Top 20 chuẩn đề vương bồ tát hay nhất hiện nay

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp Chuẩn đề vương bồ tát hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Video Chuẩn đề vương bồ tát

Table of Contents

1 12 MẬT NGUYỆN CHUẨN ĐỀ VƯƠNG BỒ TÁT | Đào Tạo Phong Thủy & Tư Vấn Phong Thủy Ngọc Anh

 • Tác giả: dodinhtruat.com
 • Ngày đăng: 07/22/2022
 • Đánh giá: 4.84 (712 vote)
 • Tóm tắt: 12 MẬT NGUYỆN CHUẨN ĐỀ VƯƠNG BỒ TÁT. (Cundi Avalokitesvara). NAM MÔ KỂ THỦ NAM NGHIÊM VỌNG BÁI, CHUẨN ĐÊ THÁNH MÃU, ĐẮC THÀNH BỬU NGỌC, NGUYỆN 

2 Chu Chuan De – Thần Chú Chuẩn Đề

Chu Chuan De - Thần Chú Chuẩn Đề
 • Tác giả: niemphat.vn
 • Ngày đăng: 08/05/2022
 • Đánh giá: 4.64 (532 vote)
 • Tóm tắt: · Chú Chuẩn Đề. Nam-mô tát đa nẩm tam-miệu tam-bồ-đề, Cu chi nẩm, Ðát điệt tha. … Hơn nữa, tụng Chú này thường khiến cho các Quốc Vương, 
 • Kết quả tìm kiếm: Phật dạy: “ Thần Chú này có công năng diệt trừ Thập Ác, Ngũ Nghịch tất cả tội chướng. Thành tựu tất cả bách Pháp công đức. Trì Chú này dù ở tại gia hay xuất gia, không lựa kẻ tịnh người uế; chỉ chí Tâm trì tụng hay khiến Chúng Sanh đời sống ngắn …

3 Mật Tông Phật Mẫu Chuẩn Đề

 • Tác giả: daphongthuyhueminh.com
 • Ngày đăng: 09/25/2022
 • Đánh giá: 4.53 (447 vote)
 • Tóm tắt: 12 MẬT NGUYỆN CHUẨN ĐỀ VƯƠNG BỒ TÁT. VIII. NGHI THỨC HÀNH TRÌ CHUẨN ĐỀ SÁM PHÁP … Thần chú Chuẩn đề đã đưa vô lượng, vô biên chúng sanh đến quả vị Bồ tát
 • Kết quả tìm kiếm: Theo kinh Thất Câu Chi Phật Mẫu Sở Thuyết Chuẩn Đề Đà La Ni, kim thân của Bồ tát có thân màu vàng nhạt, ngồi kiết già trên tòa sen, toàn thân có hào quang, mặc áo lụa trắng mỏng hoặc thiên y, dây thần thông, chuỗi anh lạc, đầu đội mũ, trên mặt có ba …

4 Chuẩn Đề Vương Bồ Tát – Chốn Thiêng

 • Tác giả: chonthieng.com
 • Ngày đăng: 02/20/2022
 • Đánh giá: 4.38 (296 vote)
 • Tóm tắt: Chuẩn Đề Vương Bồ Tát … Chuẩn-đề (The Great Cundi Dharani) là từ phiên âm của chữ phạn Cundi, chữ nầy còn được phiên âm là Chuẩn-chi, Chuẩn-nê, có nghĩa là 
 • Kết quả tìm kiếm: Ngài mặc thiên y màu trắng, đầu đội mũ có ngọc anh lạc, trên ngực khắc chữ “Vạn”, hai tay đeo hai chiếc cườm và gắn ngọc bửu ở tay trái. Trên mặt Phật Mẫu Chuẩn Đề có ba con mắt tương ứng là “Phật Nhãn”, “Pháp Nhãn” và “Tuệ Nhãn”. Mỗi con mắt đều …

