Top 10+ nghiệp báo là gì tốt nhất, bạn nên biết

Duới đây là các thông tin và kiến thức về Nghiệp báo là gì hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

2 Nghiệp báo – Nguồn gốc của nghiệp là gì? – Chùa Bửu Châu – Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

 • Tác giả: chuabuuchau.com.vn
 • Ngày đăng: 06/01/2022
 • Đánh giá: 4.75 (230 vote)
 • Tóm tắt: Vậy khởi thủy của hột là gì? Đó là bao nhiêu câu hỏi, chánh đáng thật, do sự thắc mắc của trí tuệ con người bao giờ cũng đòi hỏi cho kỳ được sự giải đáp để thỏa 

3 10 Vấn đề nhân vị trong đạo Phật | Đạo Phật Qua Nhận Thức Mới

 • Tác giả: bookdown.org
 • Ngày đăng: 09/09/2022
 • Đánh giá: 4.59 (293 vote)
 • Tóm tắt: Ðịa vị độc tôn của con người trên trái đất nầy chính là do nghiệp nhân của con người đã gây từ trưóc, chứ không phải do ân sủng của một đấng thiêng liêng nào, 
 • Kết quả tìm kiếm: Trong bộ Dị Bộ Tôn Luân Luận có câu: “Tất cả những kết quả tốt đẹp giác ngộ đều thực hiện bởi con người”. Như thế, con người có năng lực nhiều hơn cả trong mọi loài. Lại trong kinh Ưu Bà Tắc cũng có một câu ca ngợi hoàn cảnh thuận lợi của con người: …

4 Nghiệp là gì? Nghiệp quật là gì? Nghiệp báo là gì –

 • Tác giả: ngolongnd.net
 • Ngày đăng: 08/23/2022
 • Đánh giá: 4.38 (250 vote)
 • Tóm tắt: · NGHIỆP BÁO LÀ GÌ … Ta có thể hiểu Nghiệp báo là ý nói rằng: Con người ta sẽ nhận Kết quả (tốt) Trong tương lai do việc làm (tốt), hành động (tốt) 
 • Kết quả tìm kiếm: Mỗi chúng ta đều có phải làm chủ lấy mình. Khi ta quyết định tạo nghiệp thiện hay ác, nghiệp đã tạo rồi thì không còn quyền định đoạt số phận của mình được nữa, mà nghiệp quả sẽ đến trong tương lai tốt hay xấu là do tạo nghiệp thiện hay ác. Ngoại …

Top 10+ lời phật dạy về vô thường tốt nhất

5 Từ Điển – Từ nghiệp báo có ý nghĩa gì

 • Tác giả: chunom.net
 • Ngày đăng: 11/29/2021
 • Đánh giá: 4.12 (547 vote)
 • Tóm tắt: nghiệp báo, dt. (Phật) (lóng) Những đời kiếp làm nhân quả lẫn cho nhau, phần việc làm ra ở đời nầy là kết-quả thưởng phạt của việc đã làm ra hồi kiếp trước, 
 • Kết quả tìm kiếm: Mỗi chúng ta đều có phải làm chủ lấy mình. Khi ta quyết định tạo nghiệp thiện hay ác, nghiệp đã tạo rồi thì không còn quyền định đoạt số phận của mình được nữa, mà nghiệp quả sẽ đến trong tương lai tốt hay xấu là do tạo nghiệp thiện hay ác. Ngoại …

6 NGHIỆP BÁO – Thiền Viện Thường Chiếu

 • Tác giả: thuongchieu.net
 • Ngày đăng: 06/21/2022
 • Đánh giá: 3.85 (469 vote)
 • Tóm tắt: · Nhân quả nhiều người biết rồi, nói nghiệp báo là thế nào? … được những gì vi tế nhất, xa xôi nên Ngài bảo ta thấy chúng sanh bị nghiệp dẫn 
 • Kết quả tìm kiếm: Lục tổ Huệ Năng khi được y bát ở Ngũ Tổ, Ngài trở về Tào Khê. Khi đi một số chư Tăng đuổi theo giựt y bát lại. Hồi xưa đọc tới đó tôi hơi buồn, vì nghĩ người tu mà còn giành y bát kỳ quá, nhưng bây giờ tôi thông cảm nên hết buồn. Bởi Lục tổ Huệ Năng …

7 Oan gia nghiệp báo – Phật giáo tỉnh Bình Định

 • Tác giả: phatgiaobinhdinh.vn
 • Ngày đăng: 05/15/2022
 • Đánh giá: 3.65 (356 vote)
 • Tóm tắt: Oan gia nghiệp báo. … Một, là không phải bất cứ cái gì cũng đem nghiệp ra mà giải thích như là nguyên do duy nhất. Đức Phật đã cảnh giác như vậy trong 
 • Kết quả tìm kiếm: Đó là đời trước của thương nhân kỳ dị kia. Trong đời này, ông ấy được nhiều tài sản do đã cúng dường cho vị Độc giác Phật, nhưng không hưởng được phú quý do đã không làm cho tư tưởng được thanh tịnh sau khi bố thí. Bố thí là làm với tư tưởng hoan hỷ …

