Top 22 diệt định nghiệp chân ngôn hot nhất, đừng bỏ lỡ

Phật giáo

Table of Contents

1 Thần Chú Diệt Định Nghiệp Của Địa Tạng Vương Bồ Tát – Mạng Y Tế

Thần Chú Diệt Định Nghiệp Của Địa Tạng Vương Bồ Tát - Mạng Y Tế
 • Tác giả: mangyte.vn
 • Ngày đăng: 09/29/2022
 • Đánh giá: 4.99 (949 vote)
 • Tóm tắt: · OM PRA MANI DANI SOHA. … (Đọc là: Om Pra Ma Ni Đa Ni Sô Ha ). Thần chú của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát đã được nhiều lần Đức Phật tán thán trong 
 • Kết quả tìm kiếm: Thần chú của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát đã được nhiều lần Đức Phật tán thán trong Kinh điển và Ngài đã nói rằng sức mạnh của thần chú này là không thể nghĩ bàn. Nó có thể sử dụng khi chúng ta gặp phải bất kỳ vấn đề khó khăn nào trong cuộc sống. Hãy …

2 Thần dược của Địa Tạng Bồ Tát: diệt định nghiệp đà ra ni – Đạo Phật muôn màu

 • Tác giả: daophatmuonmau.com
 • Ngày đăng: 06/13/2022
 • Đánh giá: 4.7 (373 vote)
 • Tóm tắt: Khi bị bệnh mà đông tây y trả về, không trị được, chỉ còn cách ngồi chịu đựng đau đớn hoặc chờ chết, thì tại sao bạn không thử phương pháp cuối cùng, 
 • Kết quả tìm kiếm: Thần chú của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát đã được nhiều lần Đức Phật tán thán trong Kinh điển và Ngài đã nói rằng sức mạnh của thần chú này là không thể nghĩ bàn. Nó có thể sử dụng khi chúng ta gặp phải bất kỳ vấn đề khó khăn nào trong cuộc sống. Hãy …

3 Giá trị và ý nghĩa của Thần chú

Giá trị và ý nghĩa của Thần chú
 • Tác giả: phatgiao.org.vn
 • Ngày đăng: 05/31/2022
 • Đánh giá: 4.54 (527 vote)
 • Tóm tắt: · Đức Phật nói: “Nếu người nào nghiệp chướng nặng nề không thể trừ được, ông (chỉ ông A Nan) nên … Thần Chú Dược Sư Quán Đỉnh Chân Ngôn :
 • Kết quả tìm kiếm: Ngài nguyện vừa xong thì quả nhiên tay mắt đều đầy đủ tất cả và lại được chư Phật Phóng quang soi đến thân Ngài, đồng thời soi khắp vô biên thế giới. Khi ấy Ngài lại phát nguyện nữa rằng : “Người nào nếu trì tụng chú này mỗi đêm 5 biến thì đặng tiêu …

4 Diệt Nghiệp Chướng Chân Ngôn, Nghi Thức Trì Tụng Diệt Định Nghiệp Đà Ra Ni

 • Tác giả: tamkyrt.vn
 • Ngày đăng: 09/17/2022
 • Đánh giá: 4.27 (586 vote)
 • Tóm tắt: · Nếu bạn biết người thân trong gia đình hoặc bạn bè đã từng phá thai, thì bạn có thể hướn dẫn họ làm những phương pháp để cho bé thai nhi không 
 • Kết quả tìm kiếm: Phúng kinh công đức thù thắng hạnhVô biên thắng phước giai hồi hướngPhổ nguyện pháp giới chư chúng sanhTốc vãng vô lượng quang Phật sátNguyện tiêu tam chướng trừ phiền nãoNguyện đắc trí huệ chơn minh liễuPhổ nguyện tội chướng tất tiêu trừThế thế …

5 3. Chân ngôn diệt định nghiệp của Địa Tạng Bồ Tát | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

