Top 10+ thập nhất diện thần chú là gì hay nhất, bạn cần biết

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về Thập nhất diện thần chú là gì hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

1 7 thần chú tiếng Phạn phổ biến nhất: chú đại bi, chuẩn đề, lăng nghiêm

7 thần chú tiếng Phạn phổ biến nhất: chú đại bi, chuẩn đề, lăng nghiêm
 • Tác giả: dichthuat.org
 • Ngày đăng: 12/05/2021
 • Đánh giá: 4.81 (743 vote)
 • Tóm tắt: · Om mani padme hum tiếng phạn. Om Mani Padme Hūm là một trong những câu thần chú nổi tiếng nhất trong Phật giáo, được các Phật tử theo pháp tu 
 • Kết quả tìm kiếm: Thời Đức Phật tại thế, thần chú được thể hiện bằng tiếng Phạn (Sanskrit). Thần chú là dạng ngôn ngữ với âm điệu đặc biệt mà các Đức Phật trong mười phương nghe biết, không phải là dạng ngôn ngữ bình thường của chúng sinh. Người tu tập theo phái Mật …

2 Thập Nhất Diện Quán Âm – Pháp Thí Hội

 • Tác giả: blog.phapthihoi.org
 • Ngày đăng: 08/08/2022
 • Đánh giá: 4.72 (296 vote)
 • Tóm tắt: Ngài Huyền Trang cũng dịch Thập Nhất Diện Thần Chú Tâm Kinh vào năm Hiển Khánh nguyên niên (656) đời Đường. Thật ra, cả ba bản này đều là bản dịch khác nhau của 
 • Kết quả tìm kiếm: Thời Đức Phật tại thế, thần chú được thể hiện bằng tiếng Phạn (Sanskrit). Thần chú là dạng ngôn ngữ với âm điệu đặc biệt mà các Đức Phật trong mười phương nghe biết, không phải là dạng ngôn ngữ bình thường của chúng sinh. Người tu tập theo phái Mật …

3 Thập Nhất Diện Thần Chú Tâm của Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát (Chú Đại Bi Tây Tạng) – Hoa Hồng Bất Tử

 • Tác giả: hoatuoibattu.vn
 • Ngày đăng: 08/18/2022
 • Đánh giá: 4.43 (499 vote)
 • Tóm tắt: · Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê thập nhất diện thần chú là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình 
 • Kết quả tìm kiếm: Namo Ratna Trayāya Namaḥ Ārya Jñāna Sāgara Vairocana Vyūha Rājāya Tathāgatāya Arhate Samyak Sambuddhaya Namah Sarva Tathagatebyah Arhatebhyaḥ Samyaksaṃbuddhe Byaḥ Namaḥ Arya Avalokite Śvarāya Boddhisattvāya Mahāsattvāya Mahākāruṇikāya Tadyathā Oṃ …

4 Thập Nhất Diện Thần Chú Tâm Kinh | Thanh Lien Hana

 • Tác giả: sen.nongdansanthuong.com
 • Ngày đăng: 11/22/2021
 • Đánh giá: 4.31 (247 vote)
 • Tóm tắt: · 10 thắng lợi của Thập nhất diện thần chú là gì? “1) Thân thường không có bệnh 2) Luôn được 10 phương chư Phật nhiếp thọ 3) Tài bảo, quần áo 
 • Kết quả tìm kiếm: “1) Thân thường không có bệnh2) Luôn được 10 phương chư Phật nhiếp thọ3) Tài bảo, quần áo, thức ăn thọ dùng không cùng tận4) Hay điều phục oán địch mà không có sợ hãi5) Khiến các bậc tôn quý cung kính mở lời trước6) Cổ Độc, Quỷ Mỵ chẳng thể gây …

