Top 10+ dược vương bồ tát hay nhất, đừng bỏ lỡ

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp Dược vương bồ tát

1 KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA – PHẨM DƯỢC VƯƠNG BỒ TÁT BỔN

 • Tác giả: zingmp3.vn
 • Ngày đăng: 08/22/2022
 • Đánh giá: 4.81 (936 vote)
 • Tóm tắt: KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA – PHẨM DƯỢC VƯƠNG BỒ TÁT BỔN SỰ THỨ 23 – PHẬT PHÁP Tải download 320 nhạc chờ KINH DIEU PHAP LIEN HOA – PHAM DUOC VUONG BO TAT BON SU 

2 Tự điển – Dược Vương

 • Tác giả: phatgiao.org.vn
 • Ngày đăng: 10/05/2022
 • Đánh giá: 4.77 (417 vote)
 • Tóm tắt: Sau khi mạng chung, lại hóa sanh vào gia đình của vua Tịnh Đức, được Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai phó chúc cho. Sau khi vị Phật này qua đời, Bồ Tát đã tạo 
 • Kết quả tìm kiếm: (s: Bhaiṣajya-rāja, 藥王): dịch âm là Bế Thệ Xả La Nhạ (鞞逝捨羅惹), là vị Bồ Tát thường ban các loại thuốc tốt để trị các bịnh khổ về thân lẫn tâm của chúng sanh. Đây là 1 trong 25 vị Bồ Tát của đức Phật A Di Đà. Theo Kinh Quán Dược Vương Dược Thượng Nhị …

3 Kinh Quán Hai Vị Bồ Tát Dược Vương Dược Thượng – Tạng Thư Phật Học

 • Tác giả: tangthuphathoc.net
 • Ngày đăng: 04/23/2022
 • Đánh giá: 4.49 (539 vote)
 • Tóm tắt: Kinh Quán Hai Vị Bồ Tát Dược Vương Dược Thượng · 1_ Phổ Quang (Samanta-prabha Buddha) · 2_ Phổ Minh (Samanta-prabhāsa Buddha) · 3_ Phổ Tĩnh (Samanta-śuddha Buddha)
 • Kết quả tìm kiếm: Đức Phật Thế Tôn ấy hiện ra ở Thế Gian 16 Đại Kiếp, sau đó ở giảng đường Liên Hoa nhập vào Bát Niết Bàn (Parinirvāṇa). Sau khi Đức Phật vào Niết Bàn (Nirvāṇa) thì Chính Pháp trụ ở đời đủ tám Đại Kiếp, Tượng Pháp trụ ở đời cũng tám Đại Kiếp. Ở trong …

Danh sách 11 nhân quả báo ứng tập 3 tốt nhất

4 Top 15 Niệm Danh Hiệu Dược Vương Bồ Tát mới nhất 2022 – Truyền Hình Cáp Sông Thu

 • Tác giả: truyenhinhcapsongthu.net
 • Ngày đăng: 03/19/2022
 • Đánh giá: 4.27 (532 vote)
 • Tóm tắt: 13 thg 4, 2017 · Dược Vương Bồ Tát là vị Bồ Tát thường cứu tế cho người bị bệnh, cho thuốc hay, cứu trị chúng sinh thoát khỏi ba loại khổ đau
 • Kết quả tìm kiếm: Đức Phật Thế Tôn ấy hiện ra ở Thế Gian 16 Đại Kiếp, sau đó ở giảng đường Liên Hoa nhập vào Bát Niết Bàn (Parinirvāṇa). Sau khi Đức Phật vào Niết Bàn (Nirvāṇa) thì Chính Pháp trụ ở đời đủ tám Đại Kiếp, Tượng Pháp trụ ở đời cũng tám Đại Kiếp. Ở trong …

