Top 18 địa ngục vị không thệ bất thành phật hot nhất hiện nay

Dưới đây là danh sách địa ngục vị không thệ bất thành phật hay nhất được tổng hợp bởi tuvi.wiki

Video địa ngục vị không thệ bất thành phật

Table of Contents

1 Địa Tạng Bồ Tát nhận nhiệm vụ giáo hóa chúng sinh trước khi Phật Di Lặc đản sinh

Địa Tạng Bồ Tát nhận nhiệm vụ giáo hóa chúng sinh trước khi Phật Di Lặc đản sinh
 • Tác giả: tinhhoa.us
 • Ngày đăng: 04/26/2022
 • Đánh giá: 4.94 (621 vote)
 • Tóm tắt: · Nói đến địa ngục, rất nhiều người nghĩ đến Địa Tạng Bồ Tát với câu nói nổi tiếng: “Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật”, nghĩa là địa ngục 
 • Kết quả tìm kiếm: Những điều trong “Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện” được giảng rất rõ ràng dễ hiểu, được lưu truyền rộng rãi. Trong đó, “Phẩm thứ năm: Danh hiệu của địa ngục”, Phổ Hiền Bồ Tát đã hỏi về các tình huống dưới địa ngục, Địa Tạng Bồ Tát trả lời tỉ mỉ, lấy …

2 Hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng qua tiền thân của Ngài – Trầm Tuệ

 • Tác giả: tramtue.vn
 • Ngày đăng: 03/06/2022
 • Đánh giá: 4.68 (534 vote)
 • Tóm tắt: Địa ngục vị không thệ bất thành Phật. Chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Địa Tạng có nghĩa an nhẫn, bất động như đại địa; tư duy sâu xa kín đáo như kho 
 • Kết quả tìm kiếm: Trong quá khứ, bất khả tư nghị vô số kiếp trước tiền thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát là một người nữ thuộc dòng dõi Bà la môn, phước đức sâu dày, chư Thiên thường theo hộ vệ. Bà mẹ của người mê tín tà đạo, không tin vào nhân quả mà gây nên rất nhiều …

3 Địa Tạng Vương Bồ Tát: Pháp lực vô biên, từ bi vô hạn

 • Tác giả: tamhuongphat.com
 • Ngày đăng: 08/15/2022
 • Đánh giá: 4.5 (394 vote)
 • Tóm tắt: · NAM MÔ U MINH GIÁO CHỦ HOẰNG NGUYỆN ĐỘ SANH ĐỊA NGỤC VỊ KHÔNG THỆ BẤT THÀNH PHẬT CHÚNG SINH ĐỘ TÂN PHƯƠNG CHỨNG BỒ ĐỀ ĐẠI BI ĐẠI NGUYỆN ĐẠI 
 • Kết quả tìm kiếm: Ngài có nhân duyên sâu nặng với chúng sinh, gánh trọng trách giáo chủ toàn cõi trong một thời gian, chứng tỏ được sức mạnh và đức độ của Ngài. Sức mạnh ở đây không chỉ là pháp lực, từ bi mà còn là lòng cảm hóa và phẩm chất đạo hạnh tu hành. Chỉ vị …

4 Kính Mừng Ngày Vía Địa Tạng Vương Bồ Tát (30/7 Âm Lịch)

Kính Mừng Ngày Vía Địa Tạng Vương Bồ Tát (30/7 Âm Lịch)
 • Tác giả: hoiquanadida.com
 • Ngày đăng: 05/11/2022
 • Đánh giá: 4.2 (396 vote)
 • Tóm tắt: Nó tới một cách tự nhiên. Người tu Ðạo chúng ta phải học tinh thần thề nguyện vô biên của đức Ðịa Tạng: Ðịa ngục vị không, thệ bất thành Phật 
 • Kết quả tìm kiếm: Khi Ngài ở địa vị Bồ-tát, Ngài không nghĩ rằng mình cao minh hơn các vị Bồ-tát khác; hoặc là mình có thệ nguyện vĩ đại, có lòng từ bi rộng lớn hay có thần thông quảng đại hơn hết. Ngài không có những tư tưởng đó. Mọi việc làm của Ngài, nhất cử nhất …

Danh sách 20+ tìm hiểu về đạo phật hay nhất, bạn nên biết

5 Nghĩ về hạnh nguyện ngài Địa Tạng| Giác Ngộ Online

Nghĩ về hạnh nguyện ngài Địa Tạng| Giác Ngộ Online
 • Tác giả: giacngo.vn
 • Ngày đăng: 12/31/2021
 • Đánh giá: 4.07 (344 vote)
 • Tóm tắt: · Và trong tôi đang ngân lên chắc thật, sâu dày hạnh nguyện của ngài Địa Tạng Vương Bồ-tát: “Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật. Chúng sanh 
 • Kết quả tìm kiếm: Ai còn diễm phúc được cài những đóa hồng đỏ lên ngực áo mẹ cha thì hạnh phúc xiết bao! Lúc ấy hai vị Phật của ta luôn an trú trong niềm an lạc mỗi bước chân vào đời của con. Dẫu con có lớn khôn hay già trăm tuổi thì vẫn mãi non thơ trong mắt cha mẹ, …

