Danh sách 10+ nhật quang biến chiếu bồ tát tốt nhất, bạn nên biết

Phật giáo

2 Tượng Phật nhỏ để bàn – Tổng hợp tượng 8 vị Phật cập nhật tháng 10/2021

Tượng Phật nhỏ để bàn - Tổng hợp tượng 8 vị Phật cập nhật tháng 10/2021
 • Tác giả: trongnha.com
 • Ngày đăng: 05/23/2022
 • Đánh giá: 4.68 (404 vote)
 • Tóm tắt: Khi thành Phật, Dược Sư Như Lai trụ ở Tịnh Lưu Ly cùng các vị Đại Bồ Tát là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu
 • Kết quả tìm kiếm: Việc bày các vật phẩm bình an như tượng Phật như tượng Phật nhỏ trên bàn, trên xe oto hay kệ trong nhà… thường được nhiều người quan tâm, vừa có tác dụng trang trí vừa giúp cân bằng khí ở trong không gian căn phòng, giúp gia chủ tinh thần thoải mái, …

3 Cùng tìm hiểu thêm về Đức Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát trong Kinh Dược Sư | Báo điện tử Phật Giáo – Hương Đạo Online

 • Tác giả: huongdaoonline.net
 • Ngày đăng: 08/05/2022
 • Đánh giá: 4.41 (563 vote)
 • Tóm tắt: · This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink. ← Nếu… Oprah Winfrey talks with Thich Nhat Hanh Excerpt – Powerful → 
 • Kết quả tìm kiếm: Hoa Giác Ngộ Hoa Giác Ngộ kết sáu thời tu tập Hoa Hành Trì quyết hạ thủ công phu Tu đến khi chỉ còn một chữ NHƯ Cũng dứt bỏ bước lên bờ bỉ ngạn Hoa Giác Ngộ trổ lên rồi, bừng sáng Dứt trầm luân khổ ải tự xưa nay Không có Đông, mà cũng không có Tây …

4 Kinh Dai Bi Tam Da La Ni

 • Tác giả: dharmasite.net
 • Ngày đăng: 07/02/2022
 • Đánh giá: 4.25 (483 vote)
 • Tóm tắt: “Trì tụng đúng Pháp.” Nếu người thiện tín đó y chiếu theo phương pháp và những chỉ dẫn trên đây mà tụng trì Chú Ðại Bi, thì “lúc ấy sẽ có Nhật Quang Bồ-tát, 
 • Kết quả tìm kiếm: Hoa Giác Ngộ Hoa Giác Ngộ kết sáu thời tu tập Hoa Hành Trì quyết hạ thủ công phu Tu đến khi chỉ còn một chữ NHƯ Cũng dứt bỏ bước lên bờ bỉ ngạn Hoa Giác Ngộ trổ lên rồi, bừng sáng Dứt trầm luân khổ ải tự xưa nay Không có Đông, mà cũng không có Tây …

5 NGUYỆT QUANG BỒ TÁT ĐÀ LA NI

 • Tác giả: daphongthuyhueminh.com
 • Ngày đăng: 04/21/2022
 • Đánh giá: 4.06 (331 vote)
 • Tóm tắt: Nguyệt Quang Bồ Tát (Candra-prabha-bodhisatva) lại xưng là Nguyệt Tịnh, Nguyệt Quang Biến Chiếu. Nguyệt Quang Bồ Tát là vị hầu cận bên phải Đức Phật Dược Sư ( 
 • Kết quả tìm kiếm: Tương truyền ở đời quán khứ: Dược Sư Như Lai với Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát vốn là cha con, từng ở chỗ của Đức Điện Quang Như Lai siêng tu Phạm Hạnh, được Đức Điện Quang Như Lai phó chúc, phân biệt đổi tên gọi là Y Vương với Nhật Chiếu, …