5 Phẩm 23: Dược vương bồ tát bản sự – Làng Mai

 • Tác giả: langmai.org
 • Ngày đăng: 11/04/2021
 • Đánh giá: 4.04 (291 vote)
 • Tóm tắt: Dược Vương là một vị Bồ Tát đã được tu học với một vị Bụt là Nhật-Nguyệt Tịnh-Minh-Đức, và tình thầy trò đã rất sâu đậm. Trong thời gian tu học với Bụt Nhật- 
 • Kết quả tìm kiếm: Lúc bấy giờ Bồ Tát Tú Vương Hoa bạch với Bụt rằng: Lạy đức Thế Tôn, Bồ Tát Dược Vương dạo chơi trong cõi ta bà này như thế nào? Chữ dạo chơi rất hay, Du ư ta bà thế giới. Nói theo người Mỹ thì: Ông có business gì mà về cõi ta bà này? Nhưng ở đây …

6 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải – Phẩm dược vương bồ-tát bản sự – HT Thích Thanh Từ

 • Tác giả: thientruclam.info
 • Ngày đăng: 09/11/2022
 • Đánh giá: 3.89 (403 vote)
 • Tóm tắt: Dược Vương Bồ-tát Bản Sự là nói về việc xưa của Bồ-tát Dược Vương. Thường thường trong kinh có chia ra Bản sanh và Bản sự. Bản sanh thì nói về những kiếp 
 • Kết quả tìm kiếm: Bồ-tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỉ Kiến là tiền thân của Bồ-tát Dược Vương, lúc bấy giờ Ngài chuyên tu khổ hạnh và nghe kinh Pháp Hoa ở trong pháp hội của Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức. Ngài được chánh định Hiện nhất thiết sắc thân, tức là thấy rõ …

7 Dai Bi Da La Ni Kinh

 • Tác giả: dharmasite.net
 • Ngày đăng: 05/12/2022
 • Đánh giá: 3.69 (363 vote)
 • Tóm tắt: NHƯ THỊ ĐẲNG BỒ TÁT MA HA TÁT, GIAI THỊ QUÁN ĐẢNH ĐẠI PHÁP VƯƠNG TỬ. … Vương Bồ Tát, 3) Dược Vương Bồ Tát, 4) Dược Thượng Bồ Tát, 5) Quán Thế Âm Bồ Tát, 
 • Kết quả tìm kiếm: Bồ-tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỉ Kiến là tiền thân của Bồ-tát Dược Vương, lúc bấy giờ Ngài chuyên tu khổ hạnh và nghe kinh Pháp Hoa ở trong pháp hội của Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức. Ngài được chánh định Hiện nhất thiết sắc thân, tức là thấy rõ …

Tổng hợp 10+ sự tích đức phật thích ca hot nhất, đừng bỏ lỡ

8 Dược Vương bồ Tát đản sinh – trị bách chứng của thân và tâm !

 • Tác giả: duongdendao.com
 • Ngày đăng: 12/19/2021
 • Đánh giá: 3.47 (557 vote)
 • Tóm tắt: · (Lichngaytot.com) Ngày 28 tháng 4 âm lịch hàng năm là ngày sinh Dược Vương Bồ Tát, một trong 25 Bồ Tát A Di Đà Phật. Xin cung thỉnh hướng về 
 • Kết quả tìm kiếm: Bồ-tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỉ Kiến là tiền thân của Bồ-tát Dược Vương, lúc bấy giờ Ngài chuyên tu khổ hạnh và nghe kinh Pháp Hoa ở trong pháp hội của Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức. Ngài được chánh định Hiện nhất thiết sắc thân, tức là thấy rõ …

