Top 10+ thần chú tỳ lô giá na tiếng phạn hay nhất, bạn cần biết

Qua bài viết này tuvi.wiki xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về Thần chú tỳ lô giá na tiếng phạn hay nhất được tổng hợp bởi tuvi.wiki

Video Thần chú tỳ lô giá na tiếng phạn

Table of Contents

1 Tỳ Lô Giá Na Như Lai Wisdom Compassion: Trí Tuệ Từ Bi: ཤེས་རབ་དང་སྙིང་རྗེ།

 • Tác giả: wisdomcompassion.org
 • Ngày đăng: 02/13/2022
 • Đánh giá: 4.85 (747 vote)
 • Tóm tắt: Tên Phạn: वैरोचन Vairocana Buddha hoặc Mahāvairocana Tên Tạng: རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ Nampar Nangdzé Nguồn ảnh: Buddhism.org. Chú Phạn Devanāgarī có phiên âm 

2 Pháp Tùy Hành Niệm Tụng Đại Tì Lô Già Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh Lược Thị Thất Chi – Pháp Bảo Phật Giáo

 • Tác giả: phatphapungdung.com
 • Ngày đăng: 07/02/2022
 • Đánh giá: 4.73 (336 vote)
 • Tóm tắt: Pháp Tùy Hành Niệm Tụng Đại Tì Lô Già Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh Lược Thị Thất Chi. Đường Bất Không dịch,. Bản Việt dịch của Huyền Thanh

3 Minh Chú Phật bằng tiếng Phạn và Tây Tạng

 • Tác giả: wisdomofcompassion.wixsite.com
 • Ngày đăng: 07/31/2022
 • Đánh giá: 4.4 (452 vote)
 • Tóm tắt: Thần chú bằng tiếng Phạn: Oṃ Ratnasambhava Traṃ. Phiên Âm Việt: Ôm, Rát Na Sằm Ba Va, Trầm. Phật Tỳ Lô Giá Na: Một trong Năm vị Phật Ngũ Trí Như Lai
 • Kết quả tìm kiếm: ན༌མོ༌རཏྣ༌ཏྲ༌ཡཱ༌ཡ། ན༌མཿ༌ཨཱཪྱ༌ཛྙཱ༌ན༌ས༌ག༌ར། བཻ༌རོ༌ཙ༌ན༌བྻཱུ༌ཧ༌རཱ༌ཛཱ༌ཡ། ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏཱ༌ཡ། ཨརྷ༌ཏེ༌སམྱཀ༌སམྦུ༌དྡྷཱ༌ཡ། ན༌མཿ༌སརྦ༌ཏ༌ཐཱ༌ག༌ཏ༌བྷྱཿ། ཨརྷཏེབྷྱཿ༌སམྱཀ༌སམྦུ༌དྡྷེ༌བྷྱཿ༌ན། མཿ༌ཨཱརྱ༌ཨ༌ཝ༌ལོ༌ཀི༌ཏེ༌ཤྭ༌རཱ༌ཡ། བོ༌དྷིི༌སཏྟྭ༌ཡ། མཧཱ༌ས༌ཏྟྭ༌ཡ། མཧཱ༌ཀ༌རུ༌ཎི༌ཀཱ༌ཡ། ཏདྱ༌ཐཱ། …

4 Thần chú của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na 108 biến – Thế Gian Vô Thường, Thực Hành PHÁP An Lạc Giây Phút Hiện Tại – Orange County, USA

 • Tác giả: niemphatduong.com
 • Ngày đăng: 12/02/2021
 • Đánh giá: 4.28 (212 vote)
 • Tóm tắt: · Công năng của mền Tỳ Lô Giá Na Quán Đảnh:1. Siêu sanh về cõi Phật: Mền Quang minh này dùng để trùm, đắp thi hài. Do oai quang và thần lực 
 • Kết quả tìm kiếm: Công năng của mền Tỳ Lô Giá Na Quán Đảnh:1. Siêu sanh về cõi Phật: Mền Quang minh này dùng để trùm, đắp thi hài. Do oai quang và thần lực của chơn ngôn, người chết được vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Nếu người bất đắc kỳ tử được đắp mền Tỳ-lô này, …

Top 22 câu thần chú án ma ni bát di hồng hot nhất

5 ÂN PHẬT – Music – Chú Tỳ Lô Giá Na Phật (Đại Nhật Như Lai Thần Chú) (Tiếng Phạn) – Nhạc Phật Giáo Video Mp3 (Nhạc Thiền, Tân Nhạc, Cổ Nhạt.)