8 Nghiệp báo nghĩa là gì?

 • Tác giả: xn--t-in-1ua7276b5ha.com
 • Ngày đăng: 05/30/2022
 • Đánh giá: 3.49 (323 vote)
 • Tóm tắt: Karmavipàka (S). Karma reward; the retribution of karma, good or evil. … Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi. Xin vui lòng giúp 
 • Kết quả tìm kiếm: Đó là đời trước của thương nhân kỳ dị kia. Trong đời này, ông ấy được nhiều tài sản do đã cúng dường cho vị Độc giác Phật, nhưng không hưởng được phú quý do đã không làm cho tư tưởng được thanh tịnh sau khi bố thí. Bố thí là làm với tư tưởng hoan hỷ …

Top 20+ quả báo cho những kẻ ngoại tình hot nhất

9 Vì sự nghiệp báo chí

 • Tác giả: lamdongtv.vn
 • Ngày đăng: 06/26/2022
 • Đánh giá: 3.2 (371 vote)
 • Tóm tắt: Vì sự nghiệp báo chí. Thứ hai, 20/06/2022 – 19:16. (Lamdongtv.vn) – Nghề báo là một nghề khó khăn vất vả. Đặc biệt, với các nhà báo nữ, khó khăn ấy càng 
 • Kết quả tìm kiếm: Đó là đời trước của thương nhân kỳ dị kia. Trong đời này, ông ấy được nhiều tài sản do đã cúng dường cho vị Độc giác Phật, nhưng không hưởng được phú quý do đã không làm cho tư tưởng được thanh tịnh sau khi bố thí. Bố thí là làm với tư tưởng hoan hỷ …

10 Nghiệp cần được hiểu như thế nào?| Giác Ngộ Online

 • Tác giả: giacngo.vn
 • Ngày đăng: 03/01/2022
 • Đánh giá: 3.01 (506 vote)
 • Tóm tắt: · Khái niệm nghiệp được hiểu là hành động thiện ác và quả báo tương ứng vốn đã có trong truyền thống Bà-la-môn từ lâu rồi, cái mới của Đức Phật là 
 • Kết quả tìm kiếm: Định luật tâm lý (Citta Niyāma) là định luật nhân quả về tâm, tâm lý như ý niệm, ý tưởng, tưởng tượng, hồi ức, trí nhớ, tư tưởng, trực giácvà những kết quả tương ứng. Những trạng thái tâm lý, những diễn biến tâm lý nội tâm theo trình tự nhân quả …

11 Nghiệp Là Gì? Có Mấy Loại? Cách Hóa Giải Nghiệp Chướng

Nghiệp Là Gì? Có Mấy Loại? Cách Hóa Giải Nghiệp Chướng
 • Tác giả: anvientv.com.vn
 • Ngày đăng: 04/15/2022
 • Đánh giá: 2.83 (169 vote)
 • Tóm tắt: Gieo nhân nào gặt quả nấy có đúng không? Nghiệp quả được tạo ra từ nghiệp gồm có nghiệp cũ, nghiệp mới, biệt nghiệp, cộng nghiệp. Nhân quả – Nghiệp báo luôn tồn 
 • Kết quả tìm kiếm: Sở dĩ như vậy vì nghiệp chướng của người này quá nặng đã tích tụ quá nhiều. Do vậy việc công đức niệm Phật dù phần nào đã giúp họ tiêu trừ đi rất nhiều nhưng mà vẫn chưa thể dứt sạch nghiệp chướng. Cho nên cần phải niệm Phật thường xuyên mỗi ngày, …

12 Giáo Lý Nghiệp Báo Trong Đạo Phật

 • Tác giả: daophatngaynay.com
 • Ngày đăng: 09/08/2022
 • Đánh giá: 2.72 (169 vote)
 • Tóm tắt: · Thế nào là tội có kết quả ngay trong hiện tại? Ở đây này các Tỳ kheo có người thấy vua chúa bắt được người ăn trộm, kẻ vô loại đều áp dụng nhiều 
 • Kết quả tìm kiếm: Lòng từ là tình thương bao la, đồng đều đối với mọi người, mọi loài, cố gắng giúp đỡ kẻ khác được an vui. Người có lòng từ sẽ đoạn trừ được tận gốc sân hận, thù hằn, hiếu sát, hiếu chiến. Nhờ có lòng từ mà cõi Ta Bà bớt tiếng khóc than bể sâu vơi …