9 Kinh Quán Tưởng Thanh Tịnh Sắc Thân của Dược Vương Bồ-tát và Dược Thượng Bồ-tát

 • Tác giả: phatphapthuchanh.com
 • Ngày đăng: 12/22/2021
 • Đánh giá: 3.27 (324 vote)
 • Tóm tắt: · Dược Vương Bồ-tát này đây đã từ lâu tu tịnh hạnh. Ở vào đời vị lai, vượt hơn số kiếp mà toán số có thể biết, khi hạnh nguyện đã viên mãn, ông ấy 
 • Kết quả tìm kiếm: Bồ-tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỉ Kiến là tiền thân của Bồ-tát Dược Vương, lúc bấy giờ Ngài chuyên tu khổ hạnh và nghe kinh Pháp Hoa ở trong pháp hội của Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức. Ngài được chánh định Hiện nhất thiết sắc thân, tức là thấy rõ …

10 PHẬT THUYẾT KINH QUÁN HAI VỊ BỒ TÁT DƯỢC VƯƠNG DƯỢC THƯỢNG – PHẦN MỘT

 • Tác giả: kinhphatthuyet.vn
 • Ngày đăng: 03/23/2022
 • Đánh giá: 3.08 (490 vote)
 • Tóm tắt: PHẬT THUYẾT. KINH QUÁN HAI BỒ TÁT. DƯỢC VƯƠNG DƯỢC THƯỢNG. Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư. Cương Lương Gia Xá, Đời Lưu Tống. PHẦN MỘT. Như vậy tôi nghe!
 • Kết quả tìm kiếm: Dược Thượng Bồ Tát nói Chú đó xong, liền bạch Phật rằng: Thế Tôn! Nay con ở trước mặt Đức Như Lai, nói Giáng Phiền Não Hải Quán Đỉnh Đà La Ni đó. Đà La Ni Chú này là điều mà Chư Phật ba đời đã tuyên nói. Nếu có Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà …

11 Dược Vương Bồ-tát và Dược Thượng Bồ-tát – Tải xuống sách | 1-15 Các trang | FlipHTML5

 • Tác giả: fliphtml5.com
 • Ngày đăng: 08/27/2022
 • Đánh giá: 2.92 (111 vote)
 • Tóm tắt: · Truyện Phật Giáo – TruyenPhatGiao.Com đã xuất bản Dược Vương Bồ-tát và Dược Thượng Bồ-tát vào 2016-10-05. Đọc phiên bản sách lật của Dược 
 • Kết quả tìm kiếm: Dược Thượng Bồ Tát nói Chú đó xong, liền bạch Phật rằng: Thế Tôn! Nay con ở trước mặt Đức Như Lai, nói Giáng Phiền Não Hải Quán Đỉnh Đà La Ni đó. Đà La Ni Chú này là điều mà Chư Phật ba đời đã tuyên nói. Nếu có Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà …

Top 22 diệt định nghiệp chân ngôn hot nhất, đừng bỏ lỡ

12 50. Phẩm Bổn Sự Của Bồ Tát Dược Vương Thứ Hai Mươi Ba – Phần 1

 50. Phẩm Bổn Sự Của Bồ Tát Dược Vương Thứ Hai Mươi Ba - Phần 1
 • Tác giả: linhsonphatgiao.com
 • Ngày đăng: 12/15/2021
 • Đánh giá: 2.75 (78 vote)
 • Tóm tắt: · Bồ Tát Dược Vương chuyên tu khổ hạnh. Thứ khổ hạnh này, là thứ khổ hạnh khó thực hành nhất, một số người chẳng làm được. Vị Bồ Tát này, 
 • Kết quả tìm kiếm: Tám nạn là gì ? Tức là: 1). Nạn khổ não. 2). Nạn lửa lớn. 3). Nạn nước lớn. 4). Nạn thú dữ. 5). Nạn đao binh. 6). Nạn loài quỷ. 7). Nạn gông cùm. 8). Nạn trộm cướp. Lại có thể nói là : 1). Địa ngục. 2). Ngạ quỷ. 3). Súc sinh. 4). Sinh về Bắc Câu Lưu …