5 Phật Mẫu Chuẩn đề Vương Bồ Tát

 • Tác giả: nguoiphattu.com
 • Ngày đăng: 12/17/2021
 • Đánh giá: 4.19 (566 vote)
 • Tóm tắt: · nguoiphattu.com Theo kinh Chuẩn Đề Đại Minh Đà La Ni, Bồ tát Chuẩn Đề là hóa thân của Đức Quán Thế Âm, thị hiện vào trong sáu đường sanh tử 
 • Kết quả tìm kiếm: Mật tông rất tôn sùng Bồ tát và xếp Ngài vào một tôn vị trong Quan Âm bộ. Trong Mạn đà la của Thai tạng giới, tôn vị này ở tận cùng bên trái của Viện Biến tri. Phái Thai mật của Phật giáo Nhật Bản xếp Bồ tát Chuẩn Đề vào Phật mẫu, là một tôn vị …

Tổng hợp 20+ tán thán phật a di đà và cõi cực lạc hay nhất

6 Rất Hay: Hạnh nguyện của Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương Bồ tát

Rất Hay: Hạnh nguyện của Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương Bồ tát
 • Tác giả: nhaxinhplaza.vn
 • Ngày đăng: 10/05/2022
 • Đánh giá: 3.92 (581 vote)
 • Tóm tắt: · Phật Mẫu Chuẩn Đề tên Phạn là Cundì, tên Hán văn là Thất Câu Chi Phật Mẫu hay Thất Câu Đê Phật Mẫu, Chuẩn Đề Bồ tát
 • Kết quả tìm kiếm: Hiện thân của Chuẩn Đề Bồ tát có nhiều hình hài, nhưng chân thân của Ngài như sau: Bửu tượng của Ngài có nhiều vẻ quang minh tốt đẹp, đều chiếu diệu cả mình, còn thân tướng thì sắc vàng mà có lằn điển quang trắng. Ngài ngồi kiết già, trên thì đắp y, …

7 Công Dụng Và Ý Nghĩa Chú Chuẩn Đề Là Ai? Sự Tích Chuẩn Phật Đề Bồ Tát

 • Tác giả: tamkyrt.vn
 • Ngày đăng: 04/23/2022
 • Đánh giá: 3.67 (211 vote)
 • Tóm tắt: · Tđắm say khảo thêm sự tích Địa Tạng Vương Bồ Tát – Người soi sáng sủa đến đều kẻ lầm con đường lạc lối trở lại chính đạo trên đây! Thần chú Bồ 
 • Kết quả tìm kiếm: Sự tích Phật Mẫu Chuẩn Đề có rất nhiều điều bí ẩn khiến mọi người luôn muốn tìm tòi khám phá. Khi xưa, Đức Chuẩn Đề luôn cầu nguyện cho tất cả mọi người trong nhân gian được hưởng mọi điều tốt đẹp, bình an bằng cách thuyết Kinh Đà La Ni. Tấm lòng từ …

8 Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương Bồ tát| Giác Ngộ Online

 • Tác giả: giacngo.vn
 • Ngày đăng: 12/10/2021
 • Đánh giá: 3.45 (470 vote)
 • Tóm tắt: · Trong kinh Chuẩn Đề Đại Minh Đà La Ni có ghi Bồ tát Chuẩn Đề là hóa thân của Đức Quán Thế Âm, thị hiện vào trong sáu đường sanh tử để hóa độ 
 • Kết quả tìm kiếm: Trong kinh Chuẩn Đề Đại Minh Đà La Ni có ghi Bồ tát Chuẩn Đề là hóa thân của Đức Quán Thế Âm, thị hiện vào trong sáu đường sanh tử để hóa độ chúng sanh. Bồ tát Chuẩn Đề có thệ nguyện hộ trì Phật pháp và hộ mạng cho những chúng sanh nghiệp chướng sâu …

9 Sự tích Đức Chuẩn Đề Bồ Tát

 Sự tích Đức Chuẩn Đề Bồ Tát
 • Tác giả: thuviengdpt.info
 • Ngày đăng: 01/09/2022
 • Đánh giá: 3.37 (227 vote)
 • Tóm tắt: · “Tượng Chuẩn Đề Phật Mẫu với thân màu trắng vàng, ngồi kiết già trên hoa sen, thân tỏa hào quang tròn có dính hạt thóc, nhẹ như áo của 10 Ba La 
 • Kết quả tìm kiếm: Trong Kim Cương Giới Mạn Đà La thì Chuẩn Đề được nhận biết dưới danh hiệu Kim Cương Hộ Bồ Tát (Ràksïa Bodhisatva) là một trong 4 vị Bồ Tát thân cận của Đức Phật Bất Không Thành Tựu (Amoghasiddhi Buddha) [tức là Đức Phật Thích Ca (‘Sàkyamunïi …

