Tổng hợp 12 giáo lí phật giáo tốt nhất, bạn nên biết

Dưới đây là danh sách Giáo lí phật giáo hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Video Giáo lí phật giáo

1 Cân bằng cuộc sống theo giáo lý Phật giáo (bài 1): Nên trân quý từng phút giây

 • Tác giả: hoadatviet.phunuvietnam.vn
 • Ngày đăng: 03/06/2022
 • Đánh giá: 4.94 (825 vote)
 • Tóm tắt: · Đối với tín đồ Phật giáo, giáo lý được xem như là thước đo chuẩn trong việc thực hành, tu tập. Trong đời sống hiện đại ngày nay, 
 • Kết quả tìm kiếm: Vô thường là pháp ấn đầu tiên trong tam pháp ấn của giáo lý Phật giáo, đó là Vô thường – Khổ – Vô ngã, trong cuốn Đại trí độ luận của Bồ tát Long Thọ – cuốn thứ 22 có câu “Pháp ấn của Phật có ba thứ: Thứ nhất là pháp hữu vi đều sinh diệt trong tùy …

2 ĐẠO LÀM NGƯỜI TRONG SẤM GIẢNG GIÁO LÝ PHẬT GIÁO HÒA HẢO

 • Tác giả: frs.ussh.vnu.edu.vn
 • Ngày đăng: 02/25/2022
 • Đánh giá: 4.76 (336 vote)
 • Tóm tắt: · Đạo Hòa Hảo là tôn giáo nội sinh, xuất hiện ở An Giang năm 1939, là tôn giáo tiếp thu, kế thừa Phật giáo, Nho giáo và các tôn giáo ra đời ở Nam 
 • Kết quả tìm kiếm: Vô thường là pháp ấn đầu tiên trong tam pháp ấn của giáo lý Phật giáo, đó là Vô thường – Khổ – Vô ngã, trong cuốn Đại trí độ luận của Bồ tát Long Thọ – cuốn thứ 22 có câu “Pháp ấn của Phật có ba thứ: Thứ nhất là pháp hữu vi đều sinh diệt trong tùy …

3 GIÁO LÝ PHẬT GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

 • Tác giả: phatgiaobinhdinh.vn
 • Ngày đăng: 05/30/2022
 • Đánh giá: 4.5 (590 vote)
 • Tóm tắt: Điều căn bản nhất mà chúng ta thấy ở giáo lý Phật giáo là vị Giáo chủ không phải là vị thần linh, không phải là một vị thượng đế đầy uy quyền thưởng phạt, mà là 
 • Kết quả tìm kiếm: Vô thường là pháp ấn đầu tiên trong tam pháp ấn của giáo lý Phật giáo, đó là Vô thường – Khổ – Vô ngã, trong cuốn Đại trí độ luận của Bồ tát Long Thọ – cuốn thứ 22 có câu “Pháp ấn của Phật có ba thứ: Thứ nhất là pháp hữu vi đều sinh diệt trong tùy …

Tổng hợp 9 nam mô đại bi quán thế âm bồ tát hay nhất, đừng bỏ lỡ

4 Cuộc Sống và Những Giáo Lý Căn Bản của Phật Giáo | Pháp Đăng Thiền Tuệ

Cuộc Sống và Những Giáo Lý Căn Bản của Phật Giáo | Pháp Đăng Thiền Tuệ
 • Tác giả: phapdangthientue.com
 • Ngày đăng: 12/31/2021
 • Đánh giá: 4.34 (488 vote)
 • Tóm tắt: · Theo luật nhân quả cuả đạo Phật, 4 chân lý: Khổ, Tập, Diệt, Ðạo không phải lả giáo điều siêu hình, mà là một nguyên lý có thể kiểm nghiệm trong 
 • Kết quả tìm kiếm: Theo luật nhân quả cuả đạo Phật, 4 chân lý: Khổ, Tập, Diệt, Ðạo không phải lả giáo điều siêu hình, mà là một nguyên lý có thể kiểm nghiệm trong bất cứ trường hợp nào – hoặc cảnh ngộ riêng tư xảy ra trong thực tế đời thường của cuộc sống. Chẳng hạn …

5 [PDF] NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA VĂN HỌC PHẬT GIÁO LÝ – TRẦN