Top 16 thần chú gọi thần hộ mệnh hay nhất, đừng bỏ lỡ

5 Thần Chú Quan Âm Thập Nhất Diện (Tiếng Phạn) – Thương Nguyễn

 • Tác giả: zingmp3.vn
 • Ngày đăng: 03/20/2022
 • Đánh giá: 4.09 (286 vote)
 • Tóm tắt: Thần Chú Quan Âm Thập Nhất Diện (Tiếng Phạn) – Thương Nguyễn THẦN CHÚ QUAN ÂM THẬP NHẤT DIỆN Nammo Ratna Trayaya, Nammo Arya Jnana Sagara, Vairochana, 
 • Kết quả tìm kiếm: “1) Thân thường không có bệnh2) Luôn được 10 phương chư Phật nhiếp thọ3) Tài bảo, quần áo, thức ăn thọ dùng không cùng tận4) Hay điều phục oán địch mà không có sợ hãi5) Khiến các bậc tôn quý cung kính mở lời trước6) Cổ Độc, Quỷ Mỵ chẳng thể gây …

6 Trì Tụng Chú Đại Bi ( Bản Chú Quan Âm Thập Nhất Diện) – Bích Tọa Đàm

 • Tác giả: bichtoadam.com
 • Ngày đăng: 03/08/2022
 • Đánh giá: 3.94 (597 vote)
 • Tóm tắt: Nếu có chút gì lợi ích cho chúng sinh. Đó là sự diệu dụng của Pháp Bảo. Xin hồi hướng công đức lành này. Cầu cho Chánh Pháp được cửu trụ Ta Bà. Mọi loài sớm 
 • Kết quả tìm kiếm: “1) Thân thường không có bệnh2) Luôn được 10 phương chư Phật nhiếp thọ3) Tài bảo, quần áo, thức ăn thọ dùng không cùng tận4) Hay điều phục oán địch mà không có sợ hãi5) Khiến các bậc tôn quý cung kính mở lời trước6) Cổ Độc, Quỷ Mỵ chẳng thể gây …

7 Quán Thế Âm thập nhứt diện Thần chú Tâm kinh – Chùa Bửu Châu – Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

 • Tác giả: chuabuuchau.com.vn
 • Ngày đăng: 07/28/2022
 • Đánh giá: 3.69 (392 vote)
 • Tóm tắt: Lại có vô lượng Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di và chư Thiên Long, Dược-xoa, Kiền-thác-bà, A-tô-la, Yết-lỗ-trà, Khẩn-nại-lạc, Ma-hô-lạc-già, Cưu-bàn- 
 • Kết quả tìm kiếm: “1) Thân thường không có bệnh2) Luôn được 10 phương chư Phật nhiếp thọ3) Tài bảo, quần áo, thức ăn thọ dùng không cùng tận4) Hay điều phục oán địch mà không có sợ hãi5) Khiến các bậc tôn quý cung kính mở lời trước6) Cổ Độc, Quỷ Mỵ chẳng thể gây …

8 Lời bài hát Thần Chú Quan Âm Thập Nhất Diện (Tiếng Phạn) (3 Lần) – Kim Linh

 • Tác giả: olptienganh.vn
 • Ngày đăng: 06/20/2022
 • Đánh giá: 3.45 (266 vote)
 • Tóm tắt: Lời bài hát Thần Chú Quan Âm Thập Nhất Diện (Tiếng Phạn) (3 Lần) – Kim Linh. Nammo Ratna Trayaya, Nammo Arya Jnana Sagara, Vairochana,
 • Kết quả tìm kiếm: “1) Thân thường không có bệnh2) Luôn được 10 phương chư Phật nhiếp thọ3) Tài bảo, quần áo, thức ăn thọ dùng không cùng tận4) Hay điều phục oán địch mà không có sợ hãi5) Khiến các bậc tôn quý cung kính mở lời trước6) Cổ Độc, Quỷ Mỵ chẳng thể gây …

9 Thần Chú Quan Âm Thập Nhất Diện – V.A – NhacCuaTui

 • Tác giả: nhaccuatui.com
 • Ngày đăng: 12/18/2021
 • Đánh giá: 3.35 (469 vote)
 • Tóm tắt: Playlist | Album · Chùa Tôi – Quan Thế Âm Bồ Tát · Hoàng Nhật Thái · Ngày Có Cầu Vồng (Thần Tiên Cũng Nổi Điên OST) (Single) · Trung Quân · Quan Trọng Là Thần Thái 
 • Kết quả tìm kiếm: “1) Thân thường không có bệnh2) Luôn được 10 phương chư Phật nhiếp thọ3) Tài bảo, quần áo, thức ăn thọ dùng không cùng tận4) Hay điều phục oán địch mà không có sợ hãi5) Khiến các bậc tôn quý cung kính mở lời trước6) Cổ Độc, Quỷ Mỵ chẳng thể gây …