 • Tác giả: daibaothapmandalataythien.org
 • Ngày đăng: 12/07/2021
 • Đánh giá: 4.12 (577 vote)
 • Tóm tắt: · Chân ngôn diệt định nghiệp của Địa Tạng Bồ Tát. Từ đây sắp xuống là diệt các tội nghiệp. Án, bát ra mạt lân đà nãnh Ta bà ha
 • Kết quả tìm kiếm: Phúng kinh công đức thù thắng hạnhVô biên thắng phước giai hồi hướngPhổ nguyện pháp giới chư chúng sanhTốc vãng vô lượng quang Phật sátNguyện tiêu tam chướng trừ phiền nãoNguyện đắc trí huệ chơn minh liễuPhổ nguyện tội chướng tất tiêu trừThế thế …

6 CÂU THẦN CHÚ ít người biết nhưng cực kì LINH NGHIỆM của Địa Tạng Bồ Tát – Diệt Định Nghiệp Chân Ngôn

 • Tác giả: truonggiabinh.com
 • Ngày đăng: 07/04/2022
 • Đánh giá: 3.82 (224 vote)
 • Tóm tắt: · Đây chính là CÂU THẦN CHÚ ít ai biết, nhưng cực kì LINH NGHIỆM của Địa Tạng Bồ Tát – Diệt Định Nghiệp Chân Ngôn – Diệt Định Nghiệp Đà Ra Ni 
 • Kết quả tìm kiếm: Phúng kinh công đức thù thắng hạnhVô biên thắng phước giai hồi hướngPhổ nguyện pháp giới chư chúng sanhTốc vãng vô lượng quang Phật sátNguyện tiêu tam chướng trừ phiền nãoNguyện đắc trí huệ chơn minh liễuPhổ nguyện tội chướng tất tiêu trừThế thế …

7 Địa Tạng Bồ Tát Diệt Định Nghiệp Chân Ngôn – Tạng Thư Phật Học

 • Tác giả: tangthuphathoc.net
 • Ngày đăng: 06/08/2022
 • Đánh giá: 3.75 (268 vote)
 • Tóm tắt: Địa Tạng Bồ Tát Diệt Định Nghiệp Chân Ngôn: Um Pờ Ra Ma Ni Đa Ni Xóa Ha. (Om Pra Mani Dhani Svaha). Trình chơi Audio
 • Kết quả tìm kiếm: Phúng kinh công đức thù thắng hạnhVô biên thắng phước giai hồi hướngPhổ nguyện pháp giới chư chúng sanhTốc vãng vô lượng quang Phật sátNguyện tiêu tam chướng trừ phiền nãoNguyện đắc trí huệ chơn minh liễuPhổ nguyện tội chướng tất tiêu trừThế thế …

8 Địa Tạng Bồ Tát Diệt Định Nghiệp Chơn Ngôn (Nhạc, Tiếng Hoa, Rất Hay) – Phật Âm

 • Tác giả: phatam.com
 • Ngày đăng: 11/16/2021
 • Đánh giá: 3.54 (357 vote)
 • Tóm tắt: · Địa Tạng Bồ Tát Diệt Định Nghiệp Chân Ngôn (地藏菩薩滅定業真言)Chân Ngôn (Dharani):唵 缽囉末鄰陀寧娑婆訶 (Chinese Words)OM BŌ LÀ MÒ, 
 • Kết quả tìm kiếm: Phúng kinh công đức thù thắng hạnhVô biên thắng phước giai hồi hướngPhổ nguyện pháp giới chư chúng sanhTốc vãng vô lượng quang Phật sátNguyện tiêu tam chướng trừ phiền nãoNguyện đắc trí huệ chơn minh liễuPhổ nguyện tội chướng tất tiêu trừThế thế …

9 Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ – Tát Địa Tạng

 • Tác giả: chuahoangphap.com.vn
 • Ngày đăng: 12/30/2021
 • Đánh giá: 3.39 (471 vote)
 • Tóm tắt: Mỗi khi nói đến “chín chữ chân ngôn”, chị thấy toàn thân rúng động, chị kể: … nhất định cũng hiện về báo mộng một lần, sau đó không còn thấy nữa
 • Kết quả tìm kiếm: Chị là người rất có cá tính, hết sức thành tín, kiên nghị, một khi đã quyết định làm chuyện gì, thì dù có chết cũng không từ nan, tinh thần này chính là “thành thì linh, chuyên thì tinh, một lòng không bỏ, vàng đá cũng tan”. Chị có được những chuyện …