10 Chú Chuẩn Đề là gì?

Chú Chuẩn Đề là gì?
 • Tác giả: songdep.com.vn
 • Ngày đăng: 05/14/2022
 • Đánh giá: 3.05 (399 vote)
 • Tóm tắt: · Chú Chuẩn Đề theo tiếng Phạn là Cundì, Cunïdïhi (चुन्दी), dịch nghĩa là Năng hành, Thành thực hay Thanh tịnh. Năng hành nghĩa là Bồ tát có 
 • Kết quả tìm kiếm: Trì tụng Chú Chuẩn Đề sẽ luôn được sinh ra trong cõi người, cõi trời, không bao giờ tái sanh vào những con đường tà ác, luôn được chư Thiên bảo vệ. Nếu bất kỳ người Phật tử nào tôn trọng và đọc thuộc lòng Chuẩn Đề Đà la ni kinh hoặc thần chú Chuẩn …

Top 10+ phật mẫu tara xanh hot nhất, bạn nên biết

11 Hạnh nguyện của Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương Bồ tát – Phật Giáo Đời Sống

Hạnh nguyện của Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương Bồ tát - Phật Giáo Đời Sống
 • Tác giả: phatgiaodoisong.vn
 • Ngày đăng: 12/15/2021
 • Đánh giá: 2.91 (91 vote)
 • Tóm tắt: Nơi mặt Ngài có 3 con mắt, trong mỗi con mắt ấy lại rất sắc sảo, dường như chăm chú ngó vào chúng sanh mà có ý sanh lòng từ mẫn. Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương Bồ tát
 • Kết quả tìm kiếm: Hiện thân của Chuẩn Đề Bồ tát có nhiều hình hài, nhưng chân thân của Ngài như sau: Bửu tượng của Ngài có nhiều vẻ quang minh tốt đẹp, đều chiếu diệu cả mình, còn thân tướng thì sắc vàng mà có lằn điển quang trắng. Ngài ngồi kiết già, trên thì đắp y, …

12 Chuẩn Đề Bồ Tát – Tranh Nghệ Thuật Trang Trí Không Gian Tâm Linh Phật – Thiền, Không Gian Thờ Gia Tiên và Trang Trí Nội Thất

 • Tác giả: giayquetoi.vn
 • Ngày đăng: 05/01/2022
 • Đánh giá: 2.76 (149 vote)
 • Tóm tắt: Chuẩn Đề là một vị bồ tát trong trường phái Đại thừa, và đặc biệt được nhắc đến nhiều trong Kim cương thừa. Bà được xem là Bhagavathi (trong tiếng Phạn có 
 • Kết quả tìm kiếm: Chuẩn Đề là một vị bồ tát trong trường phái Đại thừa, và đặc biệt được nhắc đến nhiều trong Kim cương thừa. Bà được xem là Bhagavathi (trong tiếng Phạn có nghĩa là “nữ thần”), hay “mẹ của các Phật”, và thường được xem là ngang hàng với Quán Thế Âm. …

13 MẬT TÔNG PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ | Đại bi

 • Tác giả: daibi.vn
 • Ngày đăng: 04/30/2022
 • Đánh giá: 2.69 (52 vote)
 • Tóm tắt: · V. NGHI QUỸ NHẬP ĐẠO TRÀNG TRÌ CHÚ CHUẨN ĐỀ. VI. MẬT NGUYỆN CHUẨN ĐỀ VƯƠNG BỒ TÁT. VII. 12 MẬT NGUYỆN CHUẨN ĐỀ VƯƠNG BỒ TÁT
 • Kết quả tìm kiếm: Tự nguyện giữ gìn giới luật, làm mọi điều lành, lánh mọi điều dữ. Tìm một nơi thoải mái thanh tâm của mình chấp hai tay cao trước trán, tay không tựa vào trán, đầu tỉnh tâm niệm danh hiệu Đức phật, đức chúa, đức thánh hay danh hiệu một vị mà mình …

