Top 25 tiêu tai kiết tường thần chú hay nhất, bạn nên biết

Thần chú

Table of Contents

1 TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ – Tu Học Phật Pháp

 • Tác giả: tuhocphatphap.net
 • Ngày đăng: 11/11/2021
 • Đánh giá: 4.97 (994 vote)
 • Tóm tắt: Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú là bản chú được trích từ Kinh Tiêu Tai Cát Tường hay còn gọi là Kinh: “Phật thuyết kinh Đà ra ni Đại oai đức Kim luân Phật Đảnh 

2 Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú – Khai ngộ cho người mê Cúng Sao giải hạn

Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú - Khai ngộ cho người mê Cúng Sao giải hạn
 • Tác giả: kinhnghiemhocphat.com
 • Ngày đăng: 04/16/2022
 • Đánh giá: 4.73 (377 vote)
 • Tóm tắt: · Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú là bản chú được trích từ Kinh Tiêu Tai Cát Tường hay còn gọi là Kinh: “Phật thuyết kinh Đà ra ni Đại oai đức Kim 
 • Kết quả tìm kiếm: Ta nay nhắc nói đức Phật Ta La Vương Như Lai đã thuyết rõ ra một thần chú. Chú ấy là Xí Thạnh Quảng Ðại Uy Ðức đà la ni; là phương pháp để giải tai nạn. Phàm là tại nơi thủ đô, đến ngoài ranh cõi mà có 5 ngôi sao xâm lăng; Sao La Hầu, sao Nhuế, sao …

3 kinh tieu tai kiet tuong than chu – Quang Silic

 • Tác giả: quangsilic.com
 • Ngày đăng: 04/13/2022
 • Đánh giá: 4.43 (279 vote)
 • Tóm tắt: · Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú – Cộng đồng Làng Ta. Author: langta.org; Date: 15/10/2021; Rated: 4.25; Highest rated: 5; Lowest rated: 
 • Kết quả tìm kiếm: Ta nay nhắc nói đức Phật Ta La Vương Như Lai đã thuyết rõ ra một thần chú. Chú ấy là Xí Thạnh Quảng Ðại Uy Ðức đà la ni; là phương pháp để giải tai nạn. Phàm là tại nơi thủ đô, đến ngoài ranh cõi mà có 5 ngôi sao xâm lăng; Sao La Hầu, sao Nhuế, sao …

4 Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú – Tâm Hướng Phật

 • Tác giả: tamhuongphat.com
 • Ngày đăng: 09/27/2022
 • Đánh giá: 4.19 (438 vote)
 • Tóm tắt: Search. Home · Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú · Bài công phu cho Phật Tử tại gia hành trì mỗi ngày đơn giản mà rất lợi lạc · Định Tuệ 3 Tháng Hai, 2022
 • Kết quả tìm kiếm: Ta nay nhắc nói đức Phật Ta La Vương Như Lai đã thuyết rõ ra một thần chú. Chú ấy là Xí Thạnh Quảng Ðại Uy Ðức đà la ni; là phương pháp để giải tai nạn. Phàm là tại nơi thủ đô, đến ngoài ranh cõi mà có 5 ngôi sao xâm lăng; Sao La Hầu, sao Nhuế, sao …

5 Tiêu Tai Cát Tường (Thần Chú Mật Tông) – Tây Tạng – NhacCuaTui

 • Tác giả: nhaccuatui.com
 • Ngày đăng: 09/08/2022
 • Đánh giá: 4.03 (402 vote)
 • Tóm tắt: Tiêu Tai Cát Tường (Thần Chú Mật Tông) – Tây Tạng | Nam Mô Sa Manh Ta Bút Đa Năm, A Bơ Ra Ti Ha Ta Sà, Sa Na Năm, Ta Đi Ya Tha, Ôm Kha Kha, Khà Hí, Khà Hí, 
 • Kết quả tìm kiếm: Ta nay nhắc nói đức Phật Ta La Vương Như Lai đã thuyết rõ ra một thần chú. Chú ấy là Xí Thạnh Quảng Ðại Uy Ðức đà la ni; là phương pháp để giải tai nạn. Phàm là tại nơi thủ đô, đến ngoài ranh cõi mà có 5 ngôi sao xâm lăng; Sao La Hầu, sao Nhuế, sao …

