Danh sách 13 chuyện quan thế âm bồ tát hot nhất

Phật giáo

1 Quan Âm Bồ Tát và 12 hạnh nguyện của Ngài

Quan Âm Bồ Tát và 12 hạnh nguyện của Ngài
 • Tác giả: chuabavang.com
 • Ngày đăng: 09/24/2022
 • Đánh giá: 5 (799 vote)
 • Tóm tắt: · Quan Thế Âm Bồ Tát có công hạnh cứu độ chúng sinh nên trong kinh gọi … chúng ta cũng cần chân thật phát nguyện tu tập để chuyển hóa các ác 
 • Kết quả tìm kiếm: Quan Thế Âm Bồ Tát đạt được diệu quả Nhĩ căn viên thông nên quán xét, nghe, thấy, biết cùng tột tiếng kêu đau khổ khắp cõi thế gian, cứu độ chúng sinh vượt thoát tất cả những hiểm nguy. Do công hạnh cứu độ tự tại nhiệm màu đó, nên trong kinh điển …

2 Sự linh ứng của Bồ tát Quán Thế Âm

 • Tác giả: vuonhoaphatgiao.com
 • Ngày đăng: 09/22/2022
 • Đánh giá: 4.59 (420 vote)
 • Tóm tắt: Năm ngoái, trong quá trình thi công nhà ở Trà Vinh, nhờ hay lân la với các hộ lân cận nên tôi được biết câu chuyện nhiệm mầu của Bồ tát Quán Thế Âm
 • Kết quả tìm kiếm: Quan Thế Âm Bồ Tát đạt được diệu quả Nhĩ căn viên thông nên quán xét, nghe, thấy, biết cùng tột tiếng kêu đau khổ khắp cõi thế gian, cứu độ chúng sinh vượt thoát tất cả những hiểm nguy. Do công hạnh cứu độ tự tại nhiệm màu đó, nên trong kinh điển …

3 [PHẬT PHÁP NHIỆM MÀU]: Chuyện Linh Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát

 • Tác giả: hoiquanadida.com
 • Ngày đăng: 11/21/2021
 • Đánh giá: 4.4 (520 vote)
 • Tóm tắt: [PHẬT PHÁP NHIỆM MÀU]: Chuyện Linh Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát, Cầu Nguyện Như Ý. Tôi tên là Tống Ngọc Lê, pháp danh Thanh Nhẫn hiện ở tại San Jose. Tôi 
 • Kết quả tìm kiếm: Quan Thế Âm Bồ Tát đạt được diệu quả Nhĩ căn viên thông nên quán xét, nghe, thấy, biết cùng tột tiếng kêu đau khổ khắp cõi thế gian, cứu độ chúng sinh vượt thoát tất cả những hiểm nguy. Do công hạnh cứu độ tự tại nhiệm màu đó, nên trong kinh điển …

4 Tuyển chọn những bài hay về Câu chuyện linh ứng 2022 mới nhất

 • Tác giả: niemphat.vn
 • Ngày đăng: 01/11/2022
 • Đánh giá: 4.2 (323 vote)
 • Tóm tắt: Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát thệ nguyện sâu rộng không ngần, tâm Từ Bi quảng đại … Những Mẫu Chuyện về sự linh ứng của Quán Thế Âm Bồ Tát – Thích Tịnh Từ
 • Kết quả tìm kiếm: Quan Thế Âm Bồ Tát đạt được diệu quả Nhĩ căn viên thông nên quán xét, nghe, thấy, biết cùng tột tiếng kêu đau khổ khắp cõi thế gian, cứu độ chúng sinh vượt thoát tất cả những hiểm nguy. Do công hạnh cứu độ tự tại nhiệm màu đó, nên trong kinh điển …