Top 20 thần chú a di đà tiếng phạn hay nhất, bạn nên biết

10 Thập Nhất Diện Thần Chú Tâm Kinh Nghĩa Sớ – Tạng Thư Phật Học

 • Tác giả: tangthuphathoc.net
 • Ngày đăng: 05/08/2022
 • Đánh giá: 3 (515 vote)
 • Tóm tắt: Mười một mặt: Ba mặt trước là tướng từ nhìn chúng sanh lành mà sanh từ tâm đại từ cho vui, ba mặt trái là mặt sân, nhìn chúng sanh ác mà sanh tâm từ đại bi cứu 
 • Kết quả tìm kiếm: Đáp: Quả đạo không hai cho nên mặt Phật không hai. Mặt từ có ba vì từ chẳng ngoài ba cho nên ba mặt: 1. Là từ, hữu tình có khổ không vui mà khiến lìa khổ được vui. 2. Là từ hữu tình có phước không tuệ mà khiến đầy đủ phước tuệ. 3. Là từ hữu tình có …

11 Công dụng và ý nghĩa của những Thần chú

 • Tác giả: phatgiaobinhdinh.vn
 • Ngày đăng: 10/03/2022
 • Đánh giá: 2.98 (79 vote)
 • Tóm tắt: gồm có Thần Chú Lăng Nghiêm, Thần Chú Đại Bi và mười Thần Chú khác gọi là Thập Chú. Ý Nghĩa và công dụng các Thần Chú nói trên được giải thích như sau : 1)- Chú 
 • Kết quả tìm kiếm: Thần Chú của Mật Tông có nhiều loại và mỗi loại có công dụng riêng, nhưng các Thiền Gia trong các Thiền Môn chỉ chọn khoảng một số Thần Chú để sử dụng trong các buổi lễ như Cầu An, Cầu Siêu, Sám Hối, v.v… gồm có Thần Chú Lăng Nghiêm, Thần Chú Đại …

12 các vị hành giả giải đáp giúp em nhé? — Đặt Câu Hỏi

 • Tác giả: datcauhoi.com
 • Ngày đăng: 07/17/2022
 • Đánh giá: 2.89 (104 vote)
 • Tóm tắt: · Đây chính là Quan ÂM thập nhất diện thần chú nhưng em thấy web hay trang nào của youtube cũng ghi là :đại bi chú.Và cũng có hỏi qua các diễn 
 • Kết quả tìm kiếm: Thần Chú của Mật Tông có nhiều loại và mỗi loại có công dụng riêng, nhưng các Thiền Gia trong các Thiền Môn chỉ chọn khoảng một số Thần Chú để sử dụng trong các buổi lễ như Cầu An, Cầu Siêu, Sám Hối, v.v… gồm có Thần Chú Lăng Nghiêm, Thần Chú Đại …

13 Quan Âm Đại Bi Thập Nhất Diện Thần Chú | Tỉnh Thức

 • Tác giả: tinhthuc.net
 • Ngày đăng: 10/19/2021
 • Đánh giá: 2.59 (194 vote)
 • Tóm tắt: · Tự động hát lại từ đầu sau khi hát xong. … Phiên âm tiếng Việt: Na-mô, Rát-na-tra-dà-da. Na-mô, A-ri-dà Choa-nà. Sà-gá-ra, Vai-rô-cha-nà. Biu-ha 
 • Kết quả tìm kiếm: Thần Chú của Mật Tông có nhiều loại và mỗi loại có công dụng riêng, nhưng các Thiền Gia trong các Thiền Môn chỉ chọn khoảng một số Thần Chú để sử dụng trong các buổi lễ như Cầu An, Cầu Siêu, Sám Hối, v.v… gồm có Thần Chú Lăng Nghiêm, Thần Chú Đại …