 • Tác giả: anphat.org
 • Ngày đăng: 08/27/2022
 • Đánh giá: 4.13 (357 vote)
 • Tóm tắt: Mp3 Chú Tỳ Lô Giá Na Phật (Đại Nhật Như Lai Thần Chú) (Tiếng Phạn). Hãy truy cập ngay website www.anphat.org để thưởng thức những giai điệu âm nhạc Phật 
 • Kết quả tìm kiếm: Công năng của mền Tỳ Lô Giá Na Quán Đảnh:1. Siêu sanh về cõi Phật: Mền Quang minh này dùng để trùm, đắp thi hài. Do oai quang và thần lực của chơn ngôn, người chết được vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Nếu người bất đắc kỳ tử được đắp mền Tỳ-lô này, …

6 Đức Tỳ Lô Giá Na Phật là ai? Ý nghĩa chú Tỳ Lô Giá Na Phật

Đức Tỳ Lô Giá Na Phật là ai? Ý nghĩa chú Tỳ Lô Giá Na Phật
 • Tác giả: tuongphattrangia.com
 • Ngày đăng: 02/03/2022
 • Đánh giá: 3.79 (467 vote)
 • Tóm tắt: · Tỳ Lô Giá Na Phật Chú – Như Lai Thần Chú có khả năng giúp các hương linh, ngã quỷ, súc sanh, chúng sanh trong địa ngục được thoát kiếp và được 
 • Kết quả tìm kiếm: Tỳ Lô Giá Na Phật Chú – Như Lai Thần Chú có khả năng giúp các hương linh, ngã quỷ, súc sanh, chúng sanh trong địa ngục được thoát kiếp và được sanh trong các cảnh giới lành, hành giả khi trì tụng phải phát tâm từ bi, nhất tâm cầu nguyện cho các …

7 Đức Phật Tỳ Lô Giá Na

 • Tác giả: dharmasite.net
 • Ngày đăng: 04/27/2022
 • Đánh giá: 3.78 (405 vote)
 • Tóm tắt: Đức Phật Tỳ Lô Giá Na (Phạn: वैरोचन, Vairochana, hoặc Maha-Vairochana), Tỳ Lô Giá Na có nghĩa là “tỏa sáng”, là ánh sáng chiếu rực rỡ khắp mọi nơi 
 • Kết quả tìm kiếm: Tỳ Lô Giá Na Phật Chú – Như Lai Thần Chú có khả năng giúp các hương linh, ngã quỷ, súc sanh, chúng sanh trong địa ngục được thoát kiếp và được sanh trong các cảnh giới lành, hành giả khi trì tụng phải phát tâm từ bi, nhất tâm cầu nguyện cho các …

8 Tỳ lô giá na phật chú – như lai thần chú

 • Tác giả: ihoctot.com
 • Ngày đăng: 05/06/2022
 • Đánh giá: 3.43 (552 vote)
 • Tóm tắt: Ngoài ra, một câu thần chú khác liên quan đến Đại Nhật Như Lai được gọi là “Thần chú ánh sáng” hoặc trong tiếng Nhật gọi là “kōmyō shingon”. Om Namo Bhagavate 
 • Kết quả tìm kiếm: Trì tụng chân ngôn Đà Ra Ni của Phật A Súc Bệ sẽ giúp phát tâm bồ đề chẳng tức giận, không có phẫn nộ. Niệm thần chú ít nhất 21 lần hoặc 108 lần bất cứ khi nào có thể. Bạn trở nên giàu có hơn về nguồn lực bên trong, dẫn đến nguồn lực bên ngoài cũng …

Top 5 thần chú ấn độ hot nhất hiện nay

9 Than Chu – Đang Cập Nhật – NhacCuaTui

 • Tác giả: nhaccuatui.com
 • Ngày đăng: 12/26/2021
 • Đánh giá: 3.26 (203 vote)
 • Tóm tắt: Than Chu – Đang Cập Nhật – NhacCuaTui | Nghe nhạc hay online mới nhất chất lượng cao. … Tỳ Lô Giá Na Phật Chú – Đại Nhật Như Lai Thần Chú – Đang Cập Nhật
 • Kết quả tìm kiếm: Trì tụng chân ngôn Đà Ra Ni của Phật A Súc Bệ sẽ giúp phát tâm bồ đề chẳng tức giận, không có phẫn nộ. Niệm thần chú ít nhất 21 lần hoặc 108 lần bất cứ khi nào có thể. Bạn trở nên giàu có hơn về nguồn lực bên trong, dẫn đến nguồn lực bên ngoài cũng …