6 Tiêu tai cát tường thần chú (tiếng Việt) – Tâm An

 • Tác giả: dieunhataman.wordpress.com
 • Ngày đăng: 04/23/2022
 • Đánh giá: 3.94 (214 vote)
 • Tóm tắt: · Tiêu tai cát tường thần chú (tiếng Việt) · Nẳng mồ tam mãn đa mẫu đà nẩm · Á bát ra để hạ đa xá ta nẳng nẩm · Ðát điệt tha · Án · Khê khê · Khê hế 
 • Kết quả tìm kiếm: Ta nay nhắc nói đức Phật Ta La Vương Như Lai đã thuyết rõ ra một thần chú. Chú ấy là Xí Thạnh Quảng Ðại Uy Ðức đà la ni; là phương pháp để giải tai nạn. Phàm là tại nơi thủ đô, đến ngoài ranh cõi mà có 5 ngôi sao xâm lăng; Sao La Hầu, sao Nhuế, sao …

7 Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú – Tiêu Trừ Tai Nạn – Thành Tựu 1

Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú - Tiêu Trừ Tai Nạn - Thành Tựu 1
 • Tác giả: thanhamthugian.com
 • Ngày đăng: 12/16/2021
 • Đánh giá: 3.78 (513 vote)
 • Tóm tắt: Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú có tên tiếng Phạn là: Santika Sriya Dharani. “Tiêu Tai Kiết Tường Thần Chú” được Đức Phật nói trong “Kinh Xí Thạnh Quang Đại Oai 
 • Kết quả tìm kiếm: Kinh điển thượng thừa Tứ Chánh Cần để giúp cho tâm ổn định lại không bị dao động bởi trần duyên ngoại cảnh, cho nên bên ngoài không gây trở ngại thì tâm không phiền não, cho nên trong tâm cũng không chướng ngại, nội chướng và ngoại chướng đều dừng …

8 Thư viện số hóa kinh sách Phật giáo

 • Tác giả: vnbet.vn
 • Ngày đăng: 11/20/2021
 • Đánh giá: 3.55 (217 vote)
 • Tóm tắt: TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG THẦN CHÚ. Con xin quy mạng đảnh lễ chư Phật nói pháp thanh tịnh vi diệu. Này Hư không! Hãy uống cạn tất cả họa tai, hãy làm sạch tất cả 
 • Kết quả tìm kiếm: Kinh điển thượng thừa Tứ Chánh Cần để giúp cho tâm ổn định lại không bị dao động bởi trần duyên ngoại cảnh, cho nên bên ngoài không gây trở ngại thì tâm không phiền não, cho nên trong tâm cũng không chướng ngại, nội chướng và ngoại chướng đều dừng …

9 Sự Vi Diệu và Linh Ứng của Tiêu Tai Kiết Thường Thần Chú

 • Tác giả: thienmenh.net
 • Ngày đăng: 08/31/2022
 • Đánh giá: 3.3 (253 vote)
 • Tóm tắt: Nghĩa: Hỡi ánh lửa rực rỡ của Như Lai Vô Kiến Đảnh Tướng đã thiêu cháy mọi năng chấp, sở chấp hãy tỏa sáng rực rỡ khiến cho 
 • Kết quả tìm kiếm: Trong buổi giảng pháp về công năng của thần chú Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú, Đại Đức Thích Thiện Thuận đã giảng cực kỳ dễ hiểu cho Phật tử. Sau đây ThienMenh.NET xin được trích dẫn bài giảng cho quý bạn đọc hiểu được sự vi diệu và linh ứng của Thần …

10 Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú, Ý Nghĩa Tiêu Tai Kiết Tường Thần Chú

 • Tác giả: shaolin.cn.com
 • Ngày đăng: 05/15/2022
 • Đánh giá: 3.18 (402 vote)
 • Tóm tắt: TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ. admin 02/06/2021 199. GN – Tu theo Phật, kìm hãm được thân, có tác dụng nó mạnh mẽ và chế ngự được tình yêu ko tốt. trước hết 
 • Kết quả tìm kiếm: Phật tử tu Bổn môn Pháp hoa không phải tụng kinh ѕuông, nhưng tụng kinh nhiều để huân tập ᴠô tâm lời Phật dạу ᴠà chứng được nghĩa lý của kinh. Đó là điều căn bản để mình chuуển kiếp nàу ѕang kiếp khác được tốt đẹp hơn, được gặp Phật pháp, gặp thầу …

