Top 10+ giáo lý phật giáo nguyên thủy hay nhất hiện nay

Phật giáo

1 DaoPhatNguyenThuy.com: Đạo Phật Nguyên Thủy

 • Tác giả: daophatnguyenthuy.com
 • Ngày đăng: 01/20/2022
 • Đánh giá: 4.98 (959 vote)
 • Tóm tắt: Một trang web nhỏ cung cấp các Kinh Sách Phật Giáo Nguyên Thủy (Theravada)

2 Giáo lý căn bản nguyên thủy Phật giáo

 • Tác giả: daophatngaynay.com
 • Ngày đăng: 05/15/2022
 • Đánh giá: 4.62 (260 vote)
 • Tóm tắt: · Giáo lý căn bản nguyên thủy Phật giáo · Tứ diệu đế là giáo lý cơ bản nội hàm dùng để giải thích mọi hiện tượng nhân sinh vũ trụ được quy nạp từ 
 • Kết quả tìm kiếm: Ngũ căn – Ngũ lực là hai hành pháp thứ tư và thứ năm thuộc bảy hành phẩm trong 37 phẩm trợ đạo. Đây là nền tảng căn bản thúc đẩy để từ đó phát sinh ra kết quả tùy thuộc vào tác nhân tạo ra chúng hoặc thiện hoặc ác, hoặc tốt hoặc xấu. Ngũ căn gồm có …

3 Tìm hiểu về Phật giáo Nguyên Thủy – Phật giáo Nam Tông – Kiến Thức

Tìm hiểu về Phật giáo Nguyên Thủy - Phật giáo Nam Tông - Kiến Thức
 • Tác giả: hoasenphat.com
 • Ngày đăng: 09/10/2022
 • Đánh giá: 4.5 (270 vote)
 • Tóm tắt: · Phật giáo Nguyên Thủy là thuật ngữ để chỉ Phật giáo giai đoạn đầu, kể từ khi Tất Đạt Đa sáng lập Phật giáo cho đến trước Đại hội kết tập 
 • Kết quả tìm kiếm: Ngôn ngữ của các văn bản kinh điển trong Phật giáo Nguyên Thủy là tiếng Pali, một ngôn ngữ phổ biến ở trung tâm Ấn Độ trong thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hầu hết các bài thuyết pháp mà Đức Phật giao cho đều được Tôn giả A Nan ghi nhớ. Ngay sau khi …

4 Phật giáo Nguyên thủy & Đại thừa | HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM tại TP. HCM

 • Tác giả: vbu.edu.vn
 • Ngày đăng: 01/27/2022
 • Đánh giá: 4.21 (247 vote)
 • Tóm tắt: · Phật giáo Nguyên thủy & Đại thừa · NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC · DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA · FILE ÂM THANH (*.mp3): · BỔ SUNG (*.mp3)
 • Kết quả tìm kiếm: Ngôn ngữ của các văn bản kinh điển trong Phật giáo Nguyên Thủy là tiếng Pali, một ngôn ngữ phổ biến ở trung tâm Ấn Độ trong thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hầu hết các bài thuyết pháp mà Đức Phật giao cho đều được Tôn giả A Nan ghi nhớ. Ngay sau khi …

5 Tìm hiểu giáo lý Phật giáo Nguyên thủy :: HOA LINH THOAI ::

 • Tác giả: hoalinhthoai.com
 • Ngày đăng: 12/28/2021
 • Đánh giá: 4.06 (428 vote)
 • Tóm tắt: TRONGPHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY. I. DẪN LUẬN. Nghiệp(Karma) là một đề tài nghiên cứu lớn của các nhà triết học và tôn giáo ẤnÐộ, Phật giáo cũng không ngoại lệ
 • Kết quả tìm kiếm: – Ông hỏi: Tất cả những loài thảo mộc đều y cứvào đất để trưởng thành, đất là nơi sinh ra tất cả cây cỏ. Cũng vậy, cácviệc thiện và bất thiện đều y cứ vào sắc thọ tưởng hành thức (ngũ uẩn) màsinh, nếu như Gotama cho rằng, ngũ uẩn này là vô thường …