14 Ý nghĩa tượng Chuẩn Đề Bồ Tát trong Phật giáo và đời sống hay

Ý nghĩa tượng Chuẩn Đề Bồ Tát trong Phật giáo và đời sống hay
 • Tác giả: ductuongphat.com
 • Ngày đăng: 02/08/2022
 • Đánh giá: 2.62 (78 vote)
 • Tóm tắt: Hai tay thứ tư, một tay cầm chuỗi hạt Ni ma bảo châu, tay kia cầm sợi dây Kim Cang; Hai tay thứ năm, một tay cầm trái la-ca-quả, 
 • Kết quả tìm kiếm: Phật Mẫu Chuẩn Đề là một thực thể có địa vị tâm linh lớn. Người được cho là biểu hiện của Thế giới được tôn vinh khi bước vào sự biến đổi của Sức Mạnh Tâm Linh, Không gian và Đại dương. Phật Mẫu Chuẩn Đề còn được gọi là Quan Âm Chuẩn Đề. Từ Chuẩn Đề …

15 Sự tích Bồ tát Chuẩn Đề | Viện Chuyên Tu

Sự tích Bồ tát Chuẩn Đề | Viện Chuyên Tu
 • Tác giả: vienchuyentu.com
 • Ngày đăng: 07/04/2022
 • Đánh giá: 2.49 (128 vote)
 • Tóm tắt: Nói tóm lại, Đức Chuẩn Đề Phật Mẫu là một vị Pháp thân Bồ tát ở cõi trang nghiêm thế giới, không có gián sanh nơi cõi nhơn gian. Song giáo Pháp của Ngài rất nên 
 • Kết quả tìm kiếm: Ngài thường diễn nói rằng : Chơn như thiệt tướng và tánh chơn thường của tất cả chúng sanh xưa nay đều sẳn có trong bản giác chư Phật vậy, nên trong đó gồm đủ các đức dụng khắp cõi Hà sa. Nhưng ngặt vì cứ hủy báng chánh pháp, chẳng tin lời của Phật, …

Danh sách 10+ người sáng lập đạo phật là hot nhất

16 Tượng Phật Mẫu Chuẩn Đề – Chuẩn Đề Vương Bồ Tát Composit, Gỗ, Đá, Lưu Ly, Đồng

 • Tác giả: phapduyen.com
 • Ngày đăng: 11/30/2021
 • Đánh giá: 2.3 (81 vote)
 • Tóm tắt: Chuẩn Đề Bồ Tát là một trong những hoá thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Với hoá thân này, ngài thị hiện trong lục đạo luân hồi để cứu khổ những chúng sanh khổ nạn, 
 • Kết quả tìm kiếm: Hình tượng của Bồ Tát Chuẩn Đề rất dễ nhận diện (tuy tương tự nhưng khác với hình tượng Phật Bà Nghìn Mắt Nghìn Tay). Hiện thân của Ngài thường là tư thế ngồi kiết già, với 18 cánh tay, mỗi bên 9 cánh. Mão của Ngài đội là Mão Hoa Quang hoá hiện ra 5 …

17 Chú Chuẩn Đề: Lịch sử ra đời, lý do nên tụng và cách tụng linh ứng | Công ty TNHH Buddhist Art

Chú Chuẩn Đề: Lịch sử ra đời, lý do nên tụng và cách tụng linh ứng | Công ty TNHH Buddhist Art
 • Tác giả: buddhistart.vn
 • Ngày đăng: 11/16/2021
 • Đánh giá: 2.39 (106 vote)
 • Tóm tắt: · Bồ Tát Chuẩn Đề Vương. Chú Chuẩn Đề trong tiếng Phạn là Cundī Dhāraṇī Sūtra. Khi được dịch ra nó mang ý nghĩa là Năng Hành, Thành Thực, 
 • Kết quả tìm kiếm: Bài viết trên tổng hợp những thông tin có liên quan tới Chú Chuẩn Đề mà quý Phật tử có thể tham khảo. Trì tụng Chú Chuẩn Đề sẽ mang lại nhiều lợi ích khác nhau cho người tụng. Để tìm hiểu thêm những loại thần chú khác của Đạo Phật quý Phật tử có thể …

18 Ý Nghĩa Ngày Vía Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương Bồ Tát (16/3 ÂL)

