Top 10+ nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát tốt nhất

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp Nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát hot nhất được tổng hợp bởi Tử Vi Wiki

1 Nghi thức sám hối – Làng Mai

 • Tác giả: langmai.org
 • Ngày đăng: 04/16/2022
 • Đánh giá: 4.9 (657 vote)
 • Tóm tắt: Chúng con kính dâng hương lên Bụt và chư vị Bồ Tát. (C) … Nhất tâm kính lễ Tôn Giả Đại Hiếu Ma Ha Mục Kiền Liên (C) … Nam mô Bồ Tát Cầu Sám Hối
 • Kết quả tìm kiếm: Đệ tử xin nguyền trở lạiSống trong hiện tại nhiệm mầuVườn tâm ươm hạt giống tốtVun trồng hiểu biết, thương yêu.Xin nguyện học phép quán chiếuTập nhìn tập hiểu thật sâuThấy được tự tánh các phápThoát ngoài sinh tử trần laoNguyện học nói lời ái …

2 Bài khấn nguyện sám hối tụng hàng ngày

Bài khấn nguyện sám hối tụng hàng ngày
 • Tác giả: phatgiao.org.vn
 • Ngày đăng: 11/16/2021
 • Đánh giá: 4.76 (420 vote)
 • Tóm tắt: · Nam Mô Đại Từ Đại Bi Thập Phương Chư Phật Bồ Tát (3 lần) … dù nhỏ, dù lớn mà mình đã gây ra trong kiếp này và thành tâm sám hối)
 • Kết quả tìm kiếm: Con cầu xin thập phương tam thế chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, và chư vị từ bi gia hộ, giúp đỡ để chúng con đồng được sự an lành, an lạc, tu hành đến Tri Kiến Giải Thoát, thoát khỏi sanh tử luân hồi, đồng xin …

3 Cách Đọc Kinh Sám Hối Hàng Ngày Tại Gia & Bài Khấn Nguyện Mỗi Ngày

Cách Đọc Kinh Sám Hối Hàng Ngày Tại Gia & Bài Khấn Nguyện Mỗi Ngày
 • Tác giả: gomdaiviet.vn
 • Ngày đăng: 10/29/2021
 • Đánh giá: 4.44 (459 vote)
 • Tóm tắt: 1 Sám hối, khấn nguyên tại nhà giúp tâm thanh thản. 1.1 Thời gian tốt nhất để khấn nguyện … (1 lạy). Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lạy hoặc hơn) 
 • Kết quả tìm kiếm: Gốm Đại Việt vừa cung cấp ý nghĩa, thời điểm cách thực hiện và bài khấn nguyện mỗi ngày đến quý vị và các bạn. Mỗi ngày bạn nên thực hiện nghi thức khấn nguyện vào sáng sớm và buổi tối để tâm thanh thản, không còn suy nghĩ tiêu cực cũng như giải tỏa …

Top 10+ phật thích ca thuyết pháp tốt nhất, bạn nên biết

4 Kinh Từ bi sám hối

 • Tác giả: thientonphatquang.com
 • Ngày đăng: 04/14/2022
 • Đánh giá: 4.35 (258 vote)
 • Tóm tắt: · Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát (3 lần) O Kính lạy Mười Phương Phật, … khó mà kiềm chế được. Nay tìm về Chánh Đạo, … gặp nhau mà không biết
 • Kết quả tìm kiếm: Ai cũng thế, ít nhiều đều tộiChỉ khác nhau biết lỗi hay khôngĐời là bể khổ mênh môngKhéo nương Phật PhápThoát vòng trầm luânNam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát (3 lần) OKính lạy Mười Phương Phật,Kính lạy Mười Phương Pháp,Kính lạy Mười Phương Tăng.Nếu trước …

5 Cầu sám hối bồ tát là ai

 • Tác giả: cunghoidap.com
 • Ngày đăng: 01/18/2022
 • Đánh giá: 4.01 (243 vote)
 • Tóm tắt: Nghĩa là sau khi mình giác ngộ rồi thì tìm cách hướng dẫn, giúp đỡ mọi người cho đến khi thành tựu Phật đạo viên mãn mới thôi. – Chí tâm đảnh lễ: Nam mô quá khứ 
 • Kết quả tìm kiếm: Ai cũng thế, ít nhiều đều tộiChỉ khác nhau biết lỗi hay khôngĐời là bể khổ mênh môngKhéo nương Phật PhápThoát vòng trầm luânNam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát (3 lần) OKính lạy Mười Phương Phật,Kính lạy Mười Phương Pháp,Kính lạy Mười Phương Tăng.Nếu trước …