6 Helo Story #nhanquabaoung

 • Tác giả: helo.com
 • Ngày đăng: 11/07/2021
 • Đánh giá: 3.87 (237 vote)
 • Tóm tắt: BỒ TÁT NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT NAM MÔ NHẬT QUANG BIẾN CHIẾU BỒ TÁT NAM MÔ NGUYỆT QUANG BIẾN CHIẾU BỒ TÁT NAM MÔ THANH TỊNH ĐẠI HẢI CHÚNG BỒ TÁT NAM 
 • Kết quả tìm kiếm: Tương truyền ở đời quán khứ: Dược Sư Như Lai với Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát vốn là cha con, từng ở chỗ của Đức Điện Quang Như Lai siêng tu Phạm Hạnh, được Đức Điện Quang Như Lai phó chúc, phân biệt đổi tên gọi là Y Vương với Nhật Chiếu, …

7 Bộ tem 1968, Gakko-Moonlight Bosatsu-Bồ Tát Nguyệt Quang Biến chiếu

 • Tác giả: chuathien.vn
 • Ngày đăng: 01/13/2022
 • Đánh giá: 3.72 (417 vote)
 • Tóm tắt: · Đức Phật Dược Sư độ hóa chúng sanh hữu tình , nhất là chúng sanh bệnh tật đau khổ , để đạt được lợi ích an lạc. Bồ Tát Nhật Quang Biến Chiếu Bồ 
 • Kết quả tìm kiếm: Tương truyền ở đời quán khứ: Dược Sư Như Lai với Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát vốn là cha con, từng ở chỗ của Đức Điện Quang Như Lai siêng tu Phạm Hạnh, được Đức Điện Quang Như Lai phó chúc, phân biệt đổi tên gọi là Y Vương với Nhật Chiếu, …

8 Tượng Bồ Tát Nhật Quang Nguyệt Quang Composite Vẽ Màu 50cm | Shop văn hóa phẩm phật giáo phong thủy

 • Tác giả: tinhtamquan.com
 • Ngày đăng: 11/20/2021
 • Đánh giá: 3.4 (338 vote)
 • Tóm tắt: Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát là vị Bồ Tát thường xuyên ngự tại mặt trời. Chúng ta tưởng chừng như là nơi không có sự sống. Nhưng trong cảnh giới của các Ngài 
 • Kết quả tìm kiếm: Tương truyền ở đời quán khứ: Dược Sư Như Lai với Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát vốn là cha con, từng ở chỗ của Đức Điện Quang Như Lai siêng tu Phạm Hạnh, được Đức Điện Quang Như Lai phó chúc, phân biệt đổi tên gọi là Y Vương với Nhật Chiếu, …

9 Tự điển – nhật quang bồ tát

 • Tác giả: phatgiao.org.vn
 • Ngày đăng: 08/26/2022
 • Đánh giá: 3.31 (415 vote)
 • Tóm tắt: Nhật quang, Phạm: Sùrya-prabha. Cũng gọi Nhật diệu bồ tát, Nhật quang biến chiếu bồ tát. Một trong 2 vị Bồ tát đứng hầu 2 bên đức Dược sư Như lai
 • Kết quả tìm kiếm: Tương truyền ở đời quán khứ: Dược Sư Như Lai với Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát vốn là cha con, từng ở chỗ của Đức Điện Quang Như Lai siêng tu Phạm Hạnh, được Đức Điện Quang Như Lai phó chúc, phân biệt đổi tên gọi là Y Vương với Nhật Chiếu, …

10 Nhật Quang Bồ Tát Nguyệt Quang Bồ Tát Đà La Ni – Tạng Thư Phật Học

 • Tác giả: tangthuphathoc.net
 • Ngày đăng: 07/11/2022
 • Đánh giá: 3.06 (229 vote)
 • Tóm tắt: Nhật Quang Bồ Tát (Sūrya-prabha Bodhisatva) vì người thọ trì Đại Bi Tâm Đà … Tụng Chú này 5 biến, lấy chỉ ngũ sắc làm Chú Sách (sợi dây Chú) cột buộc Chú 
 • Kết quả tìm kiếm: Tương truyền ở đời quán khứ: Dược Sư Như Lai với Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát vốn là cha con, từng ở chỗ của Đức Điện Quang Như Lai siêng tu Phạm Hạnh, được Đức Điện Quang Như Lai phó chúc, phân biệt đổi tên gọi là Y Vương với Nhật Chiếu, …