10 Thư Viện Phật Học Chú Tỳ Lô Giá Na Phật Đại Quán Đảnh Quang Chơn Ngôn

 • Tác giả: gam.com.vn
 • Ngày đăng: 12/01/2021
 • Đánh giá: 3.1 (251 vote)
 • Tóm tắt: · Do oai quang và thần lực của chơn ngôn, người chết được vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Nếu người bất đắc kỳ tử được đắp mền Quang minh này, vong 
 • Kết quả tìm kiếm: Tay trái kiết ấn Bảo Thủ bưng bát trước ngực, còn tay mặt kiết ấn Cát Tường trước ngực, mắt ngó vào bát, miệng tụng 108 biến Thần chú Tỳ Lô Giá Na Phật Đại Quán Đảnh Quang Chơn Ngôn, gia trì ba đêm liên tục rồi đem cát ấy rải lên mồ mả hay thi hài …

11 Tỳ Lô Giá Na Phật Chú – Như Lai Thần Chú, Thần Chú Đại Nhật Như Lai (Vairocana Mantra)

 • Tác giả: shaolin.cn.com
 • Ngày đăng: 01/21/2022
 • Đánh giá: 2.93 (112 vote)
 • Tóm tắt: · Đại Nhật Như Lai xuất xắc Tỳ Lô Giá Na (Vairocana) là một trong vị Phật tất cả body màu trắng cùng hay mở ra vị trí trung tâm Mandala của 
 • Kết quả tìm kiếm: Khi nhà hiền triết Phật giáo Long Thọ (Nagarjuna), người được coi là một ᴠị Phật khác ѕau Phật Thích Ca Mâu Ni, lần đầu tiên phát triển trường phái bí truуền ở Ấn Độ, giáo lý của nó chủ уếu bao gồm các thần chú đặc biệt giúp hành giả nhanh chóng …

12 Phật Tỳ Lô Giá Na Phật Giáo, Tìm Hiểu Đại Nhật Như Lai Trong Phật Giáo

 • Tác giả: tamkyrt.vn
 • Ngày đăng: 09/12/2022
 • Đánh giá: 2.72 (190 vote)
 • Tóm tắt: · … còn có thể gọi Ngài là Tỳ Lô Xa Na, Tỳ Lô Giá Na Phật chuyển ngữ từ tiếng Phạn âm Vairocanabuddha, Đức Phật Tỳ Lô Xá Na chính là bản 
 • Kết quả tìm kiếm: Khi nhà hiền triết Phật giáo Long Thọ (Nagarjuna), người được coi là một ᴠị Phật khác ѕau Phật Thích Ca Mâu Ni, lần đầu tiên phát triển trường phái bí truуền ở Ấn Độ, giáo lý của nó chủ уếu bao gồm các thần chú đặc biệt giúp hành giả nhanh chóng …

Tổng hợp 10+ công đức bảo sơn thần chú tốt nhất, bạn cần biết

13 Tỳ Lô Giá Na Quán Đảnh Quang Minh Chân Ngôn | Diễn Đàn Phật Pháp Nhiệm Màu

 • Tác giả: diendanphatphap.com
 • Ngày đăng: 07/12/2022
 • Đánh giá: 2.77 (180 vote)
 • Tóm tắt: · Om Amogha Vairocana Maha Mahaudra Mani Padme Jvala Pravarttaya Hum Trì tụng chú này 108 lần rồi chú nguyện vào trong cát rồi đem rải lên 
 • Kết quả tìm kiếm: Khi nhà hiền triết Phật giáo Long Thọ (Nagarjuna), người được coi là một ᴠị Phật khác ѕau Phật Thích Ca Mâu Ni, lần đầu tiên phát triển trường phái bí truуền ở Ấn Độ, giáo lý của nó chủ уếu bao gồm các thần chú đặc biệt giúp hành giả nhanh chóng …

14 Đức Đại Nhật Như lai – Tỳ Lô Giá Na Phật- 1 trong 5 Vị Ngũ Trí Như Lai – 🙏 Thanh Âm Thư Giãn – | Website Học Tập Tổng Hợp

 • Tác giả: khoalichsu.edu.vn
 • Ngày đăng: 12/15/2021
 • Đánh giá: 2.61 (118 vote)
 • Tóm tắt: · Tỳ Lô Giá Na Phật, Chú Tỳ Lô Giá Na, Phật Tỳ Lô Giá … Đại Nhật Như Lai được dịch từ Vairocana, theo tiếng Phạn có nghĩa là “biến chiếu”
 • Kết quả tìm kiếm: Tựa như Mặt Trời của dân gian vạn vật, không hề có sự phân biệt giàu nghèo hay sang hèn. Bất kể hiền ngu, tốt xấu hay bất kỳ vạn vật trên mặt đất đều nhận được sự phổ chiếu bình đẳng. Ngài chính là Bản Tôn, đồng thời ngài cũng là Phật căn bản tối …