6 4 Câu Sám Hối Trước Phật, Bồ Tát Dễ Thuộc Dễ Nhớ Dành Cho Tất Cả Mọi Người | Kinh Phật Giáo – Sưu Tập Chuẩn – Miễn Phí

 • Tác giả: kinhphatgiao.net
 • Ngày đăng: 07/08/2022
 • Đánh giá: 3.83 (583 vote)
 • Tóm tắt: · Chúng con xưa nay tạo ác nghiệp · Đều do 3 độc tham-sân-si · Từ thân-miệng-ý mà sinh ra · Nay đối trước Phật cầu sám hối
 • Kết quả tìm kiếm: Ai cũng thế, ít nhiều đều tộiChỉ khác nhau biết lỗi hay khôngĐời là bể khổ mênh môngKhéo nương Phật PhápThoát vòng trầm luânNam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát (3 lần) OKính lạy Mười Phương Phật,Kính lạy Mười Phương Pháp,Kính lạy Mười Phương Tăng.Nếu trước …

Top 10+ phật dạy về sự nóng giận hay nhất

7 Bài sám hối hằng ngày để lòng bình an, tâm thanh tịnh

Bài sám hối hằng ngày để lòng bình an, tâm thanh tịnh
 • Tác giả: phongthuytamnguyen.com
 • Ngày đăng: 12/07/2021
 • Đánh giá: 3.59 (572 vote)
 • Tóm tắt: (1 lạy). Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lạy hoặc hơn). Hồi Hướng/Phát Nguyện. Sám hối rồi, nay 
 • Kết quả tìm kiếm: Bài viết dưới đây, Phong thủy Tam Nguyên sẽ chia sẻ tới quý gia chủ về bài sám hối hằng ngày (bài khấn nguyện sám hối tụng hằng ngày) dành cho bất kỳ đối tượng nào, từ những người mới bắt đầu đi trên con đường tu tập cho tới những người đã theo và …

8 ĐẠO PHẬT NAM THIÊN: KINH CẦU SÁM HỐI

 • Tác giả: daonamthien.blogspot.com
 • Ngày đăng: 06/12/2022
 • Đánh giá: 3.39 (440 vote)
 • Tóm tắt: Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, Bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da 
 • Kết quả tìm kiếm: Bài viết dưới đây, Phong thủy Tam Nguyên sẽ chia sẻ tới quý gia chủ về bài sám hối hằng ngày (bài khấn nguyện sám hối tụng hằng ngày) dành cho bất kỳ đối tượng nào, từ những người mới bắt đầu đi trên con đường tu tập cho tới những người đã theo và …

9 Nghi thức sám hối hồng danh

 • Tác giả: daotrangphaphoa.net
 • Ngày đăng: 05/11/2022
 • Đánh giá: 3.23 (263 vote)
 • Tóm tắt: Cầu xin Bồ tát Tùng Địa Xuất,. Thầm giúp cho người tụng Pháp Hoa. NAM MÔ HƯƠNG CÚNG DƯỜNG BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần) 
 • Kết quả tìm kiếm: Tất cả công đức do con tu được ở hiện đời này hay nhiều đời trước, như hành bố thí, hoặc giữ tịnh giới, thí cho chúng sanh cơm ăn áo mặc, hoặc tu tịnh hạnh làm gương cho đời, gieo hạt giống lành vào tâm chúng sanh, tăng trưởng thiện căn, thành tựu …

Top 10+ kể chuyện phật pháp nhiệm màu hay nhất

10 [HỌC PHẬT]: Sám hối. – Hội Quán A Di Đà

 • Tác giả: hoiquanadida.com
 • Ngày đăng: 04/01/2022
 • Đánh giá: 3.12 (313 vote)
 • Tóm tắt: Xin Phật cho con sám hối, xin Phật chứng minh lòng thành của con, gia hộ cho con , dìu dắt con, soi sáng con, … NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MA HA TÁT!
 • Kết quả tìm kiếm: Tất cả công đức do con tu được ở hiện đời này hay nhiều đời trước, như hành bố thí, hoặc giữ tịnh giới, thí cho chúng sanh cơm ăn áo mặc, hoặc tu tịnh hạnh làm gương cho đời, gieo hạt giống lành vào tâm chúng sanh, tăng trưởng thiện căn, thành tựu …