6 Hạnh nguyện của Bồ tát Địa Tạng – HỘI TRỢ NIỆM

 • Tác giả: vietrigpabardo.org
 • Ngày đăng: 07/09/2022
 • Đánh giá: 3.85 (382 vote)
 • Tóm tắt: · Phương chứng Bồ-đề. Địa ngục vị không. Thệ bất thành Phật. Bao giờ độ hết chúng sanh, Ngài mới thành Vô thượng Chánh đẳng giác
 • Kết quả tìm kiếm: Chúng ta tự hỏi Văn Thù là thầy của Phật Thích Ca mà tại sao Ngài lại phải quỳ trước Phật Thích Ca. Nếu chỉ nhìn ở hiện tại, chúng ta không thể thấy được phía sau là hạnh nguyện lớn của Bồ- tát; cho nên chúng ta khó hiểu được Bồ- tát. Bồ- tát chỉ …

7 Công hạnh của Bồ tát Địa Tạng

Công hạnh của Bồ tát Địa Tạng
 • Tác giả: phatgiao.org.vn
 • Ngày đăng: 08/14/2022
 • Đánh giá: 3.7 (363 vote)
 • Tóm tắt: · Chúng ta hãy cùng nhau học và đồng phát lập thệ nguyện: “Chúng sanh độ tận phương chứng Bồ đề. Địa ngục vị không thệ bất thành Phật”. Có phát 
 • Kết quả tìm kiếm: Bồ tát thường tùy nguyện ứng hiện vào thế giới Ta bà bằng nhiều hình tướng sai khác để hóa độ chúng sanh. Tuy nhiên đa phần chúng ta biết đến Ngài qua hình ảnh một vị Tỳ kheo thân tướng trang nghiêm, tay phải cầm tích trượng, tay trái cầm hạt minh …

8 Vì sao Bồ tát Địa tạng mãi không thành Phật? T H Í C H X Â Y C H Ù A

Vì sao Bồ tát Địa tạng mãi không thành Phật? T H Í C H X Â Y C H Ù A
 • Tác giả: thichxaychua.wordpress.com
 • Ngày đăng: 09/26/2022
 • Đánh giá: 3.59 (571 vote)
 • Tóm tắt: · “Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật, Chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ-đề”. Lời đại nguyện này có liên quan đến câu chuyện nhân quả luân 
 • Kết quả tìm kiếm: Vị ấy thường mặc áo cà sa màu đỏ, đầu đội mũ thất Phật, tay phải cầm tích trượng, tay trái cầm viên ngọc Như ý. (Thường là tượng đứng, nhưng một số nơi có tượng ngồi trên lưng 1 con linh vật màu xanh – đế thính, là con chó cưng trong 1 tiền kiếp …

9 Địa Tạng Vương Bồ Tát: Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục | Phật giáo Việt Nam

 • Tác giả: phattuvietnam.net
 • Ngày đăng: 01/30/2022
 • Đánh giá: 3.26 (299 vote)
 • Tóm tắt: · “Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật,. Chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ-đề”
 • Kết quả tìm kiếm: Mẫn Công là trưởng giả giàu có, hay tích đức làm việc thiện, thường xuyên cúng dường, bố thí cho các nhà sư, người nghèo. Con trai Mẫn Công ngưỡng mộ Đức Địa Tạng, đến xin xuất gia, hiệu là Đạo Minh. Sau Mẫn Công vì muốn thuận tiện cho việc nghe …

Danh sách 20+ cách ngồi thiền được lâu hay nhất, đừng bỏ lỡ

10 Bồ Tát Địa Tạng là ai? | Tạp chí Nghiên cứu Phật học – Số tháng 9/2018

Bồ Tát Địa Tạng là ai? | Tạp chí Nghiên cứu Phật học - Số tháng 9/2018
 • Tác giả: tapchinghiencuuphathoc.vn
 • Ngày đăng: 02/16/2022
 • Đánh giá: 3.07 (536 vote)
 • Tóm tắt: · “Địa ngục vị không thệ bất thành Phật. Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ đề”. Nên Ngài được “chư Phật ba đời đồng khen chuộng
 • Kết quả tìm kiếm: Ngày nay, hàng phật tử chúng ta mỗi khi niệm danh hiệu Ngài, nên phải nhớ tưởng đến những công hạnh, thệ nguyện vĩ đại ấy. Chúng ta phải học theo, lấy Ngài làm tấm gương soi sáng cho chúng ta noi theo. Khi gặp chúng sinh nào đang khó khăn, đau khổ, …