 • Tác giả: vjol.info.vn
 • Ngày đăng: 08/08/2022
 • Đánh giá: 4.02 (233 vote)
 • Tóm tắt: Văn học Phật giáo Lý – Trần được xem là thành tựu xuất sắc nhất của văn học. Phật giáo Việt Nam. Quá trình sưu tập và nghiên cứu nó được liên tục chú trọng 
 • Kết quả tìm kiếm: Theo luật nhân quả cuả đạo Phật, 4 chân lý: Khổ, Tập, Diệt, Ðạo không phải lả giáo điều siêu hình, mà là một nguyên lý có thể kiểm nghiệm trong bất cứ trường hợp nào – hoặc cảnh ngộ riêng tư xảy ra trong thực tế đời thường của cuộc sống. Chẳng hạn …

6 Mối quan hệ giữa nghiệp và đạo đức Phật giáo (Thích Nữ Trí Tuyền) – Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo

Mối quan hệ giữa nghiệp và đạo đức Phật giáo (Thích Nữ Trí Tuyền) - Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo
 • Tác giả: tapchivanhoaphatgiao.com
 • Ngày đăng: 11/28/2021
 • Đánh giá: 3.93 (334 vote)
 • Tóm tắt: Giáo lý Nghiệp và Đạo đức Phật giáo là những vấn đề quan trọng trong đời sống con người, mang tính cộng hưởng sâu rộng đến nền tảng đạo đức tâm linh của mỗi 
 • Kết quả tìm kiếm: Một xã hội trật tự không thể thiếu đời sống đạo đức, mỗi thành viên có nếp sống tốt, biết thi hành bổn phận và trách nhiệm với gia đình và xã hội là yếu tố cơ bản để hình thành xã hội lý tưởng. Nhưng bản chất con người vốn sẵn tham – sân – si, nó là …

Top 20+ duyên kiếp luân hồi tốt nhất

7 9. Giáo lý căn bản của đạo Phật là gì – Chùa Bửu Châu – Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

 • Tác giả: chuabuuchau.com.vn
 • Ngày đăng: 03/14/2022
 • Đánh giá: 3.79 (264 vote)
 • Tóm tắt: chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi
 • Kết quả tìm kiếm: Một xã hội trật tự không thể thiếu đời sống đạo đức, mỗi thành viên có nếp sống tốt, biết thi hành bổn phận và trách nhiệm với gia đình và xã hội là yếu tố cơ bản để hình thành xã hội lý tưởng. Nhưng bản chất con người vốn sẵn tham – sân – si, nó là …

8 TÌM HIỂU VỀ GIÁO LÝ, LUẬT LỆ, LỄ NGHI VÀ TỔ CHỨC GIÁO HỘI CỦA PHẬT GIÁO HÒA HẢO

 • Tác giả: bantongiao.snv.kontum.gov.vn
 • Ngày đăng: 06/15/2022
 • Đánh giá: 3.41 (426 vote)
 • Tóm tắt: · Thứ nhất về Kinh sách: Giáo lý Phật giáo Hòa Hảo được thể hiện trong cuốn “Sấm giảng thi văn toàn bộ” của Đức Huỳnh Giáo chủ do Ban phổ thông 
 • Kết quả tìm kiếm: Một xã hội trật tự không thể thiếu đời sống đạo đức, mỗi thành viên có nếp sống tốt, biết thi hành bổn phận và trách nhiệm với gia đình và xã hội là yếu tố cơ bản để hình thành xã hội lý tưởng. Nhưng bản chất con người vốn sẵn tham – sân – si, nó là …

9 Tứ diệu đế giáo lý căn bản của đạo Phật

 • Tác giả: vuonhoaphatgiao.com
 • Ngày đăng: 09/19/2022
 • Đánh giá: 3.3 (203 vote)
 • Tóm tắt: Trong kinh Rohitassa đức Phật dạy: “Trong chính xác thân dài một trượng này, cùng với tri giác và tư tưởng, Như lai tuyên bố, nguồn gốc của thế gian, sự chấm 
 • Kết quả tìm kiếm: Một xã hội trật tự không thể thiếu đời sống đạo đức, mỗi thành viên có nếp sống tốt, biết thi hành bổn phận và trách nhiệm với gia đình và xã hội là yếu tố cơ bản để hình thành xã hội lý tưởng. Nhưng bản chất con người vốn sẵn tham – sân – si, nó là …