11 Thân cận người hiền – Đạo Phật muôn màu

 • Tác giả: daophatmuonmau.com
 • Ngày đăng: 03/11/2022
 • Đánh giá: 2.97 (174 vote)
 • Tóm tắt: Thân cận người hiền. admin / 2 Tháng Chín, 2021. NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MA HA TÁT. Người Bồ Tát tại gia phải biết thân cận các bậc Sa môn có đức hạnh
 • Kết quả tìm kiếm: Tất cả công đức do con tu được ở hiện đời này hay nhiều đời trước, như hành bố thí, hoặc giữ tịnh giới, thí cho chúng sanh cơm ăn áo mặc, hoặc tu tịnh hạnh làm gương cho đời, gieo hạt giống lành vào tâm chúng sanh, tăng trưởng thiện căn, thành tựu …

12 Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát – Tùng lâm Diệc cổ

 • Tác giả: tunglamdiecco.vn
 • Ngày đăng: 02/24/2022
 • Đánh giá: 2.73 (193 vote)
 • Tóm tắt: Nam mô Bồ tát Cầu Sám Hối. Vâng tội lỗi do tâm của người tạo ra, không ai có quyền thưởng phạt được. Kẻ gieo giống xấu thì ăn trái dở, người trồng giống quý 
 • Kết quả tìm kiếm: Tất cả công đức do con tu được ở hiện đời này hay nhiều đời trước, như hành bố thí, hoặc giữ tịnh giới, thí cho chúng sanh cơm ăn áo mặc, hoặc tu tịnh hạnh làm gương cho đời, gieo hạt giống lành vào tâm chúng sanh, tăng trưởng thiện căn, thành tựu …

13 Bài văn khấn sám hối hàng ngày 2022 – Kinh sám hối –

Bài văn khấn sám hối hàng ngày 2022 - Kinh sám hối -
 • Tác giả: hoatieu.vn
 • Ngày đăng: 09/11/2022
 • Đánh giá: 2.78 (175 vote)
 • Tóm tắt: Mời các bạn tham khảo các bài khấn nguyện sám hối trong bài viết của Hoatieu.vn. … Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lạy hoặc hơn)
 • Kết quả tìm kiếm: Bây giờ chúng tôi cũng giới thiệu phương pháp thù thắng này cho quý vị, hy vọng quý vị mỗi ngày có thể theo tôi lạy Phật, tụng kinh, niệm Phật phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ. Lúc tôi vắng mặt, quý vị tự mình cũng phải tinh tấn nghe kinh, niệm Phật. …

Related Posts

Danh sách 20+ lời phật dạy về cuộc sống hạnh phúc hay nhất

Danh sách 20+ lời phật dạy về cuộc sống hạnh phúc hay nhất

Duới đây là các thông tin và kiến thức về lời phật dạy về cuộc sống hạnh phúc

Danh sách 17 nhạc niệm nam mô a di đà phật tốt nhất, bạn nên biết

Danh sách 17 nhạc niệm nam mô a di đà phật tốt nhất, bạn nên biết

Qua bài viết này tuvi.wiki xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về nhạc niệm nam mô a di đà phật hay nhất được tổng hợp bởi Tử Vi Wiki

Top 10+ lời phật dạy về vô thường tốt nhất

Top 10+ lời phật dạy về vô thường tốt nhất

Qua bài viết này tuvi.wiki xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về lời phật dạy về vô thường hot nhất được tổng hợp bởi Tử Vi Wiki

Top 20+ quả báo sát sanh tốt nhất

Top 20+ quả báo sát sanh tốt nhất

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về quả báo sát sanh hay nhất và đầy đủ nhất

Top 21 phim hậu tây du ký giải cứu phật tổ hot nhất, bạn cần biết

Top 21 phim hậu tây du ký giải cứu phật tổ hot nhất, bạn cần biết

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về phim hậu tây du ký giải cứu phật tổ

Top 10+ a di đà phật tiếng hoa là gì tốt nhất, bạn nên biết

Top 10+ a di đà phật tiếng hoa là gì tốt nhất, bạn nên biết

Qua bài viết này tuvi.wiki xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về a di đà phật tiếng hoa là gì hay nhất được tổng hợp bởi tuvi.wiki