Tổng hợp 9 nam mô đại bi quán thế âm bồ tát hay nhất, đừng bỏ lỡ

Phật giáo

1 Quán thế âm Bồ tát nghĩa là gì? – Chùa Hưng Sơn

 • Tác giả: phaphoc.com
 • Ngày đăng: 02/21/2022
 • Đánh giá: 4.87 (908 vote)
 • Tóm tắt: Vậy Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát là vị đại Bồ Tát có lòng thương rộng lớn, thường quán sát tiếng kêu cầu đau khổ của chúng sanh trong thế gian mà thị hiện cứu độ
 • Kết quả tìm kiếm: Ngoài việc dâng hương hoa ngào ngạt lẫn với hương lòng thành kính, tưởng nên tụng kinh Phổ Môn, trì chú Đại Bi và nhứt là thành khẩn xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để ôn lại ý nghĩa hồng danh lừng lẫy, sự tích vẻ vang và hạnh nguyện cao đẹp của Đại Sĩ …

2 Vòng tay niệm Phật – NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT mang đến bình an, vạn sự như ý cát tường – LTN321-

 • Tác giả: sendo.vn
 • Ngày đăng: 08/01/2022
 • Đánh giá: 4.65 (384 vote)
 • Tóm tắt: Shop’s badge Vòng tay niệm Phật – NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT mang đến bình an, vạn sự như ý cát tường – LTN321
 • Kết quả tìm kiếm: Ngoài việc dâng hương hoa ngào ngạt lẫn với hương lòng thành kính, tưởng nên tụng kinh Phổ Môn, trì chú Đại Bi và nhứt là thành khẩn xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để ôn lại ý nghĩa hồng danh lừng lẫy, sự tích vẻ vang và hạnh nguyện cao đẹp của Đại Sĩ …

3 Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán The Âm Bồ Tát của Thích Giác hóa

 • Tác giả: moicapnhap.com
 • Ngày đăng: 02/12/2022
 • Đánh giá: 4.42 (392 vote)
 • Tóm tắt: Vậy từ nay đặt tên cho Ông là Quan Thê Âm…. Bồ Tát Quan Thế Âm là hiện thân của Từ Bi, Ngài phát đại nguyện thực hiện từ bi cùng tận trong đời vị lai, nếu chúng 
 • Kết quả tìm kiếm: Ngoài việc dâng hương hoa ngào ngạt lẫn với hương lòng thành kính, tưởng nên tụng kinh Phổ Môn, trì chú Đại Bi và nhứt là thành khẩn xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để ôn lại ý nghĩa hồng danh lừng lẫy, sự tích vẻ vang và hạnh nguyện cao đẹp của Đại Sĩ …

4 Niệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát – Thầy Thích Trí Thoát – Kinh Tụng MP3

 • Tác giả: phatphapungdung.com
 • Ngày đăng: 02/11/2022
 • Đánh giá: 4.28 (587 vote)
 • Tóm tắt: Kinh Tụng MP3. Niệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát – Thầy Thích Trí Thoát. Post by: Thích Trí Thoát. -. 01/07/2016. 30712. Tag; Chú Đại Bi 
 • Kết quả tìm kiếm: Ngoài việc dâng hương hoa ngào ngạt lẫn với hương lòng thành kính, tưởng nên tụng kinh Phổ Môn, trì chú Đại Bi và nhứt là thành khẩn xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để ôn lại ý nghĩa hồng danh lừng lẫy, sự tích vẻ vang và hạnh nguyện cao đẹp của Đại Sĩ …

5 Stream Niệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát – Thầy Thích Trí Thoát 1-Kinh tụng by Phạm Minh Tới | Listen online for free on SoundCloud

 • Tác giả: soundcloud.com
 • Ngày đăng: 06/10/2022
 • Đánh giá: 4.19 (316 vote)
 • Tóm tắt: · Stream Niệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát – Thầy Thích Trí Thoát 1-Kinh tụng by Phạm Minh Tới on desktop and mobile
 • Kết quả tìm kiếm: Ngoài việc dâng hương hoa ngào ngạt lẫn với hương lòng thành kính, tưởng nên tụng kinh Phổ Môn, trì chú Đại Bi và nhứt là thành khẩn xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để ôn lại ý nghĩa hồng danh lừng lẫy, sự tích vẻ vang và hạnh nguyện cao đẹp của Đại Sĩ …

6 NIỆM NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT | Phật Giáo Việt Nam

 • Tác giả: phatgiaovietnam.org
 • Ngày đăng: 06/07/2022
 • Đánh giá: 3.98 (460 vote)
 • Tóm tắt: · NIỆM NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT – TT.THÍCH TRÍ THOÁT TỤNG .Chọn lọc nhiều bài thuyết pháp, tụng Kinh, Chú của thầy Thích Trí Thoát rất 
 • Kết quả tìm kiếm: Ngoài việc dâng hương hoa ngào ngạt lẫn với hương lòng thành kính, tưởng nên tụng kinh Phổ Môn, trì chú Đại Bi và nhứt là thành khẩn xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để ôn lại ý nghĩa hồng danh lừng lẫy, sự tích vẻ vang và hạnh nguyện cao đẹp của Đại Sĩ …

7 Niệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát – Kinh tụng Thầy Thích Trí Thoát

 • Tác giả: anhdepfree.com
 • Ngày đăng: 09/29/2022
 • Đánh giá: 3.66 (531 vote)
 • Tóm tắt: · Niệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát – Kinh tụng Thầy Thích Trí. Download 264; File Size 14.67 MB; File Count 1; Create Date May 11, 2021 
 • Kết quả tìm kiếm: Ngoài việc dâng hương hoa ngào ngạt lẫn với hương lòng thành kính, tưởng nên tụng kinh Phổ Môn, trì chú Đại Bi và nhứt là thành khẩn xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để ôn lại ý nghĩa hồng danh lừng lẫy, sự tích vẻ vang và hạnh nguyện cao đẹp của Đại Sĩ …

8 Lời bài hát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát – Trường Kha

 • Tác giả: loibaihat.tv
 • Ngày đăng: 03/17/2022
 • Đánh giá: 3.47 (357 vote)
 • Tóm tắt: Website được thiết kế để bạn có thể dễ dàng nghe online Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, xem lyrics để hát karaoke Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát thuận 
 • Kết quả tìm kiếm: Ngoài việc dâng hương hoa ngào ngạt lẫn với hương lòng thành kính, tưởng nên tụng kinh Phổ Môn, trì chú Đại Bi và nhứt là thành khẩn xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để ôn lại ý nghĩa hồng danh lừng lẫy, sự tích vẻ vang và hạnh nguyện cao đẹp của Đại Sĩ …

9 Cách tụng trì Chú Đại Bi ngắn gọn | Đi lễ chùa – tĩnh tâm để sống mãi

 • Tác giả: tinhtam.vn
 • Ngày đăng: 05/25/2022
 • Đánh giá: 3.3 (254 vote)
 • Tóm tắt: Đảnh lễ tam bảo, Quán Thế Âm Bồ Tát rồi chúng sanh (Quỳ lạy). … Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được mắt trí huệ. Nam mô đại bi Quán Thế Âm, 
 • Kết quả tìm kiếm: Ngoài việc dâng hương hoa ngào ngạt lẫn với hương lòng thành kính, tưởng nên tụng kinh Phổ Môn, trì chú Đại Bi và nhứt là thành khẩn xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để ôn lại ý nghĩa hồng danh lừng lẫy, sự tích vẻ vang và hạnh nguyện cao đẹp của Đại Sĩ …