10 Chú Diệt Định Nghiệp Đà Ra Ni – Tâm Hướng Phật

 • Tác giả: tamhuongphat.com
 • Ngày đăng: 08/28/2022
 • Đánh giá: 3.14 (259 vote)
 • Tóm tắt: Tụng niệm thần chú Địa Tạng Vương Bồ Tát (Diệt Định Nghiệp Chân Ngôn) 108 lần mỗi ngày sẽ. … Hết viêm gan nhờ sám hối, trì Diệt Định Nghiệp Đà Ra Ni
 • Kết quả tìm kiếm: Chị là người rất có cá tính, hết sức thành tín, kiên nghị, một khi đã quyết định làm chuyện gì, thì dù có chết cũng không từ nan, tinh thần này chính là “thành thì linh, chuyên thì tinh, một lòng không bỏ, vàng đá cũng tan”. Chị có được những chuyện …

11 TỤNG THẦN CHÚ DIỆT ĐỊNH NGHIỆP & CHÚ ĐẠI BI KHỎI BỆNH NHANH CHÓNG – Thư viện Quang Tử

 • Tác giả: thuvienquangtu.com
 • Ngày đăng: 07/19/2022
 • Đánh giá: 2.82 (169 vote)
 • Tóm tắt: · Quang Tử : – Chào bạn. – Mình đang thắc mắc về Diệt Định Nghiệp Chơn Ngôn. Do công việc, mình có thể niệm thầm trong tâm thần 
 • Kết quả tìm kiếm: – Như vậy cũng được bạn nhé, bạn có thể linh động, miễn đừng nằm, và đừng cởi trần- quần đùi tụng là được. – Oh. Tại mình làm công nhân – Tất nhiên quỳ trang nghiêm thì tốt nhất, nhưng không tốt nhất được thì… nhì – ba cũng được. Mình cũng thường …

12 Diệt Định nghiệp chân ngôn, Nhạc Thần Chú Địa Tạng Vương Bồ Tát, Hoa Ngữ, Rất Hay, 摩诃萨, 地藏王菩萨超度心咒 MV – Nhạc Hoa

 • Tác giả: chuakhainguyen.com
 • Ngày đăng: 08/03/2022
 • Đánh giá: 2.71 (135 vote)
 • Tóm tắt: Diệt Định nghiệp chân ngôn, Nhạc Thần Chú Địa Tạng Vương Bồ Tát, Hoa Ngữ, Rất Hay, 摩诃萨, 地藏王菩萨超度心咒
 • Kết quả tìm kiếm: – Như vậy cũng được bạn nhé, bạn có thể linh động, miễn đừng nằm, và đừng cởi trần- quần đùi tụng là được. – Oh. Tại mình làm công nhân – Tất nhiên quỳ trang nghiêm thì tốt nhất, nhưng không tốt nhất được thì… nhì – ba cũng được. Mình cũng thường …

13 Stream Thần Chú Địa Tạng Vương Bồ Tát – Diệt Định Nghiệp Chân Ngôn – Kṣitigarbha Bodhisattva Mantra by ॐ Saṃsāra ॐ -(संसार) | Listen online for free on SoundCloud

 • Tác giả: soundcloud.com
 • Ngày đăng: 08/29/2022
 • Đánh giá: 2.75 (69 vote)
 • Tóm tắt: Kṣitigarbha Bodhisattva Mantra Diệt Định Nghiệp Chân Ngôn. Chân Ngôn (Dharani):. 唵 缽囉末鄰陀寧娑婆訶 (Chinese Words) Om, Bo La Mo, Ling To Ning, Soha
 • Kết quả tìm kiếm: – Như vậy cũng được bạn nhé, bạn có thể linh động, miễn đừng nằm, và đừng cởi trần- quần đùi tụng là được. – Oh. Tại mình làm công nhân – Tất nhiên quỳ trang nghiêm thì tốt nhất, nhưng không tốt nhất được thì… nhì – ba cũng được. Mình cũng thường …