11 Ý nghĩa Tiêu tai kiết tường thần chú | Giác Ngộ Online

 • Tác giả: giacngo.vn
 • Ngày đăng: 04/08/2022
 • Đánh giá: 2.81 (170 vote)
 • Tóm tắt: · Nghĩa là Phật khuyên mình để tâm trống rỗng như hư không, không buồn giận lo sợ. Vì tai họa chỉ là ảo giác do mình tự nghĩ ra, nên mình để tâm 
 • Kết quả tìm kiếm: Phật tử tu Bổn môn Pháp hoa không phải tụng kinh ѕuông, nhưng tụng kinh nhiều để huân tập ᴠô tâm lời Phật dạу ᴠà chứng được nghĩa lý của kinh. Đó là điều căn bản để mình chuуển kiếp nàу ѕang kiếp khác được tốt đẹp hơn, được gặp Phật pháp, gặp thầу …

12 Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú – Ô-Hay.Vn

Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú - Ô-Hay.Vn
 • Tác giả: xn—hay-uqa.vn
 • Ngày đăng: 04/25/2022
 • Đánh giá: 2.86 (196 vote)
 • Tóm tắt: Con cảm ơn thầy và chúc ai có duyên đọc được những lời giảng của thầy! Bạn đọc tìm kiếm: https://xn—hay-uqa vn/tieu-tai-cat-tuong-than-chu/ 
 • Kết quả tìm kiếm: Người mà tu trì pháp thần chú đây, tâm phải đủ ba phép Quán: lấy phép Không quán để tiêu tai; dùng phép Giả Quán để hội sự cát tường mà không hay. Giả gì cũng đều chỉ là một niệm vì tai thì tiêu, cát thì đến, đồng gọi là pháp giới tánh, đây tức là …

13 Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú – Ánh Sáng Giác Ngộ | Nam Mô A Di Đà Phật | Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 • Tác giả: anhsanggiacngo.com
 • Ngày đăng: 01/29/2022
 • Đánh giá: 2.75 (79 vote)
 • Tóm tắt: · (Trích ở trong kinh Tiêu tai kiết tường nơi hàm chữ “Chi” trong Kinh ra). Kinh này chép rằng: Bấy giờ Phật ở tại cõi trời Tịnh Cư. Ngài bảo 
 • Kết quả tìm kiếm: Người mà tu trì pháp thần chú đây, tâm phải đủ ba phép Quán: lấy phép Không quán để tiêu tai; dùng phép Giả Quán để hội sự cát tường mà không hay. Giả gì cũng đều chỉ là một niệm vì tai thì tiêu, cát thì đến, đồng gọi là pháp giới tánh, đây tức là …

14 Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú – Cộng đồng Làng Ta

 • Tác giả: langta.org
 • Ngày đăng: 10/19/2021
 • Đánh giá: 2.58 (180 vote)
 • Tóm tắt: Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú · 1. Công dụng. Giải tất cả các tai họa do vận, hay các sao xấu chiếu Mệnh, biến hung thành cát. · 2. Trì chú. Trì 108 biến trong vòng 
 • Kết quả tìm kiếm: Người mà tu trì pháp thần chú đây, tâm phải đủ ba phép Quán: lấy phép Không quán để tiêu tai; dùng phép Giả Quán để hội sự cát tường mà không hay. Giả gì cũng đều chỉ là một niệm vì tai thì tiêu, cát thì đến, đồng gọi là pháp giới tánh, đây tức là …

15 Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú – Khai ngộ cho người mê Cúng Sao giải hạn – | Website Học Tập Tổng Hợp

Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú - Khai ngộ cho người mê Cúng Sao giải hạn - | Website Học Tập Tổng Hợp
 • Tác giả: khoalichsu.edu.vn
 • Ngày đăng: 03/24/2022
 • Đánh giá: 2.39 (176 vote)
 • Tóm tắt: · Bản Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú trên đây là bản được Hòa Thượng Trí Thoát trì tụng. Sở dĩ chọn bản này làm chính vì đa phần người Việt ta đều 
 • Kết quả tìm kiếm: Vì thế, từ trước đến nay, hàng Phật tử ở Trung Hoa cho đến VN ta, khi đọc tụng chú, thật ra đều trại với chánh âm; song vẫn cảm được oai thần công đức không thể nghĩ bàn. Vậy người học Phật, muốn trì chú, đừng lấy điểm này làm nghi, mà mất phần lợi …