11 Nhật quang nguyệt quang – Đồ thờ cúng đài loan

 • Tác giả: dothocungdailoan.wordpress.com
 • Ngày đăng: 03/09/2022
 • Đánh giá: 2.84 (167 vote)
 • Tóm tắt: · Bộ tượng bồ tát nhật quang nguyệt quang biến chiếu Cao 60 cm Liên hệ : 0961.666.456 Giao hàng thanh toán tận nhà trên toàn quốc , miễn phí 
 • Kết quả tìm kiếm: Tương truyền ở đời quán khứ: Dược Sư Như Lai với Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát vốn là cha con, từng ở chỗ của Đức Điện Quang Như Lai siêng tu Phạm Hạnh, được Đức Điện Quang Như Lai phó chúc, phân biệt đổi tên gọi là Y Vương với Nhật Chiếu, …

12 Nhật Quang Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát bằng lưu ly 34cm

 • Tác giả: cuahangphatgiao.vn
 • Ngày đăng: 09/11/2022
 • Đánh giá: 2.88 (185 vote)
 • Tóm tắt: Nhật Quang Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát bằng lưu ly 34cm … Tượng Nhật Quang Bồ Tát – Nguyệt Quang Bồ Tát … nhat quang nguyet quang bien chieu
 • Kết quả tìm kiếm: Tương truyền ở đời quán khứ: Dược Sư Như Lai với Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát vốn là cha con, từng ở chỗ của Đức Điện Quang Như Lai siêng tu Phạm Hạnh, được Đức Điện Quang Như Lai phó chúc, phân biệt đổi tên gọi là Y Vương với Nhật Chiếu, …

13 Nhật Quang Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát bằng lưu ly 34cm

Nhật Quang Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát bằng lưu ly 34cm
 • Tác giả: thuanduyen.com
 • Ngày đăng: 08/24/2022
 • Đánh giá: 2.74 (148 vote)
 • Tóm tắt: Nhật Quang Bồ Tát còn gọi là Nhật diệu bồ tát, Nhật Quang Biến chiếu bồ tát. Là một trong 2 vị Đại Bồ tát đứng hầu ở 2 bên đức Phật Dược Sư. Nhật Quang Bồ Tát 
 • Kết quả tìm kiếm: Nguyệt Quang Bồ Tát được mô tả có thân màu trắng hoặc vàng. Ngài ngồi hoặc đứng trên toà sen, tướng tốt đẹp trang nghiêm, thân đeo Anh Lạc với vật trang sức. Trên tay cầm đóa sen có hình nửa vành trăng hoặc không có hoa sen tùy diệu dụng. Ánh trăng …

14 nhat quang bien chieu bo tat – Quang Silic

 • Tác giả: quangsilic.com
 • Ngày đăng: 12/19/2021
 • Đánh giá: 2.64 (84 vote)
 • Tóm tắt: · Summary: Nhật Quang Bồ Tát còn gọi là Nhật diệu bồ tát, Nhật Quang Biến chiếu bồ tát. Là một trong 2 vị Đại Bồ tát đứng hầu ở 2 bên đức Phật 
 • Kết quả tìm kiếm: Nguyệt Quang Bồ Tát được mô tả có thân màu trắng hoặc vàng. Ngài ngồi hoặc đứng trên toà sen, tướng tốt đẹp trang nghiêm, thân đeo Anh Lạc với vật trang sức. Trên tay cầm đóa sen có hình nửa vành trăng hoặc không có hoa sen tùy diệu dụng. Ánh trăng …