14 Mông Sơn Thí Thực – Vien Giac Pagode

 • Tác giả: viengiac.info
 • Ngày đăng: 06/07/2022
 • Đánh giá: 2.58 (83 vote)
 • Tóm tắt: Phật tử (Hữu tình, Cô hồn) sở tạo chư ác nghiệp, … DIỆT ĐỊNH NGHIỆP CHƠN NGÔN … Xá Lợi Tử ! Thị chư Pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, 
 • Kết quả tìm kiếm: Tự quy-y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. (1 lạy)Tự quy-y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. (1 lạy)Tự quy-y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại …

15 Thần Chú Diệt Định Nghiệp Của Địa Tạng Vương Bồ Tát

Thần Chú Diệt Định Nghiệp Của Địa Tạng Vương Bồ Tát
 • Tác giả: lichvannien365.com
 • Ngày đăng: 05/10/2022
 • Đánh giá: 2.46 (147 vote)
 • Tóm tắt: · Tại Nhật Bản, Bồ Tát Địa Tạng được tôn kính như là người bảo vệ trẻ sơ sinh bị chết non, sẩy thai hoặc bị dị tật. Ngài là vị thần bảo hộ của du 
 • Kết quả tìm kiếm: Thần chú của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát đã được nhiều lần Đức Phật tán thán trong Kinh điển và Ngài đã nói rằng sức mạnh của thần chú này là không thể nghĩ bàn. Nó có thể sử dụng khi chúng ta gặp phải bất kỳ vấn đề khó khăn nào trong cuộc sống. Hãy …

16 Tụng Thần Chú Diệt Định Nghiệp Chân Ngôn, Địa Tạng Bồ Tát Diệt Định Nghiệp Chân Ngôn

 • Tác giả: hauvuong.mobi
 • Ngày đăng: 02/21/2022
 • Đánh giá: 2.46 (172 vote)
 • Tóm tắt: Bạn đang xem: Diệt định nghiệp chân ngôn … năn oan gia trái công ty và niệm Phật, nhất là tụng chú diệt Định Nghiệp Đà Ra Ni: “Ôm Pra Ma Ni Đa Ni Xoa Ha”
 • Kết quả tìm kiếm: Thần chú của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát đã được nhiều lần Đức Phật tán thán trong Kinh điển và Ngài đã nói rằng sức mạnh của thần chú này là không thể nghĩ bàn. Nó có thể sử dụng khi chúng ta gặp phải bất kỳ vấn đề khó khăn nào trong cuộc sống. Hãy …

17 Diệt định nghiệp chơn ngôn là gì thầy Thích Phước Tiến

 • Tác giả: thuyetphapmoi.com
 • Ngày đăng: 06/10/2022
 • Đánh giá: 2.37 (61 vote)
 • Tóm tắt: · Chơn ngôn và ý nghĩa của nó. Vấn đáp – Diệt định nghiệp chơn ngôn là gì. dinh diet toi chon ngon 
 • Kết quả tìm kiếm: Thần chú của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát đã được nhiều lần Đức Phật tán thán trong Kinh điển và Ngài đã nói rằng sức mạnh của thần chú này là không thể nghĩ bàn. Nó có thể sử dụng khi chúng ta gặp phải bất kỳ vấn đề khó khăn nào trong cuộc sống. Hãy …

18 Om Pra Mani Dhani Svaha (Địa Tạng Bồ Tát Diệt Định Nghiệp Chân Ngôn) (Tiếng Phạn) – Phật Âm

 • Tác giả: kinhphat.org
 • Ngày đăng: 12/23/2021
 • Đánh giá: 2.21 (55 vote)
 • Tóm tắt: · Om Pra Mani Dhani Svaha (Địa Tạng Bồ Tát Diệt Định Nghiệp Chân Ngôn) (Tiếng Phạn). michaellimchinchuan. 7.9K subscribers
 • Kết quả tìm kiếm: Thần chú của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát đã được nhiều lần Đức Phật tán thán trong Kinh điển và Ngài đã nói rằng sức mạnh của thần chú này là không thể nghĩ bàn. Nó có thể sử dụng khi chúng ta gặp phải bất kỳ vấn đề khó khăn nào trong cuộc sống. Hãy …

