 (124 vote)
 • Tóm tắt: · Thần chú Bồ tát Kim Cương Thủ chỉ đơn giản là tên của ông ấy, có nghĩa là “người cầm nắm sấm sét”, được đóng khung giữa các âm tiết bí ẩn Om và 
 • Kết quả tìm kiếm: Năm chĩa phía trên nêu biểu tự tính của tất cả chư Phật, năm chĩa phía dưới nêu biểu năm bộ Không Hành Mẫu. Hoa sen nêu biểu cho tâm Bồ đề, tám cánh sen phía dưới nêu biểu Câu Tác Tỏa Linh Tứ Môn Mẫu cùng với Chuẩn Đề Mẫu, Bảo Độ Mẫu, Kim Cương …

14 Pháp Môn Tâm Chú Kim Cang Tát Đỏa

 • Tác giả: chuaphucluong.com
 • Ngày đăng: 03/09/2022
 • Đánh giá: 2.6 (88 vote)
 • Tóm tắt: xin cho họ luôn an trú nơi tâm bình đẳng không chấp giữ bạn , không thù kẻ thù . Namo vajrasattva. Nam mô kim cang tát đỏa như lai. Tội lỗi mà con đã làm từ vô 
 • Kết quả tìm kiếm: Năm chĩa phía trên nêu biểu tự tính của tất cả chư Phật, năm chĩa phía dưới nêu biểu năm bộ Không Hành Mẫu. Hoa sen nêu biểu cho tâm Bồ đề, tám cánh sen phía dưới nêu biểu Câu Tác Tỏa Linh Tứ Môn Mẫu cùng với Chuẩn Đề Mẫu, Bảo Độ Mẫu, Kim Cương …

15 Thần chú Kim Cang Tát Đỏa Bồ tát 100 âm tiết – Vajrasattva Mantra

 • Tác giả: hoasenphat.com
 • Ngày đăng: 05/15/2022
 • Đánh giá: 2.49 (178 vote)
 • Tóm tắt: · Trong một số phiên bản khác, 2 âm tiết Hum và Phat được thêm vào cuối nhằm để xua đuổi ma quỷ. Các tu sĩ Phật giáo Mật Tông Tây Tạng thực hiện 4 
 • Kết quả tìm kiếm: “Xin chào, Vajrasattva! Ngài đã tạo ra sức mạnh tâm linh theo lời nguyện của mình, với những hành động thánh thiện mong muốn giải thoát chúng sinh khỏi chu kỳ sinh tử. Dù điều gì xảy ra trong cuộc sống của tôi, hạnh phúc hay đau khổ, tốt hay xấu, …

16 KINH KIM-CANG THỌ-MẠNG Tịnh Thất Liên Hoa

 • Tác giả: tuvienquangduc.com.au
 • Ngày đăng: 03/08/2022
 • Đánh giá: 2.47 (90 vote)
 • Tóm tắt: Nam Mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát ( 3 lần ) … ( Nước Nam Thiên Trúc, Ngài Tam Tạng Kim Cang Trí cùng Ngài Sa Môn Trí Tạng vâng chiếu dịch )
 • Kết quả tìm kiếm: “Xin chào, Vajrasattva! Ngài đã tạo ra sức mạnh tâm linh theo lời nguyện của mình, với những hành động thánh thiện mong muốn giải thoát chúng sinh khỏi chu kỳ sinh tử. Dù điều gì xảy ra trong cuộc sống của tôi, hạnh phúc hay đau khổ, tốt hay xấu, …

17 Kinh Viên Giác – Chương Kim Cang Tạng – Lăng Nghiêm Tự

 • Tác giả: langnghiem.com
 • Ngày đăng: 06/28/2022
 • Đánh giá: 2.25 (170 vote)
 • Tóm tắt: Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát cũng là một vị Thượng thủ trong hàng Bồ Tát. Kinh Văn: Thiện nam tử, nhất thiết thế giới thủy chung sanh diệt tiền hậu hữu vô, tụ tán 
 • Kết quả tìm kiếm: Giảng: Vì dùng tâm cấu nhiễm mê vọng của chúng sanh mà quan sát nghĩ ngợi đến cảnh giới của Phật, nên cảnh Phật trở thành tương đối mê vọng. Vì Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát dùng tâm phân biệt đối đãi có không, sanh diệt, thánh phàm v.v… nên thấy có …