16 Ý nghĩa Tiêu tai kiết tường thần chú – Phật giáo Ninh Bình

 • Tác giả: phatgiaoninhbinh.com
 • Ngày đăng: 03/20/2022
 • Đánh giá: 2.41 (126 vote)
 • Tóm tắt: Ý nghĩa Tiêu tai kiết tường thần chú. 0%. 27 Views. 0 Likes. Download clip. In this video. HÌNH-ẢNH-ĐẠI-DIỆN. Pháp Tạng. 19 VIDEOS. Ý nghĩa Tiêu tai kiết 
 • Kết quả tìm kiếm: Vì thế, từ trước đến nay, hàng Phật tử ở Trung Hoa cho đến VN ta, khi đọc tụng chú, thật ra đều trại với chánh âm; song vẫn cảm được oai thần công đức không thể nghĩ bàn. Vậy người học Phật, muốn trì chú, đừng lấy điểm này làm nghi, mà mất phần lợi …

17 Tiêu tai cát tường thần chú

 • Tác giả: giahungtangkinh.blogspot.com
 • Ngày đăng: 03/28/2022
 • Đánh giá: 2.25 (174 vote)
 • Tóm tắt: · Tiêu tai thần chú. Chí diệu chí linh. Phước tính chủ thọ bảo khương ninh. Bổn mạng đắc hòa bình. La kế kim tinh. Ất diệu hóa kiết tường
 • Kết quả tìm kiếm: Vì thế, từ trước đến nay, hàng Phật tử ở Trung Hoa cho đến VN ta, khi đọc tụng chú, thật ra đều trại với chánh âm; song vẫn cảm được oai thần công đức không thể nghĩ bàn. Vậy người học Phật, muốn trì chú, đừng lấy điểm này làm nghi, mà mất phần lợi …

18 KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA – KIỀN THÀNH NIỆM CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ

 • Tác giả: phapmontinhdo.vn
 • Ngày đăng: 04/16/2022
 • Đánh giá: 2.2 (93 vote)
 • Tóm tắt: Năm nay, kể từ ngày Nguyên đán, chúng ta cùng thành tâm niệm Thần Chú Tiêu Tai Cát Tường: Nam Mô. Tam mãn đa. Mẫu đà nẫm. A bát la để. Hạ đa xá
 • Kết quả tìm kiếm: Năm nay, kể từ ngày Nguyên đán, chúng ta cùng thành tâm niệm Thần Chú Tiêu Tai Cát Tường: Nam Mô. Tam mãn đa. Mẫu đà nẫm. A bát la để. Hạ đa xá. Sa nẵng nẫm. Ðát điệt tha. Án. Khư khư. Khư hê. Khư hê. Hồng hông. Nhập phạ ra. Nhập phạ ra. Bát ra nhập …

19 TIEU TAI KIET TUONG

 • Tác giả: tieu-tai-kiet-tuong-than-chu.blogspot.com
 • Ngày đăng: 02/16/2022
 • Đánh giá: 2.14 (157 vote)
 • Tóm tắt: · TIEU TAI KIET TUONG · Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú · TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG THẦN CHÚ · Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú · TIEU-TAI-CAT-TUONG-THAN-CHU- LINK 
 • Kết quả tìm kiếm: Năm nay, kể từ ngày Nguyên đán, chúng ta cùng thành tâm niệm Thần Chú Tiêu Tai Cát Tường: Nam Mô. Tam mãn đa. Mẫu đà nẫm. A bát la để. Hạ đa xá. Sa nẵng nẫm. Ðát điệt tha. Án. Khư khư. Khư hê. Khư hê. Hồng hông. Nhập phạ ra. Nhập phạ ra. Bát ra nhập …

20 3. Tiêu tai Cát tường Thần chú | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

 • Tác giả: daibaothapmandalataythien.org
 • Ngày đăng: 05/14/2022
 • Đánh giá: 1.98 (92 vote)
 • Tóm tắt: · Tiêu tai Cát tường Thần chú. (Trích ở trong kinh Tiêu tai kiết tường nơi hàm chữ “Chi” trong Kinh ra). Kinh này chép rằng: Bấy giờ Phật ở 
 • Kết quả tìm kiếm: Năm nay, kể từ ngày Nguyên đán, chúng ta cùng thành tâm niệm Thần Chú Tiêu Tai Cát Tường: Nam Mô. Tam mãn đa. Mẫu đà nẫm. A bát la để. Hạ đa xá. Sa nẵng nẫm. Ðát điệt tha. Án. Khư khư. Khư hê. Khư hê. Hồng hông. Nhập phạ ra. Nhập phạ ra. Bát ra nhập …

21 Đọc truyện Các Phương Pháp trì chú – chú Hoàng Quý Sơn – TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ online hay mới nhất – WatTruyen