5 Sách nói Truyền thuyết về Bồ Tát Quán Thế Âm dạng MP3 trong THUYẾT GIẢNG GIÁO PHÁP của Liên Phật Hội

 • Tác giả: rongmotamhon.net
 • Ngày đăng: 01/14/2022
 • Đánh giá: 4.08 (425 vote)
 • Tóm tắt: Xem và tải phần 43. QUÁN ÂM TRÌ KINH trong THUYẾT GIẢNG GIÁO PHÁP Sách được thực hiện hoàn toàn phi thương mại, nhằm mục đích phụng sự cộng đồng
 • Kết quả tìm kiếm: Quan Thế Âm Bồ Tát đạt được diệu quả Nhĩ căn viên thông nên quán xét, nghe, thấy, biết cùng tột tiếng kêu đau khổ khắp cõi thế gian, cứu độ chúng sinh vượt thoát tất cả những hiểm nguy. Do công hạnh cứu độ tự tại nhiệm màu đó, nên trong kinh điển …

6 Quán Thế Âm Bồ Tát – Truyện Cổ Tích

 • Tác giả: truyencotich.net
 • Ngày đăng: 09/29/2022
 • Đánh giá: 3.88 (252 vote)
 • Tóm tắt: Quán Thế Âm hay còn gọi tắt là Quan Âm (do chữ thế trong tên của vua Lý Thế Dân đời nhà Đường, người ta kị nói tên vua nên bỏ chữ Thế) là một vị Bồ tát quan 
 • Kết quả tìm kiếm: Một truyền thuyết liên quan đến việc Quán Thế Âm có thân nữ rằng trước đó Ngài là một hoàng tử khôi ngô tuấn tú và từng có mối tình đẹp với một cô công chúa. Sau đó, hoàng tử giác ngộ chân lý từ bỏ cung vàng điện ngọc để xuất gia tu hành. Lúc Ngài …

7 Sự tích Phật Quan Âm Bồ Tát

 • Tác giả: liu.com.vn
 • Ngày đăng: 09/26/2022
 • Đánh giá: 3.71 (533 vote)
 • Tóm tắt: · Bởi thế mà Người cũng là vị Bồ Tát thành toàn cho những người phụ nữ hiếm muộn cầu tự chuyện con cái. phật quan âm tạc bẳng ngọc cẩm thạch sơn 
 • Kết quả tìm kiếm: Một truyền thuyết liên quan đến việc Quán Thế Âm có thân nữ rằng trước đó Ngài là một hoàng tử khôi ngô tuấn tú và từng có mối tình đẹp với một cô công chúa. Sau đó, hoàng tử giác ngộ chân lý từ bỏ cung vàng điện ngọc để xuất gia tu hành. Lúc Ngài …

8 Câu chuyện về Quán Âm Bồ Tát tu thành – Nhà Búp

Câu chuyện về Quán Âm Bồ Tát tu thành - Nhà Búp
 • Tác giả: nhabup.vn
 • Ngày đăng: 03/31/2022
 • Đánh giá: 3.42 (477 vote)
 • Tóm tắt: · Trong thế giới người thường, đã có nhiều lần Thần Phật hiển linh, truyền lời khuyên dạy nhưng con người lại bỏ qua những lời ẩn ý đó
 • Kết quả tìm kiếm: Trong thế giới người thường, đã có nhiều lần Thần Phật hiển linh, truyền lời khuyên dạy nhưng con người lại bỏ qua những lời ẩn ý đó. Con người chúng ta, vì quá vướng sâu vào vòng tham sân si nên có lẽ không hiểu được trong cái bình thường ấy lại …

9 Sự tích Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát, tích cổ có thể bạn &quotchưa biết&quot

Sự tích Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát, tích cổ có thể bạn &quotchưa biết&quot
 • Tác giả: banthothantai.com
 • Ngày đăng: 05/27/2022
 • Đánh giá: 3.26 (595 vote)
 • Tóm tắt: · Trong đời sống tâm linh của người Việt Nam, hình tượng Quan Thế m Bồ Tát gắn liền với câu chuyện về Quan m Thị Kính và Quan m Diệu Thiện
 • Kết quả tìm kiếm: Quan Thế Âm hay Quán Thế Âm theo tiếng Phạn nghĩa là “Đấng quán chiếu âm thanh của thế gian” là một vị Bồ Tát hiện thân cho lòng từ bi của tất cả chư Phật. Hãy cùng Đồ thờ Huyền Đức tìm hiểu về sự tích Phật Bà Quan Âm đầy lòng từ bi này qua bài viết …