11 Địa Tạng Vương Bồ Tát Nổi Bật Với Công Hạnh Gì? Shop Hoa Vô Ưu

Địa Tạng Vương Bồ Tát Nổi Bật Với Công Hạnh Gì? Shop Hoa Vô Ưu
 • Tác giả: shophoavouu.com
 • Ngày đăng: 05/15/2022
 • Đánh giá: 2.99 (92 vote)
 • Tóm tắt: Theo kinh Phật, Ngài là vị Bồ tát hiện thân trong Lục đạo để cứu độ mọi chúng sinh từ trên trời cho tới địa ngục … “Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật,
 • Kết quả tìm kiếm: Địa Tạng Vương Bồ Tát ở trên cung trời Đao Lợi. Theo kinh Phật, Ngài là vị Bồ tát hiện thân trong Lục đạo để cứu độ mọi chúng sinh từ trên trời cho tới địa ngục, cho nên gọi là Đại nguyện, có nghĩa là muốn cứu độ hết mọi chúng sinh trên thế gian, là …

12 Địa Tạng Vương Bồ tát – Phật giáo A Lưới

 • Tác giả: phatgiaoaluoi.com
 • Ngày đăng: 11/27/2021
 • Đánh giá: 2.73 (95 vote)
 • Tóm tắt: · Tất cả các bàn vong ở chùa đều thờ Địa Tạng Vượng Bồ tát (Ksitigarbha). … Ngài nói rằng: “Ðịa ngục vị không, thệ bất thành Phật, 
 • Kết quả tìm kiếm: Địa Tạng Vương Bồ Tát ở trên cung trời Đao Lợi. Theo kinh Phật, Ngài là vị Bồ tát hiện thân trong Lục đạo để cứu độ mọi chúng sinh từ trên trời cho tới địa ngục, cho nên gọi là Đại nguyện, có nghĩa là muốn cứu độ hết mọi chúng sinh trên thế gian, là …

13 Lý giải Đại nguyện của Địa Tạng Bồ tát &quotĐịa ngục vị không thệ bất thành Phật .&quot

 • Tác giả: chuabavang.com
 • Ngày đăng: 07/19/2022
 • Đánh giá: 2.79 (178 vote)
 • Tóm tắt: Con nghĩ là tại sao Ngài không nguyện sớm thành Phật để cứu độ tất cả chúng sanh thành Phật. Trí huệ của Phật sẽ viên mãn hơn Bồ Tát. Nhưng con nghĩ chắc hẳn sẽ 
 • Kết quả tìm kiếm: Địa Tạng Vương Bồ Tát ở trên cung trời Đao Lợi. Theo kinh Phật, Ngài là vị Bồ tát hiện thân trong Lục đạo để cứu độ mọi chúng sinh từ trên trời cho tới địa ngục, cho nên gọi là Đại nguyện, có nghĩa là muốn cứu độ hết mọi chúng sinh trên thế gian, là …

Top 10+ bất động minh vương bồ tát hay nhất, bạn nên biết

14 Địa Tạng Vương vị bồ tát mang đại nguyện giáo hoá, giác ngộ cho cả chốn địa ngục

 • Tác giả: goanphat.com
 • Ngày đăng: 06/26/2022
 • Đánh giá: 2.57 (165 vote)
 • Tóm tắt: Trọn vẹn câu nói của người được ghi chép lại trong kinh sách như sau: “Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật,. Chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ-đề”
 • Kết quả tìm kiếm: – Gỗ An Phát là đơn vị chuyên chế tác tượng Địa Tạng Vương bằng gỗ để thờ cúng trong các đình chùa hoặc trong các gia đình. Chúng tôi sở hữu đội ngũ thợ có tay nghề cao, có kiến thức phong thủy sâu sắc sẽ chế tác ra những tác phẩm làm hài lòng quý …

15 Địa Tạng Vương Bồ Tát Là Ai Và Lời Thề Không Thành Phật Nếu Địa Ngục Chưa Trống Không, Khoa Học Tâm Linh

Địa Tạng Vương Bồ Tát Là Ai Và Lời Thề Không Thành Phật Nếu Địa Ngục Chưa Trống Không, Khoa Học Tâm Linh
 • Tác giả: khoahoctamlinh.vn
 • Ngày đăng: 12/18/2021
 • Đánh giá: 2.57 (66 vote)
 • Tóm tắt: · ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT LÀ AI VÀ LỜI THỀ KHÔNG THÀNH PHẬT NẾU ĐỊA NGỤC CHƯA TRỐNG KHÔNG … Địa Tạng Vương Bồ Tát có hồng nguyện cứu độ tất cả chúng 
 • Kết quả tìm kiếm: Đây là một trong tứ đại Bồ Tát bao gồm Quan Thế Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát và Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Ngài dùng pháp lực và lòng từ bi của mình để phổ độ chúng sinh, cứu độ những người sa vào địa ngục. Người ta thường nói rằng Địa Tạng Vương xuất thế …

16 Địa Tạng Vương Bồ Tát: Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục!