 • Tác giả: dungquangha.com
 • Ngày đăng: 04/20/2022
 • Đánh giá: 2.11 (170 vote)
 • Tóm tắt: · đây là những vật mà sau khí chúng sanh hướng theo Phật Pháp sẽ được ban tặng. Ngày vía Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương Bồ Tát. Tại Việt Nam vào ngày 16/ 
 • Kết quả tìm kiếm: Theo như lời Đức Phật đã giảng giải, khi thờ phụng và tụng niệm bài chú Chuẩn Đề Vương Bồ Tát sẽ mang đến những phép màu kỳ diệu, những nguồn năng lượng siêu nhiên hướng đến giải thoát bản thân khỏi ải khổ nạn trốn trần gian muôn đời là cõi tạm. Tùy …

19 Phật Mẫu Chuẩn Đề Là Ai? Ý Nghĩa Hình Tượng Và Thờ Cúng

Phật Mẫu Chuẩn Đề Là Ai? Ý Nghĩa Hình Tượng Và Thờ Cúng
 • Tác giả: vnctongiao.org
 • Ngày đăng: 11/13/2021
 • Đánh giá: 2.02 (108 vote)
 • Tóm tắt: · Bồ tát Chuẩn Đề hay Phật Mẫu Chuẩn Đề là một trong những vị Bồ tát có hạnh nguyện hộ trì những người tu tập trong thời mạt pháp. Những hành giả 
 • Kết quả tìm kiếm: Phật Mẫu Chuẩn Đề được Mật tông hết sức tôn sùng và xếp Ngài vào một trong những tôn vị trong Quan Âm bộ. Ngài là một vị Bồ tát trong trường phái Đại thừa, được nhắc đến nhiều trong Kim cương thừa, được xem là “mẹ của các Phật” và ngang hàng với …

20 Chú Chuẩn Đề và tất tần tật thông tin bạn cần biết

Chú Chuẩn Đề và tất tần tật thông tin bạn cần biết
 • Tác giả: loiphong.vn
 • Ngày đăng: 03/17/2022
 • Đánh giá: 2.08 (169 vote)
 • Tóm tắt: Bài thần chú bao gồm có 4 cầu và có mong ước đó là khi mỗi người tụng kinh sẽ được vị Bồ Tát Chuẩn Đề Vương ban cho một trí tuệ tinh thông, 
 • Kết quả tìm kiếm: ● Chú Chuẩn Đề Đàn Pháp người dễ làm thành tựu. Những loại chú khác cần phải kiến lập đàn pháp và phải lựa chọn những nơi tịnh xứ hương nê đồ địa, phải có đầy đủ các món cúng dường thì mới đạt được thành tựu. Còn với chú Chuẩn Đề thì rất đơn giản, …

Related Posts

Danh sách 20+ lời phật dạy về cuộc sống hạnh phúc hay nhất

Danh sách 20+ lời phật dạy về cuộc sống hạnh phúc hay nhất

Duới đây là các thông tin và kiến thức về lời phật dạy về cuộc sống hạnh phúc

Danh sách 17 nhạc niệm nam mô a di đà phật tốt nhất, bạn nên biết

Danh sách 17 nhạc niệm nam mô a di đà phật tốt nhất, bạn nên biết

Qua bài viết này tuvi.wiki xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về nhạc niệm nam mô a di đà phật hay nhất được tổng hợp bởi Tử Vi Wiki

Top 10+ lời phật dạy về vô thường tốt nhất

Top 10+ lời phật dạy về vô thường tốt nhất

Qua bài viết này tuvi.wiki xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về lời phật dạy về vô thường hot nhất được tổng hợp bởi Tử Vi Wiki

Top 20+ quả báo sát sanh tốt nhất

Top 20+ quả báo sát sanh tốt nhất

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về quả báo sát sanh hay nhất và đầy đủ nhất

Top 21 phim hậu tây du ký giải cứu phật tổ hot nhất, bạn cần biết

Top 21 phim hậu tây du ký giải cứu phật tổ hot nhất, bạn cần biết

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về phim hậu tây du ký giải cứu phật tổ

Top 10+ a di đà phật tiếng hoa là gì tốt nhất, bạn nên biết

Top 10+ a di đà phật tiếng hoa là gì tốt nhất, bạn nên biết

Qua bài viết này tuvi.wiki xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về a di đà phật tiếng hoa là gì hay nhất được tổng hợp bởi tuvi.wiki