13 KINH PHÁp HOA – PHẨM DƯỢC VƯƠNG BỒ TÁT BỔN SỰ

 • Tác giả: thuongchieu.net
 • Ngày đăng: 10/28/2021
 • Đánh giá: 2.73 (121 vote)
 • Tóm tắt: · Bổn sự là việc xưa của Bồ Tát Dược Vương, là vua của các thứ thuốc. Vị thuốc này là vị thuốc vua, có công năng trị tâm bệnh khó trị của người
 • Kết quả tìm kiếm: Đây mới gọi là chơn pháp cúng dường Như Lai, là sống trở về với Như Lai chân thật, đó mới là cúng dường trên hết trong các thứ cúng dường. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương có đoạn nói: “Cúng dường mười phương Chư Phật cũng không bằng cúng dường vị tu …

14 Thư viện số hóa kinh sách Phật giáo

 • Tác giả: vnbet.vn
 • Ngày đăng: 01/08/2022
 • Đánh giá: 2.64 (119 vote)
 • Tóm tắt: Bồ tát hạnh: Dược vương, Diệu Âm, Quan Âm, Diệu Trang Nghiêm và Phổ Hiền
 • Kết quả tìm kiếm: Đây mới gọi là chơn pháp cúng dường Như Lai, là sống trở về với Như Lai chân thật, đó mới là cúng dường trên hết trong các thứ cúng dường. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương có đoạn nói: “Cúng dường mười phương Chư Phật cũng không bằng cúng dường vị tu …

15 Kinh Pháp Hoa – Phẩm Bổn Sự Của Bồ Tát Dược Vương – Lăng Nghiêm Tự

 • Tác giả: langnghiem.com
 • Ngày đăng: 01/24/2022
 • Đánh giá: 2.54 (119 vote)
 • Tóm tắt: Lúc đó, Bồ Tát Tú Vương Hoa bạch Ðức Phật rằng : ”Ðức Thế Tôn ! Con ở trong hội Lăng Nghiêm nghe được Bồ Tát Dược Vương giảng pháp viên thông, song chẳng hiểu 
 • Kết quả tìm kiếm: Lúc đó, Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến nói bài kệ ở trên xong rồi, lại nói với Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Ðức rằng : ‘’Ðức Thế Tôn ! Ðức Thế Tôn ! Ngài vẫn còn ở đời ư ? Kiếp trước con đã gặp Ngài, đời này lại gặp Ngài nữa, con và Ðức Thế Tôn …

Related Posts

Danh sách 20+ lời phật dạy về cuộc sống hạnh phúc hay nhất

Danh sách 20+ lời phật dạy về cuộc sống hạnh phúc hay nhất

Duới đây là các thông tin và kiến thức về lời phật dạy về cuộc sống hạnh phúc

Danh sách 17 nhạc niệm nam mô a di đà phật tốt nhất, bạn nên biết

Danh sách 17 nhạc niệm nam mô a di đà phật tốt nhất, bạn nên biết

Qua bài viết này tuvi.wiki xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về nhạc niệm nam mô a di đà phật hay nhất được tổng hợp bởi Tử Vi Wiki

Top 10+ lời phật dạy về vô thường tốt nhất

Top 10+ lời phật dạy về vô thường tốt nhất

Qua bài viết này tuvi.wiki xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về lời phật dạy về vô thường hot nhất được tổng hợp bởi Tử Vi Wiki

Top 20+ quả báo sát sanh tốt nhất

Top 20+ quả báo sát sanh tốt nhất

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về quả báo sát sanh hay nhất và đầy đủ nhất

Top 21 phim hậu tây du ký giải cứu phật tổ hot nhất, bạn cần biết

Top 21 phim hậu tây du ký giải cứu phật tổ hot nhất, bạn cần biết

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về phim hậu tây du ký giải cứu phật tổ

Top 10+ a di đà phật tiếng hoa là gì tốt nhất, bạn nên biết

Top 10+ a di đà phật tiếng hoa là gì tốt nhất, bạn nên biết

Qua bài viết này tuvi.wiki xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về a di đà phật tiếng hoa là gì hay nhất được tổng hợp bởi tuvi.wiki