6 PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY VÀ PHẬT GIÁO PHÁT TRIỂN

 • Tác giả: nguyenthuychonnhu.net
 • Ngày đăng: 03/06/2022
 • Đánh giá: 3.83 (567 vote)
 • Tóm tắt: Kêu gọi sự nhận thức về thế giới hiện tượng, đồng thời xác định tính KHÔNG của cái gọi là CON NGƯỜI. Quan điểm này đi ra từ giáo lý vô ngã của Phật giáo 
 • Kết quả tìm kiếm: – Đạo đế: Quả thật có một con đường để thực hiện sự đình chỉ tham ái. Đó là một sự thật. Đạo đế chính là Bát Thánh Đạo. Trong đó, Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, được gọi chung là Giới học. Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm …

7 Lý tưởng giải thoát của Phật giáo Nguyên thủy và Phật giáo Đại thừa (SC. Thích Nữ Thắng Tâm) – Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo

Lý tưởng giải thoát của Phật giáo Nguyên thủy và Phật giáo Đại thừa (SC. Thích Nữ Thắng Tâm) - Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo
 • Tác giả: tapchivanhoaphatgiao.com
 • Ngày đăng: 12/25/2021
 • Đánh giá: 3.76 (590 vote)
 • Tóm tắt: Trải qua những giai đoạn thăng trầm của lịch sử, đặc biệt, sự ra đời của Phật giáo Đại thừa đã làm phong phú thêm hệ thống triết lý của Phật giáo Nguyên thuỷ, 
 • Kết quả tìm kiếm: Để chứng đắc quả vị Đẳng giác Bồ tát, hành giả tu tập trải qua 50 địa vị Bồ tát như: Thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và thập địa. Trước hết, thập tín (thập tín tâm): Mười niềm tin để một hành giả Bồ tát bước vào cửa Tam hiền, gồm: Tín …

8 PHẬT GIÁO THERAVĀDA (PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY) – KHO TÀNG PHÁP BẢO

 • Tác giả: theravada.vn
 • Ngày đăng: 08/22/2022
 • Đánh giá: 3.46 (451 vote)
 • Tóm tắt: Phật Giáo Theravāda hay còn được biết đến là Phật Giáo Nguyên Thủy, Phật Giáo Nam Tông, Phật Giáo Nam Truyền, Phật Giáo Thượng Tọa Bộ,.. là truyền thống 
 • Kết quả tìm kiếm: Để chứng đắc quả vị Đẳng giác Bồ tát, hành giả tu tập trải qua 50 địa vị Bồ tát như: Thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và thập địa. Trước hết, thập tín (thập tín tâm): Mười niềm tin để một hành giả Bồ tát bước vào cửa Tam hiền, gồm: Tín …

9 Từ Phật giáo Nguyên thủy sang Phật giáo Đại thừa| Giác Ngộ Online

 • Tác giả: giacngo.vn
 • Ngày đăng: 10/29/2021
 • Đánh giá: 3.3 (450 vote)
 • Tóm tắt: · Thật vậy, sau Phật nhập diệt 500 năm, từ Phật giáo Nguyên thủy tiến … cứ trên lời Phật dạy, nên chắc chắn không khác với giáo lý căn bản
 • Kết quả tìm kiếm: Thấy theo kinh nghiệm và biết theo sách vở sẽ trở thành học giả, nhà nghiên cứu, không phải là Thánh giả, Hiền giả, hay tu sĩ. Vì vậy, nhiều khi quý vị học bên ngoài với giáo sư là nhà nghiên cứu, họ không phải là thầy tu, mà quý vị lại chịu ảnh …

10 Về giáo lý của Phật giáo Nguyên thủy – Chùa Bửu Châu – Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

Về giáo lý của Phật giáo Nguyên thủy - Chùa Bửu Châu - Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
 • Tác giả: chuabuuchau.com.vn
 • Ngày đăng: 03/21/2022
 • Đánh giá: 3.01 (221 vote)
 • Tóm tắt: Về giáo lý của Phật Giáo Nguyên Thủy, thật rất chất phác và đơn giản. Đức Phật không thảo luận vòng vo về hình nhi thượng, tất cả chỉ nhằm trình bày những 
 • Kết quả tìm kiếm: A. GIÁO LÝ PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY Phật Giáo Nguyên Thủy, lẽ ra phải chỉ về các ngôn hạnh của Phật lúc sinh thời, và các ngôn hạnh của các đệ tử được Phật ấn khả. Những điều này chúng ta có thể tìm thấy ở trong kinh A Hàm và các luật bộ, mà A Hàm càng …