19 [GƯƠNG NHÂN QUẢ]: Nói Được Làm Không Được, Tất Oan Gia Không Tha

[GƯƠNG NHÂN QUẢ]: Nói Được Làm Không Được, Tất Oan Gia Không Tha
 • Tác giả: hoiquanadida.com
 • Ngày đăng: 01/26/2022
 • Đánh giá: 2.13 (63 vote)
 • Tóm tắt: sẽ thành là :”vác đá đập chân mình”. Lưu ý : Sống mà “Ngôn hành trái nhau, nói đến làm không đến , cũng là vọng ngữ. … Diệt định nghiệp chân ngôn:
 • Kết quả tìm kiếm: Lỗi vọng ngữ rất nguy hại, mọi người không nên cho rằng “Nói dối có thể đạt được thành công.” Phải biết : Vọng ngữ chỉ lừa được nhất thời chứ không gạt được cả đời! Sớm muộn gì cũng sẽ thành là :”vác đá đập chân mình”. Lưu ý : Sống mà “Ngôn hành …

20 Nghi thức cúng thí thực – Làng Mai

 • Tác giả: langmai.org
 • Ngày đăng: 12/17/2021
 • Đánh giá: 2.01 (128 vote)
 • Tóm tắt: Nghi thức này có mầu sắc Mật Tông. Cần có nhiều định lực và tụng không vấp váp thì sự trì … Cô hồn đã tạo ra nghiệp xấu … (Chân Ngôn Diệt Định Nghiệp)
 • Kết quả tìm kiếm: Về nương Bụt trong con, xin nguyện cho mọi người,thể nhận được giác tính, sớm mở lòng Bồ Đề.Về nương Pháp trong con, xin nguyện cho mọi người,nắm vững các pháp môn, cùng lên đường chuyển hóa.Về nương Tăng trong con, xin nguyện cho mọi người,xây dựng …

21 CÂU THẦN CHÚ ít người biết nhưng cực kì LINH NGHIỆM của Địa Tạng Bồ Tát – Diệt Định Nghiệp Chân Ngôn – Thế Gian Vô Thường, Thực Hành PHÁP An Lạc Giây Phút Hiện Tại – Orange County, USA

 • Tác giả: niemphatduong.com
 • Ngày đăng: 11/24/2021
 • Đánh giá: 1.8 (55 vote)
 • Tóm tắt: · Đây chính là CÂU THẦN CHÚ ít ai biết, nhưng cực kì LINH NGHIỆM của Địa Tạng Bồ Tát – Diệt Định Nghiệp Chân Ngôn – Diệt Định Nghiệp Đà Ra Ni 
 • Kết quả tìm kiếm: Về nương Bụt trong con, xin nguyện cho mọi người,thể nhận được giác tính, sớm mở lòng Bồ Đề.Về nương Pháp trong con, xin nguyện cho mọi người,nắm vững các pháp môn, cùng lên đường chuyển hóa.Về nương Tăng trong con, xin nguyện cho mọi người,xây dựng …

22 ĐỊA TẠNG BỒ TÁT THÁNH ĐỨC ĐẠI QUAN | Đại bi

 • Tác giả: daibi.vn
 • Ngày đăng: 02/10/2022
 • Đánh giá: 1.73 (192 vote)
 • Tóm tắt: · Chương V: Đại Ý (Các Kinh) tán dương Pháp Thân, các nghi quỹ cùng Diệt Định Nghiệp Chân Ngôn. Chương VI: Các Kinh lưu truyền khác
 • Kết quả tìm kiếm: “Tôi bất tiếu, tội lỗi nơi tam nghiệp chẳng ít, tâm nhơ tạp loạn thì làm sao cảm được tướng mộc luân thanh tịnh? Bởi vậy, phát tâm thẹn hổ, tự lui xuống làm người chỉ mới Tam Quy, thề chẳng làm ông thầy mô phạm cho chúng, thề chẳng nhận sự lễ bái …