14 (Mười Một Mặt Quan Âm Đại Bi) Thập Nhất Diện Thần Chú Tâm Kinh

 • Tác giả: wisdomofcompassion.wixsite.com
 • Ngày đăng: 03/20/2022
 • Đánh giá: 2.66 (125 vote)
 • Tóm tắt: Thần Chú Chân Ngôn Đà La Ni bằng tiếng Phạn: Namo Ratna Trayāya Namaḥ Ārya Jñāna Sāgara Vairocana Vyūha Rājāya Tathāgatāya Arhate Samyak Sambuddhaya Namah 
 • Kết quả tìm kiếm: ན༌མོ༌རཏྣ༌ཏྲ༌ཡཱ༌ཡ། ན༌མཿ༌ཨཱཪྱ༌ཛྙཱ༌ན༌ས༌ག༌ར། བཻ༌རོ༌ཙ༌ན༌བྻཱུ༌ཧ༌རཱ༌ཛཱ༌ཡ། ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌ཡ། ཨརྷ༌ཏེ༌སམྱཀ༌སམྦུ༌དྡྷཱ༌ཡ། ན༌མཿ༌སརྦ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌བྷྱཿ། ཨརྷཏེབྷྱཿ༌སམྱཀ༌སམྦུ༌དྡྷེ༌བྷྱཿ༌ན། མཿ༌ཨཱརྱ༌ཨ༌ཝ༌ལོ༌ཀི༌ཏེ༌ཤྭ༌རཱ༌ཡ། བོ༌དྷིི༌སཏྟྭ༌ཡ། མཧཱ༌ས༌ཏྟྭ༌ཡ། མཧཱ༌ཀ༌རུ༌ཎི༌ཀཱ༌ཡ། ཏདྱ༌ཐཱ། …

Top 14 thần chú tịnh khẩu nghiệp chân ngôn hot nhất, bạn cần biết

15 Lời Chú Đại Bi Tiếng Phạn -Mới nhất

Lời Chú Đại Bi Tiếng Phạn -Mới nhất
 • Tác giả: sieutoc.com.vn
 • Ngày đăng: 05/19/2022
 • Đánh giá: 2.4 (106 vote)
 • Tóm tắt: · Hiện nay trên Youtube có rất nhiều Video ghi là Chú Đại Bi Tiếng Phạn … Video “Phân biệt “Chú Đại Bi tiếng Phạn” và “Thập Nhất Diện Thần 
 • Kết quả tìm kiếm: ན༌མོ༌རཏྣ༌ཏྲ༌ཡཱ༌ཡ། ན༌མཿ༌ཨཱཪྱ༌ཛྙཱ༌ན༌ས༌ག༌ར། བཻ༌རོ༌ཙ༌ན༌བྻཱུ༌ཧ༌རཱ༌ཛཱ༌ཡ། ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌ཡ། ཨརྷ༌ཏེ༌སམྱཀ༌སམྦུ༌དྡྷཱ༌ཡ། ན༌མཿ༌སརྦ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌བྷྱཿ། ཨརྷཏེབྷྱཿ༌སམྱཀ༌སམྦུ༌དྡྷེ༌བྷྱཿ༌ན། མཿ༌ཨཱརྱ༌ཨ༌ཝ༌ལོ༌ཀི༌ཏེ༌ཤྭ༌རཱ༌ཡ། བོ༌དྷིི༌སཏྟྭ༌ཡ། མཧཱ༌ས༌ཏྟྭ༌ཡ། མཧཱ༌ཀ༌རུ༌ཎི༌ཀཱ༌ཡ། ཏདྱ༌ཐཱ། …

16 Giá trị và ý nghĩa của Thần chú

Giá trị và ý nghĩa của Thần chú
 • Tác giả: phatgiao.org.vn
 • Ngày đăng: 01/10/2022
 • Đánh giá: 2.46 (145 vote)
 • Tóm tắt: · Thần chú được sử dụng nhiều nhất đó là: Chú Lăng Nghiêm, Chú Đại Bi và Thập Chú. Các Chú này có ý nghĩa như sau: 
 • Kết quả tìm kiếm: Ngài nguyện vừa xong thì quả nhiên tay mắt đều đầy đủ tất cả và lại được chư Phật Phóng quang soi đến thân Ngài, đồng thời soi khắp vô biên thế giới. Khi ấy Ngài lại phát nguyện nữa rằng : “Người nào nếu trì tụng chú này mỗi đêm 5 biến thì đặng tiêu …