Top 25 những câu nói phật dạy hay nhất

10 Phật Giáo Là Gì? Tìm hiểu giáo lý Phật Giáo . –

 • Tác giả: gocphongthuy.net
 • Ngày đăng: 06/18/2022
 • Đánh giá: 3.19 (532 vote)
 • Tóm tắt: Trong Phật giáo, mục tiêu chính của cuộc sống là chấm dứt đau khổ. Đức Phật giải thích rằng con người đang đau khổ vì chúng ta liên tục bám vào những thứ không 
 • Kết quả tìm kiếm: Anitya (vô thường) Sự thật đầu tiên nói rằng mọi thứ thay đổi và tự biến đổi, không có gì tồn tại mãi mãi. Chân lý này được gọi là “anitya” trong tiếng Phạn. Con người, tình huống, cảm giác, đối tượng vật chất, phong cảnh đang thay đổi mọi lúc. Đức …

11 Muốn tự học Phật nên bắt đầu từ đâu?| Giác Ngộ Online

 • Tác giả: giacngo.vn
 • Ngày đăng: 05/23/2022
 • Đánh giá: 2.98 (79 vote)
 • Tóm tắt: · Về căn bản lịch sử và giáo lý, các truyền thống và tông phái Phật giáo đều giống nhau, song bên cạnh đó cũng có một số khác biệt
 • Kết quả tìm kiếm: Về thông tin, bạn có thể đọc và xem tin tức Phật giáo trên Giác Ngộ online (giacngo.vn) – Cơ quan ngôn luận của GHPGVN TP.HCM, phatgiao.org.vn – Cổng thông tin điện tử của Ban Thông tin-Truyền thông Trung ương; Phật sự online (phatsuonline.com) – …

12 Giáo lý đạo Phật vi diệu và thực tế với tất cả mọi người – Phật Giáo Đời Sống

 • Tác giả: phatgiaodoisong.vn
 • Ngày đăng: 12/23/2021
 • Đánh giá: 2.83 (67 vote)
 • Tóm tắt: Đức Phật diệt độ cách đây đã trên 25 thế kỷ, trải qua biết bao sự biến thiên đổi dời, lịch sử đi qua nhiều thời đại, thế nhưng giáo lý của đạo Phật vẫn 
 • Kết quả tìm kiếm: Đế thứ nhất, hay nói cho dễ hiểu là Sự thật cao quý thứ nhất mà đức Phật chỉ cho chúng ta biết chúng ta bị bệnh gì. Sự thật thứ hai cho chúng ta biết nguyên nhân gây ra căn bệnh này. Sự thật thứ ba là cách chấm dứt căn bệnh đó, và Sự thật thứ tư là …

Related Posts

Danh sách 20+ lời phật dạy về cuộc sống hạnh phúc hay nhất

Danh sách 20+ lời phật dạy về cuộc sống hạnh phúc hay nhất

Duới đây là các thông tin và kiến thức về lời phật dạy về cuộc sống hạnh phúc

Danh sách 17 nhạc niệm nam mô a di đà phật tốt nhất, bạn nên biết

Danh sách 17 nhạc niệm nam mô a di đà phật tốt nhất, bạn nên biết

Qua bài viết này tuvi.wiki xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về nhạc niệm nam mô a di đà phật hay nhất được tổng hợp bởi Tử Vi Wiki

Top 10+ lời phật dạy về vô thường tốt nhất

Top 10+ lời phật dạy về vô thường tốt nhất

Qua bài viết này tuvi.wiki xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về lời phật dạy về vô thường hot nhất được tổng hợp bởi Tử Vi Wiki

Top 20+ quả báo sát sanh tốt nhất

Top 20+ quả báo sát sanh tốt nhất

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về quả báo sát sanh hay nhất và đầy đủ nhất

Top 21 phim hậu tây du ký giải cứu phật tổ hot nhất, bạn cần biết

Top 21 phim hậu tây du ký giải cứu phật tổ hot nhất, bạn cần biết

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về phim hậu tây du ký giải cứu phật tổ

Top 10+ a di đà phật tiếng hoa là gì tốt nhất, bạn nên biết

Top 10+ a di đà phật tiếng hoa là gì tốt nhất, bạn nên biết

Qua bài viết này tuvi.wiki xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về a di đà phật tiếng hoa là gì hay nhất được tổng hợp bởi tuvi.wiki