10 Truyền thuyết Quán Thế Âm Bồ Tát – Trói Quỷ La Sát

 • Tác giả: phatgiaoaluoi.com
 • Ngày đăng: 03/11/2022
 • Đánh giá: 2.99 (444 vote)
 • Tóm tắt: · Bồ Tát Quán Âm, một lòng chỉ nghĩ đến chuyện cứu độ trăm họ trong thiên hạ, thường hay quan sát những áng mây lững lờ bay trên trời
 • Kết quả tìm kiếm: Quan Thế Âm hay Quán Thế Âm theo tiếng Phạn nghĩa là “Đấng quán chiếu âm thanh của thế gian” là một vị Bồ Tát hiện thân cho lòng từ bi của tất cả chư Phật. Hãy cùng Đồ thờ Huyền Đức tìm hiểu về sự tích Phật Bà Quan Âm đầy lòng từ bi này qua bài viết …

11 Bồ Tát Quán Thế Âm là nam hay nữ?

Bồ Tát Quán Thế Âm là nam hay nữ?
 • Tác giả: tapchinghiencuuphathoc.vn
 • Ngày đăng: 07/24/2022
 • Đánh giá: 2.91 (197 vote)
 • Tóm tắt: · I. Ý nghĩa danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát · Tap chi Nghien cuu Phat hoc So thang 3.2020 Bo tat Quan The Am la nam ; II. Bồ Tát Quán Thế Âm là nam 
 • Kết quả tìm kiếm: —————- CHÚ THÍCH: 1. Bát địa: Sơ địa là phàm phu của Sơ tín; Nhị địa là bậc Hiền; Tứ địa bằng với thánh nhân Sơ quả của Tiểu thừa; Ngũ địa bằng với Nhị quả Tiểu thừa; Lục địa bằng với Tam quả Tiểu thừa; Thất địa đồng với Tứ quả A la hán của Tiểu …

12 Bồ Tát Quán Thế Âm linh ứng vô cùng – Những câu chuyện nhiệm mầu!

Bồ Tát Quán Thế Âm linh ứng vô cùng - Những câu chuyện nhiệm mầu!
 • Tác giả: kinhnghiemhocphat.com
 • Ngày đăng: 07/14/2022
 • Đánh giá: 2.79 (108 vote)
 • Tóm tắt: · Bồ Tát Quán Thế Âm tầm thanh cứu khổ, linh ứng vô cùng. Chúng sanh khổ đau hoạn nạn mà chí tâm cầu đến Ngài, không ai chẳng được toại nguyện 
 • Kết quả tìm kiếm: Bản thân tôi hằng ngày niệm Phật 15 tiếng đồng hồ, khóa tối thì đọc văn phát nguyện của “chú Đại Bi”. Sau đó tụng 5 biến “chú Đại Bi” rồi niệm Phật! Tiếp theo là Niệm Quan Thế Âm Bồ tát! Trên đời không có may mắn nào vô duyên vô cớ, con người ta gặp …

13 Sự Tích Quan Thế Âm Bồ Tát – Truyện Tranh Phật Giáo

 • Tác giả: truyentranhphatgiao.com
 • Ngày đăng: 08/09/2022
 • Đánh giá: 2.62 (188 vote)
 • Tóm tắt: Sự Tích Quan Thế Âm Bồ Tát , truyện tranh phật giáo, phật giáo việt nam, gđpt
 • Kết quả tìm kiếm: Bản thân tôi hằng ngày niệm Phật 15 tiếng đồng hồ, khóa tối thì đọc văn phát nguyện của “chú Đại Bi”. Sau đó tụng 5 biến “chú Đại Bi” rồi niệm Phật! Tiếp theo là Niệm Quan Thế Âm Bồ tát! Trên đời không có may mắn nào vô duyên vô cớ, con người ta gặp …