 • Tác giả: cafef.vn
 • Ngày đăng: 10/30/2021
 • Đánh giá: 2.4 (130 vote)
 • Tóm tắt: · “Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật,. Chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ-đề”. Đức Địa Tạng Vương trong tôn tượng tay trái cầm Châu Như Ý, 
 • Kết quả tìm kiếm: Có nhiều sự tích về Ngài, nhưng hai ấn bản về thân thế được lưu truyền nhất về Ngài phải kể đến là Đức Địa Tạng sinh ra trong một gia đình vốn thuộc dòng dõi Bà-La-Môn, tên là Kolita Moggallàna hay còn gọi là Mục Kiền Liên. Ngài là người có đức, có …

17 Rất Hay: Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai? Sự tích Địa Tạng Vương Bồ Tát

Rất Hay: Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai? Sự tích Địa Tạng Vương Bồ Tát
 • Tác giả: nhaxinhplaza.vn
 • Ngày đăng: 11/16/2021
 • Đánh giá: 2.38 (86 vote)
 • Tóm tắt: · Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát là “ Địa Ngục vị không, thệ bất thành Phật, chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ Đề” nghĩa là nếu chưa độ hết 
 • Kết quả tìm kiếm: Còn bên mé Đông biển kia, lại có một cái biển khác, sự thảm trạng thống thiết không thể kể xiết! Những hạng người thọ khổ là do bình nhựt ở thế gian tạo những nghiệp ác mà phải cảm lấy sự tội báo như vậy, nên ba cái biển đó đều gọi là: “biển …

18 Truyền kỳ về Địa Tạng Vương Bồ Tát: Địa ngục chưa trống không, thề không thành Phật – DKN News

 • Tác giả: m.dkn.news
 • Ngày đăng: 12/13/2021
 • Đánh giá: 2.17 (163 vote)
 • Tóm tắt: · Bất khi nào, người nào nghĩ đến đại nguyện “Địa ngục không trống không, thề không thành Phật, chúng sinh độ hết, mới chứng Bồ Đề” này, 
 • Kết quả tìm kiếm: Rất nhiều kiếp trước, Địa Tạng Vương Bồ Tát đã lập ra thệ nguyện, muốn cứu hết thảy các chúng sinh chịu tội khổ. Sau này Địa Tạng Vương Bồ Tát thấy Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai có tướng mạo rất trang nghiêm, trong lòng hoan hỷ, bèn hỏi …

Related Posts

Danh sách 20+ lời phật dạy về cuộc sống hạnh phúc hay nhất

Danh sách 20+ lời phật dạy về cuộc sống hạnh phúc hay nhất

Duới đây là các thông tin và kiến thức về lời phật dạy về cuộc sống hạnh phúc

Danh sách 17 nhạc niệm nam mô a di đà phật tốt nhất, bạn nên biết

Danh sách 17 nhạc niệm nam mô a di đà phật tốt nhất, bạn nên biết

Qua bài viết này tuvi.wiki xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về nhạc niệm nam mô a di đà phật hay nhất được tổng hợp bởi Tử Vi Wiki

Top 10+ lời phật dạy về vô thường tốt nhất

Top 10+ lời phật dạy về vô thường tốt nhất

Qua bài viết này tuvi.wiki xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về lời phật dạy về vô thường hot nhất được tổng hợp bởi Tử Vi Wiki

Top 20+ quả báo sát sanh tốt nhất

Top 20+ quả báo sát sanh tốt nhất

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về quả báo sát sanh hay nhất và đầy đủ nhất

Top 21 phim hậu tây du ký giải cứu phật tổ hot nhất, bạn cần biết

Top 21 phim hậu tây du ký giải cứu phật tổ hot nhất, bạn cần biết

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về phim hậu tây du ký giải cứu phật tổ

Top 10+ a di đà phật tiếng hoa là gì tốt nhất, bạn nên biết

Top 10+ a di đà phật tiếng hoa là gì tốt nhất, bạn nên biết

Qua bài viết này tuvi.wiki xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về a di đà phật tiếng hoa là gì hay nhất được tổng hợp bởi tuvi.wiki