 • Tác giả: wattruyen.com
 • Ngày đăng: 04/16/2022
 • Đánh giá: 1.82 (176 vote)
 • Tóm tắt: Đọc truyện Các Phương Pháp trì chú – chú Hoàng Quý Sơn – TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ trên điện thoại di động hay và cập nhật hằng ngày
 • Kết quả tìm kiếm: Năm nay, kể từ ngày Nguyên đán, chúng ta cùng thành tâm niệm Thần Chú Tiêu Tai Cát Tường: Nam Mô. Tam mãn đa. Mẫu đà nẫm. A bát la để. Hạ đa xá. Sa nẵng nẫm. Ðát điệt tha. Án. Khư khư. Khư hê. Khư hê. Hồng hông. Nhập phạ ra. Nhập phạ ra. Bát ra nhập …

22 Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú – Khai ngộ cho người mê Cúng Sao giải hạn – TungChi&039N

Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú - Khai ngộ cho người mê Cúng Sao giải hạn - TungChi&039N
 • Tác giả: tungchinguyen.com
 • Ngày đăng: 06/13/2022
 • Đánh giá: 1.8 (132 vote)
 • Tóm tắt: · Tieu tai kiet tuong than chu Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú là bản chú được trích từ Kinh Tiêu Tai Cát Tường hay còn gọi là Kinh: “Phật thuyết 
 • Kết quả tìm kiếm: Đây là bản kinh chú nếu được truyền bá rộng rãi sẽ đập tan bè lũ giả tu, bày ra trò cúng sao giải hạn, dối gạt chúng sanh để làm giàu. Việc Cúng sao của phường “Sư Tử Trùng” này khiến chúng sanh mất lòng tin nơi chánh pháp. Sức phá hoại Phật pháp …

23 02. Tiêu Tai Cát Tường Đà Ra Ni – Tạng Thư Phật Học

 • Tác giả: tangthuphathoc.net
 • Ngày đăng: 12/13/2021
 • Đánh giá: 1.72 (165 vote)
 • Tóm tắt: 2/ TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ. Âm Hán: Nam mô tam mãn đà, mẫu đà nẫm, a bát ra để hạ đa xá, ta nẳng nẫm, đát điệt tha: Án khư khư, khư hứ, khư hứ, 
 • Kết quả tìm kiếm: Âm Phạn: Na ma xa măng ta, bút đa nam, a pờ ra ti ha ta xa, xa na nam, tát gia tha: Ôm kha kha, kha hi, kha hi, hum hum, gioa la gioa la, pờ ra gioa la, pờ ra gioa la, ti shờ ta, ti shờ ta, sít ti ri, sít ti ri, sờ pha ti, sờ pha ti, shăng ti ka, …

24 Kinh Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú, Pin On Pháp Ngữ

 • Tác giả: tamkyrt.vn
 • Ngày đăng: 01/12/2022
 • Đánh giá: 1.66 (97 vote)
 • Tóm tắt: · Kinh Tiêu Tai Cát Tường · 1. Công dụng. Giải toàn bộ các tai ương bởi vì vận, giỏi những sao xấu chiếu Mệnh, thay đổi hung thành cat. · 2. Trì chú
 • Kết quả tìm kiếm: Âm Phạn: Na ma xa măng ta, bút đa nam, a pờ ra ti ha ta xa, xa na nam, tát gia tha: Ôm kha kha, kha hi, kha hi, hum hum, gioa la gioa la, pờ ra gioa la, pờ ra gioa la, ti shờ ta, ti shờ ta, sít ti ri, sít ti ri, sờ pha ti, sờ pha ti, shăng ti ka, …

25 TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG CHÚ – Tong Lam Bao Son

 • Tác giả: tonglambaoson.blogspot.com
 • Ngày đăng: 07/10/2022
 • Đánh giá: 1.48 (171 vote)
 • Tóm tắt: · Theo Kinh Tiêu tai Cát Tường: Khi Phật ở tại từng trời Tịnh Cư nói với các thiên chúng cùng các vị quản lý 28 ngôi sao và 12 cung thần rằng: 
 • Kết quả tìm kiếm: Âm Phạn: Na ma xa măng ta, bút đa nam, a pờ ra ti ha ta xa, xa na nam, tát gia tha: Ôm kha kha, kha hi, kha hi, hum hum, gioa la gioa la, pờ ra gioa la, pờ ra gioa la, ti shờ ta, ti shờ ta, sít ti ri, sít ti ri, sờ pha ti, sờ pha ti, shăng ti ka, …