Top 10+ kinh địa tạng bồ tát hot nhất, bạn nên biết

13 Chuyển hóa nghiệp báo – Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã

 • Tác giả: truclambachma.net
 • Ngày đăng: 08/20/2022
 • Đánh giá: 2.66 (136 vote)
 • Tóm tắt: Đây chính là cái khổ lớn trong sanh tử. Vậy chúng ta đã theo nghiệp thọ sanh như thế nào? Ví dụ trong đây có quý vị nào 
 • Kết quả tìm kiếm: Khi náo động quá thì quý vị có tỉnh nổi không? Khi đang động, đang nóng vội thì chúng ta không định tĩnh, thiếu sáng suốt và thường bị sai lầm, rồi mọi vấn đề lại rối tung lên, càng trở nên rắc rối hơn. Ngược lại, nếu chúng ta an tĩnh trở lại thì …

14 Nghiệp là gì? Nghiệp báo nhân quả – Pháp Học

 • Tác giả: phaphoc.net
 • Ngày đăng: 07/19/2022
 • Đánh giá: 2.64 (181 vote)
 • Tóm tắt: · Nghiệp là gì? Tại sao gọi là Nghiệp báo nhân quả? Bản chất Nghiệp là hệ PHẢN ỨNG của chúng ta với các Cảm giác Khó chịu, dễ chịu, 
 • Kết quả tìm kiếm: Khi náo động quá thì quý vị có tỉnh nổi không? Khi đang động, đang nóng vội thì chúng ta không định tĩnh, thiếu sáng suốt và thường bị sai lầm, rồi mọi vấn đề lại rối tung lên, càng trở nên rắc rối hơn. Ngược lại, nếu chúng ta an tĩnh trở lại thì …

15 Nghiệp Báo Là Gì, Nghiệp Báo Là Gì, Các Loại Nghiệp Báo, Chuyển Hóa Nghiệp Báo

 • Tác giả: ucancook.vn
 • Ngày đăng: 03/09/2022
 • Đánh giá: 2.45 (104 vote)
 • Tóm tắt: · Nghiệp quật là gì, nghiệp báo là gì3. Các nhiều loại quả báo theo tngày tiết của Phật giáo4. Báo ứng của nghiệp4.5 Thời gian báo ứng: 
 • Kết quả tìm kiếm: Có những người từ nhiều đời ᴠề trước đã từng tu tập hạnh bố thí, cúng dường,… do đó khi ѕinh ra trong đời nàу, tuу không có tu tập ᴠà cũng không có làm một ᴠiệc thiện lành, nhưng họ ᴠẫn được hưởng ѕung ѕướng an nhàn từ những phước báo đã tích lũу …

16 Nghiệp báo là gì? Làm sao để hết nghiệp?

 • Tác giả: tamhuongphat.com
 • Ngày đăng: 03/27/2022
 • Đánh giá: 2.38 (123 vote)
 • Tóm tắt: · Nghiệp báo nói đủ là nghiệp quả báo ứng. Bởi vì nghiệp nhân chúng ta đã gây thì nghiệp quả phải đến. Sự báo đáp thù ứng cân xứng nhau giữa 
 • Kết quả tìm kiếm: Nếu cả đời chúng ta huân chủng tử nào nhiều nhất, đời sau sanh ra hạt giống ấy sống dậy sớm nhất. Bởi thế mới có các vị thần đồng, xuất hiện, như Mạc Ðĩnh Chi ở Việt Nam mười hai tuổi đã thông suốt thi pháp, Bạch Cư Dị ở Trung Hoa chín tuổi đã làm …

Related Posts

Danh sách 20+ lời phật dạy về cuộc sống hạnh phúc hay nhất

Danh sách 20+ lời phật dạy về cuộc sống hạnh phúc hay nhất

Duới đây là các thông tin và kiến thức về lời phật dạy về cuộc sống hạnh phúc

Danh sách 17 nhạc niệm nam mô a di đà phật tốt nhất, bạn nên biết

Danh sách 17 nhạc niệm nam mô a di đà phật tốt nhất, bạn nên biết

Qua bài viết này tuvi.wiki xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về nhạc niệm nam mô a di đà phật hay nhất được tổng hợp bởi Tử Vi Wiki

Top 10+ lời phật dạy về vô thường tốt nhất

Top 10+ lời phật dạy về vô thường tốt nhất

Qua bài viết này tuvi.wiki xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về lời phật dạy về vô thường hot nhất được tổng hợp bởi Tử Vi Wiki

Top 20+ quả báo sát sanh tốt nhất

Top 20+ quả báo sát sanh tốt nhất

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về quả báo sát sanh hay nhất và đầy đủ nhất

Top 21 phim hậu tây du ký giải cứu phật tổ hot nhất, bạn cần biết

Top 21 phim hậu tây du ký giải cứu phật tổ hot nhất, bạn cần biết

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về phim hậu tây du ký giải cứu phật tổ

Top 10+ a di đà phật tiếng hoa là gì tốt nhất, bạn nên biết

Top 10+ a di đà phật tiếng hoa là gì tốt nhất, bạn nên biết

Qua bài viết này tuvi.wiki xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về a di đà phật tiếng hoa là gì hay nhất được tổng hợp bởi tuvi.wiki