17 Chú thập nhất diện là gì

 • Tác giả: thattruyen.com
 • Ngày đăng: 11/09/2021
 • Đánh giá: 2.37 (61 vote)
 • Tóm tắt: Tay thứ nhất bên trái cầm hoa sen, tay thứ 2 cầm quân trì(bình), tay thứ nhất bên phải co ngón út, ngón trỏ, tay thứ 2 co ngón út, ngón vô danh. Tu pháp Thập 
 • Kết quả tìm kiếm: Nếu có chúng sinh đọc tụng tên của tất cả các chư Phật hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu và hàng tỷ lần. Tuy nhiên, nếu có một chúng sinh khác đọc tên ta thậm chí chỉ một khoảnh khoắc ngắn, thì công đức của chúng sinh thứ hai sẽ ngang bằng với công …

18 Quan Am Thap Nhat Dien Than Chu Tam Kinh

 • Tác giả: buddhamountain.ca
 • Ngày đăng: 05/07/2022
 • Đánh giá: 2.21 (144 vote)
 • Tóm tắt: Con có Thần Chú Tâm gọi là Thập Nhứt Ðiện đủ đại oai lực, 11 câu chi chư Phật đã nói, con nay xin muốn nói để làm lợi ích an lạc cho hết thẩy hữu tình, trừ tất 
 • Kết quả tìm kiếm: Nếu có chúng sinh đọc tụng tên của tất cả các chư Phật hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu và hàng tỷ lần. Tuy nhiên, nếu có một chúng sinh khác đọc tên ta thậm chí chỉ một khoảnh khoắc ngắn, thì công đức của chúng sinh thứ hai sẽ ngang bằng với công …

19 16 câu thần chú Mật Tông và Phật Giáo phổ biến nhất

16 câu thần chú Mật Tông và Phật Giáo phổ biến nhất
 • Tác giả: tinnhadep.com
 • Ngày đăng: 07/31/2022
 • Đánh giá: 2.06 (165 vote)
 • Tóm tắt: · Tuy nhiên, những gì chúng ta có thể làm là giải thích các âm tiết. … Thập Nhất Diện Thần Chú Tâm của Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ 
 • Kết quả tìm kiếm: Nếu có chúng sinh đọc tụng tên của tất cả các chư Phật hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu và hàng tỷ lần. Tuy nhiên, nếu có một chúng sinh khác đọc tên ta thậm chí chỉ một khoảnh khoắc ngắn, thì công đức của chúng sinh thứ hai sẽ ngang bằng với công …

Related Posts

Top 20 thần chú giải bùa hay nhất, bạn nên biết

Top 20 thần chú giải bùa hay nhất, bạn nên biết

Qua bài viết này tuvi.wiki xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về thần chú giải bùa hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Top 22 thần chú thập nhất diện quán tự tại tốt nhất, bạn cần biết

Top 22 thần chú thập nhất diện quán tự tại tốt nhất, bạn cần biết

Qua bài viết này tuvi.wiki xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về thần chú thập nhất diện quán tự tại hot nhất được tổng hợp bởi Tử Vi Wiki

Top 10+ thần chú tara xanh tốt nhất, bạn nên biết

Top 10+ thần chú tara xanh tốt nhất, bạn nên biết

Qua bài viết này tuvi.wiki xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về thần chú tara xanh hot nhất được tổng hợp bởi tuvi.wiki

Top 5 bạch y thần chú mp3 tốt nhất, bạn nên biết

Top 5 bạch y thần chú mp3 tốt nhất, bạn nên biết

Duới đây là các thông tin và kiến thức về bạch y thần chú mp3

Tổng hợp 10+ đại bi thần chú hot nhất

Tổng hợp 10+ đại bi thần chú hot nhất

Dưới đây là danh sách đại bi thần chú hot nhất được tổng hợp bởi Tử Vi Wiki

Top 20+ các câu thần chú của phù thủy hot nhất, bạn cần biết

Top 20+ các câu thần chú của phù thủy hot nhất, bạn cần biết

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về các câu thần chú của phù thủy hay nhất được tổng hợp bởi Tử Vi Wiki