15 Thần chú Đại Nhật Như Lai (Vairocana mantra)

Thần chú Đại Nhật Như Lai (Vairocana mantra)
 • Tác giả: hoasenphat.com
 • Ngày đăng: 02/25/2022
 • Đánh giá: 2.41 (109 vote)
 • Tóm tắt: · Đại Nhật Như Lai hay Tỳ Lô Giá Na (Vairocana) là một vị Phật có thân hình màu trắng và thường xuất hiện ở trung tâm Mandala của trường phái 
 • Kết quả tìm kiếm: Khi nhà hiền triết Phật giáo Long Thọ (Nagarjuna), người được coi là một vị Phật khác sau Phật Thích Ca Mâu Ni, lần đầu tiên phát triển trường phái bí truyền ở Ấn Độ, giáo lý của nó chủ yếu bao gồm các thần chú đặc biệt giúp hành giả nhanh chóng …

16 Ý nghĩa và công năng của Mandala Tỳ Lô Giá Na – tu lòng thành và sự chuyên chú – Tinh Tấn Magazine

Ý nghĩa và công năng của Mandala Tỳ Lô Giá Na - tu lòng thành và sự chuyên chú - Tinh Tấn Magazine
 • Tác giả: tinhtan.org
 • Ngày đăng: 07/13/2022
 • Đánh giá: 2.34 (179 vote)
 • Tóm tắt: · * Tỳ Lô Giá Na nghĩa là Quang Minh Biến Chiếu. Quang Minh là sự sáng suốt có sẵn rồi trong tâm của mỗi chúng sinh.Biến Chiếu có nghĩa là chiếu 
 • Kết quả tìm kiếm: Hôm nay Thầy xin giải thích về Mạn Đà La Tỳ Lô Giá Na. Tỳ Lô Giá Na nghĩa là quang minh biến chiếu. Đức Phật Tỳ Lô Giá Na ở trong nhà Phật rất là phổ biến, chúng ta thường niệm: Nam Mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật – Nam Mô Viên Mãn Báo …

17 Hành trì thần chú Tỳ lô quán đảnh và cách tán sa – Bồ Đề Phật Quốc Website

 • Tác giả: bodephatquoc.com
 • Ngày đăng: 05/02/2022
 • Đánh giá: 2.3 (184 vote)
 • Tóm tắt: · Vong nhơn kia nếu ở địa ngục, ngạ quỷ, a tu la, súc sanh. Nhờ oai lực gia trì của Chơn ngôn, nhờ sức thần thông của chú lực, lúc bấy giờ liền 
 • Kết quả tìm kiếm: Hôm nay Thầy xin giải thích về Mạn Đà La Tỳ Lô Giá Na. Tỳ Lô Giá Na nghĩa là quang minh biến chiếu. Đức Phật Tỳ Lô Giá Na ở trong nhà Phật rất là phổ biến, chúng ta thường niệm: Nam Mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật – Nam Mô Viên Mãn Báo …

Related Posts

Top 20 thần chú giải bùa hay nhất, bạn nên biết

Top 20 thần chú giải bùa hay nhất, bạn nên biết

Qua bài viết này tuvi.wiki xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về thần chú giải bùa hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Top 22 thần chú thập nhất diện quán tự tại tốt nhất, bạn cần biết

Top 22 thần chú thập nhất diện quán tự tại tốt nhất, bạn cần biết

Qua bài viết này tuvi.wiki xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về thần chú thập nhất diện quán tự tại hot nhất được tổng hợp bởi Tử Vi Wiki

Top 10+ thần chú tara xanh tốt nhất, bạn nên biết

Top 10+ thần chú tara xanh tốt nhất, bạn nên biết

Qua bài viết này tuvi.wiki xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về thần chú tara xanh hot nhất được tổng hợp bởi tuvi.wiki

Top 5 bạch y thần chú mp3 tốt nhất, bạn nên biết

Top 5 bạch y thần chú mp3 tốt nhất, bạn nên biết

Duới đây là các thông tin và kiến thức về bạch y thần chú mp3

Tổng hợp 10+ đại bi thần chú hot nhất

Tổng hợp 10+ đại bi thần chú hot nhất

Dưới đây là danh sách đại bi thần chú hot nhất được tổng hợp bởi Tử Vi Wiki

Top 20+ các câu thần chú của phù thủy hot nhất, bạn cần biết

Top 20+ các câu thần chú của phù thủy hot nhất, bạn cần biết

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về các câu thần chú của phù thủy hay nhất được tổng hợp bởi Tử Vi Wiki