11 Thiền trong kinh văn nguyên thủy của Phật giáo – Cecrs

 • Tác giả: trungtamtongiao.vn
 • Ngày đăng: 02/22/2022
 • Đánh giá: 2.89 (88 vote)
 • Tóm tắt: · Và Ngài đã tìm ra Chơn lý bên trong Ngài”(5). Về căn bản, Đức Phật đã tiếp thu một cách sáng tạo cách tu luyện nội tâm của Yoga. Người đánh giá 
 • Kết quả tìm kiếm: Trong tương lai, giá trị nhân bản hướng nội của phương Đông sẽ được Thiền Phật giáo tiếp tục góp phần bảo tồn và phát triển. Giá trị này là một trong những nguồn nội năng để Thiền Phật giáo ngày càng được phổ cập hóa, đa dạng hóa và hiện đại hóa …

12 Những đặc điểm tư tưởng của Phật giáo Nguyên thuỷ, Bộ phái và Đại thừa – Phật Giáo Đức Hòa

 • Tác giả: phatgiaoduchoa.org
 • Ngày đăng: 03/20/2022
 • Đánh giá: 2.85 (83 vote)
 • Tóm tắt: · Giáo lý trọng tâm của Phật giáo Nguyên thủy là Tứ đế, Duyên khởi, Vô ngã và Niết bàn. Tứ đế là lời dạy căn bản về bốn sự thật (khổ, tập, diệt, 
 • Kết quả tìm kiếm: Hai tư tưởng thâm căn cố đề trong tâm lý con người: tự vệ và tự tồn. Vì muốn tự vệ con người dựng lên thượng đế để nương tựa, che chở, được bảo đảm an ninh, như một đứa trẻ được nương vào mẹ cha. Vì muốn tự tôn người ta đã sáng tạo ra ý tưởng về một …

13 Phật giáo Nguyên Thủy là gì? Nguồn gốc Phật giáo Nam tông

Phật giáo Nguyên Thủy là gì? Nguồn gốc Phật giáo Nam tông
 • Tác giả: thuyetgiangphatphap.com
 • Ngày đăng: 03/04/2022
 • Đánh giá: 2.78 (197 vote)
 • Tóm tắt: · Phật giáo Nguyên thủy là cách gọi các tư tưởng Phật giáo thời kỳ sơ khởi, từ khi được Tất Đạt Đa giác ngộ và sáng lập Phật giáo cho đến trước 
 • Kết quả tìm kiếm: Hình thức Phật giáo này đã đến Thái Lan vào khoảng thế kỷ thứ 6, và trở thành tôn giáo chính thức của cả nước vào thế kỷ 13 sau khi vương quốc Sukhothai được thành lập. Tiểu Thừa còn có ý nghĩa kế thừa những lời dạy cơ bản của Đức Phật. Nhưng để …

14 Phật Giáo Nguyên Thủy – Theravāda

 • Tác giả: phatgiaonguyenthuy.com
 • Ngày đăng: 06/17/2022
 • Đánh giá: 2.64 (152 vote)
 • Tóm tắt: Phật Giáo Nguyên Thủy – Nguồn cội của Phật Giáo ngày nay – Nơi tham khảo thông tin về Phật Pháp chính xác nhất
 • Kết quả tìm kiếm: Hình thức Phật giáo này đã đến Thái Lan vào khoảng thế kỷ thứ 6, và trở thành tôn giáo chính thức của cả nước vào thế kỷ 13 sau khi vương quốc Sukhothai được thành lập. Tiểu Thừa còn có ý nghĩa kế thừa những lời dạy cơ bản của Đức Phật. Nhưng để …

15 Những đặc điểm tư tưởng của Phật giáo Nguyên thủy, Bộ phái và Đại thừa

Những đặc điểm tư tưởng của Phật giáo Nguyên thủy, Bộ phái và Đại thừa
 • Tác giả: tapchinghiencuuphathoc.vn
 • Ngày đăng: 10/17/2021
 • Đánh giá: 2.52 (179 vote)
 • Tóm tắt: · Nghiệp do duyên mà sinh. Tap chi Nghien cuu Phat hoc Ngay duc Phat thanh dao 1. 2. Đặc điểm tư tưởng của Phật giáo Bộ phái
 • Kết quả tìm kiếm: Đại thừa Phật giáo thừa nhận chư Phật đồng thời tồn tại, đây là cơ sở để giải thích tư tưởng mọi người đều có thể thành Phật. Theo Phật thân luận: Đại thừa Phật giáo lấy việc cứu độ chúng sinh làm lý tưởng tối cao của mình, vì Đại thừa chủ trương …